Vad är BUSD?
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är egentligen BUSD?
Hur fungerar BUSD?
Hur regleras BUSD?
Varför använder folk BUSD?
Hur skiljer sig BUSD från andra stablecoin?
Var kan jag köpa BUSD?
Sammanfattningsvis
Vad är BUSD?
Hem
Artiklar
Vad är BUSD?

Vad är BUSD?

Nybörjare
Publicerad Jun 15, 2021Uppdaterad Dec 28, 2022
7m

TL;DR

BUSD är ett reglerat stablecoin som stöds av fiat och är kopplat till USA-dollar. För varje enhet av BUSD finns det en USA-dollar i reserv. Med andra ord är utbudet av BUSD kopplat till USA-dollar i förhållandet 1:1. Innehavare kan byta ut sina token mot fiat och vice versa. Tokenutfärdaren Paxos släpper månatliga intyg om BUSD:s reserver.

Som stablecoin är BUSD skapat för att upprätthålla ett stabilt marknadsvärde. Det tillåter investerare och handlare att inneha en tillgång med låg volatilitet i blockkedjan utan att behöva lämna kryptovärlden.


Introduktion

Om du har köpt eller handlat krypto på Binance har du förmodligen redan stött på BUSD. Denna token är vanlig bland handelsparen som Binance erbjuder på sin börs. Kort sagt fungerar BUSD som en digital version av USA-dollar och är knuten till dess värde.

För nykomlingar är det inte alltid självklart varför handlare och investerare innehar BUSD. BUSD och andra stablecoin har dock en viktig roll i kryptoekosystemet.


Vad är egentligen BUSD?

BUSD är ett stablecoin som skapade av Paxos och Binance. Paxos använder blockkedjeteknik för att erbjuda sin Stablecoin som en serviceprodukt till externa företag. Tidigare har de också skapat ett stablecoin med guld-stöd som heter PAX Gold (PAXG). New York State Department of Financial Services reglerar både BUSD- och PAXG-token.
På en teknisk nivå är BUSD ett stablecoin som stöds av fiat och har en koppling till USD. Ett belopp i USD som motsvarar det totala utbudet av BUSD hålls i förvar av Paxos, som fungerar som dess reserver i FDIC-försäkrade banker i USA eller som backas upp av statsobligationer i USA. När priset på USA-dollar stiger eller faller, gör priset på BUSD det också i lika stora mängder. Detta är den vanligaste och mest traditionella modellen av ett stablecoin.

BUSD erbjuder tre nyckelattribut för transaktioner: tillgänglighet, flexibilitet och hastighet. Denna token är lätt tillgänglig via Paxos eller Binance. Du kan köpa den via Binances växlings- eller fiatgatewaytjänster, eller skicka ett belopp i USA-dollar till Paxos för att skapa nya BUSD-token åt dig.

BUSD erbjuder också flexibilitet genom att tillåta kryptoanvändare att snabbt förvandla sina innehav till en stabil tillgång utan att lämna blockkedjan. Genom att använda BUSD kan en användare dessutom snabbt skicka pengar runt om i världen med nominella avgifter.
Paxos utfärdar BUSD på Ethereum-blockkedjan. Dessutom erbjuder Binance en Binance-kopplad BUSD-token på BNB-kedjan. Binance skapar BUSD (BEP-20) genom att inneha BUSD i en Ethereum-blockkedjeadress och skapa BUSD-token, som var och en motsvarar en BUSD-token som hålls i reserv av Binance. BUSD (ERC-20)- och BUSD (BEP-20)-innehavare kan byta sina token mellan blockkedjorna beroende på deras behov. Detta kan göras på Binance-börsen (när du gör uttag) eller genom Binance Bridge. 

(Binance-kopplad BUSD är en Binance-produkt. Den är inte utfärdad av Paxos eller reglerad av New York State Department of Financial Services.)


Hur fungerar BUSD?

Mekanismen för att behålla BUSD:s koppling är relativt enkel jämfört med andra typer av stablecoin. Varje BUSD är utbytbar mot 1 USD från reserven. Genom att skicka din BUSD till Paxos bränns dina token och förser dig med fiatvalutan. Denna mekanism innehar tillgången och reserverna i ett konstant förhållande på 1:1.

När priset på BUSD börjar röra sig lägre än 1 USD per 1 BUSD kommer arbitragerhandlare att köpa BUSD i stora kvantiteter. Till och med ett pris på 0,98 USD kan ge möjlighet till vinst. Efter att ha köpt stora mängder BUSD kan arbitragarna sedan konvertera BUSD-token till fiat via Paxos-plattformen. En ökning i efterfrågan på BUSD höjer naturligtvis tokenpriset tillbaka till 1 USD, vilket återställer 1:1-kopplingen.


Hur regleras BUSD?

Tillsynsmyndigheter i delstaten New York har genomfört särskilda åtgärder för Paxos, Binance och hur stablecoin måste fungera. Förutom att se till att denna token är helt säkerställd måste Paxos noggrant kontrollera skapandet och bränningen av BUSD-token. Paxos har också rätt att frysa konton och ta bort tillgångar om det behövs på grund av olaglig aktivitet. Dessa principer följer alla Trust Charter- och New Yorks banklagar som är tillämpliga på stablecoin.

Inbyggd i smarta kontrakt för token finns en ny funktion som återspeglar regleringen av stablecoin: SetLawEnforcementRole. Denna lilla kod gör att Paxos kan använda de befogenheter som nämnts tidigare till att upprätthålla NYDFS-bestämmelser.

Som nämnt ovan gäller dessa funktioner för Paxos-utgivna BUSD på Ethereum. Binance-kopplad BUSD, som är utgiven av Binance på BNB-kedjan (formellt Binance-kedjan och Binance smarta kedja), fungerar enligt olika procedurer och är inte utfärdad av Paxos eller regleras av NYDFS.


Varför använder folk BUSD?

Baserat på attributen som nämndes tidigare har BUSD och Binance-kopplad BUSD flera användningsområden för kryptoinvesterare och handlare.

Undvik prisfluktuationer på kryptomarknaderna

Kryptoekosystemet kan vara mycket volatilt. Precis som på traditionella finansmarknader finns det också efterfrågan på stabila tillgångar inom krypto, speciellt när marknaden blir för volatil. Genom att konvertera tillgångar till fiat eller värdepapper kan traditionella investerare klara av en volatil period. BUSD och Binance-kopplad BUSD erbjuder samma möjlighet för kryptoinvesterare och handlare.

Lås vinster utan att behöva konvertera till fiat

När någon vill lämna en investering och säkra sin vinst erbjuder BUSD och Binance-kopplad BUSD ett mycket likvidanpassat sätt att göra det. Det finns ingen anledning att vänta med att överföra fiattillgångar till ditt bankkonto från en börs. Om du bestämmer dig för att gå in i en ny position eller köpa en annan tillgång behöver du inte heller vänta med att fylla på ditt konto med nya fiattillgångar.

Arbitrage

Både BUSD och Binance-kopplad BUSD är mycket populära stablecoin i sina respektive nätverk och hos BNB-kedjan automated market makers (AMM). Dessa likviditetspooler kan ge arbitragemöjligheter när priserna skiljer sig mellan olika AMM:er. Att inneha BUSD och Binance-kopplad BUSD tillåter arbitragers snabbt flytta mellan börser och dra nytta av BUSD och Binance-kopplad BUSD:s breda acceptans på olika plattformar. Som nämnts tidigare kan det också finnas arbitragemöjligheter genom att köpa BUSD och växla den mot fiat.

Hur skiljer sig BUSD från andra stablecoin?

BUSD skiljer sig från andra stablecoin på marknaden på några viktiga sätt. Först och främst är BUSD en del av en kategori av fiatstödda stablecoin. Det finns också kryptostödda stablecoin som använder kryptotillgångar för sina reserver, som DAI till exempel.

Det finns också algoritmiska stablecoin utan någon säkerhet alls. Dessa projekt försöker kontrollera stablecoin utbud med algoritmer för att skapa och bränna token.

Men hur skiljer sig BUSD från andra fiatstödda stablecoin? En viktig punkt är att Paxos släpper regelbundna revisioner som visar att USA-dollarreserverna matchar utbudet för BUSD 1:1.

Revisionsbyrån Withum genomför dessa revisioner som en del av BUSD:s krav som reglerad kryptovaluta. Inte alla projekt gör detta och vissa fiatstödda stablecoin kanske inte har alla de reserver de säger att de har.

Som exempel uppräckte New York Attorney General att reserverna för stablecoin Tether (USDT) inte var 100 % fiatsäkrad. Denna upptäckt gick tvärtemot tidigare uttalanden från Tether.


Var kan jag köpa BUSD?

Det finns olika sätt att köpa BUSD på. Du kan hitta några alternativ för att köpa BUSD på BUSD:s landningssida. Ett alternativ är att köpa BUSD på andrahandsmarknaden. Binance har många handelbara BUSD-par, såväl som enkla fiatgateways. Du kan handla en annan kryptovaluta eller fiatcoin på börsen eller använda ett betal- eller kreditkort för att köpa BUSD. 

En annan metod är att gå till en AMM och byta ett annat coin eller token mot BUSD eller Binance-kopplad BUSD i en likviditetspool. Du kan även gå till Paxos webbplats och konvertera USA-dollar direkt till BUSD. Paxos tar din fiat, lägger den i reserverna och skapar sedan nya coin åt dig.


Sammanfattningsvis

BUSD fungerar både som en stabil investering och ett användbart verktyg för handlare och investerare. Dess reglerade status och granskade reserver som görs av betrodda finansinstitut ger detta coin en hög grad av tillförlitlighet. För alla som regelbundet använder Binance smarta kedja eller Binance kedja är BUSD ett säkert val av stablecoin att använda tillsammans med andra projekt.