Какво е Forex търговия?
Начало
Статии
Какво е Forex търговия?

Какво е Forex търговия?

Напреднал
Публикувано Jul 6, 2021Актуализирано Jan 31, 2023
14m

TL;DR

Forex е най-големият пазар в света по обем на търговия и ликвидност. Брокери, бизнеси, правителства и други икономически агенти търгуват с валути и валутни деривати, за да направят възможна международната търговия. 

Търговците използват пазара и по спекулативни причини. Съществуват различни възможности за арбитраж с валутни курсове и лихвени проценти, което прави пазара популярен за търговия в голям обем или на ливъридж.

Forex пазарът се състои от фиатни валутни двойки и техните относителни пазарни цени. Тези двойки обикновено се купуват и продават чрез лота. Стандартният лот съдържа 100 000 единици от основната валута на двойката, но има и други по-малки по обем, вариращи до 100 единици.

Търговците обикновено използват ливъридж, за да увеличат сумите, които могат да инвестират със своя капитал. Можете също така да компенсирате риска, като използвате форуърди и суапове, за да търгувате валутна двойка за определена цена в бъдеще. Комбинирането на тези два инструмента с други търговски стратегии и продукти създава редица възможности за инвестиции за Forex трейдърите.


Въведение

Дори и вие самите да не извършвате Forex търговия, международният валутен пазар често играе значителна роля в ежедневието ви. Въпреки че ефектите от спада на фондовия пазар не винаги са толкова очевидни, промяната в стойността на валутата ви може да повлияе на цената на стоките и услугите. Ако сте били в чужбина, вероятно също е трябвало да обмените валутата си и да платите курс, който зависи от текущите Forex котировки и курсове.

Forex е уникален клас активи, който се различава от акциите, стоките за потребление и облигациите. Когато разгледаме по-задълбочено това, което го прави различен, става ясно защо има толкова голям пазар и нужда от истински глобалния пазар на валута. Какво е Forex?

Forex или FX търговия (от foreign exchange – международен валутен обмен,) е закупуването и продажбата на държавни валути и други валутни продукти. Когато обменяте валути в банка или в обменно бюро, курсовете, които виждаме, се определят пряко от това, което се случва на валутния пазар.
Движенията на валутните курсове се основават на смесица от икономически условия, световни събития, лихвени проценти, политика и други фактори. В резултат на това валутата е силно ликвидна и има най-големия обем на търговия в сравнение с други финансови пазари. 

Forex пазарът се състои от две основни дейности: търговия, улесняваща икономическите трансакции и спекулативна търговия. За компании и други организации, работещи на международни пазари, покупката и продажбата на чуждестранни валути са задължителни. Връщането на средствата у дома или закупуването на стоки в чужбина е ключова практика на използване на forex пазара.

Спекулантите съставляват другата страна на FX търговията. Често срещана е краткосрочната търговия с голям обем, която се възползва от много малки колебания в цените на валутата. Forex е пазар, пълен с арбитражни възможности за спекуланти, което отчасти обяснява огромния обем на търговията на пазара. 

Търговците също се стремят да печелят пари с дългосрочни възможности като променливи лихвени проценти. Икономическите събития и геополитиката също причиняват сериозни колебания на валутните пазари във времето. Чрез закупуване на валута сега и задържане може да бъде реализирана печалба, която да бъде дългосрочна. Можете също така да уговорите обменните курсове години предварително с фючърсни договори в залог за или срещу пазара.

Forex търговията може да бъде предизвикателство за по-малките потребители. Без заеми или наличие на голям размер на началния капитал, арбитражът и краткосрочната търговия стават много по-трудни. Този аспект доведе до това международните банки и финансови институции да предоставят по-голямата част от обема, който виждаме на валутния пазар.


Какво е forex двойка?

На най-основно ниво forex пазарът съдържа двойки валути, описващи относителната цена между двете. Ако вече сте търгували с криптовалути, ще имате някаква представа за това как работи FX пазарът. Първата валута, показана в двойка, е базовата валута. Втората е котираната валута, понякога известна като насрещна валута. Ние изразяваме котираната валута като стойност, свързана с една единица от базовата валута.

GBP/USD показва стойността на 1 британска лира в щатски долари. Това съотношение е показано като число, примерно 1.3809, което показва, че 1 британска лира е на стойност 1.3809 щатски долара. GBP/USD е една от най-често търгуваните двойки и е известна като кабел. Това прозвище идва от трансатлантически кабел през 19 век, по който се предавал този курс между борсите в Лондон и Ню Йорк.


Когато става въпрос за forex търговия, можете да намерите много ликвидни пазари. Някои от двойките с най-голям обем на търговия включват USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF и EUR/USD. Тези двойки са известни като основни и се състоят от щатски долар, японска йена, британска лира, швейцарски франк и евро.


Защо хората извършват forex търговия?

Forex пазарът не се свежда само до спекулации. Банки, бизнеси и други страни, които се нуждаят от достъп до чуждестранни парични средства, участват във FX търговията, за да улеснят международните трансакции. Компаниите също предварително се договарят за FX курсове, за да фиксират разходите за бъдещи обмени на валута, известни като хеджиране. Друг вариант е правителствата да натрупват резерви и да постигат икономически цели, включително обвързаност на валутния курс или увеличаване на вноса/износа.

За индивидуалните търговци има привлекателни функции и на forex пазара:

  • Ливъриджът позволява дори на малките търговци да инвестират с по-големи суми капитал, отколкото имат пряк достъп.
  • Входните разходи са ниски, тъй като е възможно да се купят малки количества валута. Купуването на дял на фондовия пазар може да ви коства хиляди долари в сравнение с влизането на FX пазар за 100 щатски долара.
  • Можете да търгувате почти по всяко време, което прави forex подходящ за всички графици.
  • На пазара има висока ликвидност, както и нисък спред „купува-продава“.
  • Опциите и фючърсите са стандартни продукти. Късата продажба е възможна за търговци, които не искат просто да отбележат покупка и продажба на текущата пазарна цена.


Къде хората извършват forex търговия?

За разлика от акциите, които се търгуват главно на централизирани борси като NYSE или NASDAQ, FX търговията се осъществява в центрове по целия свят. Участниците могат да сключват сделки директно помежду си чрез извънборсови (OTC) сделки или да влязат в огромна мрежа от банки и брокери на междубанковия пазар. 

Надзорът върху тази международна валутна търговия може да бъде труден поради различните правила на всяка валута. Въпреки че много юрисдикции имат агенции, които контролират търговията на вътрешния пазар, техният международен обхват е ограничен. Въпреки че може да се наложи да придобиете лиценз или да преминете през акредитиран брокер за вашата FX търговия, това не спира търговците просто да използват други, по-малко регулирани пазари за своите дейности.

Четири основни зони съставляват по-голямата част от обема на FX търговията: Ню Йорк, Лондон, Токио и Сидни. Тъй като FX пазарът няма централна точка, трябва да можете да намерите посредничество, което да ви помогне да търгувате с FX по целия свят.

Налице е голямо разнообразие от опции за онлайн брокерски услуги, които обикновено са безплатни. Няма да плащате директна комисиона, но валутните брокери ще поддържат спред върху цената, която предлагат, и действителната пазарна цена. Ако започвате, изберете посредничество, което ви позволява да търгувате микро лотове. Ще разгледаме тази точка по-нататък, но това е най-достъпният начин да започнете да търгувате с forex.


Какво прави forex търговията уникална?

Forex има много аспекти, които го правят различен от другите финансови пазари:

  1. Той има огромно географско покритие. По света има 180 признати чуждестранни валути, създаващи пазари за тях в почти всяка страна.
  2. Той е изключително ликвиден и има огромен обем на търговия.
  3. Пазарните му цени се влияят от множество глобални фактори. Те включват политика, икономически условия, спекулации, парични преводи и др.
  4. Отворен е за търговия приблизително 24 часа на ден, пет дни в седмицата. Тъй като пазарът не е изцяло централизиран, винаги има възможност да използвате борса или посредничество. Пазарите са затворени през уикенда, но все още има налична търговия в извънработно време на някои платформи.
  5. Маржовете на печалбата му могат да бъдат ниски, освен ако не се търгува в голям обем. Леки разлики в обменния курс могат да бъдат направени печеливши чрез големи сделки.


Как хората извършват forex търговия?

Когато става въпрос за валута има няколко избора, които отделните търговци могат да направят. Най-простият начин е да закупите валутна двойка на спот пазара и да я задържите. Например купувате EUR в двойка USD/EUR. Ако насрещната валута поскъпне, можете да я продадете за базовата си валута и да вземете печалба.

Можете също така да мобилизирате средствата си, за да увеличите размера на наличния за вас капитал. В този случай можете да търгувате със заемни средства, стига да покривате загубите си. Друга възможност, която да разгледате, са forex опциите, които ви позволяват да купувате или продавате двойка за определена цена на определена дата. Популярни са също и фючърсните договори, които ви задължават да сключвате сделка на договорена цена в бъдеще.

Един вълнуващ аспект на forex търговията е възможността за реализиране на печалба чрез лихвени разлики. Централните банки по света определят различни лихвени проценти, които предоставят инвестиционни възможности на forex трейдърите. При обмяна на вашите парични средства и депозирането им в чуждестранна банка е възможно да спечелите повече пари, отколкото да оставите средствата си у дома. 

Съществуват обаче допълнителни разходи, включително такси за парични преводи, банкови такси и различни данъчни режими. Трябва да обмислите всички възможни допълнителни разходи, за да заработят стратегиите ви. Възможностите за арбитраж и печалбите често са минимални, така че маржовете ви ще бъдат тесни. Неочаквана такса може да заличи всичките ви очаквани печалби.


Какво е пип (pip)?

Пип (процентен пункт) е възможно най-малкото увеличение на цената, което една forex двойка може да отбележи. Поглеждаме отново GBP/USD:


Движение от 0.0001 нагоре или надолу би било минималната сума, която двойката може да извърши (1 пип). Не всички валути обаче се търгуват до четири знака след десетичната запетая. Всяка двойка с японската йена като котировка стандартно има пип 0.01 поради липса на децимализация на валутата.

Пипети (pipettes)

Някои брокери и борси нарушават стандарта и предлагат двойки с повече на брой знаци след десетичната запетая. GBP/USD например ще отиде на пет знака след десетичната запетая, а не на обичайните четири. USD/JPY обикновено е с два знака след десетичната запетая, но може да стигне до три. Този допълнителен знак е известен като пипет.


Какво е лот във forex търговията?

При forex търговията валутите се купуват и продават в определени количества, известни като лотове. За разлика от фондовите пазари, тези лотове чуждестранни валути се търгуват по зададени стойности. Обикновено лотът е 100 000 единици от базовата валута в двойка, но има и по-малки суми, които можете да закупите, включително мини-, микро- и нано-лотове.

Лот

Единици

Стандартен 

100 000

Мини

10 000

Микро

1000

Нано

100

Когато работите с лотове е лесно да изчислите печалбите и загубите си с промените в пипа. Нека разгледаме EUR/USD като пример:


Ако закупите един стандартен лот от EUR/USD, сте купили 100 000 евро за 119 380 щатски долара. Ако двойката повиши цената си с един пип и продадете лота си, това е равно на промяна от 10 единици на котираната валута. Това поскъпване означава, че ще продадете своите 100 000 евро за 119 390 щатски долара и сте реализирали печалба от 10 долара. Ако цената се увеличи с десет пипа, това ще бъде печалба от 100 щатски долара.

Тъй като търговията става все по-дигитализирана, популярността на стандартните лотове намалява в полза на по-гъвкавите опции. От другата страна на спектъра, големите банки дори са увеличили размера на стандартните си лотове до 1 милион, за да поемат големия обем, който търгуват.


Как ливъриджът работи при forex търговия?

Една от уникалните черти на forex пазара е относително малкият му марж на печалба. За да подобрите печалбите си, ще трябва да увеличите обема, който търгувате. Банките могат да направят това сравнително лесно, но физическите лица може да нямат достъп до достатъчно капитал и вместо това могат да използват ливъридж.

Ливъриджът ви позволява да заемате пари от брокер със сравнително малко обезпечение. Брокерите показват сумите на ливъридж като умножение на предоставения капитал, например 10x или 20x, което е равно на 10 или 20 пъти вашите пари. 10 000 щатски долара с ливъридж 10х биха ви дали 100 000 долара за търгуване.
За да заемат тези пари, търговците поддържат маржин сума, която брокерът използва за покриване на евентуални загуби. 10% маржин е 10x, 5% маржин е 20x, а 1% е 100x. Чрез ливъридж, вие придобивате практически опит по отношение на пълните загуби или печалби от инвестиция въз основа на общата мобилизирана сума. С други думи, ливъриджът увеличава печалбата и загубите ви.

Нека да разгледаме пример с EUR/USD. Ако искате да закупите един лот от тази двойка (100 000 евро), по текущия курс ще ви трябват приблизително 120 000 щатски долара. Ако сте малък търговец без достъп до тези средства, бихте могли да помислите за получаване на 50x ливъридж (2% маржин). В този случай трябва само да предоставите 2 400 щатски долара, за да имате достъп до 120 000 щатски долара на валутния пазар.

Ако двойката се понижи с 240 пипа (2 400 щатски долара), позицията ви ще бъде затворена и сметката ви ще бъде закрита (губите всичките си средства). Когато се използва ливъридж, малки движения в цената могат да доведат до внезапни, големи промени във вашите печалби или загуби. Повечето брокери ще ви позволят да увеличите маржина по вашата сметка и да го допълвате според нуждите.


Как работи хеджирането във forex търговията?

При всяка плаваща валута винаги има шанс за движение на валутният курс. Докато спекулантите се опитват да извлекат печалба от волатилността, други ценят стабилността. Например, компания, която планира да се разшири в международен план, може да поиска да заключи валутния курс, за да планира по-добре разходите си. Те могат да направят това доста лесно с процес, наречен хеджиране.

Дори спекулантите може да искат да заключат определен валутен курс, за да се предпазят от икономически шок или финансова криза. Можете да започнете да хеджирате вашите FX курсове с различни финансови инструменти. Най-често срещаните методи са използването на договори за фючърси или опции. При фючърсен договор инвеститор или търговец е длъжен да търгува по определен курс и количество на бъдеща дата. 

Фючърсни договори

Да предположим, че сключвате фючърсен договор, за да купите един лот USD/EUR на стойност 0.8400 (закупувате 100 000 щатски долара за 84 000 евро) след една година. Може би продавате в еврозоната и искате да репатрирате печалбите си след една година. Фючърсен договор премахва риска от евентуално поскъпване на щатския долар спрямо еврото и ви помага да планирате по-добре финансите си. В този случай, ако щатският долар поскъпне, при репатриране на средствата всяко евро ще купува по-малко долари.

Ако щатският долар поскъпне и USD/EUR след една година е 1.0000, без фючърсен договор, спот курсът ще бъде 100 000 щатски долара за 100 000 евро. Но вместо този курс вие бихте въвели предварително одобрения договор за един лот USD/EUR на стойност 0.8400 (100 000 щатски долара за 84 000 евро). В този прост пример вие ще спестите на разход от 16 000 евро на лот, без да отчитате такси.

Опции 

Опциите предлагат подобен начин за намаляване на риска чрез хеджиране. Но за разлика от фючърсите, опциите ви дават избор да купите или продадете актив на предварително определена цена на или преди определена дата. След като платите покупна цена (премията), договор за опция може да ви предпази от нежелано поскъпване или обезценяване във валутна двойка.

Например, ако британска компания продава стоки и услуги в САЩ, те биха могли да закупят кол опция за GBP/USD. Този инструмент им позволява да купуват GBP/USD в бъдеще на предварително определена цена. Ако британската лира е поскъпнала или е задържала курса си към момента на извършване на плащането в щатски долари, компанията е загубила само цената, платена за договора за опции. Ако британската лира се обезцени спрямо долара, те вече ще са хеджирали курса си и могат да получат по-добра цена от предлаганата на пазара.

За повече информация относно договори за фючърси и опции, вижте Какво представляват форуърдните и фючърсните договори? и Какво представляват договори за опции?.


Арбитраж с покрит лихвен процент

Тъй като лихвените проценти варират в световен мащаб, forex трейдърите могат да арбитрират тези разлики, като същевременно компенсират риска от движение на валутния курс. Един от най често срещаните начини да направите това е с арбитраж с покрит лихвен процент. Тази стратегия за търговия хеджира бъдещите движения в цените на валутната двойка, за да намали риска.

Стъпка 1: Откриване на възможност за арбитраж

Вземете например двойката EUR/USD с курс от 1.400. Лихвеният процент по депозитите в еврозоната е 1%, докато в САЩ е 2%. Следователно 100 000 евро, инвестирани в еврозоната, ще ви върнат след година 1 000 евро печалба. Ако обаче можете да инвестирате парите в САЩ, това би ви осигурило 2 000 евро печалба, ако валутният курс се задържи. Този опростен пример обаче не отчита такси, банкови разходи и други разходи, които също трябва да вземете предвид.

Стъпка 2: Хеджиране на вашия FX курс

Като използвате едногодишен фючърсен договор за EUR/USD с форуърден курс 1.4100, можете да се възползвате от подобрения лихвен процент в САЩ и да гарантирате фиксирана възвръщаемост. Форуърдният курс е одобреният валутен курс, използван в договора. 

Банка или брокер изчислява този лихвен процент с математическа формула, която отчита различни лихвени проценти и текущата спот цена. В зависимост от пазарните условия форуърдният курс добавя премия или отстъпка в сравнение със спот курса. При подготовката за арбитража сключваме фючърсен договор за закупуване на един лот EUR/USD при курс от 1,41 за една година.

Стъпка 3: Завършване на арбитража

При тази стратегия продавате един лот EUR/USD при 1.400 на спот пазара и получавате 140 000 щатски долара за 100 000 евро. След като получите средствата от спот търговията си, ги депозирате в САЩ за една година с 2% лихва. Когато годината изтече, ще имате общо 142 800 щатски долара. 

Следващата стъпка е да конвертирате 142 800 щатски долара обратно в евро. С фючърсния договор продавате обратно 142 800 щатски долара по договорения курс 1.4100, което ви дава приблизително 101 276,60 евро.

Стъпка 4: Сравняване на печалбите

Нека сравним печалбата, която получавате тук с и без хеджиране на лихвения процент, ако приемем, че всичко останало се запази. След като преминете през арбитражната стратегия за покрити лихви в САЩ, ще имате 101 276,60 евро. Ако не бяхте хеджирали, щяхте да имате 102 000 евро, както бе споменато по-горе. И така, защо хората хеджират, ако това води до по-малко печалби? 

На първо място, търговците хеджират, за да избегнат риска от колебания в обменния курс. Валутна двойка рядко ще остане стабилна през годината. Така че, докато печалбата е с 723,40 евро по-малко, то успяхме поне да гарантираме 1 276,60 евро. Друг фактор е, че приемаме, че централната банка няма да промени лихвения процент през годината, което не винаги е така.Заключителни мисли

За всеки, който се интересува от международна икономика, търговия и глобални въпроси, валутният пазар предлага уникална алтернатива на дяловете и акциите. За малки инвеститори forex търговията може да изглежда по-малко достъпна от търговията с криптовалута или с акции. Но с възхода на онлайн брокерите и нарастващата конкуренция при предоставянето на финансови услуги на обществеността, forex не е толкова недостижим. Много forex трейдъри разчитат на ливъридж за постигане на прилични печалби. Тези стратегии носят висок риск от ликвидация, затова се уверете, че разбирате много добре механизмите, преди да поемате рискове.