Īsa pamācība par parabolisko SAR indikatoru
Sākums
Raksti
Īsa pamācība par parabolisko SAR indikatoru

Īsa pamācība par parabolisko SAR indikatoru

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Nov 11, 2019Atjaunināts Mar 2, 2022
5m

Kas ir paraboliskais SAR indikators?

Tehniskais analītiķis Dž. Velless Vailders 20. gs. 70. gadu beigās izstrādāja parabolisko "Apturēšanas un atpakaļgaitas" ( "Stop And Reverse" jeb SAR) indikatoru. Tas tika prezentēts viņa grāmatā "New Concepts in Technical Trading Systems" ("Jaunās koncepcijas tehniskajās tirdzniecības sistēmās") kopā ar citiem populāriem indikatoriem, piemēram, relatīvā spēka indeksu – RSI.

Faktiski Vailders nosauca savu pieeju par parabolisko laika/cenas sistēmu, bet SAR jēdziens tika raksturots šādi:

SAR nozīmē "apturēšana un atpakaļgaita". Tas ir brīdis, kad tiek slēgts garās pozīcijas darījums un tiek atvērts īsās pozīcijas darījums, vai pretēji. 

- Wilder J. W., Jr. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems (8. lpp.).
Mūsdienās šo sistēmu parasti sauc par parabolisko SAR indikatoru un izmanto, lai identificētu tirgus tendences un to iespējamo maiņu. Lai arī Vailders izstrādāja vairākus tehniskās analīzes (TA) indikatorus manuāli, tagad tie ir iekļauti vairumā digitālo tirdzniecības sistēmu un grafiku veidošanas programmatūru. Līdz ar to šai metodei vairs nav nepieciešams veikt manuālus aprēķinus, un tā ir samērā vienkārši izmantojama.

 

Kā tas strādā?

Paraboliskais SAR indikators sastāv no punktiem, kas tiek izvietoti virs vai zem tirgus cenas. Izkārtojot punktus, veidojas parabola, bet katrs punkts apzīmē konkrētu SAR vērtību.

Īsumā – augšupejošas tendences gadījumā punkti tiek izvietoti zem cenas, bet lejupejošas tendences laikā – virs cenas. Punkti tiek zīmēti arī konsolidācijas periodos, kad tirgus virzība ir horizontāla. Taču šajā gadījumā punktu izvietojums daudz biežāk mainīsies no vienas puses uz otru. Citiem vārdiem sakot, paraboliskais SAR indikators ir mazāk efektīvs tirgos bez izteiktas tendences.

 

Priekšrocības

Paraboliskais SAR var sniegt priekšstatu par tirgus tendenču virzību un ilgumu, kā arī par paredzamo tendences maiņas brīdi. Līdz ar to šis indikators palielina investoru izredzes identificēt izdevīgus pirkšanas un pārdošanas brīžus.

Daži tirgotāji izmanto parabolisko SAR indikatoru, lai noteiktu dinamiskās zaudējumu apturēšanas cenas un viņu iestatītās apturēšanas cenas vienmēr atbilstu aktuālajai tirgus tendencei. Šādu paņēmienu bieži sauc par sekojošo zaudējumu apturēšanu. 

Būtībā tas ļauj tirgotājiem fiksēt gūto peļņu, jo viņu pozīcijas tiek slēgtas, tiklīdz notiek tendences maiņa. Dažkārt tas var arī novērst situāciju, kad tirgotājs slēdz vai atver pozīciju pārāk agri.

 

Ierobežojumi

Kā jau minējām, paraboliskais SAR ir īpaši efektīvs tirgū ar izteiktu tendenci, taču mazāk efektīvs konsolidācijas periodos. Ja nav izteiktas tirgus tendences, šis indikators var sniegt viltus signālus un tādējādi radīt būtiskus zaudējumus.

Neskaidrā tirgū ar pārāk straujām svārstībām arī var būt daudz maldinošu signālu. Tāpēc paraboliskais SAR indikators vislabāk darbojas tad, kad cenas mainās pakāpeniskāk.

Jāņem arī vērā šī indikatora jutīgums, kuru var manuāli pielāgot. Jo lielāks jutīgums, jo lielāka iespējamība, ka veidosies viltus signāli.

Viltus signāli dažkārt var mudināt tirgotājus pārāk agri slēgt ienesīgas pozīcijas vai pārdot aktīvus, kam vēl ir peļņas gūšanas potenciāls. Vai, vēl sliktāk, viltus signāli var nepamatoti raisīt investoros optimismu un mudināt pāragri veikt aktīvu iegādi.

Visbeidzot, tā kā šī indikatora aprēķinos netiek ņemts vērā tirdzniecības apjoms, tas nesniedz daudz informācijas par tendences stiprumu. Lai arī lielu tirgus svārstību gadījumā var veidoties lielas atstarpes starp punktiem, to nevajadzētu uzskatīt par spēcīgas tendences pazīmi.

Lai cik daudz informācijas būtu tirgotāju un investoru rīcībā, finanšu tirgos vienmēr pastāvēs dažādi riski. Tomēr daudzos gadījumos paraboliskais SAR tiek apvienots ar citām stratēģijām vai indikatoriem, lai mazinātu riskus un kompensētu ierobežojumus. 
Vailders ieteica izmantot vidējo virziena indeksu kopā ar parabolisko SAR, lai novērtētu tendenču stiprumu. Turklāt analīzē pirms pozīcijas atvēršanas var izmantot arī mainīgās vidējās vērtības vai RSI indikatoru.

 

Paraboliskā SAR aprēķins

Mūsdienās aprēķinus automātiski izpilda datorprogrammas. Taču interesentiem šajā sadaļā piedāvāsim īsu skaidrojumu par paraboliskā SAR indikatora aprēķinu.

SAR punktus aprēķina, izmantojot esošos tirgus datus. Tātad, lai aprēķinātu šodienas SAR, izmantosim vakardienas SAR, bet rītdienas vērtības aprēķinos izmantosim šodienas SAR.

Augšupejošas tendences apstākļos SAR vērtību aprēķina, izmantojot iepriekšējos augstākos punktus. Savukārt lejupejošas tendences gadījumā tiek izmantoti iepriekšējie zemākie punkti. Vailders tendences augstākos un zemākos punktus nosauca par ekstremālajiem punktiem (EP). Tomēr vienādojums augšupejošu un lejupejošu tendenču gadījumā nav vienāds.

Augšupejas apstākļos:

SAR = iepr. SAR + AF x (iepr. EP – iepr. SAR)

Lejupejas apstākļos:

SAR = iepr. SAR – AF x (iepr. SAR – iepr. EP)

"AF" ir akselerācijas faktors. Tas sākas ar 0,02 un palielinās par 0,02 ik reizi, kad cena sasniedz jaunu augstāko atzīmi (augšupejas gadījumā) vai jaunu zemāko atzīmi (lejupejas gadījumā). Tomēr, sasniedzot 0,20, šī vērtība tiek saglabāta visu attiecīgā tirdzniecības darījuma laiku (līdz tendence mainās uz pretēju).

Praksē daži grafiku analītiķi manuāli pielāgo AF vērtību, lai tādējādi mainītu indikatora jutību. Ja AF pārsniedz 0,2, jutība tiek palielināta (vairāk signālu, kas liecina par tendences maiņu). Ja AF ir mazāks par 0,2, darbība ir pretēja. Tomēr Vailders savā grāmatā norādīja, ka kopumā vislabāk darbojas vērtības palielināšana par 0,02.

Lai arī šis aprēķins ir samērā vienkāršs, daži tirgotāji vaicāja Vailderam, kā aprēķināt pirmo SAR, jo šajā vienādojumā ir jāizmanto iepriekšējās vērtības. Viņš norādīja, ka pirmo SAR iespējams aprēķināt, izmantojot pēdējo EP pirms tirgus tendences maiņas.

Vailders ieteica tirgotājiem savos grafikos atrast pēdējo pārliecinošo tendences maiņas brīdi un tad izmantot šo EP kā pirmo SAR vērtību. Pēc tam var aprēķināt nākamo SAR, līdz tiek sasniegtas pēdējās tirgus cenas. 

Piemēram, ja tirgū ir vērojama augšupejoša tendence, tirgotājs varētu palūkoties pāris dienas vai nedēļas atpakaļ, līdz atrastu iepriekšējās korekcijas punktu. Pēc tam būtu jāatrod šīs korekcijas zemākais punkts (EP), kuru varētu izmantot kā pirmo SAR nākamajai augšupejas tendencei.

 

Noslēgumā

Paraboliskais SAR joprojām tiek plaši izmantots, lai gan tika izgudrots jau 20. gs. 70. gados. Investori var to izmantot daudzās mūsdienu investīciju situācijās, tostarp Forex, preču, akciju un kriptovalūtu tirgos. 

Tomēr neviens tirgus analītikas rīks nevar garantēt 100 % precizitāti. Tāpēc investoriem pirms paraboliskā SAR vai jebkuras citas stratēģijas izmantošanas ir jābūt labai izpratnei par finanšu tirgiem un tehnisko analīzi. Ir jābūt arī atbilstošai tirdzniecības un risku pārvaldības stratēģijai, lai mazinātu neizbēgamos riskus.