Vad är risk-/belöningsförhållandet och hur använder jag det?
Hem
Artiklar
Vad är risk-/belöningsförhållandet och hur använder jag det?

Vad är risk-/belöningsförhållandet och hur använder jag det?

Nybörjare
Publicerad Aug 21, 2020Uppdaterad Nov 16, 2022
8m

TL;DR

Risk-/belöningsförhållandet berättar hur mycket risk du tar för en potentiell belöning.

Bra handlare och investerare väljer sina strategier mycket noggrant. De letar efter den högsta potentiella avkastningen med den lägsta potentiella risken. Om en investering kan ge samma avkastning som en annan fast med mindre risk, kan den vara en bättre satsning.

Introduktion

Oavsett om du är en dagshandlare eller swinghandlare finns det några grundläggande begrepp om risk som du bör förstå. Dessa utgör grunden för din förståelse av marknaden och ger dig en grund för dina handelsaktiviteter och investeringsbeslut. Annars kommer du inte att kunna skydda och expandera ditt handelskonto.

Vi har redan gått igenom riskhantering, positionsstorlek och inställning för att stoppa förlust. Men om du handlar aktivt finns det något som verkligen är viktigt att förstå. Hur stor risk tar du i förhållande till den potentiella belöningen? Hur står sig din potentiella fördel jämfört med din potentiella nackdel? Med andra ord: vad är ditt risk-/belöningsförhållande?

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du beräknar risk-/belöningsförhållandet för din handel.

Vad är risk-/belöningsförhållandet?

Risk-/belöningsförhållandet (risk/reward ratio, R/R-talet eller R) beräknar hur mycket risk en handlare tar för en möjlig belöning. Med andra ord visar det vad de potentiella belöningarna är för varje krona du riskerar i en investering.

Beräkningen i sig är mycket enkel. Du delar din maximala risk med din nettomålvinst. Hur gör jag detta? Först tittar du på var du vill gå in i handeln. Sedan bestämmer du när du ska hämta vinsten (om handeln är framgångsrik) och var du skulle lägga ditt stopp av förlust (om handel inte går som du trott). Detta är mycket viktigt om du vill hantera din risk ordentligt. Bra handlare sätter sina vinstmål och stoppa förlust-nivåer innan de går in i en handel.

Nu har du både dina in- och utgångsmål, vilket innebär att du kan beräkna ditt risk-/belöningsförhållande. Du gör detta genom att dividera din potentiella risk med din potentiella belöning. Ju lägre förhållandet är, desto mer potentiell belöning får du per "enhet" av risk. Låt oss se hur detta fungerar i praktiken.

Så här beräknar du risk-/belöningsförhållandet

Låt oss säga att du vill gå in i en lång position med bitcoin. Du gör din analys och bestämmer dig för att din hämta vinst-order kommer att vara 15 % från ditt ingångspris. Samtidigt ställer du också följande fråga: Var ska din handel stoppas om du är fel ute? Det är där du bör ställa in din stoppa förlust-order. I det här fallet bestämmer du dig för att din avslutningspunkt är 5 % från startpunkten.

Dessa bör i allmänhet inte baseras på godtyckliga procenttal. Du bör bestämma vinstmålet och nivå för att stoppa förlust baserat på din analys av marknaderna. Tekniska analysindikatorer kan vara till stor hjälp här.

Så vårt vinstmål är 15 % och vår potentiella förlustgräns är 5 %. Hur stort är vårt risk-/belöningsförhållande? Beräkningen är enkel:

Risk-/belöningsförhållandet = potentiell förlust/potentiell vinst

I det här fallet är det 5 / 15 = 1:3 = 0,33. Så enkelt är det. Det betyder att för varje riskenhet får vi potentiellt tre gånger i belöning. För varje krona i risk vi tar, tar vi med andra ord chansen att vinna tre kronor. Så om vi har en position värd 1 000 kronor riskerar vi att förlora 50 kronor för en potentiell vinst på 150 kronor.

Vi kan flytta vårt stopp av förlust närmare vår ingångspunkt för att minska förhållandet. Men som vi har sagt bör in- och utgångspunkterna inte beräknas baserat på godtyckliga siffror. De bör beräknas utifrån en analys. Om handelsinställningen har ett högt risk-/belöningsförhållande är det förmodligen inte värt det att försöka justera siffrorna. Det kan vara bättre att gå vidare och leta efter en annan inställning med ett bra risk-/belöningsförhållande.

Observera att positioner med olika storlekar kan ha samma risk-/belöningsförhållande. Om vi till exempel har en position värd 100 000 kronor riskerar vi att förlora 5 000 kronor för en potentiell vinst på 15 000 kronor (förhållandet är fortfarande 1:3). Förhållandet ändras endast om vi ändrar den relativa positionen för vårt mål och nivån för att stoppa förlust.

Belönings/risk-förhållandet

Många handlare gör denna beräkning i omvänd ordning och beräknar belönings/risk-förhållandet istället. Varför? Det är bara en fråga om vad du föredrar. Vissa tycker att detta är lättare att förstå. Beräkningen är precis motsatsen till formeln för risk-/belöningsförhållandet. Därför skulle vårt belönings/risk-förhållande i exemplet ovan vara 15 / 5 = 3. Som du förväntar dig är ett högt belönings/risk-förhållande bättre än ett lågt belönings/risk-förhållande.

Exempel på handelsinställning med ett belönings/risk-förhållande på 3,28.

Exempel på handelsinställning med ett belönings/risk-förhållande på 3,28.

Vi förklarar risk vs. belöning

Låt oss säga att vi är på en djurpark och slår vad. Jag ger dig 1 BTC om du smyger in i fågelhuset och matar en papegoja. Hur stor är den potentiella risken? Eftersom du gör något du inte får kan du bli tagen av polisen. Om du å andra sidan lyckas får du 1 BTC.

Samtidigt föreslår jag ett annat alternativ. Jag ger dig 1,1 BTC om du smyger dig in i tigerburen och matar rått kött till tigern. Hur stor är den potentiella risken här? Du kan visserligen bli tagen av polisen. Men det finns också en risk att tigern attackerar dig och orsakar dödlig skada. Å andra sidan är vinsten lite bättre än för vadet med papegojan, eftersom du får lite mer BTC om du lyckas.

Vilket verkar vara det bättre vadet? Tekniskt sett är de båda dåliga erbjudanden, för du ska inte smyga runt så där. Ändå tar du mycket mer risk i vadet med tigern för bara lite mer potentiell belöning.

På liknande sätt kommer många handlare att leta efter affärer där de kan vinna mycket mer än de kan förlora. Detta är vad som kallas en asymmetrisk möjlighet (den potentiella fördelen är större än den potentiella nackdelen).

Använda risk-/belöningsförhållande med andra förhållanden

Ett av de förhållanden som används tillsammans med risk-/belöningsförhållandet är vinstfrekvensen. Din vinstfrekvens är antalet vinstrika affärer dividerat med antalet förlustaffärer. Om du till exempel har en vinstprocent på 60 % gör du vinst på 60 % av dina affärer (i genomsnitt). Låt oss se hur du kan använda detta mått i din riskhantering.

Till exempel kan en handlare som arbetar med att köpa och sälja optioner riskera att förlora 1 000 kronor för att tjäna 7 000 kronor. I detta fall är dennes risk-/belöningsförhållande 1:7. Optionerna hen handlar med är dock riskabla och kan ge en vinstnivå på endast 20 %. 

Med tanke på vinstfrekvensen kan vi ta det här andra scenariot: om hen slutför tio affärer på 1 000 kronor och spenderar 10 000 kronor för att göra detta, har hen en chans att göra en vinst på 14 000 kronor. Med hjälp av dessa beräkningar, med både risk-/belöningsförhållandet och vinstfrekvensen, kan handlaren tro att dennes aktiviteter ger en större chans att tjäna pengar än att gå med förlust. 

Men vad händer om handlaren bara fick 5 000 kronor per framgångsrik optionshandel? Då skulle denne bara få 10 000 kronor tillbaka från 10 000 kronors-affärerna. Detta skulle enbart vara plus minus noll. Så med ett vinstförhållande på 20 % bör hens risk-/belöningsförhållande vara minst 1:5. 

Handlare kan titta på den historiska vinstnivå och använda den för att beräkna ett risk-/belöningsförhållande som kan uppskatta tillräckligt med potentiell vinst under handel. Att använda risk-/belöningsförhållandet på detta sätt har dock ganska begränsad användning. Det är nästan omöjligt att bestämma vinstförhållandet för en framtida handel eller aktivitet och du kan enbart arbeta med tidigare data. Att använda risk-/belöningsförhållandet med en annan indikator kan dock vara ett extra verktyg i en handlares verktygslåda.

Sammanfattningsvis

Vi har tittat på vad risk-/belöningsförhållandet är och hur handlare kan införliva det i handelsplanen. Att beräkna risk-/belöningsförhållandet är viktigt när det gäller riskprofilen för alla penninghanteringsstrategier.

Vad som även är värt att överväga när det gäller risk är att föra en handelsdagbok. Genom att dokumentera dina affärer kan du få en mer exakt uppfattning av resultatet av dina strategier. Dessutom kan du potentiellt anpassa dem till olika marknadsmiljöer och tillgångsklasser.

Ändå kan vissa handlare vara mycket lönsamma med en mycket låg vinstnivå. Varför? Eftersom risk-/belöningsförhållandet i deras individuella affärer klarar av det. Om de bara har ett risk-/belöningsförhållande på 1:10 kan de förlora nio affärer i rad och ändå gå plus minus noll i en handel. I det här fallet behöver de bara lyckas med två affärer av tio för att vara lönsamma. Så här kan beräkningen av risk kontra belöning vara till nytta.

Dessutom kan vinst-förlustförhållandet också användas för att beräkna en handlares risk-/belöningsförhållande. Om den används med din vinstfrekvens är ditt vinst/förlust-förhållande dina lyckade affärer jämfört med dina förlustaffärer, vilket hjälper dig att bestämma din framgångsnivå. Om du till exempel har en vinst/förlustfrekvens på 60 procent förlorar du 60 % av fallen. Du kan också använda detta i din riskhantering, eftersom det hjälper dig att beräkna ditt risk-/belöningsförhållande.

Genom att använda andra förhållandeformler, såsom vinstfrekvens och vinst/förlust-förhållanden, kan handlare beräkna deras risk-/belöningsförhållande. Mer specifikt kan de bestämma värdet på sina vinster och förluster, vilket uppskattar de risker som en handlare kan stå inför.