Čo je arbitrážne obchodovanie?
Domov
Články
Čo je arbitrážne obchodovanie?

Čo je arbitrážne obchodovanie?

Začiatočník
Zverejnené Nov 18, 2020Aktualizované Jun 9, 2023
6m

Zhrnutie

Arbitrážne obchodovanie je obchodná stratégia s relatívne nízkym rizikom, ktorá využíva cenové rozdiely na jednotlivých trhoch. Väčšinou sa jedná o nákup a predaj rovnakého aktíva (ako napríklad bitcoin) na rôznych burzách. Keďže cena bitcoinu by teoreticky mala byť rovnaká na Binance aj na inej burze, akýkoľvek rozdiel medzi nimi môže byť príležitosťou na arbitráž.

Toto je vo svete obchodovania veľmi bežná stratégia, väčšinou však tento nástroj používajú veľké finančné inštitúcie. Vďaka demokratizácii finančných trhov spôsobenej kryptomenami môže existovať príležitosť využiť tento nástroj aj pre obchodníkov s kryptomenami.


Úvod

Čo keby ste si tak mohli zaručiť ziskový obchod? Ako by to vyzeralo? Už pred vstupom do obchodu by ste vedeli, že budete mať zisk. Každý, kto by mohol mať takúto výhodu, by ju využíval, kým by táto príležitosť bola dostupná.

Aj keď neexistuje nič také ako garantovaný zisk, arbitrážne obchodovanie má k tomu najbližšie. Obchodníci zúrivo súťažia, aby dostali príležitosť vstúpiť do týchto typov obchodov. Práve z tohto dôvodu sú zisky pri arbitrážnom obchodovaní vo všeobecnosti veľmi nízke a vo veľkej miere závisia od rýchlosti a objemu na obchod. To je dôvod, prečo sa väčšina arbitrážneho obchodovania uskutočňuje pomocou algoritmov vyvinutých spoločnosťami vysokofrekvenčného obchodovania (HFT).


Čo je arbitrážne obchodovanie?

Arbitrážne obchodovanie je obchodná stratégia, ktorej cieľom je generovať zisk nákupom aktíva na trhu a jeho predajom na inom trhu. Najčastejšie sa to robí medzi tými istými aktívami obchodovanými na rôznych burzách. Rozdiel v cene medzi týmito finančnými nástrojmi by mal byť teoreticky nulový, keďže ide doslova a dopísmena o to isté aktívum.

Výzvou pre arbitrážneho obchodníka alebo arbitra nie je len nájsť tieto cenové rozdiely, ale aj vedieť ich rýchlo zobchodovať. Keďže tento rozdiel v cene (rozpätie) pravdepodobne uvidia aj iní arbitrážni obchodníci, okno ziskovosti sa zvyčajne zatvorí veľmi rýchlo.

Navyše, keďže arbitrážne obchody sú vo všeobecnosti nízkorizikové, aj výnosy z nich sú vo všeobecnosti nízke. To znamená, že arbitrážni obchodníci musia nielen konať rýchlo, ale potrebujú veľa kapitálu, aby to stálo za to.

Možno sa pýtate, aké typy arbitrážneho obchodovania sú dostupné pre obchodníkov s kryptomenami. Existujú určité typy, ktoré sa dajú využiť, tak sa poďme na ne pozrieť. 


Typy arbitrážneho obchodovania

Existuje množstvo typov arbitrážnych stratégií, ktoré využívajú obchodníci po celom svete na mnohých rôznych trhoch. Pokiaľ však ide o obchodníkov s kryptomenami, existuje niekoľko rôznych typov, ktoré sa bežne používajú.


Burzová arbitráž

Najbežnejším typom arbitrážneho obchodovania je burzová arbitráž, pri ktorej obchodník kúpi kryptoaktívum na jednej burze a to isté kryptoaktívum predá na inej.

Cena kryptomien sa môže rýchlo meniť. Ak sa pozriete na príkazy rovnakého aktíva na rôznych burzách, zistíte, že ceny v tom istom čase takmer nikdy nie sú úplne rovnaké. Tu vstupujú do hry arbitrážni obchodníci. Snažia sa využiť tieto malé rozdiely na zisk. Vďaka tomu je zase podkladový trh efektívnejším, pretože cena na rôznych miestach obchodovania zostáva v relatívne obmedzenom rozsahu. V tomto zmysle môže neefektívnosť trhu predstavovať príležitosť.

Ako to funguje v praxi? Povedzme, že pre bitcoin existuje cenový rozdiel medzi Binance a inou burzou. Ak to arbitrážny obchodník zbadá, bude chcieť kúpiť bitcoin na burze s nižšou cenou a predať ho na burze s vyššou cenou. Samozrejme, že rozhodujúce je načasovanie a samotná realizácia. Bitcoin je relatívne vyspelý trh a burzové arbitráže ponúkajú zvyčajne veľmi malé okno príležitostí.


Arbitráž miery financovania

Ďalším bežným typom arbitrážneho obchodovania pre obchodníkov s kryptoderivátmi je arbitráž miery financovania. Ide tu o tom, že obchodník kúpi kryptomenu a zahedguje pohyb jej ceny futures kontraktom v rovnakej kryptomene s nižšou mierou financovania ako sú náklady na nákup kryptomeny. Náklady v tomto prípade predstavujú akékoľvek poplatky, ktoré môžu v súvislosti s pozíciou vzniknúť.

Povedzme, že vlastníte ether. S touto investíciou môžete byť spokojní, ale cena etheru bude dosť kolísať. Preto sa rozhodnete hedžovať svoju cenovú expozíciu predajom futures kontraktu (shortovaním) za rovnakú hodnotu ako vaša investícia do etheru. Povedzme, že miera financovania pre túto zmluvu vám vypláca 2 %. To by znamenalo, že by ste získali 2 % za vlastníctvo etheru bez akéhokoľvek cenového rizika, čo by viedlo k ziskovej arbitrážnej príležitosti.


Trojuholníková arbitráž

Ďalším veľmi bežným typom arbitrážneho obchodovania vo svete kryptomien je trojuholníková arbitráž. Tento typ arbitráže sa deje vtedy, keď si obchodník všimne cenový nesúlad medzi tromi rôznymi kryptomenami a vymení ich navzájom ako keby v slučke.

Myšlienka trojuholníkovej arbitráže pochádza zo snahy využiť cenový rozdiel medzi menami (ako BTC/ETH). Môžete si napríklad kúpiť bitcoiny použitím BNB, potom kúpiť ether použitím bitcoinu a nakoniec kúpiť späť BNB použitím etheru. Ak sa relatívna hodnota medzi etherom a bitcoinom nezhoduje s hodnotou, ktorú má každá z týchto mien v BNB, je tu príležitosť na arbitráž.


➟ Chcete začať s kryptomenami? Kúpte si Bitcoin na Binance!


Riziká súvisiace s arbitrážnym obchodovaním

Aj keď sa arbitrážne obchodovanie považuje za relatívne nízkorizikové, neznamená to, že riziko je nulové. Bez rizika nie je zisk a arbitrážne obchodovanie určite nie je výnimkou.

Najväčším rizikom súvisiacim s arbitrážnym obchodovaním je riziko realizácie. Stáva sa to, keď sa rozpätie medzi cenami uzavrie skôr, ako dokončíte obchod, čo má za následok nulové alebo záporné výnosy. Môže to byť spôsobené odchýlkou, pomalou realizáciou, abnormálne vysokými nákladmi na transakciu, náhlym nárastom volatility atď.

Ďalším veľkým rizikom pri arbitrážnom obchodovaní je riziko likvidity. Stáva sa to vtedy, keď nie je dostatok likvidity na to, aby ste sa dostali na trhy a z trhov, ktoré potrebujete na obchodovanie, aby ste dokončili svoju arbitráž. Ak obchodujete pomocou nástrojov s pákovým efektom, ako sú futures kontrakty, je tiež možné, že vás zasiahne výzva na dodatočné vyrovnanie, ak obchod tak pôjde na úkor vás. Ako obvykle, správne riadenie rizík je rozhodujúce.


Záverečné myšlienky

Možnosť využiť výhody arbitrážneho obchodovania je pre obchodníkov s kryptomenami skvelou príležitosťou. So správnou kombináciou rýchlosti a kapitálu na využitie týchto typov stratégií by ste mohli začať realizovať ziskové obchody s nízkym rizikom skôr, ako sa nazdáte.

Nemalo by sa však prehliadať riziko spojené s arbitrážnym obchodovaním. Arbitrážne obchodovanie síce môže vyzerať ako „zisk bez rizika“ alebo „zaručený zisk“, realita je taká, že riziko je dostatočne vysoké na to, aby bol každý obchodník v strehu.

Stále máte otázky týkajúce sa arbitrážneho obchodovania alebo štatistickej arbitráže? Pozrite si našu platformu otázok a odpovedí Ask Academy, kde komunita Binance odpovie na vaše otázky.