Hur man handlar med Bitcoin-terminskontrakt
Hem
Artiklar
Hur man handlar med Bitcoin-terminskontrakt

Hur man handlar med Bitcoin-terminskontrakt

Avancerad
Publicerad Jul 14, 2021Uppdaterad Aug 11, 2023
8m

TL;DR

Bitcoin-terminskontrakt är en derivatprodukt som liknar traditionella terminskontrakt. Två parter kommer överens om att köpa eller sälja en fast mängd bitcoin till ett visst pris på ett visst datum. Handlarna använder dem spekulativt, men du kan också använda dem för hedging. Hedging är särskilt populärt bland miners som behöver täcka sina driftskostnader.

Terminskontrakt är ett utmärkt sätt att diversifiera din portfölj på, handla med hävstång och ge viss stabilitet i din framtida inkomst. Om du vill utforska mer avancerade strategier med terminskontrakt kan du ta en titt på arbitrage. Så kallad cash-and-carry-arbitrage och arbitrage mellan börser erbjuder vissa handelsmöjligheter med lägre risk när de utförs korrekt.


Introduktion

Bitcoin-terminskontrakt är en alternativ investeringsmöjlighet för att helt enkelt hålla coin och token. De är en mer komplex produkt och kräver en djupare förståelse för att handla säkert och ansvarsfullt. Även om de är svårare att använda, ger terminskontrakt sätt att låsa priser med säkring och dra nytta av nedgångar på marknaden med blankning.


Vill du sätta dina nya kunskaper på prov?


Vad är Bitcoin-terminskontrakt?

Bitcoin-terminskontrakt är finansiella derivat som liknar traditionella terminskontrakt. Enkelt sagt kan du gå med på att köpa eller sälja ett fast belopp av BTC för ett visst pris (terminspriset) på ett visst datum. Om du går in i en lång position (går med på att köpa) på ett Bitcoin-terminskontrakt och märkpriset ligger över terminspriset på utgångsdatumet, kommer du att tjäna pengar. Märkpriset är ett uppskattat verkligt värde för en tillgång som härrör från dess spotpris och andra variabler. Vi kommer att gå igenom detta mer detaljerat senare i artikeln. 

Om märkpriset ligger under terminspriset vid utgången kommer du att förlora pengar och positionsvinsterna för blankning. En blankningsposition inträffar när en handlare säljer en tillgång som denne har lånat eller äger medan hen förväntar sig att priset sjunker. Handlaren köper sedan tillgången vid ett senare tillfälle för att göra vinst. Du kan reglera kontrakt fysiskt genom att byta ut den underliggande tillgången eller via kontantavräkning, som är mer populärt.


Varför använder man Bitcoin-terminskontrakt?

Ett stort användningsområde för Bitcoin-terminskontrakt är möjligheten för köpare och säljare att låsa framtida priser. Denna process kallas hedging. Terminskontrakt har traditionellt använts som hedginginstrument på råvarumarknaderna, där producenterna behöver stabila vinster för att täcka sina kostnader.

Handlare använder också terminskontrakt för spekulation. Långa och blankningspositioner gör att du kan satsa på marknadens tillstånd. På en bear-marknad är det möjligt att fortfarande tjäna pengar genom blankning. Det finns också flera möjligheter för arbitrage såväl som sofistikerade handelsstrategier.


Fördelar med att handla Bitcoin-terminskontrakt

Hedging

Även om hedging kan tyckas vara mer användbar på fysiska råvarumarknader, har den också en användning inom krypto. Bitcoin-miners har driftskostnader precis som jordbrukare, och de förlitar sig på att få ett rimligt pris för sina produkter. Hedgingprocessen innebär att man använder både terminsmarknaden och spotmarknaden. Vi ska titta på hur det fungerar. 

Terminskontraktet

En bitcoin-miner kan blanka ett terminskontrakt för att skydda dennes BTC-innehav. När terminskontraktet löper ut måste minern gå med på villkoren med den andra parten i avtalet.

Om priset på Bitcoin på terminsmarknaden (märkpriset) är högre än kontraktets terminskontraktspris, måste minern betala skillnaden till den andra parten. Om märkpriset är lägre än kontraktets terminspris, kommer den andra parten som tar den långa positionen att betala skillnaden till minern.

Spotmarknaden

På dagen för terminskontraktets slut säljer minern sin BTC på spotmarknaden. Denna försäljning kommer att ge hen marknadspriset, vilket borde vara nära märkpriset på terminsmarknaden. 

Spotmarknadshandeln kommer dock effektivt att ta bort eventuella vinster eller förluster som görs på terminsmarknaden. De två summorna ger tillsammans minern hedgepriset som denne ville ha. Låt oss kombinera de två stegen och illustrera med siffror.

Kombinera terminskontrakt och spothandel

En miner blankar ett kontrakt för en BTC till 35 000 USD på tre månader. Om märkpriset är 40 000 USD vid förfallodagen förlorar hen 5 000 USD under avräkningen som betalas till den långa positionen i kontraktet. Samtidigt säljer minern en BTC på spotmarknaden, där spotpriset också är 40 000 USD. Minern får 40 000 USD, vilket täcker hens förlust på 5 000 USD och får kvar 35 000 USD, alltså hedgepriset.

Hävstång och marginal

En attraktiv funktion för investerare är handel med marginal. Marginal låter dig låna tillgångar och gå in i större positioner än vad du normalt skulle ha råd med. Större positioner leder till större vinster, eftersom små prisrörelser förstoras. Nackdelen är att ditt startkapital snabbt kan likvideras om marknaden rör sig mot dina positioner.

En börs visar hävstång som en multiplikator eller procentsats. Till exempel multiplicerar 10x ditt kapital med 10. Så 5 000 USD med en hävstång på 10x ger dig 50 000 USD att handla för. När du handlar med hävstång täcker ditt startkapital dina förluster, och kallas för din marginal. Låt oss titta på ett exempel:

Du köper två kvartalsvisa Bitcoin-terminskontrakt för 30 000 USD vardera. Din börs har låtit dig handla detta med 20x i hävstång, vilket innebär att du bara tillhandahåller 3 000 USD. Dessa 3 000 USD fungerar som din marginal, och börsen tar dina förluster från denna summa. Om du förlorar mer än 3 000 USD kommer din position att likvideras. Du kan beräkna marginalprocenten genom att dividera 100 med hävstångsemultipeln. 10 % är 10X, 5 % är 20X, 1 % är 100X. Denna procentsats berättar hur mycket priset kan falla från ditt kontrakts pris före likvidering.

Portföljdiversifiering

Med Bitcoin-terminskontrakt kan du diversifiera din portfölj ytterligare och använda nya handelsstrategier.  Det rekommenderas att du skapar en välbalanserad portfölj över olika coin och produkter. Terminskontrakt har fördelar i och med de olika handelsstrategierna som de erbjuder dig, istället för bara HODL:ing. Det finns också arbitrage-strategier med lägre risk och med mindre vinstmarginaler som kan minska din portföljs totala risk. Vi kommer att gå igenom dessa strategier mer lite senare. 


Redo att testa?


Bitcoin-terminskontrakt på Binance

Alla terminskontrakt är inte desamma. Olika börser har olika mekanismer, utgångar, prissättningar och avgifter på sina terminskontraktsprodukter. Binance erbjuder för närvarande några alternativ som huvudsakligen skiljer sig i deras utgångsdatum och finansiering.

Utgångsdatum

Hittills har vi bara nämnt terminskontrakt som har ett definierat utgångsdatum. Binances terminskontraktbörs har kvartalsvisa terminskontrakt, men du kan hitta månatliga och halvårliga löptider (utgångsdatum) på andra börser. Du kan snabbt kontrollera när ett kontrakt löper ut genom att titta på dess namn.

Kvartalsvisa Bitcoin-terminskontrakt på Binance-börsen har följande kalendercykel: mars, juni, september och december. Kvartalsvis BTCUSD 0925-kontrakt löper ut den 25 september 2023, kl. 08:00:00 UTC. 

Ett annat populärt alternativ är att handla löpande terminskontrakt utan utgångsdatum. Förluster och vinster behandlas olika jämfört med kvartalsvisa terminskontrakt, och innebär en finansieringsavgift.

Finansieringsavgift

När du går in i Bitcoins kvartalsvisa terminskontrakt på Binance måste du behålla din marginal för att täcka eventuella förluster. Du betalar dock endast denna förlust när du likvideras, eller då kontraktet förfaller. Med ett löpande terminskontrakt måste du också betala eller tillhandahålla en finansieringsavgift var åttonde timme.

Finansieringsavgifterna är peer-to-peer-betalningar mellan handlarna. Dessa räntor förhindrar divergens i terminspriset för Bitcoins löpande terminskontrakt och märkpriset. Märkpriset liknar spotpriset för BTC, men är utformat för att förhindra orättvisa likvideringar som kan uppstå när marknaden är mycket volatil. 

Till exempel kan en engångshandel på spotmarknaden tillfälligt höja priset med tusentals dollar. Denna volatilitet kan likvidera terminskontraktspositioner, men är inte riktigt representativ för det verkliga marknadspriset. Du kan se finansieringsräntan markerad nedan i rött, och den tid då den förfaller.

finansieringsbild

En positiv finansieringsränta innebär att det löpande kontraktets pris är högre än märkpriset. När terminsmarknaden är hausse och finansieringsräntan är positiv betalar handlare i långa positioner finansieringsavgiften till korta positioner. En negativ finansieringsränta innebär att löpande kontraktspriser är lägre än märkpriset. I det här fallet betalar korta positioner avgiften till långa positioner. 

För att lära dig mer om finansieringsräntan, vilket kan vara ett ganska komplicerat ämne, besöker du En introduktion till finansieringsräntorna för Binances terminskontrakt.

COIN-M-terminskontrakt och USDⓈ-M-terminskontrakt

Binance erbjuder två alternativ för handel med terminskontrakt: COIN-M-terminskontrakt med krypto som marginal och USDⓈ-M-terminskontrakt med BUSD/USDT som marginal. Båda kontraktstyperna är tillgängliga som löpande terminskontrakt, men det finns några små skillnader mellan dem.

COIN-M-terminskontrakt måste använda kontraktets underliggande tillgång som säkerhet på ditt terminskontrakts marginalkonto. USDⓈ-M-terminskontrakt tillåter dig dock att använda annan slags säkerhet. Med den här funktionen kan du låna USDT och BUSD med 0 % ränta, och använda kryptotillgångar i din spotplånbok som säkerhet.

COIN-M-terminskontrakt är vanligtvis mer populära bland miners som vill säkra sina Bitcoin-positioner. Eftersom avräkningen görs via krypto finns det inget behov av att överföra deras BTC till stablecoins, vilket skulle lägga till ett extra steg i hedgingprocessen.


Hur börjar man handla med Bitcoin-terminskontrakt?

Om du vill börja handla Bitcoin-terminskontrakt på Binance är allt du behöver att skapa ett konto och sätta in lite tillgångar. Här är steg för steg-instruktioner för att komma igång med ditt första Bitcoin-terminskontrakt:

1. Skapa ett konto med Binance och aktivera 2FA (tvåfaktorsautentisering). Om du redan har ett konto ska du se till att 2FA är aktiverat, så att du kan sätta in tillgångar på ditt terminskontraktskonto.

2. Köp lite BUSD, Tether (USDT) eller andra kryptovalutor som stöds för att komma igång med terminskontraktshandel. Det enklaste sättet att göra detta på är att köpa dem med ditt betal- eller kreditkort.

köp crypto kreditkort betalkort


3. Navigera till översikten för Bitcoins terminskontrakt och välj vilken typ av kontrakt du vill köpa. Välj mellan COIN-M-terminskontrakt eller USDⓈ-M-terminskontrakt, och om de är löpande eller kommer att löpa ut.

coin m usd m


4. Välj hur mycket hävstång du är bekväm med att använda.  Du kan göra detta till höger om [Cross]-knappen på handelsgränssnittet. Kom ihåg att ju högre hävstångseffekt, desto mer sannolikt är det att du kommer att likvideras efter små prisrörelser.

hävstångsjustering


5. Välj belopp och typ av order du vill använda, och klicka sedan på [Köp/Lång] eller [Sälj/Kort] för att öppna din Bitcoin-terminskontraktsposition.

belopp


För mer detaljerade instruktioner kan du kolla in Den ultimate guiden till att handla Binances terminskontrakt


Bitcoin-terminskontrakt arbitragestrategier

Vi har gått igenom grunderna för lång och kort handel, men du kan göra mer. Terminskontrakt har en lång historia av arbitragestrategier som liknar valutamarknader. Handlare använder dessa tekniker på traditionella marknader, och de är också lämpliga inom krypto.

Arbitrage mellan olika börser

När olika kryptovalutabörser har olika prissatta terminskontrakt finns det en arbitragemöjlighet. Genom att köpa ett kontrakt på en billigare börs och sälja på en annan som är dyrare, kan du dra nytta av skillnaden.

Föreställ dig till exempel att en kvartalsvis BTCUSD 0925 på Binance är 20 dollar billigare än en annan börs. Genom att köpa ett kontrakt med Binance och sälja ett kontrakt på den dyrare börsen kan du dra nytta av arbitrageskillnaden. Priserna ändras dock snabbt, på grund av automatiserade handelsbots. Du måste vara snabb, eftersom den lilla skillnaden kan försvinna medan du gör dina affärer. Ta även med eventuella avgifter du kan behöva betala i dina vinstberäkningar.

Cash-and-carry-arbitrage

Cash-and-carry-arbitrage är inget nytt när det gäller terminskontrakt, och är en marknadsneutral position. Marknadsneutrala positioner innebär att man köper och säljer en tillgång samtidigt, i lika stora belopp. I det här fallet köper en handlare långa och korta positioner med identiska terminskontrakt, bortsett från deras pris. Krypto-terminskontrakt erbjuder en betydligt högre vinstmarginal för cash and-carry-arbitrage än traditionella råvaruterminskontrakt. 

Det finns mycket mindre handelseffektivitet jämfört med äldre marknader, och större arbitragemöjligheter. För att framgångsrikt använda denna strategi måste du hitta en punkt där BTC-spotpriset är lägre än terminskontraktspriset.

Vid denna tidpunkt kan du samtidigt ingå en kort position med ett terminskontrakt och köpa samma mängd bitcoin på spotmarknaden för att täcka blankningen. När kontraktet löper ut kan du lösa in blankningen med din köpta bitcoin och dra nytta av arbitrage från skillnaden som du först hittade.

Så varför inträffar denna möjlighet överhuvudtaget? Människor är villiga att betala ett högre terminskontraktspris om de inte har pengar att köpa BTC nu, men tror att priset kommer att stiga i framtiden. Låt oss säga att du tror att om tre månader kommer BTC att vara värt 50 000 USD, men priset är för närvarande på 35 000 USD. 

Just nu har du inga pengar, men kommer att ha det om tre månader. I det här fallet kan du gå in i en lång position vid 37 000 USD för en liten avgift, för leverans efter tre månader. Cash-and-carry-arbitrage håller i huvudsak BTC åt dig mot en avgift.


Handel behöver inte vara svårt


Sammanfattningsvis

Bitcoin-terminskontrakthandel tar ett beprövat derivat från traditionell ekonomi till kryptovärlden. Kryptoterminskontraktsmarknaderna är nu extremt populära, och man kan enkelt hitta handelsplattformar med hög handelsvolym och likviditet. Ändå innebär handel på Bitcoin-terminskontraktsmarknaderna en hög finansiell risk, så se till att du förstår hur terminskontraktshandel fungerar innan du börjar.