Paraboliczny SAR - Krótki przewodnik po wskaźniku
Strona Główna
Artykuły
Paraboliczny SAR - Krótki przewodnik po wskaźniku

Paraboliczny SAR - Krótki przewodnik po wskaźniku

Średnio zaawansowany
Opublikowane Nov 11, 2019Zaktualizowane Mar 2, 2022
5m

Czym dokładnie jest Paraboliczny SAR?

Analityk wykresów J. Welles Wilder Jr. opracował wskaźnik Paraboliczny Stop i Odwrócenie (SAR) pod koniec lat siedemdziesiątych. Po raz pierwszy został on zaprezentowany w jego książce: "Nowe Koncepcje w Technicznych Systemach Handlu", wraz z innymi popularnymi wskaźnikami, takimi jak Wskaźnik Siły Względnej (RSI).

W rzeczywistości, Wilder nazwał te podejście Systemem Parabolicznego Czasu/Ceny, podczas, gdy idea SAR została zaprezentowana w następujący sposób:

SAR oznacza Stop i Odwrócenie (Reverse). Jest to moment, w którym wychodzimy z pozycji Długiej i zajmujemy przeciwną pozycję Krótką, lub odwrotnie. 

- Wilder, J. W., Jr. (1978). Nowe Koncepcje w Technicznych Systemach Handlu (p. 8).
Obecnie, system ten jest powszechnie nazywany wskaźnikiem Parabolicznego SAR i służy jako narzędzie do identyfikacji trendów rynkowych i momentów potencjalnego odwrócenia trendu. Chociaż Wilder opracował wiele ze swoich wskaźników analizy technicznej (AT) ręcznie, dziś są one podstawą większości systemów handlu giełdowego i oprogramowania do automatycznego rysowania wykresów technicznych. Dlatego SAR, wraz z innymi wskaźnikami, nie wymagają już ręcznych obliczeń oraz są stosunkowo proste w użyciu.

 

Jak to działa?

Wskaźnik Paraboliczny SAR składa się z małych kropek, umieszczonych na wykresie powyżej lub poniżej ceny rynkowej. Ułożenie kropek tworzy parabolę, z każdą pojedynczą kropką stanowiącą jedną wartość SAR.

Krótko mówią, kropki nanoszone są poniżej aktualnej ceny podczas tendencji wzrostowej, a ponad nią w czasie tendencji spadkowej. Widnieją one również na wykresie w okresach konsolidacji, kiedy to rynek przesuwa się trendem bocznym. W tym jednak przypadku, kropki będą często zmieniały swoje położenie, z jednej strony na drugą. Innymi słowy, wskaźnik Parabolicznego SAR jest mniej użyteczny w trendzie bocznym.

 

Zalety

Paraboliczny SAR potrafi dostarczyć informacji na temat kierunku i czasu trwania tendencji rynkowych, a także potencjalnych punktów odwrócenia trendów. Dlatego, zwiększa on szanse inwestorów na znalezienie dobrych okazji na kupno i sprzedaż.

Niektórzy traderzy wykorzystują wskaźnik Parabolicznego SAR w celu określenia poziomów ustawienia dynamicznych zleceń stop-loss, tak aby przesuwały się one wraz z trendem. Taką technikę często określa się jako kroczący stop-loss. 

Zasadniczo pozwala to traderom zabezpieczyć osiągnięte już zyski, gdyż ich pozycje są zamykane od razu po odwróceniu trendu. Niestety, w niektórych sytuacjach może to skutkować zbyt późnym zamknięciem zyskownych pozycji lub za szybkim wejściem w transakcję.

 

Ograniczenia

Jak już wspomniano, Paraboliczny SAR jest szczególnie przydatny w jasno określonym trendzie. W przypadku braku wyraźnej tendencji wzrostowej lub spadkowej, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wskaźnik ten będzie generował fałszywe sygnały, co może prowadzić do znacznych strat.

 Nieokreślony kurs (który porusza się szybko w górę i w dół) może również dostarczyć licznych mylących sygnałów. Tak więc wskaźnik Parabolicznego SAR działa najlepiej, gdy cena zmienia się w bardziej stopniowym tempie.

Inną rzeczą, którą należy koniecznie wziąć pod uwagę, jest możliwa do ręcznego dostosowania wrażliwość wskaźnika. Im większa czułość, tym większe są szanse na fałszywe sygnały.

W niektórych przypadkach, błędne sygnały mogą zachęcić traderów do zamykania zyskownych pozycji zdecydowanie za szybko, sprzedając aktywa, nadal posiadające potencjał do generowania zarobku. Co gorsza, fałszywe wybicia kursu mogą dać inwestorom mylne poczucie optymizmu, skłaniając ich do przedwczesnego zakupu.

Wreszcie, ponieważ wskaźnik, w swoich obliczeniach, nie bierze pod uwagę wolumenu, pomija wiele przydatnych informacji na temat mocy trendu. Chociaż duże ruchy rynkowe powodują poszerzenie się dziury między każdą kropką, nie należy tego postrzegać jako siły panującej tendencji kursu.

Bez względu na to, jak wieloma informacjami dysponują inwestorzy, ryzyko będzie zawsze częścią rynków finansowych. Dlatego wielu z nich łączy Parabolicznego SAR z innymi strategiami oraz wskaźnikami, w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka i zrekompensowania ograniczeń. 
Wilder zaleca użycie Średniego Indeksu Kierunkowego wraz z Parabolicznym SAR, w celu dokładnego zmierzenia siły trendów. Ponadto średnie kroczące lub wskaźnik RSI mogą być również uwzględnione w analizie wykresów, przed zajęciem pozycji przez tradera.

 

Obliczanie Parabolicznego SAR

Dziś programy komputerowe wykonują obliczenia automatycznie. Ale dla zainteresowanych, sekcja ta zawiera krótkie wyjaśnienie obliczeń Parabolicznego SAR.

Punkty SAR są kalkulowane na podstawie istniejących danych rynkowych. Zatem, aby obliczyć jutrzejszego SAR i jego wartość, korzystamy z dzisiejszego SAR.

W czasie tendencji wzrostowej, wartość SAR jest kalkulowana na podstawie poprzednich szczytów. Podczas tendencji spadkowej, zamiast tego, rozważa się poprzednie dołki. Wilder odniósł się do najwyższych i najniższych punktów w trendzie jako Punkty Ekstremów (PE). Równanie to, nie jest jednak takie samo dla trendu wzrostowego i spadkowego.

Trend wzrostowy:

SAR = Wcześniejszy SAR + WP x (Wcześniejsze PE – Wcześniejszy SAR)

Trend spadkowy:

SAR = Wcześniejszy SAR – WP x (Wcześniejszy SAR – Wcześniejsze PE)

WP oznacza współczynnik przyspieszenia. Zaczyna się on od wartości 0.02 i rośnie o 0.02 za każdym kiedy kurs robi nowe szczyty (dla trendu wzrostowego) albo nowe dołki (dla trendu spadkowego). Jeżeli limit 0.20 zostanie osiągnięty, wartość SAR zostaje zatrzymana do czasu trwania trejdu (aż ustąpi aktualny trend).

W praktyce, niektórzy analitycy wykresów ręcznie dostosowują WP tak, aby zmienić czułość wskaźnika SAR. WP wyższe od 0.2 poskutkuje zwiększoną precyzją i częstszymi sygnałami odwrócenia trendu. WP niższe od 0.2 prowadzi do przeciwnej sytuacji. W swojej książce Wilder zaznaczył, że WP rosnące o 0.02 sprawdzają się najlepiej.

Podczas, gdy obliczenia są stosunkowo proste do wykonania, niektórzy traderzy zapytali Wildera jak obliczyć pierwszy SAR, biorąc pod uwagę fakt, że równanie wymaga historycznych wartości. Według niego pierwszy SAR można obliczyć na podstawie ostatniego PE przed odwróceniem się danego trendu.

Wilder zalecił traderom, aby cofnęli się w swoich wykresach do momentów jasnej zmiany trendu i dopiero wtedy wykorzystali ten Punkt Ekstremum jako pierwszą wartość SAR. Dalszy SAR można następnie obliczać do czasu osiągnięcia poziomów szczytów, bądź dołków z poprzednich trendów.

Dla przykładu, jeżeli rynek znajduje się w trendzie rosnącym, trader może cofnąć się na wykresach o kilka dni lub tygodni, do czasu znalezienia poprzedniej korekty. Następnie odszukuje lokalny dołek (PE), które następnie mogą zostać wykorzystane jako pierwszy SAR dla nowego trendu.

 

Przemyślenia końcowe

Chociaż Paraboliczny SAR pochodzi z lat 70-tych, to nadal jest powszechnie stosowany. inwestorzy mogą go zaaplikować do wielu dzisiejszych rynków: rynków walutowych Forex, akcji, towarów i kryptowalut. 

Jednak żadne narzędzie analizy technicznej nie może zagwarantować 100% dokładności. Zatem przed zastosowaniem Parabolicznego SAR lub jakiegokolwiek innego wskaźnika, czy strategii handlowej, inwestor powinien wpierw nabyć dobrego rozumienia rynków finansowych i analizy technicznej. Powinni oni również zachowywać dobre praktyki w obszarze zarządzania ryzykiem inwestycyjnym.
Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.