Vi förklarar priset för volymviktat medelvärde (Volume-Weighted Average Price/VWAP)
Hem
Artiklar
Vi förklarar priset för volymviktat medelvärde (Volume-Weighted Average Price/VWAP)

Vi förklarar priset för volymviktat medelvärde (Volume-Weighted Average Price/VWAP)

Avancerad
Publicerad May 13, 2020Uppdaterad Jan 31, 2023
7m

Introduktion

Tekniska indikatorer är en mycket viktig del av analysen av finansmarknaderna. Några av dem siktar på att illustrera momentum som relativt styrkeindex (Relative Strength Index/RSI), StochRSI eller MACD. Andra kan användas för att hitta potentiella intressanta punkter på ett diagram, till exempel Fibonacci Retracement-verktyget, Parabolic SAR eller Bollinger-band.

Men vilken är den mest grundläggande indikatorn som finns? Troligtvis är det volym. Volymer kan användas som ett verktyg för att bekräfta en trend, identifiera potentiella vändpunkter och många andra strategier.

VWAP kombinerar kraften i volymer med prishändelser för att skapa en praktisk och lättanvänd indikator. Handlare kan använda VWAP som ett verktyg för att bekräfta trender, eller som ett instrument för att identifiera in- och utgångspunkter.

Låt oss titta närmare på vad VWAP är, hur det fungerar och hur handlare kan inkludera det i handelsstrategier.


Vad är VWAP?

VWAP står för priset för volymviktat medelvärde (volume-weighted average price på engelska). I mer praktiska termer är det genomsnittspriset för en tillgång under en given period, viktat efter volym.

diagramexempel på vwap


Det som gör VWAP till en så kraftfull indikator är hur den inkluderar volym i den genomsnittliga prisberäkningen. Vissa handlare menar att volymen är det viktigaste måttet som finns – förutom själva prishändelsen. Det som gör VWAP till ett så användbart verktyg för både analytiker och handlare är hur det kombinerar dessa två viktiga mätvärden till en indikator.

VWAP kan ge en indikation på den dominerande marknadstrenden, samt viktiga likviditetsområden.

Om du vill läsa mer om några av de mest användbara tekniska indikatorerna kan du kolla in 5 viktiga indikatorer som används i teknisk analys.


Så här beräknas VWAP

I de flesta handelsgränssnitt kan du helt enkelt bara välja indikatorn, så görs beräkningarna åt dig. Oavsett detta kan det vara bra att känna till formeln bakom den, så att du kan använda den mer effektivt. Så hur beräknas VWAP?

För att beräkna VWAP måste vi lägga till det omsatta värdet för varje transaktion (priset multiplicerat med volymen) och sedan dela det med den totala volymen.

VWAP = ∑ (typiskt pris * volym) / ∑ volym

där

Typiskt pris = (högsta + lägsta + stängning) / 3

Nu ska vi beräkna 5-minutersraden för VWAP på en tillgång. Så här gör vi:

  1. Först måste vi beräkna det typiska priset för den första 5-minuters candlestick. Vi lägger till högsta, lägsta och stängning och delar det talet med 3.

  2. Vi multiplicerar det typiska priset med volymen för den perioden (i det här fallet 5 minuter). Låt oss kalla detta värde n1, eftersom det relaterar till den första uppmätta perioden.

  3. Vi delar n1 med den totala handelsvolymen fram till den perioden. Detta ger oss VWAP-värdet för de första 5 minuterna av handeln.

  4. För att beräkna de senare VWAP-värdena måste vi fortsätta att lägga till de nya n-värdena (n2, n3, n4 …) från varje period till de tidigare värdena. Sedan måste vi dela detta med den totala volymen fram till den punkten.

Nu förstår vi varför VWAP kallas för en kumulativ indikator, eftersom värdena ökar med successiva tillägg.


Detta indikerar VWAP för handlarna

För alla som är intresserade av en mer passiv och långsiktig investeringsstil kan VWAP användas som ett riktmärke för de nuvarande marknadsutsikterna. En enkel strategi kan vara att bara köpa tillgångar som ligger under deras VWAP-linje, vilket indikerar att de är potentiellt undervärderade.

Med detta sagt kan vissa handlare använda priset som passerar VWAP-linjen som en signal för att gå in i en handel. Om priset passerar och går över VWAP kan de gå in i en lång position. Om priset istället passerar och går under VWAP, kan de blanka.

På så sätt kan VWAP användas ungefär som glidande medelvärden. När priset ligger över VWAP-linjen kan marknaden tolkas som hausseartad. Om den istället ligger under VWAP-linjen, kan marknaden vara baisseartad. Detta beror naturligtvis mycket på sammanhanget för det tekniska mönstret och bör tolkas med försiktighet.

Dessutom kan VWAP även användas för att identifiera områden med högre likviditet. Detta kan vara särskilt användbart för institutionella handlare som vill att stora order ska gå igenom. Indikatorn hjälper dem att bestämma idealiska in- och utgångspunkter för stora affärer, vilket kan minska deras marknadspåverkan.

VWAP kan även användas för att mäta effektiviteten i handelsutförandet. I den meningen kan köporder som utförs under VWAP-värdet betraktas som order som kan gå igenom bra, eftersom de ligger under genomsnittspriset för tillgången viktat efter volym. En köporder som utförs ovanför VWAP kan betraktas som dålig för detta syfte, eftersom den utförs över genomsnittspriset för tillgången viktat efter volym.

Det faktum att vissa stora handlare köper under VWAP-nivån och säljer ovanför det kan erbjuda en annan fördel för marknaden. Dessa åtgärder driver priset närmare genomsnittet i båda fallen. Detta säkerställer att stora handlare inte pressar priserna längre från genomsnittet i och med sina handlingar. Tänk på att storhandlare handlar i stora volymer och de kan ha en betydande inverkan på marknaderna i annat fall.Begränsningar med VWAP

VWAP är mest användbar som en endagsindikator. Att försöka skapa en VWAP över flera dagar kan göra att genomsnittet förvrängs. Därför fungerar VWAP bäst för intradagsanalys, det vill säga en analys som tar hänsyn till en handelsdag eller mindre.

Precis som glidande medelvärden är VWAP en eftersläpande indikator, eftersom den är baserad på tidigare prisdata. På samma sätt som ett glidande medelvärde gäller att ju mer data det finns, desto större fördröjning. Därför kommer en 20-minuters VWAP att reagera snabbare på nuvarande prisrörelser än en VWAP över 200 minuter. 

Det är viktigt att komma ihåg att eftersom värdet är baserat på tidigare prisdata har VWAP inga prediktiva egenskaper. 

Även om VWAP är en kraftfull indikator som används av många handlare, ska den inte tolkas utan andra indikatorer. Vi har till exempel gått igenom att en tillgång kan anses vara undervärderad när priset ligger under VWAP-linjen. Men i en stark uppåtgående trend kanske priset inte går under VWAP under en längre tid.

Därför kan handlare som väntar på denna specifika signal missa tåget och en potentiell möjlighet. Med detta sagt är det kanske inte världens ände att missa en handel. Om en handlares inträdesstrategi dikterar en specifik händelse som inträffar och den händelsen inte inträffar, bör de inte gå in i en handel. Men om handlarens strategi är genomtänkt och denne konsekvent håller fast vid den, borde hen klara sig bra på lång sikt. Oavsett tillvägagångssätt är det viktigt att förstå och kunna hantera riskerna.


Sammanfattningsvis

VWAP är en indikator för handlaren om vad genomsnittspriset på en tillgång är för en viss period i förhållande till volymen. 

Vissa handlare kan använda VWAP för att gå in eller ut ur positioner baserat på att linjen korsar priset. Indikatorn kan vara särskilt användbar för att hjälpa till att identifiera potentiella in- och utgångspunkter för stora affärer.

VWAP är en eftersläpande indikator, vilket innebär att den inte har några prediktiva egenskaper för prisnivån. Vissa handlare hävdar att den är som bäst när den används för intradagsanalys. Precis som med alla andra marknadsanalysverktyg bör VWAP inte tolkas isolerat och fungerar bäst i kombination med andra tekniker.