Co je maržové obchodování?
Domů
Články
Co je maržové obchodování?

Co je maržové obchodování?

Pokročilí
Zveřejněno May 27, 2019Aktualizováno Aug 7, 2023
6m

Maržové obchodování je způsob obchodování s aktivy za použití prostředků poskytnutých třetí stranou. V porovnání s běžnými obchodními účty poskytují maržové účty obchodníkům přístup k větším částkám kapitálu, což jim umožňuje u svých pozic využívat páku. Maržové obchodování v podstatě zesiluje obchodní výsledky, takže obchodníci mohou realizovat větší zisky z úspěšných obchodů. Díky této schopnosti rozšířit obchodní výsledky je maržové obchodování obzvláště oblíbené na trzích s nízkou volatilitou, zejména na mezinárodním devizovém trhu. Obchodování s marží se přesto používá také na akciových, komoditních a kryptoměnových trzích.

Na tradičních trzích vypůjčené prostředky obvykle poskytuje investiční makléř. Při obchodování s kryptoměnami však prostředky často poskytují jiní obchodníci, kteří získávají úroky na základě tržní poptávky po maržových prostředcích. Ačkoli je to méně obvyklé, také některé kryptoměnové burzy poskytují svým uživatelům maržové prostředky.


Jak funguje maržové obchodování?

Při zahájení maržového obchodu je obchodník povinen vložit určité procento z celkové hodnoty příkazu. Tato počáteční investice se nazývá marže a úzce souvisí s pojmem páka. Jinými slovy, maržové obchodní účty slouží k obchodování s pákou a páka vyjadřuje poměr vypůjčených prostředků k marži. Například pro otevření obchodu v hodnotě 100 000 USD s pákou 10:1 by obchodník musel vložit 10 000 USD ze svého kapitálu.

Různé obchodní platformy a trhy samozřejmě nabízejí odlišná pravidla a míry páky. Například na akciovém trhu je typický poměr 2:1, zatímco futures kontrakty se často obchodují s pákou 15:1. Pokud jde o forexové makléře, maržové obchody se často uzavírají s pákou v poměru 50:1, ale v některých případech se používá i poměr 100:1 a 200:1. Pokud jde o kryptoměnové trhy, poměry se obvykle pohybují od 2:1 do 100:1 a obchodní komunita často používá terminologii „x“ (2x, 5x, 10x, 50x atd.).

Maržové obchodování lze použít k otevření dlouhých i krátkých pozic. Dlouhá pozice odráží předpoklad, že cena aktiva poroste, zatímco krátká pozice odráží opak. Dokud je maržová pozice otevřená, slouží aktiva obchodníka jako zajištění vypůjčených prostředků. To je pro obchodníky velmi důležité, protože většina makléřů si vyhrazuje právo vynutit si prodej těchto aktiv v případě, že se trh pohybuje proti jejich pozici (nad nebo pod určitou hranici).

Pokud například obchodník otevře dlouhou pozici s pákou, může být při výrazném poklesu ceny vyzván k dodatkové úhradě. Výzva k dodatkové úhradě nastává, když je obchodník povinen vložit na svůj maržový účet více finančních prostředků, aby dosáhl minimálních požadavků na maržové obchodování. Pokud tak obchodník neučiní, jsou jeho držby automaticky zlikvidovány, aby se pokryly jeho ztráty. Obvykle k tomu dochází, když celková hodnota všech podílů na maržovém účtu, známá také jako likvidační marže, klesne pod celkovou požadovanou marži dané burzy nebo makléře.


Výhody a nevýhody

Nejzřetelnější výhodou maržového obchodování je skutečnost, že může vést k větším ziskům díky větší relativní hodnotě obchodních pozic. Kromě toho může být obchodování s marží užitečné pro diverzifikaci, protože obchodníci mohou otevřít několik pozic s relativně malým investičním kapitálem. Maržový účet může obchodníkům usnadnit rychlé otevírání pozic, aniž by museli na své účty převádět velké částky peněz.

Přes všechny své klady má maržové obchodování zjevnou nevýhodu v tom, že zvyšuje ztráty stejným způsobem, jakým může zvyšovat zisky. Na rozdíl od běžného spotového obchodování přináší maržové obchodování možnost ztrát, které převyšují počáteční investici obchodníka, a proto je považováno za vysoce rizikovou obchodní metodu. V závislosti na výši páky při obchodování může i malý pokles tržní ceny způsobit obchodníkům značné ztráty. Z tohoto důvodu je důležité, aby investoři, kteří se rozhodnou využít maržové obchodování, používali správné strategie pro řízení rizik a využívali nástroje pro jejich zmírnění, jako jsou příkazy stop limit.


Maržové obchodování na trzích s kryptoměnami

Maržové obchodování je ze své podstaty rizikovější než běžné obchodování, ale pokud jde o kryptoměny, jsou rizika ještě vyšší. Vzhledem k vysoké volatilitě, která je pro tyto trhy typická, by obchodníci s marží v kryptoměnách měli být obzvláště opatrní. Ačkoli strategie zajištění a řízení rizik mohou přijít vhod, maržové obchodování rozhodně není vhodné pro začátečníky. 

Schopnost analyzovat grafy, identifikovat trendy a určovat vstupní a výstupní body sice neodstraní rizika spojená s maržovým obchodováním, ale může pomoci rizika lépe předvídat a obchodovat efektivněji. Před použitím páky při obchodování s kryptoměnami proto uživatelům doporučujeme, aby si nejprve osvojili technickou analýzu a získali rozsáhlé zkušenosti se spotovým obchodováním.Maržové financování

Pro investory, kteří nemají takovou toleranci k riziku, aby se sami zapojili do obchodování s marží, existuje jiný způsob, jak profitovat z metod obchodování s pákou. Některé obchodní platformy a kryptoměnové burzy nabízejí funkci známou jako maržové financování, kdy uživatelé mohou svými penězi financovat maržové obchody jiných uživatelů.

Tento proces se obvykle řídí specifickými podmínkami a přináší dynamické úrokové sazby. Pokud obchodník podmínky akceptuje a nabídku přijme, má poskytovatel prostředků nárok na splacení půjčky s dohodnutým úrokem. Ačkoli se tyto mechanismy mohou na jednotlivých burzách lišit, rizika poskytování maržových prostředků jsou relativně nízká vzhledem k tomu, že pozice s pákou mohou být nuceně zlikvidovány, aby se zabránilo nadměrným ztrátám. Maržové financování přesto vyžaduje, aby uživatelé drželi své prostředky v peněžence burzy. Proto je důležité zvážit související rizika a pochopit, jak tato funkce funguje na burze, kterou si zvolili.


Závěrem

Maržové obchodování je jistě užitečným nástrojem pro ty, kteří chtějí zvýšit zisky ze svých úspěšných obchodů. Při správném používání může obchodování s pákou, které umožňují maržové účty, přispět k ziskovosti i diverzifikaci portfolia.

Jak však bylo zmíněno, tento způsob obchodování může také zesílit ztráty a zahrnuje mnohem vyšší rizika. Měli by ji tedy využívat pouze vysoce kvalifikovaní obchodníci. V souvislosti s kryptoměnami je třeba k obchodování s marží přistupovat ještě opatrněji kvůli vysoké volatilitě trhu.


Přečtěte si, jak začít, s naším Průvodcem maržovým obchodováním na platformě Binance

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.