Jak Handlować Kontraktami Bitcoin Futures
Strona Główna
Artykuły
Jak Handlować Kontraktami Bitcoin Futures

Jak Handlować Kontraktami Bitcoin Futures

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 14, 2021Zaktualizowane Mar 15, 2023
8m

TL;DR

Kontrakty bitcoin futures są produktem pochodnym podobnym do tradycyjnych kontraktów futures. Dwie strony zgadzają się kupować lub sprzedawać ustalone ilości bitcoinów za określoną cenę w określonym dniu. Traderzy używają ich spekulacyjnie, ale możesz ich również użyć do hedgingu. Hedging jest szczególnie popularny wśród górników, którzy muszą pokryć swoje koszty operacyjne.

Kontrakty Futures to świetny sposób na dywersyfikację portfolio, handel z dźwignią i zapewnienie pewnej stabilności przyszłym dochodom. Jeśli chcesz poznać bardziej zaawansowane strategie futures, spójrz na arbitraż. Arbitraż typu cash-and-carry i arbitraż międzygiełdowy oferują pewne możliwości handlowe o niższym ryzyku, jeśli są prawidłowo wykonywane.


Wprowadzenie

Kontrakty bitcoin futures są alternatywną okazją inwestycyjną do posiadania monet i tokenów. Jako bardziej złożony produkt, wymagają głębszego zrozumienia, aby handel był bezpieczny i odpowiedzialny. Chociaż są trudniejsze w użyciu, kontrakty futures dają możliwość zablokowania cen dzięki hedgingowi i czerpania zysków ze spadków dzięki shortowaniu.


Czym są Bitcoin Futures?

Bitcoin futures to finansowe instrumenty pochodne podobne do tradycyjnych kontraktów futures. Mówiąc prościej, możesz zgodzić się na kupno lub sprzedaż ustalonej ilości BTC za określoną cenę (cenę forward) w określonym dniu. Jeśli wybierzesz pozycję long (zgadzasz się na zakup) na kontrakcie Bitcoin Futures i cena mark jest powyżej ceny forward w dniu wygaśnięcia, zyskasz. Cena mark jest szacunkową wartością składnika aktywów wyznaczaną na podstawie jego ceny spot oraz innych zmiennych. Omówimy to bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu. 
Jeśli cena mark jest poniżej ceny forward w momencie wygaśnięcia, stracisz pieniądze a zyska pozycja short. Pozycja short ma miejsce, gdy trader sprzedaje pożyczone lub posiadane aktywa, oczekując spadku ceny. Trader następnie kupuje aktywa w późniejszym terminie, aby osiągnąć zysk. Kontrakty można rozliczać fizycznie, wymieniając aktywa bazowe lub, co bardziej popularne, poprzez rozliczenia gotówkowe.


Dlaczego ludzie korzystają z kontraktów Bitcoin futures?

Jednym z głównych przypadków użycia kontraktów bitcoin futures jest możliwość zablokowania przez kupujących i sprzedających przyszłych cen. Ten proces nazywa się hedgingiem. Kontrakty futures tradycyjnie były wykorzystywane jako instrumenty zabezpieczające na rynkach towarowych, na których producenci potrzebują stabilnych zysków, aby pokryć swoje koszty.

Traderzy wykorzystują również kontrakty futures do spekulacji. Pozycje long i short pozwalają obstawiać stan rynku. W czasie rynku niedźwiedia nadal można zarabiać, zajmując pozycję short. Istnieje również wiele możliwości arbitrażu oraz implementacji wyrafinowanych strategii handlowych.


Korzyści z handlu Bitcoin futures

Hedging

Chociaż hedging może wydawać się bardziej przydatny na fizycznych rynkach towarowych, ma również zastosowanie w kryptowalutach. Górnicy bitcoinów ponoszą koszty bieżące, podobnie jak rolnicy i polegają na uzyskaniu uczciwej ceny za swoje produkty. Proces hedgingu obejmuje wykorzystanie zarówno rynku futures, jak i rynku spot. Zobaczmy, jak to działa. 

Kontrakty futures

Górnik bitcoina może zająć pozycję short na kontrakcie futures, aby chronić swoje zasoby BTC. Kiedy kontrakt futures dojdzie do skutku, górnik będzie musiał rozliczyć się z drugą stroną umowy.

Jeśli cena Bitcoina na rynku futures (cena mark) jest wyższa niż cena kontraktu forward, górnik będzie musiał zapłacić różnicę drugiej stronie. Jeżeli cena mark jest niższa niż cena forward kontraktu, druga strona, zajmująca pozycję long zapłaci górnikowi różnicę.

Rynek spot

W dniu zapadalności kontraktu futures górnik sprzedaje swoje BTC na rynku spot. Ta sprzedaż da im cenę rynkową, która powinna być zbliżona do ceny mark na rynku futures. 

Jednak handel na rynku spot skutecznie anuluje wszelkie zyski lub straty poniesione na rynku futures. Te dwie sumy razem zapewniają górnikowi pożądaną przez niego zahedgowaną cenę. Połączmy te dwa kroki, aby zilustrować je liczbami.

Łączenie kontraktu futures i handlu spot

Górnik shortuje kontrakt na jednego BTC na $35 000 w ciągu trzech miesięcy. Jeśli cena mark w dniu zapadalności wynosi $40 000, tracą $5000 w rozliczeniu zapłaconym za pozycję long na kontrakcie. W tym samym czasie górnik sprzedaje jeden BTC na rynku spot, gdzie cena spot również wynosi $40 000. Górnik otrzymuje $40 000, co pokrywa jego stratę w wysokości $5000 i pozostawia $35 000, zahedgowaną cenę.

Dźwignia i margin

Atrakcyjną opcją dla inwestorów jest handel margin. Margin pozwala Ci pożyczać środki i otwierać większe pozycje niż normalnie. Większe pozycje prowadzą do większych zysków, ponieważ małe ruchy cen są bardziej znaczące. Z drugiej strony, Twój kapitał początkowy może zostać szybko zlikwidowany, jeśli rynek poruszy się przeciwko Twoim pozycjom.

Giełda wyświetla dźwignię jako mnożnik lub procent. Na przykład 10x pomnoży Twój kapitał przez 10. Tak więc $5000 z dźwignią 10x zapewnia $50 000 do handlu. Kiedy handlujesz za pomocą dźwigni, Twój kapitał początkowy pokrywa Twoje straty i jest znany jako Twój margin. Spójrzmy na przykład:

Kupujesz dwa kwartalne kontrakty futures na Bitcoina po $30 000 każdy. Twoja giełda pozwoliła Ci handlować tym z 20-krotną dźwignią, co oznacza, że zapewniasz tylko $3000. Te $3000 działają jako Twój margin, a giełda odbierze od tego Twoje straty. Jeśli stracisz więcej niż $3000, Twoja pozycja zostanie zlikwidowana. Możesz obliczyć procent marginu, dzieląc 100 przez wielokrotność dźwigni. 10% to 10X, 5% to 20X, 1% to 100X. Ta wartość procentowa określa, o ile cena może spaść w stosunku do ceny kontraktu przed likwidacją.

Dywersyfikacja portfolio

Dzięki Bitcoin futures możesz jeszcze bardziej zdywersyfikować swoje portfolio i zastosować nowe strategie handlowe. Zaleca się stworzenie dobrze wyważonego portfolio obejmującego różne monety i produkty. Kontrakty futures są atrakcyjne dla różnych strategii handlowych, które możesz wykorzystać, zamiast po prostu HODLować. Istnieją również strategie arbitrażowe o niższym ryzyku i z mniejszymi zyskami, które mogą zmniejszyć ogólne ryzyko portfolio. Omówimy te strategie nieco później. 


Bitcoin futures na Binance

Nie każdy kontrakt futures jest taki sam. Różne giełdy mają różne mechanizmy, wygaśnięcia, ceny i opłaty za swoje produkty futures. Binance oferuje obecnie kilka opcji, które różnią się głównie datą wygaśnięcia i finansowaniem.

Data wygaśnięcia

Jak dotąd wspomnieliśmy tylko o kontraktach futures, które mają określoną datę wygaśnięcia. Giełda kontraktów futures Binance ma kwartalne kontrakty futures, ale na innych giełdach możesz znaleźć miesięczne i półroczne terminy zapadalności (daty wygaśnięcia). Możesz szybko sprawdzić, kiedy kontrakt wygaśnie, patrząc na jego nazwę.

Kwartalne kontrakty futures na bitcoina na Binance mają następujący cykl kalendarzowy: Marzec, Czerwiec, Wrzesień i Grudzień. Kontrakt kwartalny BTCUSD 0925 wygasa 25 września 2021 o godzinie 08:00:00 UTC. 

Inną popularną opcją jest handel perpetualnymi kontraktami futures bez daty wygaśnięcia. Straty i zyski są traktowane inaczej niż dla kwartalnych kontraktów futures i wiążą się z opłatą za finansowanie.

Opłata za finansowanie

Kiedy wchodzisz w kwartalny kontrakt Bitcoin Futures na Binance, musisz utrzymać swój margin, aby pokryć wszelkie możliwe straty. Jednak pokryjesz tę stratę dopiero, gdy zostaniesz zlikwidowany(-a) lub kontrakt dojdzie do skutku. W przypadku perpetualnego kontraktu futures musisz również płacić lub otrzymywać opłatę za finansowanie co osiem godzin.

Opłaty za finansowanie to okresowe płatności na rzecz traderów. Opłaty te zapobiegają rozbieżności ceny forward perpetualnych kontraktów Bitcoin futures i ceny mark. Cena mark jest podobna do ceny spot BTC, ale ma na celu zapobieganie nieuczciwym likwidacjom, które mogą wystąpić, gdy rynek jest bardzo niestabilny. 

Na przykład jednorazowa transakcja na rynku spot może tymczasowo podnieść cenę o tysiące dolarów. Ta zmienność może zlikwidować pozycje futures, ale nie jest tak naprawdę reprezentatywna dla rzeczywistej ceny rynkowej. Możesz zobaczyć stopę finansowania podświetloną poniżej na czerwono i termin jej płatności.

Dodatnia stopa finansowania oznacza, że cena kontraktu perpetual jest wyższa od ceny mark. Kiedy rynek kontraktów futures jest byczy, a stopa finansowania jest dodatnia, inwestorzy w pozycjach long płacą opłatę za finansowanie pozycjom short. Ujemna stopa finansowania oznacza, że ceny kontraktów perpetual są niższe od ceny mark. W takim przypadku pozycje short płacą opłatę na rzecz pozycji long. 

Aby dowiedzieć się więcej o stawce finansowania, która może być dość złożonym tematem, odwiedź Wprowadzenie do Stawek Finansowania Binance Futures.

Kontrakty futures COIN-M i USDⓈ-M

Binance oferuje dwie opcje handlu kontraktami futures: COIN-M futures z kryptowalutami jako margin oraz USDⓈ-M futures z BUSD/USDT jako margin. Oba typy kontraktów są dostępne jako perpetualne kontrakty futures, ale istnieją między nimi pewne niewielkie różnice.

COIN-M Futures muszą wykorzystywać aktywa bazowe kontraktu jako zabezpieczenie na Twoim rachunku margin futures. Kontrakty futures USDⓈ-M pozwalają jednak na stosowanie zabezpieczeń cross. Ta funkcja pozwala pożyczać USDT i BUSD z oprocentowaniem 0%, wykorzystując aktywa krypto w portfelu spot jako zabezpieczenie.

COIN-M futures są zazwyczaj bardziej popularne wśród górników, którzy chcą zabezpieczyć swoje pozycje na Bitcoina. Ponieważ rozliczenie odbywa się za pośrednictwem kryptowaluty, nie ma potrzeby zamiany BTC na stablecoiny, co stanowiłoby dodatkowy krok w procesie hedgingu.


Jak zacząć handlować kontraktami Bitcoin futures?

Jeśli chcesz zacząć handlować kontraktami futures na Bitcoina na Binance, wystarczy założyć konto i zdobyć trochę środków. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący uzyskania pierwszego kontraktu futures na bitcoina:

1. Utwórz konto na Binance i włącz 2FA  (uwierzytelnianie dwuskładnikowe). Jeśli masz już konto, upewnij się, że 2FA jest włączone, abyś mógł(-ogła) wpłacić środki na swoje konto futures.
2. Zdobądź trochę BUSD, Tetheru (USDT) lub innych obsługiwanych kryptowalut do handlu kontraktami futures. Najłatwiej to zrobić, kupując je za pomocą karty debetowej lub kredytowej.


3. Przejdź do przeglądu kontraktów futures na Bitcoina i wybierz rodzaj kontraktu, który chcesz kupić. Wybierz między COIN-M Futures lub USDⓈ-M Futures oraz tym czy kontrakt ma być perpetualny czy aby posiadał datę wygaśnięcia.


4. Wybierz wielkość dźwigni, z której chcesz korzystać. Możesz to zrobić po prawej stronie przycisku [Cross] w interfejsie handlowym. Pamiętaj, że im wyższa dźwignia, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz zlikwidowany przy niewielkich ruchach cenowych.


5. Wybierz kwotę i rodzaj zlecenia, którego chcesz użyć, a następnie kliknij [Kup/Long] lub [Sprzedaj/Short], aby otworzyć pozycję Bitcoin futures.


Więcej szczegółowych instrukcji znajdziesz w Kompleksowym Przewodniku Handlowym Binance Futures


Strategie arbitrażu bitcoin futures

Omówiliśmy podstawy handlu pozycjami long i short, ale to nie wszystko, co możesz zrobić. Kontrakty futures mają długą historię strategii arbitrażowych podobnych do rynków forex. Traderzy używają tych technik na tradycyjnych rynkach, ale nadają się one również do kryptowalut.

Arbitraż międzygiełdowy

Gdy różne giełdy kryptowalut mają różnie wycenione kontrakty futures, istnieje możliwość arbitrażu. Kupując kontrakt na tańszej giełdzie i sprzedając inny na droższej, możesz zyskać na różnicy.

Na przykład wyobraź sobie, że Kwartalny BTCUSD 0925 na Binance jest o $20 tańszy niż na innej giełdzie. Kupując kontrakt na Binance i sprzedając kontrakt na droższej giełdzie, możesz zarbitrażować różnicę. Jednak ceny zmieniają się szybko z powodu automatycznych botów handlowych. Musisz być szybki, ponieważ wszelkie różnice mogą zniknąć podczas dokonywania transakcji. Weź również pod uwagę wszelkie opłaty, które być może będziesz musiał(-a) zapłacić w obliczeniach zysków.

Arbitraż cash-and-carry

Arbitraż typu cash-and-carry nie jest niczym nowym, jeśli chodzi o kontrakty futures i jest to pozycja neutralna rynkowo. Pozycje neutralne na rynku obejmują kupno i sprzedaż aktywów jednocześnie w równych ilościach. W tym przypadku trader zajmuje pozycje long i short na równej liczbie identycznych kontraktów futures, jedynie z różnicą ceny. Krypto futures oferują znacznie wyższą margin zysku w przypadku arbitrażu typu cash-and-carry niż tradycyjne kontrakty futures na towary. 

Istnieje znacznie mniejsza wydajność handlowania w porównaniu ze starszymi rynkami i większe możliwości arbitrażu. Aby skutecznie korzystać z tej strategii, musisz znaleźć punkt, w którym cena spot BTC jest niższa niż cena kontraktów futures.

W tym momencie jednocześnie zajmij pozycję short na kontrakcie futures i kup taką ilość bitcoinów na rynku spot, aby pokryć tę pozycję. Kiedy kontrakt osiągnie termin zapadalności, możesz rozliczyć pozycję short za pomocą zakupionego bitcoina i dokonać arbitrażu różnicy, którą początkowo znalazłeś.

Dlaczego więc w ogóle pojawia się ta okazja? Ludzie są gotowi zapłacić wyższą cenę za kontrakty futures, jeśli nie mają teraz pieniędzy na zakup BTC, ale myślą, że cena wzrośnie w przyszłości. Powiedzmy, że myślisz, że za trzy miesiące BTC będzie wart $50 000, a obecnie kosztuje $35 000. 

W tej chwili nie masz pieniędzy, ale będziesz je miał za trzy miesiące. W takim przypadku możesz otworzyć pozycję long z niewielkim premium na $37 000 za dostawę w ciągu trzech miesięcy. Arbitraż typu cash-and-carry zasadniczo przechowuje BTC za opłatą.


Przemyślenia Końcowe

Handel bitcoin futures wykorzystuje wypróbowany i przetestowany instument pochodny z tradycyjnych finansów i przenosi go do świata krypto. Rynki kontraktów futures krypto są teraz niezwykle popularne i można z łatwością znaleźć platformy transakcyjne o wysokim wolumenie obrotu i płynności. Mimo to handel na rynkach kontraktów futures na Bitcoina wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym, dlatego przed rozpoczęciem upewnij się, że rozumiesz mechanizmy działania handlu kontraktami futures.