Ръководство за овладяване на Ритрейсмънт на Фибоначи
Начало
Статии
Ръководство за овладяване на Ритрейсмънт на Фибоначи

Ръководство за овладяване на Ритрейсмънт на Фибоначи

Напреднал
Публикувано Mar 20, 2020Актуализирано Aug 30, 2023
7m

Въведение

Има широк спектър от инструменти и индикатори за технически анализ (ТА), които търговците могат да използват, за да се опитат да предскажат бъдещо движение на цената. Те могат да включват пълни рамки за пазарен анализ, като метода на Уайкоф, вълновата теория на Елиът или теорията на Дау. Те могат също да бъдат индикатори, като пълзящи средни, индексът на относителната сила (RSI), стохастичния RSI, линии на Болинджър, облаци Ичимоку, параболичен SAR или MACD

Инструментът Ритрейсмънт на Фибоначи е популярен индикатор, използван от хиляди търговци на фондовите пазари, валутните пазари и пазарите на криптовалути. Удивително е, че се основава на числовия ред на Фибоначи, открита преди повече от 700 години.

Тази статия ще разгледа същината на инструмента за ритрейсмънт на Фибоначи и начина му на използване за намиране на важните нива в диаграма.


Какво представлява инструментът ритрейсмънт на Фибоначи?

Ритрейсмънт на Фибоначи (или Fib ритрейсмънт) е инструмент, използван от технически анализатори и търговци в опит да предскажат области на интерес върху диаграма. Това се постига чрез използване на съотношенията на Фибоначи като проценти. Инструментът ритрейсмънт на Фибоначи е извлечен от низ от числа, идентифициран от математика Леонардо Фибоначи през 13-и век. Този низ се нарича числов ред на Фибоначи. Определени математически връзки между числата в тази числов ред създават съотношения, които след това се изобразяват в диаграма. Тези съотношения са:

  • 0%

  • 23,6% 

  • 38,2%

  • 61,8%

  • 78,6%

  • 100%  

Макар че технически не е съотношение на Фибоначи, някои търговци също смятат, че нивото от 50% има известно значение, тъй като представлява средната точка на ценовия диапазон. Могат да се използват и съотношения на Фибоначи извън диапазона 0-100%, като 161,8%, 261,8% или 423,6%.

Ще обсъдим как търговците могат да използват тези проценти, но основното е, че очертаните от тях нива могат да се свържат със значителни нива на пазара. Когато се нанесат в ценова диаграма, нивата на Фибоначи могат да се използват за идентифициране на области от интерес, като например подкрепа, съпротива, зони на корекция, входни точки, цели за излизане и нива на стоп-загуба.


Как се изчислява ритрейсмънт на Фибоначи

Тъй като тези проценти са еднакви във всеки инструмент за ритрейсмънт на Фибоначи, не е необходимо ръчно да изчислявате нищо. Въпреки това, за да ги получите е необходимо да започнете с числата на Фибоначи.

Нека създадем поредица от числа, която започва с нула и едно, като следващото число в поредицата е сумата от двете предходни числа. Ако продължим това за неопределен период от време, ще получим числов низ, който се нарича числов ред на Фибоначи. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... и така нататък. 


Тези числа, разбира се, не са директно нанесени в ценова диаграма. Но всички нива, използвани в инструмента за ритрейсмънт на Фибоначи, са получени от тези числа по някакъв начин. 

С изключение на първите няколко числа, ако разделите число на числото, което го следва, винаги ще получите съотношение близо до 0,618. Например, ако разделите 21 на 34, ще получите 0,6176. И ако разделите число на числото, отстоящо с две позиции, ще получите съотношение близо до 0,382. Например, ако разделите 21 на 55, ще получите 0,3818. Всички съотношения (с изключение на 50%) в инструмента за ритрейсмънт на Фибоначи се основават на някои изчисления, включващи този метод.


Числовия ред на Фибоначи и златното сечение

Както споменахме, числовия ред на Фибоначи е идентифициран от математика Леонардо Фибоначи през 13 век. Златното сечение (0,618% или 1,618%) е математическо съотношение, което се извлича от тези числа. Но защо това е толкова важно число? 

Златното сечение описва пропорциите на удивително дълъг списък от явления във Вселената и може да се намери навсякъде в природата. Помислете за атоми, звезди, галактически образувания, черупки, дори пчели – всичко от най-малкия до най-големия мащаб може да има примери за това съотношение. 

Нещо повече, то е било използвано от художници, инженери и дизайнери от векове за създаване на естетически приятни композиции. От пирамидите до Мона Лиза и логото на Twitter, много известни произведения на изкуството и дизайна използват по някакъв начин златното сечение. Както се оказва, това съотношение може да има значение и на финансовите пазари.


Как се използва ритрейсмънт на Фибоначи

Сега, когато знаем какво представлява инструментът за ритрейсмънт на Фибоначи и как работи, нека разгледаме използването му като инструмент на финансовите пазари. 

Обикновено инструментът се извежда между две значими ценови точки, като висока и ниска. След това този диапазон се използва като основа за по-нататъшен анализ. Обикновено инструментът се използва за картографиране на нива вътре в диапазона, но може също така да предостави информация за важни ценови нива извън диапазона. 

Обикновено този диапазон се извежда според основния тренд. Така че, при възходящ тренд, ниската точка ще бъде 1 (или 100%), докато най-високата точка ще бъде 0 (0%). Чрез начертаване на линии на Fib ритрейсмънт върху възходящ тренд, търговците могат да получат представа за потенциалните нива на подкрепа, които могат да бъдат тествани, в случай че пазарът започне обратно проследяване – оттук и терминът ритрейсмънт.


Fib диаграма 1


Обратно, по време на низходящ тренд, ниската точка би била 0 (0%), а високата точка 1 (100%). Имайте предвид, че цената е в низходящ тренд. Така че корекцията в този случай се отнася до движението от дъното (отскок). В този контекст инструментът за ритрейсмънт на Фибоначи може да даде представа за потенциалните нива на съпротива, ако пазарът започне да се движи нагоре.


Fib диаграма 2Искате да навлезете в света на криптовалутите? Купете Биткойн в Binance!Какво казват на търговците нивата на Фибоначи 

Търговците могат да използват нивата на Фибоначи, за да определят потенциални зони за влизане, ценови цели или точки на спиране на загубата. Това може да варира значително в зависимост от индивидуалната настройка, стратегия и стил на търговия. 

Някои стратегии включват печалба в диапазона между две специфични нива на Фибоначи. Например, помислете за възходящ тренд, последван от ритрейсмънт. Купуването при ниво на ритрейсмънт от 38,2% и последваща продажба на ниво от 23,6% може да бъде интересна стратегия. Това, разбира се, силно зависи от индивидуалната стратегия и много други технически фактори.

Нивата на Фибоначи също често се комбинират с вълновата теория на Елиът, за да се намерят зависимости между вълновите структури и потенциалните области на интерес. Това може да бъде мощна стратегия за прогнозиране на степента на ритрейсмънт в различни вълни на конкретна пазарна структура.

Както при другите техники, инструментът за ритрейсмънт на Фибоначи е най-мощен, когато се комбинира с други индикатори за технически анализ. Това, което само по себе си може да не е сигнал за покупка или продажба, може да се превърне в такъв, ако бъде потвърдено от други индикатори. Така, ако цената достигне определено ниво на Фибоначи, тя може да се обърне, а може и да не се обърне. Така че е важно да управлявате риска, като същевременно вземете предвид пазарната среда и други фактори.


Разширения на Фибоначи

Както бе споменато, нивата на Фибоначи могат да се използват за оценка на ритрейсмънт или области на отскок (номер 1 в анимацията по-долу). Но в допълнение към това, числовият ред на Фибоначи може да се използва и като начин за измерване на потенциално важни нива извън текущия диапазон. Те се наричат нива на разширение (вижте номер 2).


Fib диаграма 3


Нивата на разширение на Фибоначи могат да се разглеждат като потенциални цели за търговия. Всеки търговец може да избере различно ниво на разширение като цел (или множество цели). Първите нива на разширение са 138,6%, 150% и 161,8% – следвани от 261,8% и 423,6%. И така, нивата на разширение на Фибоначи могат да показват области, до които е възможно да се стигне при следващото движение на цената.


Заключителни мисли

Числата на Фибоначи се срещат навсякъде в природата и много търговци вярват, че те имат значение при очертаването на финансовите пазари.

Въпреки това, както при всички технически индикатори, връзката между ценовото действие, моделите на диаграмата и индикаторите не се основава на никакъв научен принцип или физически закон. Затова полезността на инструмента за ритрейсмънт на Фибоначи може да бъде свързана с броя на участниците на пазара, които му обръщат внимание. Така че, дори ако нивата на ритрейсмънт на Фибоначи не показват взаимна зависимост с нещо осезаемо, те могат да работят като инструмент за прогнозиране на области от интерес.