Co je poměr rizika/výnosu a jak ho používat
Domů
Články
Co je poměr rizika/výnosu a jak ho používat

Co je poměr rizika/výnosu a jak ho používat

Začátečníci
Zveřejněno Aug 21, 2020Aktualizováno Nov 16, 2022
8m

Měl/a bych riskovat svůj čas, abych získal/a informace z tohoto článku?

Poměr rizika/výnosu vám říká, jak velké riziko podstupujete za jak velký potenciální výnos.

Dobří obchodníci a investoři si velmi pečlivě vybírají, na co si vsadí. Hledají nejvyšší potenciální zisk při nejnižším potenciálním riziku propadu. Pokud může investice přinést stejný výnos jako jiná, ale s menším rizikem, může být pro sázku lepší volbou.

Máte zájem dozvědět se, jak si poměr sami spočítat? Pojďme si k tomu něco přečíst.


Úvod

Ať už provádíte intradenní obchodování nebo swingové obchodování, měli byste pochopit několik základních pojmů týkajících se rizika. Tyto pojmy tvoří podstatu vašeho chápání trhu a poskytují vám základ, kterým se budete řídit při svých obchodních aktivitách a investičních rozhodnutích. V opačném případě nebudete schopni chránit a zvyšovat svůj obchodní účet.
Řízení rizika, velikost pozice a nastavení příkazu stop loss jsme již probrali. Pokud však aktivně obchodujete, je třeba pochopit něco zásadně důležitého. Jak velké riziko podstupujete v poměru k potenciálnímu výnosu? Jaký je váš potenciální zisk v porovnání s potenciálními ztrátami? Jinými slovy, jaký je váš poměr rizika/výnosu?

V tomto článku se budeme zabývat tím, jak vypočítat poměr rizika/výnosu pro vaše obchody.


Co je poměr rizika/výnosu?

Poměr rizika/výnosu (R/R ratio nebo R) vypočítává, jak velké riziko obchodník podstupuje za jak velký potenciální výnos. Jinými slovy, ukazuje, jaká je potenciální odměna za každý 1 dolar, který riskujete při investici.

Samotný výpočet je velmi jednoduchý. Své maximální riziko vydělíte svým čistým cílovým ziskem. Jak to uděláte? Nejprve se podíváte, kde byste chtěli vstoupit do obchodu. Poté se rozhodnete, kde byste realizovali příkaz take profit (pokud by byl obchod úspěšný) a kam byste umístili stop loss (pokud by šlo o ztrátový obchod). Toto je zásadní, pokud chcete správně řídit riziko. Dobří obchodníci si před vstupem do obchodu stanoví své ziskové cíle a stop loss.

Nyní máte vstupní i výstupní cíle, což znamená, že můžete vypočítat poměr rizika/výnosu. To provedete tak, že vydělíte potenciální riziko potenciálním výnosem. Čím nižší je tento poměr, tím větší potenciální zisk získáte za „jednotku“ rizika. Podívejme se, jak to funguje v praxi.


Jak vypočítat poměr rizika/výnosu

Řekněme, že chcete vstoupit do dlouhé pozice na Bitcoinu. Provedete analýzu a určíte, že váš příkaz take profit bude 15 % od vstupní ceny. Současně si také položíte následující otázku. Kde vaše obchodní myšlenka přestává platit? Tam byste měli nastavit svůj příkaz stop loss. V tomto případě se rozhodnete, že váš bod zneplatnění je 5 % od vašeho vstupního bodu.

Stojí za zmínku, že tyto body by se neměly zakládat na libovolných procentech. Ziskový cíl a stop loss byste měli určit na základě analýzy trhů. Velmi užitečné mohou být ukazatelé technické analýzy.

Náš ziskový cíl je tedy 15 % a naše potenciální ztráta je 5 %. Jaký je náš poměr rizika/výnosu? Je to 5/15 = 1:3 = 0,33. To je dost jednoduché. Znamená to, že na každou jednotku rizika potenciálně získáváme trojnásobek výnosu. Jinými slovy, za každý dolar rizika, které podstupujeme, můžeme získat dolary tři. Máme-li tedy pozici v hodnotě 100 dolarů, riskujeme ztrátu 5 dolarů za potenciální zisk 15 dolarů.

Mohli bychom posunout náš stop loss blíže ke vstupu, abychom poměr snížili. Jak jsme si však řekli, vstupní a výstupní body by se neměly vypočítávat na základě libovolných čísel. Měly by být vypočítány na základě naší analýzy. Pokud má obchodní setup vysoký poměr rizika/výnosu, pravděpodobně nestojí za to snažit se s čísly „hrát“. Možná by bylo lepší jít dál a hledat jiný setup s dobrým poměrem rizika/výnosu.

Všimněte si, že pozice s různou velikostí mohou mít stejný poměr rizika/výnosu. Například pokud máme pozici v hodnotě 10 000 dolarů, riskujeme ztrátu 500 dolarů při potenciálním zisku 1 500 dolarů (poměr je stále 1:3). Poměr se změní pouze v případě, že změníme relativní pozici našeho cíle a stop lossu.


Poměr výnosu/rizika

Stojí za zmínku, že mnoho obchodníků provádí tento výpočet obráceně a místo toho počítá poměr výnosu/rizika. Proč? Inu, je to jen otázka preferencí. Někteří to považují za srozumitelnější. Výpočet je právě opačný než vzorec pro výpočet poměru rizika/výnosu. Náš poměr výnosu/rizika ve výše uvedeném příkladu by tedy byl 15/5 = 3. Jak se dá očekávat, vysoký poměr výnosu/rizika je lepší než nízký poměr výnosu/rizika.

Příklad obchodního nastavení s poměrem výnosu/rizika 3,28.Vysvětlení rizika a výnosu

Řekněme, že jsme v zoo a vsadíme se. Dám vám 1 BTC, když se vplížíte do ptačí budky a nakrmíte papouška z ruky. Jaké je potenciální riziko? No, protože děláte něco, co byste neměli, může vás odvést policie. Na druhou stranu, pokud budete úspěšní, získáte 1 BTC.

Zároveň navrhuji alternativu. Dám vám 1,1 BTC, když se vplížíte do tygří klece a nakrmíte tygra syrovým masem holýma rukama. Jaké je potenciální riziko v tomto případě? Jistě, může vás odvést policie. Ale existuje možnost, že na vás tygr zaútočí a způsobí vám smrtelné zranění. Na druhou stranu je zde pozitivní aspekt o něco lepší než u sázky s papouškem, protože v případě úspěchu získáte o něco více BTC.

Která nabídka se zdá být výhodnější? Technicky vzato jsou obě nabídky špatné, protože byste se neměli v zoo takhle plížit. Nicméně u sázky s tygrem podstupujete mnohem větší riziko za jen o málo větší potenciální odměnu.

Podobně mnoho obchodníků hledá obchodní setupy, kde mohou získat mnohem více, než mohou ztratit. Tomu se říká asymetrická příležitost (potenciální zisk je větší než potenciální ztráta).
Důležité je také zmínit vaši míru úspěšnosti. Vaše míra úspěšnosti je počet vašich úspěšných obchodů dělený počtem vašich ztrátových obchodů. Například pokud máte 60% míru úspěchu, dosahujete zisku u 60 % svých obchodů (v průměru). Podívejme se, jak můžete tuto hodnotu využít při řízení rizik.
Přesto mohou být někteří obchodníci vysoce ziskoví s velmi nízkou mírou úspěšnosti. Proč? Protože se tomu poměr rizika/výnosu u jejich jednotlivých obchodních setupů přizpůsobuje. Pokud by brali pouze setup s poměrem rizika/výnosu 1:10, mohli by u devíti obchodů za sebou přijít ke ztrátě a přesto se v jednom obchodě dostat na práh ziskovosti. V tomto případě by pro zisk museli být úspěšní pouze u dvou obchodů z deseti. Až tak může být výpočet rizika a výnosu mocný.


Závěrem

Podívali jsme se na to, co je poměr rizika/výnosu a jak jej mohou obchodníci zahrnout do svého obchodního plánu. Výpočet poměru rizika/výnosu je zásadní, pokud jde o rizikový profil jakékoli strategie správy peněz.
Co také stojí za zvážení, pokud jde o riziko, je vedení obchodního deníku. Dokumentováním svých obchodů můžete získat přesnější obrázek o úspěšnosti svých strategií. Navíc je můžete případně přizpůsobit různým tržním prostředím a třídám aktiv.