Обяснение на претеглената по обем средна цена (VWAP)
Начало
Статии
Обяснение на претеглената по обем средна цена (VWAP)

Обяснение на претеглената по обем средна цена (VWAP)

Напреднал
Публикувано May 13, 2020Актуализирано Dec 7, 2023
7m

Въведение

Техническите индикатори са съществена част от анализа на финансовите пазари. Някои от тях имат за цел да илюстрират инерция като индекса на относителната сила (RSI), StochRSI или MACD. Други могат да се използват за намиране на потенциални интересни точки в графика, като инструмента за ритрейсмънт на Фибоначи, Parabolic SAR или Ленти на Болинджър.

Но кой е най-фундаменталният индикатор там? Може да се каже, че това е обемът. Обемът може да се използва като инструмент за потвърждаване на тенденция, идентифициране на потенциални точки на обръщане и много други стратегии.

VWAP комбинира силата на обема с ценовото действие, за да създаде практичен и лесен за използване индикатор. Търговците могат да използват VWAP като инструмент за потвърждение на тенденцията или като инструмент за идентифициране на входни и изходни точки.

Нека се потопим в същността на VWAP, начина му на работа и как търговците могат да го включат в своята стратегия за търговия.


Какво е VWAP?

VWAP означава претеглената по обем средна цена. Както подсказва името, това е средната цена на актива за даден период, претеглена по обем.

примерна диаграма за vwap


Това, което прави VWAP особено мощен индикатор, е включването на обема в калкулирането на средната цена. Някои търговци смятат, че обемът там е най-важният показател – извън самото движение на цената. Това, което прави VWAP особено полезен инструмент както за анализатори, така и за търговци, е комбинирането на тези два важни показателя в един индикатор.

VWAP може да даде индикация за доминиращата пазарна тенденция, както и за важни области на ликвидност.

Ако искате да прочетете повече за някои от най-полезните технически индикатори, вижте 5 основни индикатора, използвани в техническия анализ.


Как се изчислява VWAP

На повечето интерфейси за търговия можете просто да изберете индикатора и изчисленията ще бъдат направени вместо вас. Независимо от това, може да е полезно да знаете формулата зад него, за да можете да го използвате по-ефективно. И така, как се изчислява VWAP?

За да изчислим VWAP, трябва да съберем стойността на търгуване за всяка трансакция (цената, умножена по обем), след което да разделим това на общия обем.

VWAP = ∑ (типична цена * обем) / ∑ обем

където 


Типична цена = Връх + Дъно + Затваряне / 3

Нека изчислим 5-минутната VWAP линия за актив. Ето какво трябва да направим:

  1. Първо, трябва да изчислим типичната цена за първата 5-минутна диаграма свещник. Събираме цените връх, дъно, затваряне  и разделяме това число на 3.

  2. Умножаваме типичната цена с обема за този период (в този случай 5 минути). Нека наречем тази стойност n1, тъй като се отнася до първия измерен период.

  3. Разделяме n1 на общия обем на търговия до този период. Това ни дава стойността на VWAP за първите 5 минути от търговията.

  4. За да изчислим последователните стойности на VWAP, трябва да продължим да добавяме новите n стойности (n2, n3, n4...) от всеки период към предишните стойности. После трябва да разделим това на общия обем до този момент.

Сега разбираме защо VWAP се нарича кумулативен индикатор, тъй като стойностите се увеличават чрез последователни добавяния.


Какво казва VWAP на търговците

За тези, които се интересуват от по-пасивен, дългосрочен стил на инвестиране, VWAP може да се използва като еталон за текущата пазарна перспектива. Една проста стратегия може да бъде само закупуване на активи под тяхната VWAP линия, което показва, че те са потенциално подценени.

При това някои търговци могат да използват цената, пресичаща VWAP линията, като сигнал за влизане в сделка. Ако цената пробие и надхвърли VWAP, те могат да влязат в дълга позиция. Обратно, ако цената пробие и отиде под VWAP, те могат да влязат в къса позиция.

В този смисъл VWAP може да се използва подобно на пълзящите средни стойности. Когато цената е над VWAP линията, пазарът може да се интерпретира като бичи. В същото време, ако е под VWAP линията, пазарът може да е мечи. Това, разбира се, силно зависи от контекста на техническия модел и трябва да се приема с повишено внимание.

VWAP може също да се използва за идентифициране на области на ликвидност. Това може да бъде особено полезно за институционални търговци, които искат да изпълнят големи поръчки. Индикаторът им помага да определят идеални входни и изходни точки за големи сделки, което може да намали въздействието им върху пазара.

VWAP може да се използва и за измерване на ефективността на изпълнението на търговията. В този смисъл поръчките за покупка, изпълнени под VWAP, могат да се считат за добро изпълнение, тъй като те са под средната цена на актива, претеглена по обем. Обратно, поръчките за покупка, изпълнени над VWAP, могат да се считат за лоши изпълнения, тъй като се изпълняват над средната цена на актива, претеглена по обем.

Фактът, че някои големи търговци купуват под VWAP и продават над нея, може да предложи друга полза за пазара. Тези действия приближават цената до средната и в двата случая. Това гарантира, че големите търговци няма да избутват с действията си цените по-далеч от средните. Имайте предвид, че китовете търгуват с едни от най-големите размери и в противен случай биха могли да окажат значително влияние върху пазарите.


Искате да започнете с криптовалута? Купете биткойн в Binance!


VWAP ограничения

VWAP е полезен най-вече като индикатор за един ден. Опитът да създадете VWAP за няколко дни може да означава, че средната стойност е изкривена. Като такъв, VWAP работи най-добре за анализ в рамките на деня, тоест анализ, който разглежда период за търговия от един ден или по-малко.

Подобно на пълзящите средни, VWAP е индикатор за следване, тъй като се основава на минали данни за цените. Подобно на пълзящата средна, колкото повече данни има, толкова по-голямо е изоставането. При това положение 20-минутен VWAP ще реагира по-бързо на текущите движения на цените, отколкото 200-минутен VWAP. 

Важно е да имате предвид, че тъй като се основава на минали ценови данни, VWAP няма никакви предсказващи качества. 

Въпреки че VWAP е мощен индикатор, използван от много търговци, той не трябва да се тълкува изолирано. Например, обсъдихме, че един актив може да се счита за подценен, когато цената е под VWAP линията. Въпреки това, при силен възходящ тренд, цената може да не падне под VWAP за значителен период от време.

Затова търговците, които чакат този конкретен сигнал, може да останат встрани и да пропуснат потенциална възможност. Така че, пропускането на сделка може да не е краят на света. Ако стратегията за влизане на търговеца диктува да се случи конкретно събитие и това събитие не се случи, не трябва да се влиза в сделка. Въпреки това, ако стратегията им е добре обмислена и търговците постоянно се придържат към нея, би трябвало да се справят добре в дългосрочен план. Независимо от подхода, от решаващо значение е да се разбират и управляват рисковете.


Заключителни мисли

VWAP е индикатор, който казва на търговците каква е средната цена на даден актив за даден период спрямо обема. 

Някои търговци могат да използват VWAP за влизане или излизане от позиции въз основа на неговото пресичане с цената. Тя може да бъде особено полезна при идентифицирането на потенциални входни и изходни точки за големи сделки.

VWAP е изоставащ индикатор, което означава, че няма предсказващи качества за цената. Някои търговци твърдят, че е най-добре, когато се използва за анализ в рамките на деня. Както при всеки друг инструмент за пазарен анализ, VWAP не трябва да се тълкува изолирано и работи най-добре, когато се комбинира с други техники.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.