APY vs APR: vad är skillnaden?
Hem
Artiklar
APY vs APR: vad är skillnaden?

APY vs APR: vad är skillnaden?

Nybörjare
Publicerad Jul 27, 2022Uppdaterad Mar 21, 2023
5m


TL;DR

Du har förmodligen hört talas om de två liknande termerna APY och APR i samband med decentraliserad finans (DEFi)-produkter. 

APY, eller årlig procentuell avkastning, tar med sammansatt ränta kvartalsvis, månadsvis, veckovis eller dagligen, medan APR, eller årlig procentsats, inte gör det. Denna lilla olikhet kan göra en betydande skillnad för beräkningarna för avkastning över en tidsperiod. Det är därför viktigt att förstå hur dessa två mätvärden beräknas och vad det betyder för avkastningen som du kan tjäna på dina digitala tillgångar.

APR vs. APY  

APR och APY är båda grundläggande termer inom personlig ekonomi. Låt oss börja med den enklare termen – årlig procentsats (APR). Det är den räntesats en långivare tjänar på sina pengar – och som en låntagare betalar för att använda dem – under ett års tid.

Om du till exempel sätter in 10 000 kronor på ett banksparkonto med 20 % APR får du 2 000 kronor i ränta efter ett år. Din ränta beräknas genom att multiplicera kapitalbeloppet (10 000 kronor) med APR (20 %). Så efter ett år har du totalt 12 000 kronor. Efter två år kommer ditt kapital att uppgå till 14 000 kronor. Efter tre år har du 16 000 kronor och så vidare.

Innan vi går in på årlig procentuell avkastning (APY) måste vi först förstå vad sammansatt ränta är. Enkelt uttryckt betyder det att tjäna ränta på den tidigare räntan. Om finansinstitutet i exemplet ovan betalar ränta till ditt konto varje månad, kommer din balans att se annorlunda ut under var och en av årets tolv månader. 

Istället för att få 12 000 kronor i slutet av den 12:e månaden får du lite ränta varje månad. Den räntan läggs till på huvudbeloppet för din insättning och summan som du tjänar ränta på ökar efter varje månad. Varje månad kommer du att ha mer pengar som du tjänar ränta på. Denna effekt kallas sammansättning, eller ränta på ränta. 

Låt oss säga att sätter in 10 000 kronor på ett bankkonto med 20 % APR, där ränta läggs till varje månad. Utan att gå in på den komplicerade matematiken får du 12 429 kronor efter ett år. Det är 429 kronor mer i ränta som tjänas helt enkelt genom att lägga till effekten av sammansatt ränta. Hur mycket ränta skulle du tjäna med exakt 20 % APR, men där ränta läggs till dagligen? Det skulle ge dig 12 452 kronor. 

Kraften i sammansättningen är större under längre perioder. Efter tre år skulle du ha 19 309 kronor med samma 20 % APR-produkt med daglig sammansättning. Det är 3 309 kronor mer i ränta jämfört med samma 20% APR-produkt utan sammansättning. 

Genom att helt enkelt lägga till sammansatt ränta kan du tjäna mycket mer på dina pengar. Observera även att räntan skiljer sig åt beroende på sammansättningsfrekvensen. Du tjänar mer när sammansättningen sker oftare. Daglig sammansättning ger dig mer ränta än månatlig sammansättning. 

Hur beräknar du hur mycket du kan tjäna när en finansiell produkt erbjuder sammansatt ränta? Det är där årlig procentuell avkastning (APY) kommer in i bilden. Du kan använda en formel för att konvertera APR till APY beroende på frekvensen för sammansättningen. En 20 % APR med månatlig sammansättning motsvarar 21,94 % i APY. Med daglig sammansättning skulle det motsvara 22,13 % APY. Dessa APY-nummer representerar den årliga ränteavkastningen du tjänar efter att ha samlat ihop sammansatt ränta. 

Sammanfattningsvis är APR (årlig procentsats) ett enklare och mer statiskt mått: det benämns alltid som en fast årlig ränta. Men APY (årlig procentuell avkastning) innefattar ränta på ränta, eller sammansatt ränta. Den ändras enligt sammansättningsfrekvensen. Kom ihåg att ränta på ränta gör stor skillnad i längden (och det är bättre för dig ju oftare räntan betalas ut).

Hur jämför jag olika räntesatser?  

Från exemplet ovan kan du se att du kan tjäna mer ränta när räntan är sammansatt. Olika produkter kan ge ränta som antingen APR eller APY. På grund av denna skillnad är det viktigt att använda samma term när man jämför dessa. Var uppmärksam när du jämför produkter, eftersom du kanske jämför äpplen med päron. 

Produkter med högre APY ger inte nödvändigtvis mer ränta än de med lägre APR. Du kan enkelt konvertera APR och APY med hjälp av onlineverktyg om du vet hur ofta räntan läggs till. 

Detsamma gäller DeFi och andra typer av kryptoprodukter. När du ser produkter som kallas krypto-APY och -APR, såsom kryptobesparingar och staking, ska du se till att konvertera dem så att du kan jämföra inom samma kategori. 

När du jämför två DeFi-produkter med APY ska du se till att de har samma sammansättningsintervall. Om de har samma APR, men en sammansätts varje månad och den andra dagligen, kan den som sammansätts dagligen ge dig mer kryptoränta.

En annan viktig sak att uppmärksamma är vad APY betyder i förhållande till den specifika kryptoprodukt du granskar. Vissa produkter använder termen "APY" för att hänvisa till de belöningar som det går att tjäna i kryptovaluta under den valda tidsperioden och inte det faktiska eller förutsagda beloppet/avkastningen i en fiatvaluta. Detta är en viktig skillnad att ta hänsyn till, eftersom priserna på kryptotillgångarna kan vara volatila och värdet på din investering (i fiattermer) kan gå upp eller ner. Om priserna på kryptotillgångarna sjunker drastiskt kan värdet på din investering (i fiattermer) fortfarande vara lägre än det ursprungliga fiatbeloppet du hade investerat, även om du fortsätter att tjäna APY i kryptotillgångarna. Det är därför viktigt att du granskar de relevanta produktvillkoren noggrant och gör din egen efterforskning för att helt förstå investeringsriskerna och vad APY betyder i det specifika sammanhanget.              

Sammanfattningsvis

APR och APY kan verka förvirrande i början, men de är lätta att skilja från varandra genom att komma ihåg att årlig procentuell avkastning (APY) är det mer komplexa mätvärdet som innehåller sammansatt ränta. Tack vare effekten av ränta på ränta ger APY alltid ett högre tal när räntan sammansätts oftare än en gång om året. Slutsatsen är att alltid kontrollera vilken ränta du tittar på när du beräknar räntan du skulle villa tjäna.    

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.