Vad är valutahandel?
Hem
Artiklar
Vad är valutahandel?

Vad är valutahandel?

Avancerad
Publicerad Jul 6, 2021Uppdaterad Jan 31, 2023
14m

TL;DR

Valutamarknaden är världens största marknad efter handelsvolym och likviditet. Mäklare, företag, regeringar och andra ekonomiska ombud handlar med valutor och valutaderivat för att möjliggöra internationell handel. 

Handlare använder även marknaden av spekulativa skäl. Det finns olika arbitragemöjligheter att hitta i växelkurser och räntor, vilket gör marknaden populär att handla i stora volymer eller med hävstång.

Valutamarknaden består av fiatvalutapar och deras relativa marknadspriser. Dessa par köps och säljs vanligtvis i så kallad lot. En standardlot innehåller 100 000 enheter av parets basvaluta, men även mindre storlekar finns tillgängliga, som sträcker sig ner till 100 enheter.

Handlare använder ofta en hävstång för att öka de belopp som de kan investera med sitt kapital. Du kan även kompensera risken genom att använda terminer och swappar för att handla ett valutapar för ett visst pris i framtiden. Att kombinera dessa två instrument med andra handelsstrategier och produkter skapar en mängd olika investeringsmöjligheter för valutahandlarna.


Introduktion

Även om du inte handlar med valuta själv spelar den internationella valutamarknaden ofta en viktig roll i ditt dagliga liv. Även om effekterna av ett fall på aktiemarknaden inte alltid är så uppenbara kan en förändring i din valutas värde påverka priset på varor och tjänster. Om du har varit utomlands har du sannolikt också varit tvungen att växla din valuta och betala en växelkurs som beror på aktuella valutakurser och priser.

Valuta är en unik tillgångsklass som skiljer sig från aktier, råvaror och obligationer. När vi går in på vad som gör den annorlunda syns det tydligt varför det finns en så stor marknad och behov av den verkligt globala valutamarknaden. 

cta


Vad är valutahandel?

Valuta- eller FX-handel kallas forex på engelska (som har sitt ursprung från foreign exchange, som på svenska betyder utrikeshandel) och är inköp och försäljning av officiella valutor och andra valutaprodukter. När du växlar valutor på en bank eller växlingsbyrå bestäms de priser vi får direkt av vad som händer på valutamarknaden.

Växelkursändringar baseras på en blandning av ekonomiska förhållanden, världshändelser, räntor, politik och andra faktorer. Som ett resultat av detta är valuta mycket likvid och har den största handelsvolymen jämfört med andra finansmarknader. 

Valutamarknaden består av två huvudaktiviteter: handel som underlättar ekonomiska transaktioner och spekulativ handel. För företag och andra enheter som är verksamma på internationella marknader är köp och försäljning av utländska valutor ett måste. Att få tillbaka dina tillgångar eller köpa varor utomlands är viktiga användningsområden för valutamarknaden.

Spekulanter utgör den andra sidan av valutahandeln. Kortsiktig handel med hög volym som utnyttjar mycket små fluktuationer i valutapriserna är vanligt. Valutamarknaden är en marknad full av arbitragemöjligheter för spekulanter, vilket delvis förklarar den stora handelsvolymen på marknaden. 

Handlare försöker även tjäna pengar på långsiktiga möjligheter, såsom fluktuerande räntesatser. Ekonomiska händelser och geopolitik orsakar också betydande fluktuationer på valutamarknaderna på sikt. Genom att köpa en valuta nu och behålla den går det att göra långsiktig vinst. Du kan också komma överens om växelkurser flera år i förväg med terminskontrakt och satsa för eller emot marknaden.

Valutahandel kan vara svårt för småskaliga användare. Utan att låna eller ha en stor mängd startkapital blir arbitrage och kortsiktig handel mycket svårare. Denna aspekt har lett till att internationella banker och finansinstitut tillhandahåller det mesta av den volym som vi ser på valutamarknaden.


Vad är ett valutapar?

På den mest grundläggande nivån innehåller valutamarknaden par av valutor, som beskriver det relativa priset mellan de två. Om du redan har handlat med kryptovalutor kommer du att vara lite bekant med hur valutamarknaden fungerar. Den första valutan som visas i ett par är basvalutan. Den andra är motvalutan. Vi uttrycker motvalutan som ett värde relaterat till en enda enhet i basvalutan.

GBP/USD visar priset på 1 GBP i USD. Detta förhållande visas som ett nummer, till exempel 1,3809, vilket visar att 1 £ är värt 1,3809 $. GBP/USD är ett av de mest omsatta paren och kallas Cable. Detta smeknamn kommer från en transatlantisk kabel på 1800-talet, som skulle vidarebefordra denna kurs mellan börser i London och New York.

gbpusd-diagram


Vad gäller valutahandel kan du hitta många likvida marknader. Några av paren med den högsta handelsvolymen är USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF och EUR/USD. Dessa par är kända som Majors och består av USA-dollar, japanska yen, brittiska pund, schweiziska franc och euro.


Varför handlar personer med valuta?

Valutamarknaden handlar inte bara om spekulation. Banker, företag och andra parter som behöver tillgång till utländska kontanter deltar i valutahandeln för att underlätta internationella transaktioner. Företagen kommer även i förväg överens om valutakurserna för att fastställa kostnaderna för framtida valutaväxlingar, så kallad hedging. Ett annat användningsområde är när regeringar bygger upp reserver och uppfyller ekonomiska mål, inklusive valutakopplingar eller ökad import/export.

Det finns också attraktiva funktioner i valutamarknaden för enskilda handlare:

  • Hävstång gör det möjligt för även små handlare att investera med större summor av kapital än de direkt har tillgång till.

  • Inträdeskostnaderna är låga, eftersom det är möjligt att köpa små mängder valuta. Att köpa en aktie på aktiemarknaden kan kosta tiotusentals kronor, jämfört med att gå in på valutamarknaden för en tusenlapp.

  • Du kan handla nästan när som helst, vilket gör valuta lämplig för alla scheman.

  • Det finns hög likviditet på marknaden, liksom en låg skillnad mellan köp- och säljkurs.

  • Optioner och terminskontrakt är standardprodukter. Blankning på marknaden är möjlig för handlare som inte bara vill köpa och sälja direkt till det aktuella marknadspriset.


Var handlar personer med valuta?

Till skillnad från aktier, som huvudsakligen handlas på centraliserade börser som NYSE eller NASDAQ, sker valutahandel i nav över hela världen. Deltagarna kan handla direkt med varandra genom OTC-affärer (over-the-counter/över disk) eller gå med i ett stort nätverk av banker och mäklare på interbankmarknaden. 

Att övervaka denna internationella valutahandel kan vara svårt, på grund av de olika reglerna för varje valuta. Även om många jurisdiktioner har ombud som övervakar handeln på den inhemska marknaden är deras internationella räckvidd begränsad. Även om du kan behöva skaffa en licens eller gå via en ackrediterad mäklare för din valutahandel, hindrar detta inte handlare från att helt enkelt använda andra och mindre reglerade marknader för deras verksamhet.

Fyra stora zoner utgör den största valutahandelsvolymen: New York, London, Tokyo och Sydney. Eftersom valutamarknaden inte har någon central punkt, bör du kunna hitta en mäklare som kan hjälpa dig att handla valuta över hela världen.

Det finns ett stort utbud av alternativ tillgängliga för online-mäklartjänster och som vanligtvis är gratis. Du betalar inte en direkt provision, men valutamäklaren kommer att ha en fördelning på det pris de erbjuder och det faktiska marknadspriset. Om du sätter igång ska du välja en mäklare som låter dig handla mikro-lot. Vi kommer att gå igenom detta längre fram, men detta är det överlägset mest tillgängliga sättet för dig att börja handla med valuta.


Vad gör valutahandeln unik?

Valutahandel har många aspekter som gör den annorlunda jämfört med andra finansmarknader:

  1. Den har stor geografisk täckning. Det finns 180 officiella utländska valutor runt om i världen, vilket skapar marknader för dem i nästan alla länder.

  2. Marknaden är extremt likvid och har en enorm handelsvolym.

  3. Dess marknadspriser påverkas av många globala faktorer. Dessa inkluderar politik, ekonomiska förhållanden, spekulation, överföringar med mera.

  4. Den är öppen för handel i stort sett 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan. Eftersom marknaden inte är helt centraliserad finns det en börs eller mäklare som nästan alltid är öppen för dig. Marknaderna är stängda under helger, men det finns fortfarande handel tillgänglig efter stängning på vissa plattformar.

  5. Dess vinstmarginaler kan vara låga, om du inte handlar med stora volymer. Små skillnader i växelkursen kan bli lönsamma genom stora affärer.


Hur handlar personer med valuta?

Det finns en del val när det gäller valuta som enskilda handlare kan välja mellan. Det enklaste sättet är att köpa ett valutapar på spotmarknaden och behålla det. Du köper till exempel EUR i paret USD/EUR. Om motvalutan ökar i värde kan du sälja den för din basvaluta och göra en vinst.

Du kan också använda hävstång på dina tillgångar för att öka mängden kapital som är tillgänglig för dig. I det här fallet kan du handla med lånade tillgångar, så länge du kan täcka dina förluster. En annan möjlighet att överväga är valutaoptioner, som låter dig köpa eller sälja ett par till ett fast pris under ett visst datum. Terminskontrakt är också populära, vilka gör att du måste ingå en handel till ett överenskommet pris i framtiden.

En spännande aspekt av valutahandel är möjligheten att göra vinst genom skillnaden i räntesatser. Centralbanker över hela världen sätter olika räntesatser som ger investeringsmöjligheter för valutahandlare. Genom att växla in dina kontanter och sätta in dem i en utländsk bank är det möjligt att tjäna mer pengar än om du hade haft dina tillgångar hemma. 

Det finns dock extrakostnader, inklusive överföringsavgifter, bankavgifter och olika skattesystem. Du bör ta reda på alla möjliga extra kostnader för att få dina strategier att fungera. Arbitragemöjligheter och vinster är ofta minimala, så dina marginaler kan bli snäva. En oväntad avgift kan radera alla dina förväntade vinster.


Vad är en pip?

En pip (percentage in point eller procent i punkt) är den minsta möjliga prisökningen som ett valutapar kan ha. Vi tittar på GBP/USD igen:

gbpusd-jurs


En rörelse upp eller ner på 0,0001 skulle vara det minsta belopp som paret kan flytta (1 pip). Alla valutor handlas dock inte med fyra decimaler. Varje par med den japanska yenen som motvaluta har vanligtvis en pip på 0,01 på grund av att valutan inte använder decimaler.

Pipetter

Vissa mäklare och börser bryter dock standarden och erbjuder par med fler decimaler. GBP/USD kommer till exempel att använda fem decimaler istället för fyra, som normalt. USD/JPY använder vanligtvis två decimaler, men kan även ha tre. Denna extra decimal är känd som en pipett.


Vad är en lot inom valutahandel?

I valutahandel köps och säljs valutor i specifika belopp som kallas lot. Till skillnad från aktiemarknaderna handlas dessa lot av utländska valutor till fasta värden. En lot är vanligtvis 100 000 enheter av basvalutan i ett par, men det finns också mindre belopp du kan köpa, inklusive mini-, mikro- och nanolot.

Lot

Enheter

Standard 

100 000

Mini

10 000

Mikro

1 000

Nano

100

När du arbetar med lot är det enkelt att beräkna dina vinster och förluster med hjälp av pip-förändringarna. Låt oss titta på EUR/USD som ett exempel:

eurusd-kurs


Om du köper en standardlot för EUR/USD har du köpt 100 000 € för 119 380 $. Om paret ökar sitt pris med en pip och du säljer din lot är detta lika med en förändring av 10 enheter av motvalutan. Denna ökning innebär att du kommer att sälja dina 100 000 € för 119 390 $ och har därmed gjort en vinst på 10 $. Om priset ökar 10 pip blir det en vinst på 100 $.

I takt med att handeln har blivit alltmer digitaliserad har standardlotstorlekarna minskat i popularitet till förmån för mer flexibla alternativ. På andra sidan av spektrumet har stora banker till och med ökat storleken på sina standardlot upp till 1 miljon för att rymma den stora volymen de handlar.


Hur fungerar hävstång inom valutahandel?

En av valutamarknadens unika egenskaper är dess relativt små vinstmarginaler. För att öka dina vinster måste du öka volymen du handlar med. Banker kan göra detta ganska enkelt, men småsparare kanske inte har tillgång till tillräckligt med kapital och kan då istället använda en hävstång.

Med hävstång kan du låna pengar från en mäklare med en relativt liten säkring. Mäklarna visar hävstångsbelopp som en multiplikation av det tillhandahållna kapitalet. Som exempel är 10x eller 20x lika med 10 gånger eller 20 gånger dina pengar. 10 000 $ med en hävstång på 10x skulle ge dig 100 000 $ att handla med.

För att låna dessa pengar upprätthåller handlarna ett marginalbelopp som en mäklare använder för att täcka eventuella förluster. En marginal på 10 % är 10x, en marginal på 5 % är 20x och en på 1 % är 100x. Genom hävstång får du de kompletta förlusterna eller vinsterna av en investering, baserat på det totala hävstångsbeloppet. Med andra ord förstärker hävstången din vinst och dina förluster.

Här följer ett exempel med EUR/USD. Om du vill köpa en lot av detta par (100 000 €) skulle du behöva ungefär 120 000 $ till nuvarande pris. Om du är en liten handlare utan dessa tillgångar kan du överväga att få 50x i hävstång (en marginal på 2 %). I det här fallet behöver du bara tillhandahålla 2 400 $ för att få tillgång till 120 000 $ på valutamarknaden.

Om paret går ner med 240 pip (2 400 $) stängs din position och ditt konto likvideras (du förlorar alla dina tillgångar). Med hävstång kan små rörelser i priset leda till plötsliga, stora förändringar i dina vinster eller förluster. De flesta mäklarna låter dig öka marginalen på ditt konto och fylla på det efter behov.


Hur fungerar hedging inom valuta?

Med alla flytande valutor finns det alltid chansen att växelkursen kommer att röra sig. Där spekulanter försöker göra vinster från volatilitet, värderar andra stabilitet. Till exempel kanske ett företag som planerar att expandera internationellt vill låsa en växelkurs för att bättre planera sina utgifter. De kan göra detta ganska enkelt med en process som kallas hedging.

Även spekulanter kanske vill låsa in en specifik växelkurs för att skydda sig mot en ekonomisk chock eller finanskris. Du kan använda hedging för dina valutakurser med olika finansiella instrument. De vanligaste metoderna är att använda termins- eller optionskontrakt. Med ett terminskontrakt är en investerare eller handlare skyldig att handla till en viss kurs och ett belopp under ett framtida datum. 

Terminskontrakt

Anta att du använder ett terminskontrakt för att köpa en lot USD/EUR till 0,8400 (köp 100 000 $ för 84 000 €) om ett år. Du kanske säljer i euroområdet och vill skicka tillbaka dina vinster i den valutan på ett år. Ett terminskontrakt tar bort risken för en eventuell värdeökning av USA-dollarn mot euron och hjälper dig att bättre planera din ekonomi. Om USA-dollarn stärks i det här fallet kommer varje euro att köpa färre dollar när de löser in tillgångarna.

Om USA-dollarn stärks och USD/EUR ligger på 1,0000 om ett år, skulle spotkursen utan ett terminskontrakt vara 100 000 $ för 100 000 €. Men istället för denna kurs skulle du använda det tidigare överenskomna kontraktet på en lot USD/EUR till 0,8400 (100 000 $ för 84 000 €). I det här enkla exemplet har du sparat 16 000 € per lot, utan att räkna med avgifterna.

Optioner 

Optioner erbjuder ett liknande sätt att minska risken genom hedging. Men till skillnad från terminskontrakt ger optioner dig ett val att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris på eller före ett visst datum. Efter att ha betalat ett inköpspris (premien) kan ett optionskontrakt skydda dig från oönskad prisökning eller prissänkning i ett valutapar.

Om ett brittiskt företag till exempel säljer varor och tjänster i USA kan de köpa en köpoption för GBP/USD. Detta instrument gör det möjligt för dem att köpa GBP/USD i framtiden till ett förutbestämt pris. Om pundet har ökat eller behållit sin kurs när betalningen i US-dollar görs har företaget bara förlorat det pris som betalats för optionskontraktet. Om pundet faller mot dollarn har de redan säkrat sin kurs och kan få ett bättre pris än vad som erbjuds på marknaden.

För mer information om termins- och optionskontrakt kan du kolla in Vad är framtida- och terminskontrakt? och Vad är optionskontrakt?.


Täckt arbitrage med räntesats

Med räntor som varierar över hela världen kan valutahandlare använda arbitrage på dessa skillnader, samtidigt som de kompenserar risken för att en växelkurs ändras. Ett av de vanligaste sätten att göra detta är täckt arbitrage med räntesats. Denna handelsstrategi använder hedging i framtida prisrörelser för valutaparet för att minska risken.

Steg 1: Hitta en arbitragemöjlighet

Ta till exempel EUR/USD-paret med en kurs på 1,400. Räntesatsen för insättning i euroområdet är 1 % och den är 2 % i USA. Så 100 000 € som är investerade i euroområdet ger dig 1 000 € i vinst efter ett år. Men om du kunde investera pengarna i USA skulle det ge dig 2 000 euro i vinst, om växelkursen håller. Detta förenklade exempel tar dock inte hänsyn till avgifter, bankkostnader och andra utgifter som du även bör ta hänsyn till.

Steg 2: Använd hedging på din valutakurs

Med hjälp av ett ettårigt terminskontrakt för EUR/USD med en terminskontraktskurs på 1,4100 kan du dra nytta av den förbättrade räntan i USA och garantera en fast avkastning. Terminskursen är den överenskomna valutakursen som används i kontraktet.

En bank eller mäklare beräknar denna ränta med en matematisk formel som tar hänsyn till olika räntesatser och det aktuella spotpriset. Terminskontraktskursen lägger till en premie eller rabatt jämfört med spoträntan, beroende på marknadsförhållandena. För att förbereda vårt arbitrage öppnar vi ett terminskontrakt för att köpa en lot EUR/USD till en kurs av 1,41 på ett år.

Steg 3: Slutför vårt arbitrage

I denna strategi säljer du en lot EUR/USD till 1,400 på spotmarknaden för att ge dig 140 000 $ till en kostnad av 100 000 €. När du har tillgångarna från din spothandel sätter du in dem i USA i ett år med 2 % i ränta. När året är slut har du totalt 142 800 dollar.

Nästa steg är att du konverterar 142 800 $ tillbaka till euro. Med terminskontraktet säljer du tillbaka 142 800 $ till den överenskomna kursen på 1,4100, vilket ger dig ungefär 101 276,60 €.

Steg 4: Jämför vinsterna

Låt oss jämföra vinsterna du får här med och utan hedgingkursen, förutsatt att allt annat håller. Efter att ha gått igenom strategin för den täckta räntesatsen för arbitrage i USA har du 101 276,60 €. Om du inte använde hedging skulle du ha 102 000 €, som nämnts tidigare. Så varför använder personer hedging om det leder till lägre vinster? 

I första hand använder handlare hedging för att undvika risken för fluktuationer i växelkursen. Ett valutapar kommer sällan att förbli stabilt över ett år. Så även om vinsten är 723,40 € mindre har vi lyckats garantera minst 1 276,60 €. En annan faktor är att vi antar att centralbanken inte kommer att ändra räntan under året, vilket inte alltid är fallet.

cta2


Sammanfattningsvis

För alla som är intresserade av internationell ekonomi, handel och globala affärer erbjuder valutamarknaden ett unikt alternativ till aktier och fonder. Valutahandeln kan verka mindre tillgänglig än krypto eller aktier för små investerare. Men i och med ökningen av onlinemäklare och ökande konkurrens när det gäller att tillhandahålla finansiella tjänster till allmänheten är valuta nu inom räckhåll. Många valutahandlare förlitar sig på en hävstång för att göra bra vinster. Dessa strategier medför en hög risk för likvidering, så se till att du förstår mekanismerna mycket väl innan du tar risker.