Τι είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής και πώς να τη χρησιμοποιήσετε
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής και πώς να τη χρησιμοποιήσετε

Τι είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής και πώς να τη χρησιμοποιήσετε

Έχει δημοσιευτεί Aug 21, 2020Έχει ενημερωθεί Nov 16, 2022
8m

TL;DR

Η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής σάς λέει τι κίνδυνο διατρέχετε για ποια πιθανή ανταμοιβή.

Οι καλοί επενδυτές επιλέγουν τα στοιχήματά τους πολύ προσεκτικά. Αναζητούν το μεγαλύτερο δυνατό πλεονέκτημα, με το χαμηλότερο δυνατό μειονέκτημα. Εάν μια επένδυση μπορεί να αποφέρει την ίδια απόδοση με μια άλλη, αλλά με λιγότερο κίνδυνο, μπορεί να είναι καλύτερο στοίχημα.

Εισαγωγή

Είτε πραγματοποιείτε ημερήσιες συναλλαγές είτε συναλλαγές swing, υπάρχουν μερικές θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με τον κίνδυνο που πρέπει να κατανοήσετε. Αυτά αποτελούν τη βάση της κατανόησής σας για την αγορά και σας δίνουν τα θεμέλια που θα καθοδηγήσουν τις δραστηριότητες συναλλαγών και τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Διαφορετικά, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να προστατεύσετε και να αναπτύξετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας.

Έχουμε ήδη αναλύσει τη διαχείριση κινδύνου, το μέγεθος θέσης και τον καθορισμό εντολής stop-loss. Ωστόσο, εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές ενεργά, υπάρχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε. Πόσο κίνδυνο αναλαμβάνετε σε σχέση με την πιθανή ανταμοιβή; Πώς συγκρίνεται το πιθανό πλεονέκτημα με το πιθανό μειονέκτημα; Με άλλα λόγια, ποια είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής;

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε πώς μπορείτε να υπολογίσετε την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής για τις συναλλαγές σας.

Τι είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής;

Η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής (αναλογία R/R ή R) υπολογίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ένας επενδυτής για μια πιθανή ανταμοιβή. Με άλλα λόγια, δείχνει ποιες είναι οι πιθανές ανταμοιβές για κάθε 1 $ που διακινδυνεύετε σε μια επένδυση.

Ο ίδιος ο υπολογισμός είναι πολύ απλός. Διαιρείτε τον μέγιστο κίνδυνο με το καθαρό κέρδος-στόχο σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό; Αρχικά, εξετάζετε πού θα θέλατε να εισέλθετε στη συναλλαγή. Στη συνέχεια, αποφασίζετε σε ποιο σημείο θα θέλατε να αποκομίσετε τα κέρδη (εάν η συναλλαγή είναι επιτυχής) και πού θα θέσετε την εντολή stop-loss σας (εάν πρόκειται για μια συναλλαγή που δεν είναι πετυχημένη). Αυτό είναι κρίσιμο εάν θέλετε να διαχειριστείτε σωστά τον κίνδυνο. Οι καλοί επενδυτές θέτουν τους στόχους κέρδους και την εντολή stop-loss πριν εισέλθουν σε μια συναλλαγή.

Τώρα έχετε και τους στόχους εισόδου και εξόδου, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να υπολογίσετε την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής. Μπορείτε να το καταφέρετε διαιρώντας τον πιθανό κίνδυνο με την πιθανή ανταμοιβή σας. Όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία, τόσο μεγαλύτερη πιθανή ανταμοιβή λαμβάνετε ανά "μονάδα" κινδύνου. Ας δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της αναλογίας κινδύνου/ανταμοιβής

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εισέλθετε σε μια μακροπρόθεσμη θέση στο Bitcoin. Κάνετε την ανάλυσή σας και προσδιορίζετε ότι η εντολή take profit θα είναι 15% από την τιμή εισόδου σου. Παράλληλα, θέτετε και το παρακάτω ερώτημα. Σε ποιο σημείο ακυρώνεται η ιδέα της συναλλαγής σας; Εκεί θα πρέπει να ορίσετε την εντολή stop-loss. Σε αυτήν την περίπτωση, αποφασίζετε ότι το σημείο ακύρωσής σας είναι 5% από το σημείο εισόδου σας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα σημεία γενικά δεν πρέπει να βασίζονται σε αυθαίρετα ποσοστά. Θα πρέπει να καθορίσετε τον στόχο κέρδους και την εντολή stop-loss με βάση την ανάλυσή σας για τις αγορές. Οι δείκτες της τεχνικής ανάλυσης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι.

Επομένως, ο στόχος κέρδους μας είναι 15% και η πιθανή μας ζημία είναι 5%. Ποια είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής μας; Ο υπολογισμός είναι απλός:

Αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής = Πιθανή ζημία / Πιθανό κέρδος

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι 5/15 = 1:3 = 0,33. Αρκετά απλό. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μονάδα κινδύνου, κερδίζουμε δυνητικά τρεις φορές την ανταμοιβή. Με άλλα λόγια, για κάθε δολάριο κινδύνου που αναλαμβάνουμε, ενδέχεται να κερδίσουμε τρία. Έτσι, εάν έχουμε μια θέση αξίας 100 $, κινδυνεύουμε να χάσουμε 5 $ για ένα πιθανό κέρδος 15 $.

Θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε την εντολή stop loss μας πιο κοντά στην είσοδο, για να μειώσουμε την αναλογία. Ωστόσο, όπως είπαμε, τα σημεία εισόδου και εξόδου δεν θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με αυθαίρετους αριθμούς. Θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση την ανάλυσή μας. Εάν η ρύθμιση συναλλαγών έχει υψηλή αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής, πιθανότατα δεν αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε και να "παίξετε" με τους αριθμούς. Ίσως είναι καλύτερο να προχωρήσετε και να αναζητήσετε μια διαφορετική ρύθμιση με καλύτερη αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής.

Λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις με διαφορετικό μέγεθος μπορεί να έχουν την ίδια αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής. Για παράδειγμα, εάν έχουμε μια θέση αξίας 10.000 $, κινδυνεύουμε να χάσουμε 500 $ για ένα πιθανό κέρδος 1.500 $ (η αναλογία εξακολουθεί να είναι 1:3). Η αναλογία αλλάζει μόνο εάν αλλάξουμε τη σχετική θέση του στόχου μας και της εντολής stop-loss.

Η αναλογία ανταμοιβής/κινδύνου

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί επενδυτές κάνουν αυτόν τον υπολογισμό αντίστροφα, υπολογίζοντας αντ' αυτού την αναλογία ανταμοιβής/κινδύνου. Γιατί; Είναι απλώς θέμα προτίμησης. Κάποιοι το καταλαβαίνουν καλύτερα. Ο υπολογισμός είναι ακριβώς το αντίθετο από τον τύπο της αναλογίας κινδύνου/ανταμοιβής. Ως εκ τούτου, η αναλογία ανταμοιβής/κινδύνου στο παραπάνω παράδειγμα θα ήταν 15/5 = 3. Όπως θα περίμενε κανείς, μια υψηλή αναλογία ανταμοιβής/κινδύνου είναι καλύτερη από μια χαμηλή αναλογία ανταμοιβής/κινδύνου.

Παράδειγμα ρύθμισης συναλλαγής με αναλογία ανταμοιβής/κινδύνου 3,28.

Παράδειγμα ρύθμισης συναλλαγής με αναλογία ανταμοιβής/κινδύνου 3,28.

Επεξήγηση κινδύνου και ανταμοιβής

Ας πούμε ότι βρισκόμαστε στον ζωολογικό κήπο και βάζουμε ένα στοίχημα. Θα σου δώσω 1 BTC εάν μπεις κρυφά στο κλουβί με τα πουλιά και ταΐσεις έναν παπαγάλο από τα χέρια σου. Ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος; Αφού κάνεις κάτι που δεν πρέπει, μπορεί να σε συλλάβει η αστυνομία. Από την άλλη, εάν τα καταφέρεις, θα λάβεις 1 BTC.

Παράλληλα, προτείνω μια εναλλακτική. Θα σου δώσω 1,1 BTC εάν μπεις κρυφά στο κλουβί της τίγρης και την ταΐσεις ωμό κρέας με γυμνά χέρια. Ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος εδώ; Σίγουρα μπορεί να σε συλλάβει η αστυνομία. Όμως, υπάρχει η πιθανότητα να σου επιτεθεί η τίγρης και να προκαλέσει μοιραία ζημιά. Από την άλλη πλευρά, το πλεονέκτημα είναι λίγο καλύτερο από το στοίχημα με τον παπαγάλο, αφού θα λάβεις περισσότερα BTC εάν τα καταφέρεις.

Ποια φαίνεται να είναι η καλύτερη συμφωνία; Στην ουσία, είναι και οι δύο κακές συμφωνίες, γιατί δεν επιτρέπεται να τριγυρνάμε κρυφά στον ζωολογικό κήπο. Ωστόσο, παίρνουμε πολύ μεγαλύτερο ρίσκο με το στοίχημα της τίγρης, μόνο για ελαφρώς μεγαλύτερη πιθανή ανταμοιβή.

Με παρόμοιο τρόπο, πολλοί επενδυτές θα αναζητήσουν ρυθμίσεις συναλλαγών στις οποίες αναμένεται να κερδίσουν πολύ περισσότερα από όσα αναμένεται να χάσουν. Αυτό ονομάζεται ασύμμετρη ευκαιρία (το πιθανό πλεονέκτημα είναι μεγαλύτερο από το πιθανό μειονέκτημα).

Χρήση αναλογίας κινδύνου/ανταμοιβής με άλλες αναλογίες

Μία από τις αναλογίες που χρησιμοποιούνται παράλληλα με την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής είναι το ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους σας είναι ο αριθμός των κερδισμένων συναλλαγών σας διά τον αριθμό των συναλλαγών που χάνετε. Για παράδειγμα, εάν έχετε ποσοστό κέρδους 60%, έχετε κέρδος στο 60% των συναλλαγών σας (κατά μέσο όρο). Ας δούμε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στη διαχείριση κινδύνου.

Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που ασχολείται με αγορές και πωλήσεις δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να διακινδυνεύσει να χάσει 100 $ για να κερδίσει 700 $. Σε αυτή την περίπτωση, η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής τους είναι 1:7. Ωστόσο, τα δικαιώματα προαίρεσης με τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές είναι επικίνδυνες και μπορούν να προσφέρουν ποσοστό κέρδους μόνο 20%. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό κέρδους, ακολουθήστε αυτό το σενάριο: εάν ολοκληρώσουν δέκα συναλλαγές των 100 $ και ξοδέψουν 1000 $ για να το κάνουν, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 1400 $. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους υπολογισμούς, τόσο την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής όσο και το ποσοστό κέρδους, ο επενδυτής μπορεί να πιστεύει ότι οι δραστηριότητές του παρέχουν μεγαλύτερη πιθανότητα κέρδους παρά απώλειας. 

Τι γίνεται όμως εάν ο επενδυτής λάμβανε μόνο 500 $ ανά επιτυχημένη συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης; Τότε θα λάμβανε μόνο 1000 $ από τις συναλλαγές ύψους 1000 $. Αυτό θα ήταν μόνο το σημείο ισοσκέλισης. Έτσι, με ποσοστό κέρδους 20%, η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1:5. 

Οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν το ιστορικό ποσοστό κέρδους τους και να το χρησιμοποιήσουν για να υπολογίσουν μια αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής που θα μπορούσε να υπολογίσει αρκετό εκτιμώμενο κέρδος για αυτούς, κατά τις συναλλαγές. Ωστόσο, η χρήση της αναλογίας κινδύνου/ανταμοιβής με αυτόν τον τρόπο έχει αρκετά περιορισμένη χρήση. Είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιορίσετε το ποσοστό κέρδους μιας μελλοντικής συναλλαγής ή δραστηριότητας και μπορείτε να δουλέψετε μόνο με παλαιότερα δεδομένα. Ωστόσο, η χρήση της αναλογίας κινδύνου/ανταμοιβής με έναν άλλο δείκτη μπορεί να είναι ένα επιπλέον εργαλείο στην εργαλειοθήκη ενός επενδυτή.

Συμπεράσματα

Εξετάσαμε ποια είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής και πώς μπορούν οι επενδυτές να την ενσωματώσουν στο πρόγραμμα συναλλαγών τους. Ο υπολογισμός της αναλογίας κινδύνου/ανταμοιβής είναι απαραίτητος όταν πρόκειται για το προφίλ κινδύνου οποιασδήποτε στρατηγικής διαχείρισης χρημάτων.

Αυτό που αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη, όσον αφορά τον κίνδυνο, είναι η διατήρηση ενός ημερολογίου συναλλαγών. Καταγράφοντας τις συναλλαγές σας, μπορείτε να αποκτήσετε μια πιο ακριβή εικόνα της απόδοσης των στρατηγικών σας. Επιπλέον, μπορείτε ενδεχομένως να τις προσαρμόσετε σε διαφορετικά περιβάλλοντα αγοράς και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ακόμα κι έτσι, κάποιοι επενδυτές μπορεί να είναι εξαιρετικά κερδοφόροι με πολύ χαμηλό ποσοστό κέρδους. Γιατί; Επειδή η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής στις μεμονωμένες συναλλαγές τους προσφέρεται για αυτό. Εάν επιλέγουν ρυθμίσεις μόνο με αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής 1:10, θα μπορούσαν να χάσουν εννέα συναλλαγές στη σειρά και να καταφέρουν να ισοσκελίσουν σε μια συναλλαγή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έπρεπε να κερδίσουν μόνο δύο συναλλαγές στις δέκα για να έχουν κέρδος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο υπολογισμός κινδύνου έναντι ανταμοιβής μπορεί να είναι ισχυρός.

Επιπλέον, η αναλογία κέρδους-ζημίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αναλογίας κινδύνου/ανταμοιβής ενός επενδυτή. Σε συνδυασμό με το ποσοστό κέρδους, η αναλογία κέρδους-ζημίας είναι οι κερδισμένες συναλλαγές έναντι των συναλλαγών που χάνετε, το οποίο που σας βοηθά να προσδιορίσετε το ποσοστό επιτυχίας σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα ποσοστό κέρδους/ζημίας 60 τοις εκατό, χάνετε το 60% των συναλλαγών. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε στη διαχείριση κινδύνου, καθώς σας βοηθά να υπολογίσετε την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής σας.

Η χρήση άλλων τύπων αναλογίας, όπως το ποσοστό κέρδους και η αναλογία κέρδους/ζημίας, επιτρέπει στους επενδυτές να υπολογίσουν την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να καθορίσουν την αξία των κερδών και των ζημιών τους, το οποίο υπολογίζει τους κινδύνους που μπορεί να έχει ένας επενδυτής.