Na czym polega Handel z D藕wigni膮?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Na czym polega Handel z D藕wigni膮?

Na czym polega Handel z D藕wigni膮?

艢rednio zaawansowany
Opublikowane May 27, 2019Zaktualizowane Aug 7, 2023
6m

Na czym polega Handel z D藕wigni膮 (Margin Trading)?

Handel z d藕wigni膮 (inaczej handel przy u偶yciu depozyt贸w zabezpieczaj膮cych), to jeden z kilku rodzaj贸w handlu r贸偶nymi aktywami. Margin Trading polega na u偶yciu 艣rodk贸w dostarczanych handluj膮cemu przez stron臋 trzeci膮. W odr贸偶nieniu do zwyk艂ego handlu aktywami z w艂asnych 艣rodk贸w, na koncie z dost臋pem do funkcjonalno艣ci d藕wigni inwestorzy zyskuj膮 mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia inwestowanego kapita艂u - kr贸tko m贸wi膮c zwielokrotnienia swojego kapita艂 przeznaczony do handlu za po艣rednictwem po偶yczki. Zasadniczo rzecz ujmuj膮c, trader korzystaj膮cy z d藕wigni zyskuje mo偶liwo艣膰 realizowania wi臋kszego zysku z udanych transakcji handlowych.聽鈥濪藕wignia鈥 jest szczeg贸lnie popularna na rynkach charakteryzuj膮cych si臋 nisk膮 zmienno艣ci膮 ceny danego aktywa - w szczeg贸lno艣ci na mi臋dzynarodowym rynku Forex. Margin Trading jest r贸wnie偶 obecny na rynkach opartych na handlu akcjami, towarami oraz kryptowalutami. Na tradycyjnych rynkach po偶yczone 艣rodki s膮 zazwyczaj dostarczane przez tzw. broker贸w inwestycyjnych. W przypadku rynk贸w handlowych kryptowalut, 艣rodki te najcz臋艣ciej dostarczane s膮 przez innych trader贸w, kt贸rzy dzi臋ki po偶yczaniu innym swoich 艣rodk贸w otrzymuj膮 odpowiedni procent. Niekt贸re z gie艂d kryptowalut samodzielnie podejmuj膮 si臋 po偶yczania 艣rodk贸w traderom zainteresowanym handlem z d藕wigni膮 - jest to jednak mniej popularne zjawisko.


Jak dok艂adniej odbywa si臋 handel przy u偶yciu d藕wigni?

Aby m贸c zainicjowa膰 transakcj臋 przy u偶yciu d藕wigni, trader w pierwszej kolejno艣ci musi zapewni膰 (czyt. zaanga偶owa膰) pewien procent ca艂kowitej warto艣ci swojego zlecenia. Procent ten nazywany jest depozytem zabezpieczaj膮cym (ang. margin) i jest 艣ci艣le zwi膮zany z koncepcj膮 d藕wigni finansowej. Innymi s艂owy, na podstawie warto艣ci zapewnionego depozytu zabezpieczaj膮cego tworzone s膮 tzw. lewarowane zlecenia. D藕wignia z kolei oznacza stosunek po偶yczonych 艣rodk贸w do warto艣ci depozytu zabezpieczaj膮cego. Na przyk艂ad, aby m贸c utworzy膰 zlecenie handlowe przy u偶yciu d藕wigni o warto艣ci 100 000 PLN z lewarem 10:1, inwestor musi wpierw zapewni膰 10 000 PLN kapita艂u w艂asnego.

Oczywi艣cie platformy umo偶liwiaj膮ce handel z d藕wigni膮 r贸偶ni膮 si臋 pomi臋dzy sob膮 dost臋pnymi rynkami i oferuj膮 zestaw innych regu艂, jak i obostrze艅 co do korzystania z d藕wigni i wysoko艣ci dost臋pnego lewaru. Na tradycyjnej gie艂dzie akcji i obligacji, najcz臋艣ciej spotykan膮 warto艣ci膮 lewaru (inaczej d藕wigni) jest 2:1, podczas gdy handel na rynkach typu聽futures (kontrakt贸w terminowych) najcz臋艣ciej odbywa si臋 przy lewarze 15:1. W odniesieniu do broker贸w Forex, transakcje z depozytem zabezpieczaj膮cym najcz臋艣ciej odbywaj膮 si臋 na d藕wigni 50:1, ale w niekt贸rych przypadkach stosuje si臋 r贸wnie偶 warto艣ci takie jak 100:1 jak i 200:1. Je艣li chodzi o rynki聽kryptowalut, dost臋pna d藕wignia zazwyczaj waha si臋 od 2:1 do nawet 100:1. Przy tej okazji warto wspomnie膰, i偶 w spo艂eczno艣ci trader贸w wykorzystan膮 w danej transakcji handlowej d藕wigni臋 najcz臋艣ciej okre艣la si臋 dodaj膮c przyrostek 鈥瀤鈥 (np. 2x, 5x, 10x, 50x itd.).


Niekt贸re platformy udost臋pniaj膮 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 wystawiania zlece艅 handlowych z d藕wigni膮 na kontraktach typu futures - innymi s艂owy graj膮c na wzrost ceny danego aktywa (dos艂. pozycja d艂uga 鈥瀕ong鈥) lub spadek ceny danego aktywa (dos艂. pozycja kr贸tka - 鈥瀞hort鈥). W sytuacji w kt贸rej trader wystawi zlecenie przy u偶yciu d藕wigni (czyt. jego pozycja jest otwarta), jego aktywa stanowi膮 zabezpieczenie po偶yczonych 艣rodk贸w. Zrozumienie zasady dzia艂ania mechanizmu d藕wigni handlowej jest kluczowe dla ka偶dego tradera, poniewa偶 wi臋kszo艣膰 makler贸w zastrzega sobie prawo do wymuszenia sprzeda偶y (inaczej likwidacji) tych aktyw贸w w przypadku, gdy cena danego aktywa na wskazanym rynku osi膮gnie wskazany wcze艣niej poziom (znajdzie si臋 powy偶ej lub poni偶ej pewnego progu).

Dla przyk艂adu, je艣li trader otworzy d艂ug膮 lewarowan膮 pozycj臋, mo偶e zosta膰 wezwany do wykonania tzw. margin call (a wi臋c zwi臋kszenia warto艣ci depozytu zabezpieczaj膮cego), gdy cena danego aktywa znacz膮co spadnie. Margin call ma miejsce w sytuacji, gdy trader zostanie zobowi膮zany do zdeponowania wi臋kszej ilo艣ci 艣rodk贸w na swoim rachunku depozytowym w celu spe艂nienia wymog贸w dotycz膮cych warto艣ci minimalnego depozytu zabezpieczaj膮cego. Je艣li trader zlekcewa偶y margin call, zapewniony przez niego depozyt zabezpieczaj膮cy zostanie automatycznie zlikwidowany w celu pokrycia strat po偶yczaj膮cego. Do takiej sytuacji dochodzi najcz臋艣ciej, gdy ca艂kowita warto艣膰 wszystkich aktyw贸w tradera zdeponowanych na na rachunku margin - inaczej liquidation margin - spadnie poni偶ej minimalnej warto艣ci depozytu zabezpieczaj膮cego na konkretnej gie艂dzie lub u konkretnego brokera.


Zalety i wady

Najbardziej oczywist膮 zalet膮 Margin Tradingu jest fakt, i偶 mo偶e on przynie艣膰 wi臋ksze zyski bior膮c pod uwag臋 wi臋ksz膮 (wzgl臋dn膮) warto艣膰 pozycji handlowej. Co wi臋cej, handel przy pomocy d藕wigni okazuje si臋 przydatny w przypadku dywersyfikacji swojej strategii handlowej - traderzy korzystaj膮c z d藕wigni mog膮 otworzy膰 kilka pozycji przy stosunkowo niewielkich kwotach w艂asnego kapita艂u inwestycyjnego. Wreszcie, posiadanie konta typu margin u艂atwia inwestorom szybkie otwieranie pozycji bez konieczno艣ci przenoszenia du偶ych sum pieni臋dzy pomi臋dzy kontami.

Po przeciwstawnej stronie zalet Margin Tradingu znajduje si臋 oczywista wada, jak膮 jest ryzyko zwi臋kszenia ponoszonych strat. W odr贸偶nieniu do zwyk艂ego handlu w艂asnym handlem (ang. Spot trading), d藕wignia wprowadza mo偶liwo艣膰 osi膮gni臋cia strat przekraczaj膮cych pocz膮tkow膮 inwestycj臋 tradera i jako taka jest uznawana za metod臋 handlu charakteryzuj膮c膮 si臋 du偶ym ryzykiem. W zale偶no艣ci od wielko艣ci d藕wigni zaanga偶owanej przez tradera w handel, nawet niewielki spadek ceny rynkowej danego aktywa mo偶e wygenerowa膰 znacz膮ce straty. To w艂a艣nie z tego powodu odpowiednie rozplanowanie swojej strategii handlowej, stosowanie r贸偶nych sposob贸w zarz膮dzania ryzykiem, a nawet ograniczanie go przy u偶yciu takich rodzaj贸w zlece艅 handlowych, jak np.聽stop-limit okazuje si臋 niezb臋dne do podj臋cia tematu handlu z d藕wigni膮.


Handel z d藕wigni膮 w 艣wiecie kryptowalut

Margin Trading jest z natury bardziej ryzykowny od zwyk艂ego handlu. W 艣wiecie kryptowalut, ryzyko to jest jeszcze wy偶sze. Ze wzgl臋du na wysoki poziom zmienno艣ci cen kryptowalut - 聽kt贸ry jest dla nich typowy - podejmuj膮c temat Margin Tradingu na kryptowalutach powiniene艣 by膰 szczeg贸lnie ostro偶ny. Pomimo panuj膮cego przekonania, i偶 hedging i stosowanie r贸偶nych strategii zarz膮dzania ryzykiem jest w stanie ograniczy膰 ryzyko, to mimo wszystko handel z d藕wigni膮 z pewno艣ci膮 nie jest odpowiedni dla pocz膮tkuj膮cych fascynat贸w kryptowalut.

Posiadanie predyspozycji i zdolno艣ci w skutecznym analizowaniu wykres贸w, identyfikowaniu trend贸w czy okre艣laniu w艂a艣ciwych punkt贸w wej艣cia i wyj艣cia nie jest w stanie ca艂kowicie wyeliminowa膰 ryzyka wynikaj膮cego ze stosowania d藕wigni handlowej. Umiej臋tno艣ci te mog膮 jednak pom贸c w lepszym przewidywaniu i okre艣laniu ryzyka i w wykonywaniu bardziej efektywnych transakcji handlowych. Mimo wszystko przed podj臋ciem si臋 jakiegokolwiek handlu przy u偶yciu d藕wigni na rynku kryptowalut, w pierwszej kolejno艣ci zalecamy ka偶demu dok艂adne zrozumienie podstaw聽analizy technicznej oraz zdobycie szerokiego do艣wiadczenia w zakresie zwyk艂ych transakcji handlowych (czyt. transakcji spot)

Margin funding

Dla trader贸w, kt贸rzy nie charakteryzuj膮 si臋 wysok膮 tolerancj膮 na ryzyko, aby m贸c samodzielnie handlowa膰 z d藕wigni膮, stworzony zosta艂a specjalna odmiana handlu d藕wigni膮 - tzw. margin funding. Niekt贸re platformy handlowe, wliczaj膮c w to gie艂dy kryptowalut oferuj膮 swoim u偶ytkownikom mo偶liwo艣膰 przeznaczenia 艣rodk贸w trader贸w na sfinansowanie transakcji handlowych z d藕wigni膮 innych u偶ytkownik贸w.

Proces ten zazwyczaj przebiega zgodnie z okre艣lonymi wcze艣niej warunkami, kt贸re zosta艂y zaakceptowane przez obydwie strony takiej transakcji i przy zapewnia dynamiczne stopy zwrotu. Je艣li trader zaakceptuje warunki margin fundingu, a tym samym przyjmie ofert臋 od u偶ytkownika dostarczaj膮cego 艣rodki do handlu (ang. funds provider), dostawca tych funduszy ma prawo do uzyskania sta艂ej sp艂aty tak udzielonej po偶yczki wraz ze wskazanymi w ofercie odsetkami. Chocia偶 mechanizmy dzia艂ania margin fundingu mo偶e r贸偶ni膰 si臋 pomi臋dzy sob膮 w zale偶no艣ci od wybranej gie艂dy, to ryzyko zwi膮zane z zapewnieniem margin funds dla innych trader贸w jest stosunkowo niskie, poniewa偶 pozycje lewarowane mog膮 zosta膰 przymusowo zlikwidowane, aby zapobiec nadmiernym stratom. Mimo wszystko jednak, konstrukcja margin fundingu wymaga od u偶ytkownik贸w zdeponowania i przechowywania ich 艣rodk贸w na wykorzystywanej przez nich gie艂dzie. Zrozumienie zasady dzia艂ania margin fundingu i identyfikacja ryzyka z nim zwi膮zanego jest kluczowe do osi膮gni臋cia jakiegokolwiek sukcesu i zapobie偶enia utraty 艣rodk贸w.


Zako艅czenie

D藕wignia handlowa z ca艂膮 pewno艣ci膮 okazuje si臋 u偶ytecznym narz臋dziem dla tych, kt贸rzy chc膮 zwi臋kszy膰 zyski ze swoich udanych transakcji handlowych. Prawid艂owe stosowanie d藕wigni finansowej mo偶e pom贸c zar贸wno w uzyskaniu wi臋kszej rentowno艣ci inwestycji, jak i dywersyfikacji portfela.

Jak zosta艂o to ju偶 wcze艣niej wspomniane, ten rodzaj handlu mo偶e r贸wnie偶 skutkowa膰 zwi臋kszeniem strat w przypadku podj臋cia z艂ej decyzji handlowej i wi膮偶e si臋 z du偶o wi臋kszym ryzykiem od zwyk艂ego, nie lewarowanego handlu. Z tego powodu handel przy u偶yciu d藕wigni dedykowany jest jedynie najbardziej wyspecjalizowanym traderom. Z kolei je艣li chodzi o po艂膮czenie 艣wiata kryptowalut i d藕wigni finansowej, ryzyko wynikaj膮ce z tego miksu jest jeszcze wi臋ksze z powodu naturalnie wyst臋puj膮cej zwi臋kszonej fluktuacji cen kryptowalut. Zmienno艣ci, kt贸rej nie da si臋 por贸wna膰 z 偶adnym innym rynkiem znanym z tradycyjnego 艣wiata finans贸w i inwestycji.

Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.