Ako obchodovať s bitcoinovými futures kontraktmi
Domov
Články
Ako obchodovať s bitcoinovými futures kontraktmi

Ako obchodovať s bitcoinovými futures kontraktmi

Stredne pokročilý
Zverejnené Jul 14, 2021Aktualizované Aug 11, 2023
8m

Zhrnutie

Bitcoinové futures kontrakty sú derivátovým produktom, ktorý sa podobá tradičným futures kontraktom. Dve strany sa dohodnú na nákupe alebo predaji fixného množstva bitcoinov za konkrétnu cenu k určitému dátumu. Obchodníci ich využívajú špekulatívne, no môžete ich použiť aj na zaistenie rizika. Zaistenie rizika je obľúbené najmä medzi ťažiarmi, ktorí potrebujú pokryť svoje prevádzkové náklady.

Futures sú skvelým spôsobom, ako diverzifikovať svoje portfólio, obchodovať s finančnou pákou a vniesť do vášho budúceho príjmu určitú stabilitu. Ak chcete preskúmať pokročilejšie stratégie súvisiace s futures, pozrite si arbitráž. Arbitráž typu cash-and-carry a medziburzová abitráž ponúkajú v prípade správnej realizácie obchodné príležitosti s nízkym rizikom.


Úvod

Bitcoinové futures kontrakty sú alternatívnou investičnou príležitosťou k jednoduchému držaniu coinov a tokenov. Keďže ide o komplexnejší produkt, aby obchodovanie s nimi bolo bezpečné a zodpovedné, vyžadujú si hlbšie pochopenie. Aj keď ich použitie je náročnejšie, futures poskytujú možnosti na uzamknutie ceny pomocou zaistenia rizika a profitovanie z poklesov na trhu pomocou shortovania.


Chcete svoje vedomosti uplatniť v praxi?


Čo sú bitcoinové futures?

Bitcoinové futures sú finančné deriváty podobné tradičným futures kontraktom. Zjednodušene povedané, môžete sa dohodnúť na nákupe alebo predaji stanoveného množstva BTC za konkrétnu cenu (forwardová cena) k určitému dátumu. Ak budete súhlasiť s nákupom použitím bitcoinového futures kontraktu a referenčná cena je vyššia ako forwardová cena v deň splatnosti, zarobíte. Referenčná cena je odhadovaná reálna hodnota aktíva odvodená od jeho spotovej ceny a iných premenných. Podrobnejšie sa tomu budeme venovať neskôr v článku. 

Ak je referenčná cena v deň splatnosti nižšia ako forwardová cena, vy prídete o peniaze a krátka pozícia bude zisková. Krátka pozícia je vtedy, keď obchodník predá aktívum, ktoré si požičal alebo vlastní, pričom očakáva pokles ceny. Obchodník potom kúpi aktívum neskôr, aby dosiahol zisk. Kontrakty môžete vysporiadať fyzicky výmenou podkladového aktíva alebo peňažným vyrovnaním (obľúbenejší spôsob).


Prečo ľudia používajú bitcoinové futures?

Jedným z hlavných prípadov použitia bitcoinových futures je príležitosť pre kupujúcich a predajcov uzamknúť budúce ceny. Tento postup je známy pod názvom zaistenie rizika. Futures sa tradične používajú ako nástroje na zaistenie rizika na komoditných trhoch, kde výrobcovia potrebujú stabilné zisky na pokrytie svojich nákladov.

Obchodníci využívajú futures aj na špekulácie. Dlhé a krátke pozície umožňujú staviť na situáciu na trhu. Aj na medveďom trhu je možné zarobiť, a to vstúpením do krátkej pozície. Existuje tiež viacero možností arbitráže, ako aj sofistikovaných obchodných stratégií.


Výhody obchodovania s bitcoinovými futures

Hedgovanie

Zatiaľ čo zaistenie rizika môže vyzerať ako užitočnejší nástroj na fyzických komoditných trhoch, svoje využitie nájde aj vo svete kryptomien. Ťažiari bitcoinov majú prevádzkové náklady rovnako ako farmári. Spoliehajú sa na to, že za svoje produkty získajú primeranú cenu. Proces zaistenia rizika zahŕňa použitie futures trhu aj spotového trhu. Pozrime sa, ako to funguje. 

Futures kontrakt

Ťažiar bitcoinu môže vstúpiť do krátkej pozície vo futures kontrakte s cieľom ochrániť svoje držby BTC. Keď futures kontrakt nadobudne splatnosť, ťažiar sa bude musieť vyrovnať s druhou zmluvnou stranou.

Ak je cena bitcoinu na trhu futures (referenčná cena) vyššia ako forwardová cena kontraktu, ťažiar bude musieť druhej zmluvnej strane zaplatiť cenový rozdiel. Ak je referenčná cena nižšia ako forwardová cena kontraktu, druhá strana, ktorá vstúpila do dlhej pozície, zaplatí cenový rozdiel ťažiarovi.

Spotový trh

V deň splatnosti futures kontraktu ťažiar predá svoje BTC na spotovom trhu. Týmto predajom získa trhovú cenu, ktorá by mala byť na úrovni okolo referenčnej ceny na trhu futures. 

Obchod na spot trhu však efektívne zruší všetky zisky alebo straty na trhu futures. Tieto dve sumy spolu poskytujú ťažiarovi požadovanú zaistenú cenu. Spojme dva kroky a ukážme si ich na konkrétnych číslach.

Spojenie futures kontraktu a spotového obchodu

Ťažiar vstúpi do krátkej pozície kontraktom na jeden BTC za 35 000 USD na tri mesiace. Ak je v deň splatnosti referenčná cena na úrovni 40 000 USD, v rámci vyrovnania dlhej pozície v rámci zmluvy príde o 5 000 USD. Ťažiar zároveň predá jeden BTC na spot trhu, kde jeho spotová cena je tiež 40 000 USD. Ťažiar dostane 40 000 dolárov, čo pokryje jeho stratu vo výške 5 000 USD. Zostane mu 35 000 USD, čo je zaistená cena.

Finančná páka a marža

Atraktívnou funkciou pre investorov je obchodovanie na maržu. Marža vám umožňuje požičiavať si finančné prostriedky a vstupovať do väčších pozícií, než by ste si štandardne mohli dovoliť. Väčšie pozície vedú k väčším ziskom, pretože malé pohyby cien sa znásobujú. Nevýhodou je, že váš počiatočný kapitál môže byť rýchlo zlikvidovaný, ak sa trh pohne opačným smerom ako sú vaše pozície.

Burza zobrazuje finančnú páku ako multiplikátor alebo percento. 10x napríklad znásobí váš kapitál 10-násobne. Takže 5 000 USD s finančnou pákou 10x vám poskytne 50 000 USD na obchodovanie. Keď obchodujete pomocou finančnej páky, váš počiatočný kapitál pokrýva vaše straty a je známy ako vaša marža. Pozrime sa na príklad:

Kúpite si dva štvrťročné bitcoinové futures kontrakty za 30 000 USD. Vaša burza vám umožní obchodovať s 20-násobnou finančnou pákou, čo znamená, že zo svojho kapitálu poskytnete iba 3 000 USD. Týchto 3 000 USD funguje ako vaša marža a burza z nich odpočíta vaše straty. Ak stratíte viac ako 3 000 USD, vaša pozícia bude zlikvidovaná. Percento marže môžete vypočítať vydelením 100-násobkom finančnej páky. 10 % je 10x, 5 % je 20x, 1 % je 100x. Toto percento vám hovorí, o koľko môže cena klesnúť z ceny vašej zmluvy pred likvidáciou.

Diverzifikácia portfólia

S bitcoinovými futures môžete ďalej diverzifikovať svoje portfólio a využívať nové obchodné stratégie.  Odporúča sa, aby ste si vytvorili dobre vyvážené portfólio rôznych coinov a produktov. Futures sú pútavé pre rôzne obchodné stratégie, ktoré sa vám ponúkajú namiesto HODLingu. Existujú aj arbitrážne stratégie s nižším rizikom s menšími ziskovými maržami, ktoré môžu znížiť celkové riziko vášho portfólia. O týchto stratégiách si povieme o niečo neskôr. 


Ste pripravení vyskúšať si obchodovanie?


Bitcoinové futures na Binance

Nie všetky futures kontrakty sú rovnaké. Rôzne burzy používajú pre svoje futures produkty rôzne mechanizmy, dátumy splatnosti, ceny a poplatky. Binance v súčasnosti ponúka niekoľko možností, ktoré sa líšia najmä dátumom splatnosti a financovaním.

Dátum splatnosti

Doteraz sme spomenuli len futures, ktoré majú definovaný dátum splatnosti. Burza futures Binance ponúka štvrťročné futures, na iných burzách však nájdete splatnosť aj mesiac a polrok. Z názvu kontraktu môžete rýchlo zistiť dátum splatnosti kontraktu.

Štvrťročné bitcoinové futures kontrakty na burze Binance majú nasledujúci kalendárny cyklus: marec, jún, september a december. Napríklad BTCUSD Quarterly 0925 (štvrťročný kontrakt) je splatný 25. septembra 2021 o 08:00:00 UTC. 

Ďalšou populárnou možnosťou je obchodovať s futures kontraktmi bez splatnosti. So stratami a ziskami sa zaobchádza odlišne v porovnaní so štvrťročnými futures kontraktmi a ich súčasťou je poplatok za financovanie.

Poplatok za financovanie

Keď vstúpite do štvrťročného bitcoinového futures kontraktu na Binance, musíte si ponechať svoju maržu na pokrytie prípadných strát. Túto stratu však zaplatíte až pri likvidácii, alebo pri splatnosti kontraktu. Pri futures kontrakte bez splatnosti musíte tiež zaplatiť alebo prijať poplatok za financovanie každých 8 hodín.

Poplatky za financovanie sú platby typu peer-to-peer medzi obchodníkmi. Tieto sadzby zabraňujú odchýlke medzi forwardovou cenou bitcoinových futures kontraktov bez splatnosti a referenčnou cenou. Referenčná cena je podobná spotovej cene BTC. Je však navrhnutá tak, aby zabránila neférovým likvidáciám, ku ktorým môže dôjsť, keď je trh veľmi volatilný. 

Napríklad jednorazový obchod na spot trhu by mohol dočasne zvýšiť cenu o tisíce dolárov. Táto volatilita by mohla zlikvidovať futures pozície, v skutočnosti však nie je reprezentatívna pre skutočnú trhovú cenu. Mieru financovania môžete vidieť nižšie zvýraznenú červenou farbou a čas splatnosti.

funding img

Kladná miera financovania znamená, že cena kontraktu bez splatnosti je vyššia ako referenčná cena. Keď je trh futures býčí a miera financovania je kladná, obchodníci s dlhými pozíciami platia poplatok za financovanie obchodníkom s krátkymi pozíciami. Záporná miera financovania znamená, že ceny kontraktov bez splatnosti sú nižšie ako referenčná cena. V tomto prípade krátke pozície platia poplatok dlhým pozíciám. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o miere financovania, čo môže byť celkom zložitá téma, navštívte stránku Úvod do mier financovania Binance Futures.

Futures COIN-M a USDⓈ-M

Binance ponúka dve možnosti obchodovania s futures: futures COIN-M s kryptomenami ako maržou a futures USDⓈ-M s BUSD/USDT ako maržou. Oba typy kontraktov sú dostupné ako futures kontrakty bez splatnosti. Sú však medzi nimi aj určité drobné rozdiely.

Futures COIN-M musia používať podkladové aktívum kontraktu ako kolaterál na vašom futures maržovom účte. Futures USDⓈ-M však umožňujú použiť krížový kolaterál. Táto funkcia umožňuje požičať si USDT a BUSD s úrokom 0 %, pričom ako kolaterál použijete kryptoaktíva vo svojej spotovej peňaženke.

Futures COIN-M sú zvyčajne obľúbenejšie u ťažiarov, ktorí chcú zaistiť svoje bitcoinové pozície. Keďže sa vyrovnanie uskutočňuje použitím kryptomien, nie je potrebné prevádzať BTC do stablecoinov, čo by do kroku zaistenia rizika pridalo ďalší krok.


Ako začať obchodovať s bitcoinovými futures kontraktmi?

Ak chcete začať obchodovať s bitcoinovými futures kontraktmi na Binance, stačí si založiť účet a získať nejaké prostriedky. Tu je podrobný návod, ako získať svoj prvý bitcoinový futures kontrakt:

1. Vytvorte si účet na Binance a povoľte 2FA (dvojfaktorové overenie). Ak už máte účet, uistite sa, že máte zapnuté 2FA, aby ste mohli vložiť prostriedky na svoj účet futures.

2. Získajte nejaké BUSD, Tether (USDT) alebo iné podporované kryptomeny na obchodovanie s futures. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je zakúpiť si ich použitím debetnej alebo kreditnej karty.

nákup krypto kreditnou alebo debetnou kartou


3. Prejdite do prehľadu bitcoinových futures a vyberte typ kontraktu, ktorý chcete kúpiť. Vyberte si medzi futures COIN-M alebo futures USDⓈ-M a či chcete futures bez splatnosti alebo so splatnosťou.

coin m usd m


4. Zvoľte si sumu finančnej páky, ktorá vám vyhovuje.  Môžete to urobiť napravo od tlačidla [Prekrížiť] na používateľskom rozhraní obchodovania. Pamätajte si, že čím vyššia je páka, tým je pravdepodobnejšie, že budete zlikvidovaní malými pohybmi cien.

úprava páky


5. Vyberte sumu a typ objednávky, ktorú chcete použiť. Potom kliknutím na [Kúpiť/dlhá] alebo [Predať/krátka] otvoríte svoju bitcoinovú futures pozíciu.

čiastka


Podrobnejšie pokyny nájdete v článku Kompletný sprievodca obchodovaním na Binance Futures


Arbitrážne stratégie s bitcoinovými futures

Prebrali sme základy dlhého a krátkeho obchodu, to však ani zďaleka nie je všetko. Futures kontrakty majú dlhú históriu arbitrážnych stratégií podobných forexovým trhom. Obchodníci používajú tieto techniky na tradičných trhoch, hodia sa však aj pre kryptomeny.

Medziburzová arbitráž

Keď majú rôzne burzy s kryptomenami rozdielne ceny futures kontraktov, existuje možnosť arbitráže. Kúpou zmluvy na lacnejšej burze a jej predajom na drahšej burze môžete zarobiť na cenovom rozdieli.

Predstavte si napríklad, že BTCUSD Quarterly 0925 na Binance je o 20 USD lacnejší ako na inej burze. Kúpou kontraktu na Binance a jeho predajom na drahšej burze môžete rozdiel arbitrovať. Ceny sa však rýchlo menia vďaka automatizovaným obchodným botom. Musíte byť rýchli, pretože akýkoľvek rozdiel môže zmiznúť počas uskutočňovania vašich obchodov. Pri počítaní zisku nezabudnite na poplatky, ktoré možno budete musieť zaplatiť.

Arbitráž typu cash-and-carry

V súvislosti s futures nie je arbitráž typu cash-and-carry žiadnou novinkou, ide o trhovo neutrálnu pozíciu. Trhovo neutrálne pozície zahŕňajú nákup a predaj aktíva v rovnakom čase v rovnakých množstvách. V tomto prípade obchodník vstúpi do dlhej a krátkej pozície s rovnakým počtom identických futures kontraktov s rozdielnou cenou. Kryptomenové futures ponúkajú výrazne vyššiu ziskovú maržu pre arbitráž typu cash-and-carry ako tradičné komoditné futures. 

V porovnaní so staršími trhmi je oveľa nižšia efektivita obchodovania a väčšie možnosti arbitráže. Ak chcete úspešne použiť túto stratégiu, musíte nájsť moment, v ktorom je spotová cena BTC nižšia ako cena futures.

V tomto momente súčasne vstúpite do krátkej pozície s futures kontraktom a nakúpite rovnaké množstvo bitcoinov na spot trhu, aby ste pokryli svoju krátku pozíciu. Keď príde splatnosť zmluvy, môžete vyrovnať krátku pozíciu so zakúpeným bitcoinom a arbitrovať rozdiel, ktorý ste pôvodne našli.

Ako je teda možné, že sa táto príležitosť vôbec naskytne? Ľudia sú ochotní zaplatiť vyššiu cenu futures, ak práve nemajú peniaze na nákup BTC, ale myslia si, že cena v budúcnosti sa zvýši. Povedzme, že si myslíte, že o 3 mesiace bude mať BTC hodnotu 50 000 USD, ale momentálne je jeho hodnota 35 000 USD. 

Momentálne nemáte peniaze, ale do 3 mesiacov ich budete mať. V tomto prípade môžete vstúpiť do dlhej pozície za nízku prémiu vo výške 37 000 USD za doručenie za 3 mesiace. Arbitrážny obchodník cash-and-carry pre vás v podstate drží BTC za poplatok.


Obchodovanie nemusí byť zložité


Záverečné myšlienky

Obchodovanie s bitcoinovými futures využíva osvedčený derivát z tradičných financií a prináša ho do kryptosveta. Trhy s krypto futures sú teraz mimoriadne obľúbené. Ľahko môžu nájsť obchodné platformy s vysokým objemom obchodovania a likviditou. Napriek tomu obchodovanie na bitcoinových futures trhoch zahŕňa vysoké finančné riziko, takže predtým, ako začnete, sa uistite, že rozumiete mechanizmom obchodovania s futures.