Какво е арбитражна търговия?
Начало
Статии
Какво е арбитражна търговия?

Какво е арбитражна търговия?

Начинаещ
Публикувано Nov 18, 2020Актуализирано Jun 9, 2023
6m

Резюме

Арбитражната търговия е сравнително нискорискова търговска стратегия, която се възползва от ценовите разлики между пазарите. През повечето време това включва покупка и продажба на един и същ актив (като Биткойн) на различни борси. Тъй като цената на Биткойн на теория трябва да е равна на Binance и на друга борса, всяка разлика между двете вероятно е възможност за арбитраж.

Това е много често срещана стратегия в света на търговията, но най-вече е била инструмент на големи финансови институции. С демократизацията на финансовите пазари благодарение на криптовалутите може да има възможност и търговците на криптовалута да се възползват от нея.


Въведение

Ами ако можете да си гарантирате печеливша търговия? Как би изглеждала? Би било необходимо да знаете, преди дори да влезете в сделката, че ще реализирате печалба. Всеки, който би могъл да има такова предимство, би го използвал, докато вече не може.

Въпреки че няма такова нещо като гарантирана печалба, арбитражната търговия е най-близкото до това. Търговците се състезават жестоко, за да получат възможността да влязат в тези видове сделки. Точно поради тази причина печалбите обикновено са много малки при арбитражната търговия и зависят силно от скоростта и обема на сделката. Ето защо повечето арбитражни сделки се извършват от алгоритми, разработени от фирми за високочестотна търговия (HFT).


Какво е арбитражна търговия?

Арбитражната търговия е стратегия за търговия, която има за цел да генерира печалба чрез едновременно закупуване на актив на един пазар и продажбата му на друг. Това най-често се прави между идентични активи, търгувани на различни борси. Разликата в цената между тези финансови инструменти на теория трябва да бъде нула, тъй като те са буквално един и същ актив.

Предизвикателството пред арбитражния търговец или арбитражора е не само да открие тези разлики в цените, но и да може бързо да ги търгува. Тъй като е вероятно други арбитражни търговци също да видят тази разлика в цената (спред), прозорецът на доходност обикновено се затваря много бързо.

Освен това, тъй като арбитражните сделки обикновено са с нисък риск, възвращаемостта обикновено е ниска. Това означава, че арбитражните търговци не само трябва да действат бързо, но се нуждаят от много капитал, за да си струва.

Може би се чудите какви видове арбитражна търговия са достъпни за търговците на криптовалута. Има определени типове, от които да се възползвате, така че нека се заемем направо с тях. 


Видове арбитражна търговия

Има много видове арбитражни стратегии, от които се възползват търговците по целия свят на много различни пазари. Въпреки това, когато става въпрос за търговци на криптовалута, има някои различни видове, които се използват доста често.


Борсов арбитраж

Най-често срещаният тип арбитражна търговия е борсовият арбитраж, когато търговец купува един и същ криптоактив на една борса и го продава на друга.

Цената на криптовалутите може да се промени бързо. Ако погледнете книгите с поръчки за един и същ актив на различни борси, ще откриете, че цените почти никога не са абсолютно еднакви по едно и също време. Тук се намесват арбитражните търговци. Те се опитват да използват тези малки разлики за печалба. Това от своя страна прави основния пазар по-ефективен, тъй като цената остава в относително ограничен диапазон на различни места за търговия. В този смисъл неефективността на пазара може да означава възможност.

Как работи това на практика? Да приемем, че има разлика в цената на Биткойн между Binance и друга борса. Ако арбитражен търговец види това, той би искал да купи Биткойн на борсата с по-ниската цена и да го продаде на борсата с по-високата цена. Разбира се, времето и изпълнението ще бъдат от решаващо значение. Биткойн е сравнително зрял пазар и възможностите за борсов арбитраж обикновено имат много малък прозорец от възможности.


Арбитраж на ставка за финансиране

Друг често срещан тип арбитражна търговия за търговците на крипто деривати е арбитражът на ставка за финансиране. Това е, когато търговец купува криптовалута и хеджира нейното движение на цените с фючърсен договор за същата криптовалута, който има ставка за финансиране, по-ниска от разходите за закупуване на криптовалутата. Цената в този случай означава всички такси, които позицията може да наложи.

Да приемем, че притежавате известно количество Ether. Сега може да сте доволни от тази инвестиция, но цената на Ethereum ще се колебае много. Така че вие решавате да хеджирате ценовата си експозиция, като продадете фючърсен договор (къса продажба) на същата стойност като вашата инвестиция в Ethereum. Да приемем, че ставката за финансиране за този договор ви плаща 2%. Това би означавало, че ще получите 2% за притежаване на Ethereum без никакъв ценови риск, което води до печеливша възможност за арбитраж.


Триъгълен арбитраж

Друг много често срещан тип арбитражна търговия в света на криптовалутите е триъгълният арбитраж. Този тип арбитраж е, когато търговец забележи несъответствие в цената между три различни криптовалути и ги обменя една за друга в един вид цикъл.

Идеята зад триъгълния арбитраж идва от опита да се възползвате от разликата в цените между валутите (като BTC/ETH). Например можете да купите Биткойн с вашия BNB, след това да купите Ethereum с вашия Bitcoin и накрая да купите обратно BNB с Ethereum. Ако относителната стойност между Ethereum и Bitcoin не съвпада със стойността, която всяка от тези валути има с BNB, съществува възможност за арбитраж.


➟ Искате да навлезете в света на криптовалутите? Купете Биткойн в Binance!


Рискове, свързани с арбитражната търговия

Докато арбитражната търговия се счита за относително нискорискова, това не означава, че е рискът е нулев. Без риск няма награда и арбитражната търговия със сигурност не е изключение.

Най-големият риск, свързан с арбитражната търговия, е рискът от изпълнение. Това се случва, когато спредът между цените се затвори, преди да можете да финализирате сделката, което води до нулева или отрицателна възвращаемост. Това може да се дължи на слипидж, бавно изпълнение, необичайно високи трансакционни разходи, внезапен скок във волатилността и т.н.

Друг основен риск при участие в арбитражна търговия е ликвидният риск. Това се случва, когато няма достатъчно ликвидност, за да влезете и излезете от пазарите, на които трябва да търгувате, за да завършите своя арбитраж. Ако търгувате с помощта на инструменти с ливъридж, като фючърсни договори, също е възможно да се сблъскате с маржин кол, ако търговията върви срещу вас. Както обикновено, упражняването на правилно управление на риска е от решаващо значение.


Заключителни мисли

Възможността да се възползвате от арбитражната търговия е чудесна възможност за търговците на криптовалута. С подходящото количество скорост и капитал, за да участвате в тези видове стратегии, можете да откриете, че изпълнявате нискорискови, печеливши сделки за нула време.

Рискът, свързан с арбитражната търговия, не трябва да се пренебрегва. Въпреки че арбитражната търговия може да означава „безрискова печалба“ или „гарантирана печалба“, реалността е, че има достатъчно риск, за да държи всеки търговец на нокти.

Все още имате въпроси относно арбитражната търговия или статистическия арбитраж? Разгледайте нашата платформа за въпроси и отговори, Ask Academy, където общността на Binance ще отговори на вашите въпроси.