Обяснение на спреда „купува-продава“ и слипиджа
Начало
Статии
Обяснение на спреда „купува-продава“ и слипиджа

Обяснение на спреда „купува-продава“ и слипиджа

Начинаещ
Публикувано Jun 10, 2021Актуализирано Feb 10, 2023
8m

Резюме 

Спредът „купува-продава“ е разликата между най-ниската цена, поискана за даден актив, и най-високата предложена цена. Ликвидните активи като биткойн имат по-малък спред от активите с по-малка ликвидност и обем на търговия.

Слипидж възниква, когато сделката се уреди в средна цена, която е различна от първоначално поисканата. Често се случва при изпълнение на пазарни поръчки. Ако няма достатъчно ликвидност за изпълнение на вашата поръчка или пазарът е нестабилен, крайната цена на поръчката може да се промени. За да се борите със слипиджа при нисколиквидни активи, можете да опитате да разделите поръчката си на по-малки части.


Въведение

Когато купувате и продавате активи на криптоборса, пазарните цени са пряко свързани с търсенето и предлагането. Освен цената, други важни фактори, които трябва да имате предвид, са обемът на търговията, пазарната ликвидност и видовете поръчки. В зависимост от пазарните условия и типовете поръчки, които използвате, невинаги ще получите цената, която искате за сделка.

Има постоянни преговори между купувачи и продавачи, които създават спред между двете страни (спред „купува-продава“). В зависимост от сумата на даден актив, който искате да търгувате, и неговата волатилност, може също да срещнете слипидж (повече за това по-късно). Така че, за да избегнете всякакви изненади, получаването на някои основни познания за книгата на поръчките на дадена борса ще ви помогне много.


Какво е спред „купува-продава“?

Спредът „купува-продава“ е разликата между най-високата цена „купува“ и най-ниската цена „продава“ в книгата на поръчките. На традиционните пазари спредът често се създава от маркет мейкърите или брокерите, доставчици на ликвидност. На крипто пазарите спредът е резултат от разликата между поръчките с лимит от купувачи и продавачи.

Ако искате да направите незабавна покупка на пазарна цена, трябва да приемете най-ниската цена „продава“ от продавача. Ако искате да направите незабавна продажба, ще вземете най-високата цена „купува“ от купувач. По-ликвидните активи (като форекс) имат по-тесен спред „купува-продава“, което означава, че купувачите и продавачите могат да изпълняват своите поръчки, без да причиняват значителни промени в цената на даден актив. Това се дължи на големия обем поръчки в книгата на поръчките. По-широкият спред „купува-продава“ ще има по-значителни колебания в цените при затваряне на поръчки с голям обем.


Маркет мейкъри и спред „купува-продава“

Концепцията за ликвидност е от съществено значение за финансовите пазари. Ако се опитате да търгувате на пазари с ниска ликвидност, може да се окажете, че чакате с часове или дори дни, докато друг търговец изпълни вашата поръчка.

Създаването на ликвидност е важно, но не всички пазари имат достатъчно ликвидност само от отделни търговци. На традиционните пазари, например, брокерите и маркет мейкърите осигуряват ликвидност в замяна на печалби от арбитраж.

Маркет мейкърът може да се възползва от спреда „купува-продава“ просто като купува и продава актив едновременно. Като продават на по-висока цена „продава“ и купуват на по-ниска цена „купува“ отново и отново, маркет мейкърите могат да приемат спреда като печалба от арбитраж. Дори малък спред може да осигури значителни печалби, ако се търгува в големи количества през целия ден. Активите с голямо търсене имат по-малки спредове, тъй като маркет мейкърите се конкурират и стесняват спреда.

Например, маркет мейкър може едновременно да предложи закупуване на BNB за 350 долара на монета и продажба на BNB за 351 долара, създавайки спред от 1 долар. Всеки, който иска да търгува незабавно на пазара, ще трябва да изпълни своите позиции. Спредът вече е чиста арбитражна печалба за маркет мейкъра, който продава това, което купуват, и купува това, което продават.


Графики на дълбочината и спреда „купува-продава“

Нека да разгледаме някои примери за криптовалута от реалния свят и връзката между обем, ликвидност и спреда „купува-продава“. В потребителския интерфейс на борсата на Binance можете лесно да видите спреда „купува-продава“ като превключите към изгледа на графиката [Дълбочина]. Този бутон е в горния десен ъгъл на областта на диаграмата.


Опцията [Дълбочина] показва графично представяне на книгата на поръчките на даден актив. Можете да видите количеството и цената на заявките „купува“ в зелено, заедно с количеството и цената на заявките „продава“ в червено. Разликата между тези две зони е спредът „купува-продава“, който можете да изчислите, като вземете червената цена „продава“ и извадите зелената цена „купува“ от нея.


Както споменахме преди, има подразбираща се връзка между ликвидността и по-малките спредове „купува-продава“. Обемът на търговия е често използван индикатор за ликвидност, така че очакваме да видим по-високи обеми с по-малки спредове „купува-продава“ като процент от цената на актива. Силно търгуваните криптовалути, акции и други активи имат много по-голяма конкуренция между търговците, които се стремят да се възползват от спреда „купува-продава“.


Процент на спреда „купува-продава“

За да сравним спреда „купува-продава“ на различни криптовалути или активи, трябва да го оценим в процентно отношение. Изчислението е просто:

(Цена „продава“ - Цена „купува“)/Цена „продава“ x 100 = Процент на спреда „купува-продава“

Да вземем BIFI за пример. Към момента на писане BIFI имаше цена „продава“ от 907 долара и цена „купува“ от 901 долара. Тази разлика ни дава спред спред „купува-продава“ от 6 долара. 6 долара, разделени на 907 долара, след това умножени по 100, ни дават окончателен процент на спред „купува-продава“ от приблизително 0,66%.


Сега да предположим, че биткойнът има спред „купува-продава“ от 3 долара. Въпреки че е половината от това, което видяхме при BIFI, когато ги сравняваме в процентно изражение, спредът „купува-продава“ на биткойн само 0,0083%. BIFI също така има значително по-нисък обем на търговия, което подкрепя нашата теория, че по-малко ликвидните активи обикновено имат по-големи спредове „купува-продава“.

По-тесният спред на биткойн ни позволява да направим някои заключения. Актив с по-малък процент на спред „купува-продава“ вероятно ще бъде много по-ликвиден. Ако искате да изпълнявате големи пазарни поръчки, обикновено има по-малък риск да се наложи да платите цена, която не сте очаквали.


Какво е слипидж?

Слипидж е често срещано явление на пазари с висока волатилност или ниска ликвидност. Слипидж възниква, когато сделката се уреди на цена, различна от очакваната или поисканата. 

Да предположим например, че искате да направите голяма пазарна поръчка за покупка на 100 долара, но пазарът няма необходимата ликвидност, за да изпълни вашата поръчка на тази цена. В резултат на това ще трябва да приемате следните поръчки (над 100 долара), докато поръчката ви бъде изпълнена изцяло. По този начин средната цена на вашата покупка ще бъде по-висока от 100 долара и това е, което наричаме слипидж.

С други думи, когато създавате пазарна поръчка, борсата автоматично съпоставя вашата покупка или продажба, за да ограничи поръчките в книгата на поръчките. Книгата на поръчките ще ви съпостави с най-добрата цена, но вие ще започнете да вървите по-нагоре по веригата на поръчките, ако няма достатъчен обем за желаната от вас цена. Този процес води до това, че пазарът изпълнява вашата поръчка на неочаквани, различни цени.

При криптовалутите, слипиджът е често срещано явление при автоматизираните маркет мейкъри и децентрализираните борси. Слипиджът може да бъде над 10% от очакваната цена за променливи или нисколиквидни алткойни.


Положителен слипидж

Слипиджът не означава непременно, че в крайна сметка ще получите по-лоша цена от очакваната. Положителен слипидж може да възникне, ако цената се понижи, докато правите поръчка за покупка, или се повиши, ако направите поръчка за продажба. Макар и необичаен, положителният слипидж може да възникне на някои силно волатилни пазари.


Толерантност към слипидж

Някои борси ви позволяват ръчно да зададете ниво на толерантност към слипидж, за да ограничите всеки слипидж, който може да изпитате. Ще видите тази опция в автоматизираните маркет мейкъри, например PancakeSwap в BNB Smart Chain и Uniswap на Ethereum.


Степента на слипидж, която зададете, може да има допълнителен ефект върху времето, необходимо за изчистване на вашата поръчка. Ако зададете нисък слипидж, изпълнението на вашата поръчка може да отнеме много време или изобщо да не се изпълни. Ако зададете твърде висок слипидж, друг търговец или бот може да види чакащата ви поръчка и да ви изпревари. 

В този случай изпреварването се случва, когато друг търговец определи по-висока такса за газ от вас, за да закупи актива първи. След това изпреварилият въвежда друга сделка, за да ви я продаде на най-високата цена, която сте готови да вземете въз основа на вашата толерантност към слипидж.


Минимизиране на отрицателния слипидж

Въпреки че не винаги можете да избегнете слипидж, има някои стратегии, които можете да използвате, за да се опитате да го сведете до минимум.

1. Вместо да правите голяма поръчка, опитайте се да я разделите на по-малки блокове. Следете внимателно книгата на поръчките, за да разпределите поръчките си, като се уверите, че не правите поръчки, които са по-големи от наличния обем.

2. Ако използвате децентрализирана борса, не забравяйте да вземете предвид таксите за трансакции. Някои мрежи имат солидни такси в зависимост от трафика на блокчейна, което може да нулира всички печалби, които правите, избягвайки слипидж.

3. Ако имате работа с активи с ниска ликвидност, като малък ликвиден пул, вашата търговска дейност може значително да повлияе на цената на актива. Една единствена трансакция може да претърпи малък слипидж, но много по-малки ще повлияят на цената на следващия блок от трансакции, които правите.

4. Използвайте поръчки с лимит. Тези поръчки гарантират, че получавате цената, която искате, или по-добра, когато търгувате. Въпреки че жертвате скоростта на пазарна поръчка, можете да сте сигурни, че няма да изпитате отрицателен слипидж.


Заключителни мисли

Когато търгувате с криптовалута, не забравяйте, че спредът „купува-продава“ или слипиджът може да промени крайната цена на вашите сделки. Не винаги можете да ги избегнете, но си струва да ги вземете предвид в решенията си. За по-малки сделки това може да е минимално, но не забравяйте, че при поръчки с голям обем средната цена на единица може да е по-висока от очакваната.

За всеки, който експериментира с децентрализирани финанси, разбирането на слипиджа е важна част от основите на търговията. Без някои основни познания, рискувате да загубите парите си при изпреварващи действия (front-running) или при прекомерен слипидж.