Ceļvedis Fibonači korekcijas rīka apguvei
Sākums
Raksti
Ceļvedis Fibonači korekcijas rīka apguvei

Ceļvedis Fibonači korekcijas rīka apguvei

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Mar 20, 2020Atjaunināts Aug 30, 2023
7m

Ievads

Tirgotājiem ir pieejams plašs klāsts dažādu tehniskās analīzes (TA) rīku un indikatoru, kas var palīdzēt prognozēt cenas kustību nākotnē. Tie ietver vispusīgas tirgus analīzes sistēmas, piemēram, Vikofa metodi, Eliota viļņu teoriju un Dova teoriju. Tie var būt arī indikatori, piemēram, mainīgās vidējās vērtības, relatīvā spēka indekss (RSI), stohastiskais RSI, Bolindžera joslas, Išimoku mākoņi, paraboliskais SAR un MACD. 

Fibonači korekcijas rīks ir populārs indikators, kuru izmanto tūkstošiem tirgotāju akciju, Forex un kriptovalūtu tirgos. Interesanti, ka šis indikators ir balstīts uz Fibonači skaitļu secību, kas tika atklāta pirms vairāk nekā 700 gadiem.

Šajā rakstā apskatīsim, kas ir Fibonači korekcijas rīks un kā to var izmantot, lai identificētu nozīmīgus cenas līmeņus grafikā.


Kas ir Fibonači korekcijas rīks?

Fibonači korekcijas rīks ir instruments, kuru tehniskie analītiķi un tirgotāji izmanto, cenšoties prognozēt svarīgas zonas grafikā. Šajā nolūkā Fibonači koeficienti tiek izteikti procentuāli. Fibonači korekcijas rīks tiek iegūts no skaitļu virknes, kuru matemātiķis Leonardo Fibonači atklāja 13. gadsimtā. Šo skaitļu virkni sauc par Fibonači virkni. Noteiktas matemātiskas attiecības starp skaitļiem šajā secībā veido koeficientus, kas tiek attēloti grafikā. Šie koeficienti ir:

  • 0 %

  • 23,6 % 

  • 38,2 %

  • 61,8 %

  • 78,6 %

  • 100 %  

Daļa tirgotāju piešķir nozīmību arī koeficientam 50 %, lai gan tehniski tas nav Fibonači koeficients. Tas apzīmē cenas diapazona viduspunktu. Var izmantot arī Fibonači koeficientus ārpus 0-100 % diapazona, piemēram, 161,8 %, 261,8 % vai 423,6 %.

Mēs apskatīsim, kā tirgotāji var izmantot šos procentuālos rādītājus, taču pamatideja ir tāda, ka šo koeficientu apzīmētie līmeņi var korelēt ar nozīmīgiem līmeņiem tirgū. Attēlojot Fibonači līmeņus cenas grafikā, var mēģināt identificēt svarīgas zonas grafikā, piemēram, atbalsta, pretestības vai korekcijas zonas, darījumu atvēršanas vai aizvēršanas brīžus un zaudējumu apturēšanas līmeņus.


Kā aprēķināt Fibonači korekcijas koeficientu?

Tā kā šie procentuālie rādītāji ir vienādi visiem Fibonači korekcijas rīkiem, nav nepieciešams neko manuāli aprēķināt. Tomēr, lai varētu iegūt šos koeficientus, vispirms ir jāiepazīst Fibonači skaitļi.

Sastādīsim skaitļu virkni, kas sākas ar nulli un vienu, tad turpināsim virkni, pievienojot skaitļus, kas vienādi ar divu iepriekšējo skaitļu summu. Šādi turpinot bezgalīgi, iegūsim skaitļu virkni, kuru sauc par Fibonači virkni. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... un tā tālāk. 


Protams, šie skaitļi netiek tieši attēloti cenas grafikā. Taču visi Fibonači korekcijas rīkā izmantotie līmeņi tiek kaut kādā veidā iegūti no šiem skaitļiem. 

Izņemot dažus pirmos skaitļus, dalot skaitli ar tam sekojošo skaitli virknē, vienmēr tiks iegūts koeficients, kas tuvs 0,618. Piemēram, dalot 21 ar 34, rezultāts ir 0,6176. Savukārt, dalot skaitli ar to skaitli, kas atrodas divas vietas pa labi, tiks iegūts koeficients, kas tuvs 0,382. Piemēram, dalot 21 ar 55, rezultāts ir 0,3818. Visi Fibonači korekcijas rīka koeficienti (izņemot 50 %) ir balstīti uz aprēķiniem, kas ietver šo metodi.


Fibonači skaitļu virkne un zelta griezums

Kā minējām, Fibonači skaitļu virkni 13. gadsimtā aprakstīja matemātiķis Leonardo Fibonači. Zelta griezums (0,618 % vai 1,618 %) ir matemātisks koeficients, kas tiek iegūts no šiem skaitļiem. Taču kāpēc tas ir tik svarīgs skaitlis? 

Zelta griezums apraksta pārsteidzoši daudzu Visumā sastopamo parādību proporcijas un dabā ir sastopams it visur. Piemērus šai proporcijai var atrast plašākā un mazākā mērogā – atomi, zvaigznes, galaktiskie veidojumi, gliemežvāki un pat medus bites. 

Turklāt to jau gadsimtiem ilgi izmanto mākslinieki, inženieri un dizaineri, lai veidotu estētiski pievilcīgas kompozīcijas. No piramīdām līdz Monas Lizas portretam vai Twitter logotipam – daudzos populāros mākslas darbos un dizainos ir kaut kādā veidā izmantots zelta griezums. Kā izrādās, šis koeficients var būt nozīmīgs arī finanšu tirgos.


Kā izmantot Fibonači korekcijas rīku?

Tagad, kad zinām, kas ir Fibonači korekcijas rīks un kā tas darbojas, varam apsvērt tā izmantošanas iespējas finanšu tirgos. 

Parasti šis rīks iezīmē diapazonu starp diviem nozīmīgiem cenas punktiem, piemēram, augstāko un zemāko cenu. Šis diapazons tiek izmantots turpmākā analīzē. Parasti šo rīku izmanto, lai izplānotu līmeņus šī diapazona ietvaros, taču tas var arī sniegt informāciju par nozīmīgiem cenas līmeņiem ārpus šī diapazona. 

Parasti diapazons tiek zīmēts atbilstoši pamata tendencei. Līdz ar to augšupejas gadījumā zemākais punkts būtu 1 (jeb 100 %), bet augstākais punkts – 0 (0 %). Atzīmējot Fibonači korekcijas līknes uz augšupejošas tendences, tirgotāji var gūt priekšstatu par iespējamajiem atbalsta līmeņiem, kas var tikt pārbaudīti gadījumā, ja tirgū sāksies cenas korekcija – tāpēc arī tiek izmantots jēdziens "korekcija".


Fibonači 1. grafiks


Un pretēji – lejupejošas tendences gadījumā zemākais punkts būs 0 (0 %), bet augstākais punkts – 1 (100 %). Jāņem vērā, ka cenai ir vērojama lejupejoša tendence. Tātad korekcija šajā gadījumā nozīmē kustību no apakšas (atlēcienu). Šajā kontekstā Fibonači korekcijas rīks var sniegt informāciju par iespējamajiem pretestības līmeņiem gadījumā, ja tirgū sāksies augšupejoša tendence.


Fibonači 2. grafiksVēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!Kādu informāciju Fibonači līmeņi sniedz tirgotājiem? 

Tirgotāji var izmantot Fibonači līmeņus, lai noteiktu iespējamos pozīciju atvēršanas brīžus, mērķa cenas vai zaudējumu apturēšanas punktus. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no konkrētās situācijas, stratēģijas un tirdzniecības stila. 

Daļa stratēģiju paredz iespēju gūt peļņu diapazonā starp diviem konkrētiem Fibonači līmeņiem. Piemēram, pieņemsim, ka augšupejai seko korekcija. Interesanta stratēģija varētu būt iegādāties aktīvu 38,2 % korekcijas līmenī un pēc tam to pārdot 23,6 % līmenī. Protams, tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā tirgotāja stratēģijas un daudziem citiem tehniskajiem faktoriem.

Fibonači līmeņi bieži tiek arī apvienoti ar Eliota viļņu teoriju, cenšoties atrast korelāciju starp viļņu struktūrām un iespējamajām svarīgajām zonām grafikā. Tā var būt efektīva stratēģija, lai mēģinātu prognozēt korekciju apmēru noteiktas tirgus struktūras dažādos viļņos.

Kā ar visām tehnikām – arī Fibonači korekcijas rīks visefektīvāk darbojas tad, ja to apvieno ar citiem tehniskās analīzes indikatoriem. Tas, ko pašu par sevi nevar uzskatīt par pirkšanas vai pārdošanas signālu, varētu tikt apstiprināts, izmantojot citus indikatorus. Ja cena sasniedz noteiktu Fibonači līmeni, tas var liecināt, ka cenas kustība mainīs virzienu, taču tā var arī nenotikt. Tāpēc ir svarīgi pārvaldīt riskus un ņemt vērā arī tirgus vidi un citus faktorus.


Fibonači paplašinājumi

Kā minējām, Fibonači līmeņus var izmantot, lai novērtētu korekcijas vai cenas atlēcienu zonas (tālāk animācijā apzīmēts ar "1"). Taču papildus tam Fibonači secību var izmantot arī, lai novērtētu iespējami nozīmīgus līmeņus ārpus aktuālā diapazona. Tos sauc par paplašinājuma līmeņiem (skat. apzīmējumu "2").


Fibonači 3. grafiks


Fibonači paplašinājuma līmeņus var uzskatīt par iespējamajiem tirdzniecības mērķa līmeņiem. Katrs tirgotājs var kā mērķi (vai vairākus mērķus) izvēlēties atšķirīgu paplašinājuma līmeni. Pirmie paplašinājuma līmeņi ir 138,6 %, 150 % un 161,8 %, tad seko 261,8 % un 423,6 %. Tātad Fibonači paplašinājuma līmeņi var norādīt uz zonām, kurās varētu beigties nākamās cenas kustības.


Noslēgumā

Fibonači skaitļi dabā ir sastopami it visur, un daudzi tirgotāji ir pārliecināti, ka tiem ir nozīme arī finanšu tirgu grafiku analīzē.

Tomēr, kā ar visiem tehniskajiem indikatoriem, attiecība starp cenas kustību, grafika modeļiem un indikatoriem nav balstīta uz zinātnes principiem vai fizikas likumiem. Līdz ar to Fibonači korekcijas rīka lietderība varētu būt saistīta ar to, cik daudz tirgus dalībnieku pievērš tam uzmanību. Tāpēc pat tad, ja Fibonači korekcijas līmeņi nekorelē ne ar ko taustāmu, tos var izmantot, lai mēģinātu prognozēt svarīgas zonas grafikā.