Czym Jest Handel na Forex?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Handel na Forex?

Czym Jest Handel na Forex?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 6, 2021Zaktualizowane Jan 31, 2023
14m

TL;DR

Forex jest największym rynkiem na świecie pod względem wielkości obrotu i płynności. Brokerzy, firmy, rządy i inne podmioty gospodarcze handlują walutami i instrumentami pochodnymi forex, aby umożliwić handel międzynarodowy. 

Traderzy korzystają również z rynku w celach spekulacyjnych. Istnieje wiele możliwości arbitrażu w przypadku kursów walutowych i stóp procentowych, dzięki czemu rynek jest popularny do handlu dużymi wolumenami lub dźwignią.

Rynek forex składa się z par walutowych fiat i ich względnych cen rynkowych. Te pary są zazwyczaj kupowane i sprzedawane partiami. Standardowa partia zawiera 100 000 jednostek par waluty bazowej, ale dostępne są również inne mniejsze wielkości, sięgające 100 jednostek.

Traderzy często używają dźwigni, aby zwiększyć kwoty, które mogą zainwestować swoim kapitałem. Możesz również zrównoważyć ryzyko, używając forwardów i swapów, aby w przyszłości handlować parą walutową po określonej cenie. Połączenie tych dwóch instrumentów z innymi strategiami handlowymi i produktami stwarza różnorodne możliwości inwestycyjne dla traderów forex.


Wprowadzenie

Nawet jeśli sam(-a) nie handlujesz na rynku Forex, międzynarodowy rynek walutowy często odgrywa znaczącą rolę w Twoim codziennym życiu. Chociaż skutki spadku na giełdzie nie zawsze są tak oczywiste, zmiana wartości waluty może wpłynąć na cenę towarów i usług. Jeśli byłeś(-aś) za granicą, prawdopodobnie musiałeś(-aś) również wymienić walutę i zapłacić kurs, który zależy od aktualnych notowań i kursów forex.

Forex to wyjątkowa klasa aktywów, która różni się od akcji, towarów i obligacji. Jeśli zagłębimy się w to, co go wyróżnia, jasnym się stanie dlaczego istnieje tak duży rynek i potrzeba na prawdziwie globalny rynek forex. Czym jest Forex?

Handel na rynku Forex lub FX (z ang. foreign exchange) to kupowanie i sprzedawanie suwerennych walut i innych produktów forex. Podczas wymiany walut w banku lub kantorze, stawki, które widzimy, są określane bezpośrednio przez to, co dzieje się na rynku forex.
Ruchy kursów walutowych opierają się na kombinacji warunków ekonomicznych, wydarzeń na świecie, stóp procentowych, polityki i innych czynników. W rezultacie forex jest bardzo płynny i ma największy wolumen handlowy w porównaniu z innymi rynkami finansowymi. 

Rynek forex obejmuje dwa główne rodzaje działalności: handel ułatwiający transakcje gospodarcze oraz handel spekulacyjny. Dla firm i innych podmiotów działających na rynkach międzynarodowych zakup i sprzedaż walut obcych to konieczność. Odzyskanie funduszy w odpowiedniej walucie na powrót do domu lub zakup towarów za granicą jest kluczowym przypadkiem użycia na rynku forex.

Spekulanci stanowią drugą stronę handlu FX. Powszechne są krótkoterminowe transakcje na dużą skalę, które wykorzystują bardzo małe wahania cen walut. Forex to rynek pełen możliwości arbitrażu dla spekulantów, częściowo wyjaśniają to ogromny wolumen obrotu na rynku. 

Handlowcy starają się również zarabiać dzięki długoterminowym możliwościom, takim jak wahania stóp procentowych. Wydarzenia gospodarcze i geopolityka również powodują z biegiem czasu poważne wahania na rynkach walutowych. Kupując walutę teraz i przechowując ją, można osiągnąć zysk w dłuższej perspektywie. Możesz również przewidywać kursy walut z wieloletnim wyprzedzeniem z kontraktami terminowymi spekulując za lub przeciw rynkowi.

Handel na rynku Forex może stanowić wyzwanie dla mniejszych użytkowników. Bez zaciągania pożyczek lub posiadania dużej kwoty kapitału początkowego arbitraż i handel krótkoterminowy stają się znacznie trudniejsze. Ten aspekt doprowadził do tego, że międzynarodowe banki i instytucje finansowe dostarczają większość wolumenu, jaki widzimy na rynku walutowym.


Czym jest para forex?

Na najbardziej podstawowym poziomie rynek forex zawiera pary walut opisujące względną cenę między nimi. Jeśli już handlowałeś(-aś) kryptowalutami, będziesz trochę zaznajomiony(-a) z tym, jak działa rynek FX. Pierwsza waluta pokazana w parze jest walutą bazową. Druga to waluta kwotowana, czasami nazywana walutą counter. Walutę kwotowaną wyrażamy jako wartość odnoszącą się do jednej jednostki waluty bazowej.

GBP/USD pokazuje cenę £1 podaną w USD. Wskaźnik ten jest przedstawiony jako liczba, np. 1,3809, wskazująca, że £1 jest wart $1,3809. GBP/USD to jedna z najczęściej wymienianych par, znana jako cable. Ten pseudonim pochodzi od transatlantyckiego kabla z XIX wieku, który przekazywałby ten kurs między giełdami w Londynie i Nowym Jorku.


Jeśli chodzi o handel na rynku Forex, można znaleźć wiele płynnych rynków. Niektóre z par o największym wolumenie obrotu to USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF i EUR/USD. Pary te są znane jako pary główne i składają się z dolara amerykańskiego, jena japońskiego, brytyjskiego funta szterlinga, franka szwajcarskiego i euro.


Dlaczego ludzie handlują na rynku Forex?

Rynek forex to nie tylko spekulacje. Banki, firmy i inne podmioty, które potrzebują dostępu do zagranicznej gotówki, biorą udział w handlu walutami, aby ułatwić transakcje międzynarodowe. Firmy również z wyprzedzeniem uzgadniają kursy walutowe, aby ustalić koszty przyszłych wymian walut, znane jako hedging. Innym przypadkiem użycia jest budowanie rezerw przez rządy i osiąganie celów ekonomicznych, w tym ustalanie kursu walutowego lub zwiększanie importu/eksportu.

Dla indywidualnych traderów rynek forex oferuje również atrakcyjne funkcje:

  • Dźwignia finansowa pozwala nawet małym inwestorom inwestować większymi sumami kapitału niż tymi, do których mają bezpośredni dostęp.
  • Koszty wejścia są niskie, ponieważ można kupić niewielkie ilości waluty. Kupno akcji na giełdzie może kosztować tysiące dolarów, w porównaniu do wejścia na rynek walutowy za $100.
  • Możesz handlować w dowolnym momencie, dzięki czemu forex jest odpowiedni dla wszystkich harmonogramów.
  • Na rynku panuje duża płynność, a także niski spread bid-ask.
  • Opcje i kontrakty futures to produkty standardowe. Shortowanie rynku jest możliwe dla traderów, którzy nie chcą tylko kupować i sprzedawać po bieżącej cenie rynkowej.


Gdzie ludzie handlują na rynku Forex?

W przeciwieństwie do akcji, którymi handluje się głównie na scentralizowanych giełdach, takich jak NYSE czy NASDAQ, handel walutami odbywa się w centrach na całym świecie. Uczestnicy mogą handlować bezpośrednio ze sobą poprzez transakcje pozagiełdowe (OTC) lub wejść do ogromnej sieci banków i brokerów na rynku międzybankowym. 

Nadzorowanie międzynarodowego handlu walutami może być trudne ze względu na różne przepisy każdej waluty. Chociaż w wielu jurysdykcjach istnieją agencje nadzorujące handel na rynku krajowym, ich zasięg międzynarodowy jest ograniczony. Chociaż może być konieczne uzyskanie licencji lub skorzystanie z akredytowanego brokera w celu handlu walutami, nie powstrzymuje to traderów od korzystania z innych, mniej regulowanych rynków do swojej działalności.

Większą część wolumenu obrotu walutami stanowią cztery główne strefy: Nowy Jork, Londyn, Tokio i Sydney. Ponieważ rynek walutowy nie ma centralnego punktu, powinieneś(-naś) być w stanie znaleźć brokera, który pomoże ci handlować walutami na całym świecie.

Istnieje wiele różnych opcji usług maklerskich online, które zazwyczaj są bezpłatne. Nie zapłacisz bezpośredniej prowizji, ale brokerzy forex utrzymają spread na oferowanej cenie i rzeczywistej cenie rynkowej. Jeśli zaczynasz, wybierz brokera, który pozwala na handel partiami mikro. Omówimy ten punkt w dalszej części, ale jest to zdecydowanie najbardziej przystępny sposób na rozpoczęcie handlu na rynku Forex.


Co sprawia, że handel na rynku forex jest wyjątkowy?

Forex ma wiele aspektów, które odróżniają go od innych rynków finansowych:

  1. Ma ogromny zasięg geograficzny. Na całym świecie istnieje 180 uznanych walut obcych, tworząc dla nich rynki w prawie każdym kraju.
  2. Jest niezwykle płynny i ma ogromny wolumen obrotu.
  3. Na jego ceny rynkowe wpływa wiele czynników globalnych. Należą do nich polityka, warunki ekonomiczne, spekulacje, przekazy pieniężne i inne.
  4. Jest otwarty do handlu około 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Ponieważ rynek nie jest w pełni scentralizowany, giełda lub pośrednictwo są prawie zawsze dostępne. Rynki są zamknięte w weekendy, ale na niektórych platformach nadal dostępny jest handel po godzinach pracy.
  5. Marginy zysku na forex mogą być niskie, chyba że handluje się dużymi wolumenami. Niewielkie różnice w kursie wymiany mogą być opłacalne dzięki dużym transakcjom.


Dlaczego ludzie handlują na rynku Forex?

Istnieje kilka opcji, jeśli chodzi o forex, z których mogą korzystać indywidualni inwestorzy. Najprostszym sposobem jest kupienie pary walutowej na rynku spot i trzymanie jej. Na przykład kupujesz EUR w parze USD/EUR. Jeśli waluta counter urośnie, możesz ją sprzedać za swoją walutę bazową i zabrać se sobą zysk.

Możesz również lewarować swoje środki, aby zwiększyć dostępną kwotę kapitału. W takim przypadku możesz handlować za pomocą pożyczonych środków, o ile pokryjesz swoje straty. Inną możliwością do rozważenia są opcje forex, które pozwalają kupić lub sprzedać parę za ustaloną cenę w określonym dniu. Popularne są również kontrakty futures, które zobowiązują Cię do zawarcia transakcji po uzgodnionej cenie w przyszłości.

Jednym z ekscytujących aspektów handlu na rynku Forex jest możliwość osiągnięcia zysku dzięki różnicom w stopach procentowych. Banki centralne na całym świecie ustalają różne stopy procentowe, które zapewniają możliwości inwestycyjne dla traderów forex. Wymieniając gotówkę i deponując ją w zagranicznym banku, można zarobić więcej pieniędzy niż zostawiając środki w domu. 

Istnieją jednak dodatkowe koszty, w tym opłaty za przekazy, opłaty bankowe i różne systemy podatkowe. Powinieneś(-naś) rozważyć wszystkie możliwe dodatkowe koszty, aby Twoje strategie działały. Możliwości arbitrażu i zyski są często minimalne, więc Twoje marginy będą niewielkie. Nieoczekiwana opłata może zniweczyć wszystkie oczekiwane zyski.


Czym jest pip?

Pip (procent w punktach) to najmniejszy możliwy wzrost ceny, jaki może uzyskać para forex. Patrząc ponownie na GBP/USD:


Ruch w górę lub w dół o 0,0001 byłby minimalną kwotą, o jaką para może się przenieść (1 pip). Jednak nie wszystkie waluty są sprzedawane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Każda para z japońskim jenem jako walutą kwotowaną ma standardowo pip 0,01 z powodu braku miejsc po przecinku w walucie.

Pipettes

Niektórzy brokerzy i giełdy łamią standard i oferują pary, które zwiększają liczbę miejsc po przecinku. Na przykład GBP/USD dojdzie do pięciu miejsc po przecinku zamiast zwykłych czterech. USD/JPY zazwyczaj ma dwa miejsca po przecinku, ale może dojść do trzech. To dodatkowe miejsce dziesiętne jest znane jako pipette.


Czym jest partia w handlu na rynku Forex?

W handlu forex waluty są kupowane i sprzedawane w określonych kwotach, znanych jako partie. W przeciwieństwie do rynków akcji, te partie walut obcych są sprzedawane po ustalonych wartościach. Partia to zazwyczaj 100 000 jednostek waluty bazowej w parze, ale są też mniejsze kwoty, które możesz kupić, w tym partie mini, mikro i nano.

Partia

Jednostki

Standardowa 

100 000

Mini

10 000

Micro

1 000

Nano

100

Pracując z partiami można łatwo obliczyć swoje zyski i straty na podstawie zmian pipów. Spójrzmy na EUR/USD jako przykład:


Jeśli kupisz jedną standardową partię EUR/USD, kupiłeś(-aś) €100 000 za $119 380. Jeśli para zwiększy swoją cenę o jeden pip i sprzedasz swoją partię, jest to równoznaczne ze zmianą 10 jednostek waluty kwotowanej. Ta aprecjacja oznacza, że sprzedasz swoje €100 000 za $119 390 i osiągniesz $10 zysku. Jeśli cena wzrośnie o dziesięć pip, będzie to zysk w wysokości $100.

Ponieważ handel stał się coraz bardziej zdigitalizowany, standardowe rozmiary partii straciły na popularności na rzecz bardziej elastycznych opcji. Po drugiej stronie spektrum duże banki zwiększyły nawet wielkość swoich standardowych partii do 1 miliona, aby dostosować się do dużego wolumenu, którym handlują.


Jak działa dźwignia w handlu forex?

Jedną z unikalnych cech rynku forex są jego stosunkowo niewielkie marginy zysku. Aby zwiększyć swoje zyski, musisz zwiększyć wolumen, którym handlujesz. Banki mogą to zrobić dość łatwo, ale osoby fizyczne mogą nie mieć dostępu do wystarczającego kapitału i zamiast tego mogą korzystać z dźwigni.

Dźwignia pozwala pożyczyć pieniądze od brokera przy stosunkowo niewielkim zabezpieczeniu. Brokerzy wyświetlają kwoty dźwigni jako pomnożenie dostarczonego kapitału, na przykład 10x lub 20x równa się 10-krotności lub 20-krotności Twoich pieniędzy. $10 000 z dźwignią 10x dałoby $100 000 do handlu.
Aby pożyczyć te pieniądze, inwestorzy utrzymują kwotę marginu, którą broker wykorzystuje do pokrycia ewentualnych strat. 10% margin to 10x, 5% margin to 20x, a 1% to 100x. Dzięki lewarowaniu doświadczasz pełnych strat lub zysków z inwestycji w oparciu o całkowitą lewarowaną kwotę. Innymi słowy, dźwignia zwiększa Twoje zyski i straty.

Przyjrzyjmy się przykładowi EUR/USD. Jeśli chciałbyś(-abyś) kupić jedną partię tej pary (€100 000), potrzebowałbyś(-abyś) około $120 000 po aktualnym kursie. Jeśli jesteś małym traderem bez dostępu do tych środków, możesz rozważyć uzyskanie 50-krotnej dźwigni (margin 2%). W takim przypadku wystarczy zapewnić $2400, aby uzyskać dostęp do $120 000 na rynku walutowym.

Jeśli para spadnie o 240 pipów ($2400), Twoja pozycja zostanie zamknięta, a konto zostanie zlikwidowane (stracisz wszystkie środki). Po zastosowaniu dźwigni, niewielkie ruchy ceny mogą prowadzić do nagłych, dużych zmian w Twoich zyskach lub stratach. Większość brokerów pozwoli Ci zwiększyć margin na Twoim koncie i uzupełnić go w razie potrzeby.


Jak działa hedging na rynku Forex?

W przypadku każdej zmiennej waluty zawsze istnieje szansa, że kurs ulegnie zmianie. Podczas gdy spekulanci próbują czerpać zyski ze zmienności, inni cenią stabilność. Na przykład firma planująca ekspansję międzynarodową może chcieć zablokować kurs wymiany, aby lepiej planować swoje wydatki. Mogą to zrobić dość łatwo za pomocą procesu zwanego hedgingiem.

Nawet spekulanci mogą chcieć zablokować określony kurs walutowy, aby uchronić się przed szokiem gospodarczym lub kryzysem finansowym. Możesz zacząć zabezpieczać swoje kursy FX za pomocą różnych instrumentów finansowych. Najpopularniejszymi metodami są kontrakty futures lub opcje. W przypadku kontraktu futures inwestor lub trader jest zobowiązany do obrotu po określonym kursie i kwocie w przyszłym terminie. 

Kontrakty futures

Załóżmy, że zawierasz kontrakt futures na zakup jednej partii USD/EUR po cenie 0,8400 (kupno $100 000 za €84 000) w ciągu roku. Być może sprzedajesz w strefie euro i chcesz zwrócić swoje zyski w ciągu jednego roku. Kontrakt futures eliminuje ryzyko ewentualnej aprecjacji dolara amerykańskiego w stosunku do euro i pomaga lepiej zaplanować finanse. W takim przypadku, jeśli dolar amerykański umocni się, każde euro będzie kupować mniej dolarów podczas repatriacji środków.

Jeśli dolar amerykański umocni się, a USD/EUR osiągnie 1,0000 w ciągu roku, bez kontraktu terminowego, kurs rynkowy wyniesie $100 000 za €100 000. Jednak zamiast tego kursu, wprowadziłbyś(-abyś) wcześniej uzgodniony kontrakt na jedną partię USD/EUR po 0,8400 ($100 000 za €84 000). W tym prostym przykładzie zaoszczędzisz na koszcie €16 000 za partię, nie biorąc pod uwagę żadnych opłat.

Opcje 

Opcje oferują podobny sposób na zmniejszenie ryzyka poprzez hedging. Ale w przeciwieństwie do kontraktów futures, opcje dają Ci możliwość kupna lub sprzedaży aktywów po z góry określonej cenie w określonym dniu lub wcześniej. Po zapłaceniu ceny zakupu (premii) kontrakt opcyjny może uchronić Cię przed niepożądaną aprecjacją, lub deprecjacją pary walutowej.

Na przykład, jeśli brytyjska firma sprzedaje towary i usługi w USA, może kupić opcję call GBP/USD. Ten instrument pozwala im w przyszłości kupować GBP/USD po z góry ustalonej cenie. Jeśli funt umocnił się lub utrzymał swój kurs po dokonaniu płatności w dolarach amerykańskich, firma straciła tylko cenę zapłaconą za kontrakt opcji. Jeśli funt straci na wartości w stosunku do dolara, kurs pozostaje zabezpieczony i możliwym jest uzyskanie lepszej ceny niż oferowana na rynku.

Więcej informacji na temat kontraktów futures i opcji znajdziesz w artykule Czym Są Kontrakty Forward i Futures? i Czym Są Kontrakty Opcji?.


Ukryty arbitraż stóp procentowych

Przy zmieniających się na całym świecie stopach procentowych, inwestorzy na rynku Forex mogą równoważyć te różnice, jednocześnie kompensując ryzyko zmiany kursu walutowego. Jednym z najczęstszych sposobów na to jest zastosowanie ukrytego arbitrażu stóp procentowych. Ta strategia handlowa zabezpiecza przyszłe ruchy cen pary walutowej w celu zmniejszenia ryzyka.

Krok 1: Znalezienie okazji do arbitrażu

Weźmy na przykład parę EUR/USD o kursie 1,400. Oprocentowanie depozytów w strefie euro wynosi 1%, a w USA 2%. Tak więc €100 000 zainwestowane w strefie euro da ci €1000 zysku po roku. Jeśli jednak mógłbyś(-ogłabyś) zainwestować pieniądze w USA, zapewniłoby ci to €2000 zysku, jeśli kurs wymiany się utrzyma. Jednak ten uproszczony przykład nie uwzględnia opłat, kosztów bankowych i innych wydatków, które również powinieneś(-naś) uwzględnić.

Krok 2: Zabezpiecz kurs FX

Korzystając z rocznego kontraktu futures EUR/USD z kursem terminowym 1,4100, możesz skorzystać z ulepszonego oprocentowania w strefie euro i zagwarantować stały zwrot. Kurs terminowy to uzgodniony kurs FX zastosowany w kontrakcie. 

Bank lub broker oblicza tę stawkę za pomocą wzoru matematycznego, który uwzględnia różne stopy procentowe i aktualną cenę spot. Kurs terminowy dodaje premię lub dyskonto w porównaniu do kursu spot w zależności od warunków rynkowych. Przygotowując się do arbitrażu, zawieramy kontrakt futures na sprzedaż jednej partii EUR/USD po kursie 1,41 w ciągu jednego roku.

Krok 3: Zakończenie arbitrażu

W tej strategii kupujesz jedną partię EUR/USD po cenie 1,400 na rynku spot, co daje Ci €100 000 za $140 000. Gdy już będziesz mieć środki z transakcji spot, zdeponuj je w USA na rok z 2% oprocentowaniem. Kiedy rok się skończy, będziesz mieć w sumie $142 800. 

Następnie możesz przekonwertować $142 800 z powrotem na euro. W przypadku kontraktu futures odsprzedasz (shortujesz) $142,800 po uzgodnionym kursie 1,4100, co daje około €101 276,60.

Krok 4: Porównanie zysków

Porównajmy zysk, który tutaj uzyskasz z zabezpieczeniem kursu i bez niego, zakładając, że wszystko inne jest aktualne. Po przejściu objętej strategii ukrytego arbitrażu stóp procentowych w USA otrzymasz €101 276,60. Gdybyś nie zabezpieczał(-a) się, miałbyś(-abyś) €102 000, jak wspomniano wcześniej. Dlaczego więc ludzie zabezpieczają się, jeśli prowadzi to do mniejszych zysków? 

Przede wszystkim inwestorzy zabezpieczają się, aby uniknąć ryzyka wahań kursu walutowego. Para walutowa rzadko pozostaje stabilna przez rok. Tak więc, podczas gdy zysk jest o €723,40 mniejszy, udało nam się zagwarantować co najmniej €1276,60. Innym czynnikiem jest to, że zakładamy, że bank centralny nie zmieni stopy procentowej w ciągu roku, co nie zawsze ma miejsce.Przemyślenia Końcowe

Dla każdego, kto interesuje się międzynarodową ekonomią, handlem i sprawami globalnymi, rynek forex stanowi wyjątkową alternatywę dla akcji i udziałów. Handel na rynku Forex może wydawać się mniej dostępny niż kryptowaluty lub akcje dla małych inwestorów. Ale wraz z rozwojem brokerów internetowych i rosnącą konkurencją w dostarczaniu usług finansowych do publicznej wiadomości, forex nie jest tak poza zasięgiem. Wielu inwestorów na rynku Forex polega na dźwigni finansowej, aby uzyskać przyzwoite zyski. Strategie te niosą ze sobą wysokie ryzyko likwidacji, więc przed podjęciem ryzyka upewnij się, że dobrze rozumiesz mechanizmy.