Как да търгувате с фючърсни договори за биткойни
Начало
Статии
Как да търгувате с фючърсни договори за биткойни

Как да търгувате с фючърсни договори за биткойни

Напреднал
Публикувано Jul 14, 2021Актуализирано Aug 11, 2023
8m

TL;DR

Фючърсните договори за биткойни са деривативен продукт, подобен на традиционните фючърсни договори. Две страни се съгласяват да купуват или продават фиксирани суми биткойни за определена цена на определена дата. Търговците ги използват спекулативно, но можете да ги използвате и за хеджиране. Хеджирането е особено популярно сред копачите, които трябва да покрият оперативните си разходи.

Фючърсите са чудесен начин да разнообразите портфолиото си, да търгувате с ливъридж и да внесете известна стабилност в бъдещите си приходи. Ако искате да изследвате по-усъвършенствани стратегии с фючърси, разгледайте арбитража. Арбитражът „кеш енд кери“ и междуборсовият арбитраж предлагат някои възможности за търговия с по-нисък риск, когато се изпълняват правилно.


Въведение

Фючърсните договори за биткойни са алтернативна инвестиционна възможност за просто държане на монети и токени. Като по-сложен продукт, те изискват по-задълбочено разбиране за безопасна и отговорна търговия. Въпреки че са по-предизвикателни за използване, фючърсите предоставят начини за фиксиране на цените с хеджиране и печалба от спада на пазара с къса продажба.


Какво представляват биткойн фючърсите?

Биткойн фючърсите са финансови деривативи, подобни на традиционните фючърсни договори. Казано по-просто, можете да се съгласите да купите или продадете фиксирана сума BTC за определена цена (форуърдната цена) на определена дата. Ако заемете дълга позиция (съгласите се да закупите) по фючърсен договор за биткойн и маркираната цена е над форуърдната цената на датата на изтичане, ще спечелите. Маркираната цена е приблизителна справедлива стойност на актив, получена от неговата спот цена и други променливи. Ще разгледаме това по-подробно в статията. 
Ако маркираната цена е под форуърдната цена при изтичане, ще загубите пари и печалбите от късата позиция. Къса позиция възниква, когато търговец продава актив, който е взел назаем или притежава, докато очаква цената да спадне. След това търговецът купува актива на по-късна дата, за да реализира печалба. Можете да уреждате договори физически чрез размяна на основния актив или, по-популярно, чрез сетълмент в кеш.


Защо хората използват биткойн фючърси?

Един от основните случаи на използване на биткойн фючърси е възможността купувачите и продавачите да заключат бъдещите цени. Този процес е известен като хеджиране. Традиционно фючърсите се използват като инструменти за хеджиране на стоковите пазари, където производителите се нуждаят от стабилна печалба, за да покрият разходите си.

Трейдърите използват фючърсите и за спекулации. Дългите и късите позиции ви позволяват да залагате на състоянието на пазара. На мечи пазар е възможно все още да печелите пари, като заемете къса позиция. Съществуват и множество възможности за арбитраж, както и сложни стратегии за търговия.


Ползи от търговията с биткойн фючърси

Хеджиране

Въпреки че хеджирането може да изглежда по-полезно на пазарите на физически стоки, то има приложение и при криптовалутите. Биткойн копачите имат текущи разходи, точно като фермерите, и разчитат на постигане на справедлива цена за своите продукти. Процесът на хеджиране включва използване както на фючърсния пазар, така и на спот пазара. Нека да видим как работи. 

Фючърсният договор

Биткойн копач може да заеме къса позиция във фючърсен договор, за да защити своите BTC притежания. Когато фючърсният договор настъпи, копачът ще трябва да се разплати с другата страна по споразумението.

Ако цената на биткойн на фючърсния пазар (маркираната цена) е по-висока от форуърдната цена на договора, копачът ще трябва да плати разликата на другата страна. Ако маркираната цена е по-ниска от форуърдната цена на договора, другата страна, заела дългата позиция, ще изплати разликата на копача.

Спот пазарът

В деня на падежа на фючърсния договор копачът продава своите BTC на спот пазара. Тази продажба ще им даде пазарната цена, която трябва да бъде близка до маркираната цена на фючърсния пазар. 

Търговията на спот пазара обаче ефективно ще анулира всички печалби или загуби, направени на фючърсния пазар. Двете суми заедно осигуряват на копача хеджираната цена, която е поискал. Нека комбинираме двете стъпки, за да илюстрираме с числа.

Комбиниране на фючърсен договор и спот търговия

Копач заема къса позиция за един BTC на стойност 35 000 долара за три месеца. Ако маркираната цена е 40 000 долара към датата на падежа, той губи 5 000 долара при сетълмента, изплатен към дългата позиция в договора. В същото време копачът продава един BTC на спот пазара, където спот цената също е 40 000 долара. Копачът получава 40 000 долара, което покрива загубата си от $ 5000 долара и му оставя 35 000 долара, хеджираната цена.

Ливъридж и маржин

Атрактивна функция за инвеститорите е търговията с маржин. Маржинът ви позволява да заемате средства и да влизате в по-големи позиции, отколкото обикновено бихте си позволили. По-големите позиции водят до по-големи печалби, тъй като малките ценови движения се увеличават. От друга страна, вашият първоначален капитал може да бъде бързо ликвидиран, ако пазарът се движи срещу вашите позиции.

Борсата показва ливъридж като мултипликатор или процент. Например 10x умножава вашия капитал по 10. И така, 5 000 долара с ливъридж 10x ви осигурява 50 000 долара за търговия. Когато търгувате с ливъридж, първоначалният ви капитал покрива загубите ви и е известен като маржин. Нека разгледаме един пример:

Купувате два тримесечни фючърсни договора за биткойн на цена от 30 000 долара всеки. Вашата борса ви е позволила да търгувате с 20x ливъридж, което означава, че предоставяте само 3000 долара. Тези 3000 долара действат като ваш маржин и борсата ще поеме вашите загуби от това. Ако загубите повече от 3000 долара, позицията ви ще бъде ликвидирана. Можете да изчислите процента на маржин, като разделите 100 на кратното на ливъридж. 10% е 10X, 5% е 20X, 1% е 100X. Този процент ви казва колко цената може да падне от цената на вашия договор преди ликвидацията.

Диверсификация на портфейла

При биткойн фючърсите можете допълнително да диверсифицирате портфейла си и да използвате нови стратегии за търговия.  Препоръчително е да създадете добре балансиран портфейл за различни криптовалути и продукти. Фючърсите са завладяващи за различните стратегии за търговия, които ви предлагат, вместо простото държане. Съществуват и арбитражни стратегии с по-нисък риск с по-малки маржини на печалба, които могат да намалят общия риск на вашия портфейл. Ще обсъдим тези стратегии малко по-късно. 


Биткойн фючърси в Binance

Не всеки фючърсен договор е един и същ. Различните борси имат различни механизми, изтичане, ценообразуване и такси за техните фючърсни продукти. В момента Binance предлага няколко опции, които се различават главно по изтичането и финансирането им.

Дата на изтичане

Досега споменахме само фючърси, които имат определена дата на изтичане. Фючърсната борса на Binance има тримесечни фючърси, но можете да намерите месечни и полугодишни падежи (дати на изтичане) на други борси. Можете бързо да проверите кога договорът ще изтече от името му.

Тримесечните договори за биткойн фючърси на борсата Binance имат следния календарен цикъл: март, юни, септември и декември. Тримесечен договор за BTCUSD 0925 изтича на 25 септември 2021 г., 08:00:00 ч. UTC. 

Друг популярен вариант е да търгувате с безсрочни фючърси без дата на изтичане. Загубите и печалбите се третират по различен начин в сравнение с тримесечните фючърси и включват такса за финансиране.

Такса за финансиране

Когато влизате в тримесечен биткойн договор за фючърси в Binance, трябва да поддържате своя маржин, за да покриете всички възможни загуби. Тази загуба обаче ще платите само когато бъдете ликвидирани или договорът изтече. При безсрочен фючърсен договор също трябва да плащате или получавате такса за финансиране на всеки осем часа.

Таксите за финансиране са peer-to-peer плащания между търговци. Тези ставки предотвратяват разминаването във форуърдната цена на безсрочните фючърсни договори за биткойн и маркираната цена. Маркираната цена е подобна на спот цената на BTC, но е предназначена да предотврати нелоялни ликвидации, които могат да възникнат, когато пазарът е силно волатилен. 

Например, еднократна търговия на спот пазара може временно да повиши цената с хиляди долари. Тази променливост може да ликвидира фючърсните позиции, но всъщност не е представителна за реалната пазарна цена. Можете да видите ставката за финансиране, подчертана по-долу в червено, и времето, в което се дължи.

Положителната ставка за финансиране означава, че цената на безсрочния договор е по-висока от маркираната цена. Когато фючърсният пазар е бичи и ставката за финансиране е положителна, трейдърите с дълги позиции плащат таксата за финансиране на къси позиции. Отрицателна ставка за финансиране означава, че цените на безсрочните договори са по-ниски от маркираната цена. В този случай късите позиции плащат таксата за дългите позиции. 

За да научите повече за ставките за финансиране, което може да бъде доста сложна тема, посетете Въведение в ставките за финансиране на Binance Futures.

Фючърси COIN-M и фючърси USDⓈ-M

Binance предлага две възможности за търговия с фючърси: фючърси COIN-M с криптовалута като маржин и фючърси USDⓈ-M с BUSD/USDT като маржин. И двата вида договори се предлагат като безсрочни фючърси, но има някои малки разлики между тях.

Фючърсите на COIN-M трябва да използват базовия актив на договора като обезпечение във вашата фючърсна маржин сметка. Фючърсите USDⓈ-M обаче ви позволяват да използвате кръстосани обезпечения. Тази функция ви позволява да заемате USDT и BUSD с 0% лихва, като използвате крипто активи в спот портфейла си като обезпечение.

Фючърсите на COIN-M обикновено са по-популярни сред копачите, които искат да хеджират своите биткойн позиции. Тъй като сетълментът се извършва чрез криптовалута, няма нужда да се прехвърлят техните BTC в стейбълкойни, което би добавило допълнителна стъпка към процеса на хеджиране.


Как да започнете да търгувате с фючърсни договори за биткойн?

Ако искате да започнете да търгувате с биткойн фючърси в Binance, всичко, от което се нуждаете, е да създадете акаунт и да подготвите средства. Ето ръководство стъпка по стъпка за получаване на първия ви фючърсен договор за биткойн:

1. Създайте акаунт в Binance и активирайте 2FA (двуфакторно удостоверяване). Ако вече имате акаунт, уверете се, че 2FA е включено, за да можете да депозирате средства във вашата фючърсна сметка.
2. Подгответе известно количество BUSD, Tether (USDT) или други поддържани криптовалути за търговия с фючърси. Най-лесният начин да направите това е да ги закупите с вашата дебитна или кредитна карта.


3. Отидете до Общ преглед на биткойн фючърсите и изберете типа договор, който искате да закупите. Изберете между фючърси COIN-M или фючърси USDⓈ-M и дали да са безсрочни или с падеж.


4. Изберете размера на ливъридж, който ще е удобен за вас. Можете да направите това вдясно от бутона [Кръстосан] на потребителския интерфейс за търговия. Не забравяйте, че колкото по-голям е ливъриджът, толкова по-вероятно е да бъдете ликвидирани с малки движения на цените.


5. Изберете сумата и вида на поръчката, която искате да използвате, след което щракнете върху [Купуване/Дълга] или [Продаване/Къса], за да отворите вашата фючърсна позиция в биткойн.Стратегии за арбитраж с биткойн фючърси

Разгледахме основите на търговията с дълги и къси позиции, но това не е всичко, което можете да направите. Фючърсните договори имат дълга история на арбитражни стратегии, подобни на forex пазари. Търговците използват тези техники на традиционните пазари и те са подходящи и за криптовалутите.

Междуборсов арбитраж

Когато различните борси за криптовалути имат фючърсни договори с различни цени, има възможност за арбитраж. Закупувайки договор на по-евтината борса и продавайки друг на по-скъпа, можете да спечелите от разликата.

Например, представете си, че BTCUSD Quarterly 0925 на Binance е с 20 долара по-евтин от друга борса. Като закупите договор с Binance и продадете договор на по-скъпата борса, можете да арбитрирате разликата. Цените обаче се променят бързо поради автоматизираните ботове за търговия. Трябва да сте бързи, тъй като всяка разлика може да изчезне, докато правите своите сделки. Също така помислете за всички такси, които може да се наложи да платите при изчисленията на печалбата.

Арбитраж „кеш енд кери“

Арбитражът „кеш енд кери“ не е нещо ново, когато става въпрос за фючърси и е пазарно неутрална позиция. Пазарно неутралните позиции включват покупка и продажба на актив едновременно в равни суми. В този случай търговецът заема дълга и къса позиция с еднакво количество идентични фючърсни договори, извън цената им. Крипто фючърсите предлагат значително по-висок маржин на печалба при арбитраж „кеш енд кери“ от традиционните фючърси на стоки. 

Има много по-малка ефективност на търговията в сравнение с по-старите пазари и по-големи възможности за арбитраж. За да използвате успешно тази стратегия, трябва да намерите точка, където спот цената на BTC е по-ниска от цената на фючърса.

В този момент едновременно влезте в къса позиция с фючърсен договор и закупете същото количество биткойни на спот пазара, за да покриете вашата къса позиция. Когато договорът достигне падеж, можете да уредите късата позиция със закупените от вас биткойни и да арбитрирате разликата, която първоначално сте намерили.

И така, защо тази възможност възниква по принцип? Хората са готови да платят по-висока фючърсна цена, ако нямат пари за закупуване на BTC сега, но смятат, че цената ще се повиши в бъдеще. Да предположим, че след три месеца BTC ще струва 50 000 долара, а в момента е 35 000 долара. 

В момента нямате пари, но ще имате след три месеца. В този случай можете да влезете в дълга позиция с ниска премия при 37 000 долара за доставка след три месеца. Арбитражорът „кеш енд кери“ държи BTC вместо вас срещу заплащане.


Заключителни мисли

Търговията с биткойн фючърси взема изпитан дериватив от традиционните финанси и го пренася в света на криптовалутите. Пазарите на крипто фючърси сега са изключително популярни и лесно могат да намерят платформи за търговия с висок обем на търговия и ликвидност. И все пак търговията на фючърсни пазари на Биткойн включва висок финансов риск, затова се уверете, че разбирате работните механизми на фючърсната търговия, преди да започнете.