Какво представлява маржин търговията?
Начало
Статии
Какво представлява маржин търговията?

Какво представлява маржин търговията?

Напреднал
Публикувано May 27, 2019Актуализирано Aug 7, 2023
6m

Маржин търговията е метод за търговия с активи, която използва средства, предоставени от трета страна. В сравнение с обикновените търговски сметки, маржин сметките позволяват на търговците да имат достъп до по-големи суми капитал, което им позволява да приложат ливъридж за позициите си. По същество маржин търговията усилва търговските резултати, така че търговците да могат да реализират по-големи печалби при успешни сделки. Тази способност за разширяване на търговските резултати прави маржин търговията особено популярна на пазарите с ниска волатилност, особено на международния Forex пазар. И все пак маржин търговията се използва и на пазари на акции, стоки и криптовалути.

На традиционните пазари заемните средства обикновено се предоставят от инвестиционен брокер. При търговията с криптовалути обаче средства често се предоставят от други търговци, които печелят лихва въз основа на пазарното търсене на маржин средства. Макар и по-рядко, някои борси за криптовалути също предоставят маржин средства на своите потребители.


Как работи маржин търговията?

Когато се стартира маржин търговия, търговецът ще трябва да ангажира процент от общата стойност на поръчката. Тази първоначална инвестиция е известна като маржин и е тясно свързана с концепцията за ливъридж. С други думи, сметките за маржин търговия се използват за създаване на търговия с ливъридж, а ливъриджът описва съотношението на заемните средства към маржина. Например, за да отвори сделка от 100 000 долара при ливъридж от 10:1, търговецът ще трябва да даде 10 000 долара от своя капитал.

Естествено, различните търговски платформи и пазари предлагат отделен набор от правила и ливъридж лихви. На фондовия пазар, например, 2:1 е типично съотношение, докато фючърсните договори често се търгуват при ливъридж 15:1. По отношение на Forex брокерските сделки, маржин сделките често са с ливъридж при съотношение 50:1, но 100:1 и 200:1 също се използват в някои случаи. Що се отнася до пазарите на криптовалута, съотношенията обикновено варират от 2:1 до 100:1, а търговската общност често използва обозначението „x“ (2x, 5x, 10x, 50x и т.н.).

Маржин търговията може да се използва за отваряне както на дълги, така и на къси позиции. Дългата позиция отразява предположението, че цената на актива ще се покачи, докато късата позиция отразява обратното предположение. Докато маржин позицията е отворена, активите на търговеца действат като обезпечение за заемните средства. Това е много важно да се разбере от търговците, тъй като повечето брокери си запазват правото за принудителна продажба на тези активи в случай, че пазарът се движи срещу тяхната позиция (над или под определен праг).

Например, ако търговец отвори дълга позиция с ливъридж, те биха могли да са с маржин кол, когато цената спадне значително. Маржин кол възниква, когато от търговец се изисква да депозира повече средства в своята маржин сметка, за да достигне минималните изисквания за маржин търговия. Ако търговецът не успее да направи това, авоарите му автоматично се ликвидират, за да се покрият загубите му. Обикновено това се случва, когато общата стойност на целия капитал в маржин сметка, известна още като ликвидационен маржин, падне под общите изисквания за маржин на тази конкретна борса или брокер.


Предимства и недостатъци

Най-очевидното предимство на маржин търговията е фактът, че тя може да доведе до по-големи печалби поради по-голямата относителна стойност на позициите за търговия. Освен това, маржин търговията може да бъде полезна за диверсификация, тъй като търговците могат да отворят няколко позиции със сравнително малки количества инвестиционен капитал. И накрая, наличието на маржин сметка може да улесни търговците да отварят позиции бързо, без да се налага да прехвърлят големи суми пари в сметките си.

Въпреки всички положителни страни, маржин търговията има очевидния недостатък да увеличава загубите по същия начин, по който може да увеличи печалбите. За разлика от обикновената спот търговия, маржин търговията представя възможността от загуби, които надвишават първоначалната инвестиция на търговеца и поради това се счита за метод за търговия с висок риск. В зависимост от размера на ливъриджа, включен в търговия, дори малък спад на пазарната цена може да причини значителни загуби за търговците. Поради тази причина е важно инвеститорите, които решат да използват маржин търговия, да прилагат подходящи стратегии за управление на риска и да употребяват инструменти за намаляване на риска, като например стоп-лимит поръчки.


Маржин търговия на пазарите на криптовалута

Търговията с маржин по своята същност е по-рискова от обикновената търговия, но що се отнася до криптовалутите, рисковете са още по-високи. Поради високите нива на волатилност, характерни за тези пазари, търговците с криптовалутен маржин трябва да бъдат особено внимателни. Докато стратегиите за хеджиране и управление на риска може да са полезни, маржин търговията със сигурност не е подходяща за начинаещи. 

Възможността да се анализират графики, да се идентифицират тенденциите и да се определят точките на влизане и излизане няма да премахне рисковете, свързани с маржин търговията, но може да помогне за по-добро предвиждане на рисковете и по-ефективна търговия. Така че преди да приложат ливъридж към сделките си с криптовалути, на потребителите се препоръчва първо да развият задълбочено разбиране на техническия анализ и да придобият богат опит в спот търговията.Маржин финансиране

За инвеститорите, които нямат толерантност към риска, за да се ангажират сами с маржин търговия, има друг начин за печалба от методите за търговия с ливъридж. Някои платформи за търговия и борси за криптовалути предлагат функция, известна като маржин финансиране, с която потребителите могат да ангажират парите си, за да финансират маржин сделките на други потребители.

Обикновено процесът следва определени условия и дава динамични лихвени проценти. Ако търговецът приеме условията и вземе офертата, доставчикът на средства има право на погасяване на заема с договорената лихва. Въпреки че механизмите могат да се различават на различните борси, рисковете от предоставянето на маржин средства са относително ниски, поради факта, че позициите с ливъридж могат да бъдат принудително ликвидирани, за да се предотвратят прекомерни загуби. И все пак, маржин финансирането изисква потребителите да държат средствата си в борсовия портфейл. Така че, важно е да се вземат предвид свързаните рискове и да се разбере как работи функцията на избраната борса.


Заключителни мисли

Разбира се, маржин търговията е полезен инструмент за тези, които искат да увеличат печалбите от успешните си сделки. Ако се използва правилно, търговията с ливъридж, предоставена от маржин сметки, може да помогне както за рентабилността, така и за диверсифициране на портфейла.

Както бе споменато, обаче, този метод на търговия може също да увеличи загубите и включва много по-високи рискове. Така че, трябва да се използва само от висококвалифицирани търговци. Що се отнася до криптовалутата, към маржин търговията трябва да се подхожда още по-внимателно поради високите нива на волатилност на пазара.


Научете как да започнете с нашето Ръководство за маржин търговия на Binance

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.