Mahuga kaalutud keskmise hinna (VWAP - Volume-Weighted Average Price) tutvustus
Avaleht
Artiklid
Mahuga kaalutud keskmise hinna (VWAP - Volume-Weighted Average Price) tutvustus

Mahuga kaalutud keskmise hinna (VWAP - Volume-Weighted Average Price) tutvustus

Keskmine
Avaldatud May 13, 2020Värskendatud Jan 31, 2023
7m

Sissejuhatus

Tehnilised indikaatorid on finantsturgude analüüsimise oluline osa. Mõned neist püüavad määrata trendi pöördemomenti ehk momentumit, näiteks suhtelise tugevuse indeks (RSI), StochRSI või MACD. Graafikutelt potentsiaalselt oluliste punktide leidmiseks võib kasutada ka teisi indikaatoreid, näiteks Fibonacci korrektsioonitasemeid, paraboolset SAR‑i või Bollinger Bandsi.

Mis on aga kõige olulisem indikaator? Väidetavalt on see kauplemismaht. Kauplemismahtu saab kasutada trendi kinnitamise, trendi võimaliku pöördepunkti tuvastamise ja paljude teiste strateegiate jaoks.

VWAP puhul on kombineeritud kauplemismaht ja hinnaliikumine, mis teevad sellest praktilise ja hõlpsasti kasutatava indikaatori. VWAP aitab kauplejatel hinnaliikumiste trendi määrata või positsiooni sisenemis- ja väljumispunkte tuvastada.

Uurime lähemalt, mis on VWAP, kuidas see töötab ja kuidas kauplejad võiksid seda oma kauplemisstrateegias kasutada.


Mis on VWAP?

VWAP on mahuga kaalutud keskmine hind. Nagu nimigi viitab, on see antud perioodi kaalutud keskmine vara hind, kus arvestatakse kauplemismahtu.

VWAP-graafiku näide


VWAP‑i teeb eriti võimsaks indikaatoriks just see, et keskmise hinna arvutusvalemisse on kaasatud kauplemismaht ehk varaga kaubeldud kogused. Mõned kauplejad arvavad, et kauplemismaht on üldse kõige olulisem mõõdik pärast hinda. VWAP‑i teeb eriti kasulikuks tööriistaks nii analüütikute kui ka kauplejate jaoks just asjaolu, et need kaks olulist mõõdikut on ühendatud üheks indikaatoriks.

VWAP võib anda teavet nii turgu valitsevast trendist kui ka likviidsusest.

Kui soovid kõige kasulikumate tehniliste näitajate kohta rohkem lugeda, vaata artiklit 5 peamist tehnilise analüüsi indikaatorit.


Kuidas VWAP arvutatakse

Enamikus kauplemiskeskkondades valid lihtsalt indikaatori ja arvutused tehakse sinu eest. Sellest hoolimata oleks kasulik ka valemit teada, et seda indikaatorit veelgi tõhusamalt kasutada. Niisiis, kuidas arvutatakse VWAP?

VWAP‑i arvutamiseks peame summeerima iga tehingu väärtuse (hind korrutatud kogus) ja seejärel jagama selle kogumahuga.

VWAP = ∑ (tüüpiline hind * kauplemismaht) / ∑ kauplemismaht

kus

tüüpiline hind = (kõrgeim hind + madalaim hind + sulgemishind) / 3

Arvutame vara 5-minutiliste perioodidega VWAP‑joone. Selleks peame tegema järgmist:

  1. Esiteks peame arvutama esimesele 5-minutilisele perioodile vastava küünla tüüpilise hinna. Liidame kõrgeima, madalaima ja sulgemishinna ja jagame saadud arvu 3-ga.

  2. Korrutame tulemuse selle perioodi (antud juhul 5 minuti) kauplemismahuga. Nimetagem selle väärtuse n1‑ks , kuna see on seotud esimese perioodiga.

  3. Jagame n1 summeeritud kauplemismahuga kuni selle perioodi lõpuni. See annab meile VWAP‑i väärtuse esimese 5-minutilise kauplemisperioodi kohta.

  4. Järjestikuste VWAP väärtuste arvutamiseks peame jätkama iga perioodi uute n väärtuste (n2, n3, n4…) lisamist eelnevatele väärtustele. Seejärel peame jagama kogumahuga kuni selle hetkeni.

Nüüd mõistame, miks VWAP‑i nimetatakse kumulatiivseks indikaatoriks, kuna väärtused suurenevad järjestikuste lisamiste tõttu.


Mida VWAP kauplejatele näitab

Need, kes on huvitatud passiivsemast ja pikemaajalisest investeerimisest, võivad VWAP‑i kasutada selleks, et hinnata praeguse turuolukorra perspektiivi tulevase suhtes. Lihtsaim strateegia võiks olla selline, et osta ainult varasid, mille hetkehind on alla VWAP‑i joont, kuna need varad on ilmselt alahinnatud.

Seda arvestades peavad mõned kauplejad heaks tehingusse sisenemise signaaliks hetke, kus vara hind ületab VWAP-i joone. Kui hind puutub VWAP‑i joont ja ületab selle, võivad nad avada pika positsiooni. Vastupidi, kui hind puutub VWAP‑i ja langeb allapoole, võivad nad avada lühikese positsiooni.

Selles mõttes võib VWAP‑iga kasutatav strateegia olla sarnane liikuva keskmise strateegiaga. Kui hind on VWAP‑i joonest kõrgemal, võib turgu pidada pulli- ehk tõusva trendiga turuks. Kui aga hind on VWAP‑i joonest allpool, peetakse seda karu- ehk langeva trendiga turuks. See olukord sõltub muidugi suuresti hinnagraafiku tehnilise mustri kontekstist ja sellistesse määratlustesse tuleks alati suhtuda ettevaatusega.

VWAP‑i võib kasutada ka likviidsusega seotud muutuste tuvastamiseks. See võib olla eriti kasulik institutsionaalsetele kauplejatele, kes soovivad täita suuri ordereid. Indikaator aitab neil määrata suurte tehingute jaoks ideaalseid sisenemis- ja väljumispunkte, kus nende tehingud ei mõjutaks liiga palju turuhinda.

VWAP‑i saab kasutada ka tehingu teostamise efektiivsuse mõõtmiseks. Selles mõttes võib allpool VWAP‑i joont täidetud ostuordereid pidada heaks hinnaks, kuna soetushind on alla vara mahuga kaalutud keskmise hinna. Ja vastupidi, VWAP‑ist kõrgemal täidetud ostukorraldusi võib pidada halvaks täitmiseks, kuna nende soetushind on üle vara mahuga kaalutud keskmise hinna.

Asjaolu, et mõned suured kauplejad ostavad allpool VWAP‑i joont ja müüvad sellest kõrgemal, võib pakkuda turule veel ühe positiivse efekti. Need mõlemad toimingud aitavad viia turuhinda keskmisele hinnale lähemale. See tagab, et suured kauplejad oma tegevusega stabiliseerivad turgu, mitte ei suru hindu keskmisest kaugemale. Pea meeles, et turuvaalad kauplevad suurimate mahtudega ja sellel tegevusel võib olla oluline mõju hindadele.VWAP‑i piirangud

VWAP on enamasti kasulik päevasisese indikaatorina. Kui modelleerida VWAP üle mitme päeva, võib keskmise hinna joon olla moonutatud. Seega sobib VWAP kõige paremini analüüsiks, kus võetakse arvesse kauplemispäeva või lühemat perioodi.

Nagu teised liikuvad keskmised, on ka VWAP viivitusega indikaator, kuna see põhineb varasematel hinnaandmetel. Samuti, sarnaselt liikuva keskmisega tuleb arvestada, et mida rohkem on andmeid, seda pikem on viivitus. Seega 20‑minutiline VWAP reageerib hinnamuutustele kiiremini kui 200‑minutiline VWAP. 

Oluline on meeles pidada, et kuna see põhineb varasematel hinnaandmetel, ei ennusta VWAP tulevasi hindu. 

Kuigi VWAP on võimas indikaator, mida kasutavad paljud kauplejad, ei tohiks seda kasutada eraldiseisvana. Näiteks oleme arutanud, et vara võidakse pidada alahinnatuks, kui selle hind on alla VWAP‑i joont. Tugeva tõusutrendi korral ei pruugi hind allapoole VWAP‑i langeda aga pikka aega.

Seetõttu võivad kauplejad, kes seda konkreetset signaali ootavad, potentsiaalsest võimalusest ilma jääda. Samas ei pruugi tehingust ilmajäämine olla maailma lõpp. Kui kaupleja sisenemisstrateegia näeb ette konkreetse sündmuse toimumise ja seda sündmust ei juhtu, ei tohiks ta positsiooni avada. Kui strateegia on hästi läbimõeldud ja sellest peetakse järjekindlalt kinni, peaks pikas perspektiivis hästi minema. Olenemata lähenemisviisist on oluline mõista riske ja neid juhtida.


Lõppmärkused

VWAP on indikaator, mis annab kauplejatele teada, milline on vara keskmine hind antud perioodil, arvestades kauplemismahuga. 

Mõned kauplejad võivad VWAP‑i joont kasutada positsioonide sisenemiseks või väljumiseks, lähtudes sellest, kuidas see ristub turuhinnaga. See indikaator võib olla eriti kasulik suurte tehingute võimalike sisenemis- ja väljumispunktide tuvastamisel.

VWAP on viivitusega indikaator, mis tähendab, et see ei ennusta tuleviku hindu. Mõned kauplejad väidavad, et seda on parem kasutada päevasisese analüüsi jaoks. Nagu kõiki teisi turuanalüüsi tööriistu, ei tohiks VWAP‑i kasutada eraldiseisvana, kuna see toimib kõige paremini koos teiste tehnikatega.