Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin
Trang chủ
Bài viết
Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin

Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin

Trung cấp
Đã đăng Jul 14, 2021Đã cập nhật Aug 11, 2023
8m

Tóm lược

Hợp đồng tương lai Bitcoin là một sản phẩm phái sinh, tương tự như các hợp đồng tương lai truyền thống. Hai bên đồng ý mua hoặc bán một lượng bitcoin cố định với một mức giá cụ thể vào một ngày xác định. Các nhà giao dịch sử dụng chúng như một cách để đầu cơ, nhưng bạn cũng có thể sử dụng phương thức này để phòng vệ. Bảo hiểm rủi ro (hedging) đặc biệt phổ biến với những thợ đào - những người cần trang trải chi phí cho hoạt động của họ.

Hợp đồng tương lai là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, giao dịch dựa trên đòn bẩy có thể mang lại sự ổn định cho thu nhập trong tương lai của bạn. Nếu bạn muốn khám phá các chiến lược nâng cao hơn với hợp đồng tương lai, hãy tìm hiểu thêm về việc kinh doanh chênh lệch giá. Kinh doanh chênh lệch giá tiền mặt-và-mang theo (cash-and-carry) cùng với kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch cung cấp cơ hội giao dịch với rủi ro thấp hơn khi được thực hiện đúng cách.


Giới thiệu

Hiểu một cách đơn giản, hợp đồng tương lai Bitcoin là một phương thức đầu tư bằng cách nắm giữ tiền mã hoá và các token. Là một sản phẩm tương đối phức tạp, hơp đồng tương lai đòi hỏi nhà giao dịch phải có hiểu biết sâu sắc nhất định mới có thể giao dịch một cách an toàn và có trách nhiệm. Mặc dù chúng khó sử dụng hơn, nhưng hợp đồng tương lai giúp giá bị khoá lại bằng bảo hiểm rủi ro và nhà giao dịch có thể thu lợi nhuận từ sự suy thoái của thị trường qua việc bán khống.


Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì?

Hợp đồng tương lai Bitcoin là các công cụ phái sinh tài chính tương tự như các hợp đồng tương lai truyền thống. Nói một cách đơn giản, bạn có thể đồng ý mua hoặc bán một lượng BTC cố định với một mức giá cụ thể (giá kỳ hạn) vào một ngày nhất định. Nếu bạn mua (đồng ý mua) trên một hợp đồng tương lai Bitcoin và giá tham chiếu cao hơn giá kỳ hạn vào ngày hết hạn, bạn sẽ thu được lợi nhuận. Giá tham chiếu là giá trị hợp lý ước tính của tài sản được tính từ giá giao ngay và các biến số khác. Chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn về vấn đề này ở phần sau của bài viết. 
Nếu giá tham chiếu thấp hơn giá kỳ hạn tại thời điểm hết hạn, bạn sẽ mất tiền và lợi nhuận bán khống vị thế. Bán khống là hoạt động một nhà giao dịch bán một tài sản mà họ đã vay hoặc sở hữu vì kỳ vọng giá sẽ giảm. Sau đó, nhà giao dịch sẽ mua lại tài sản vào một một thời điểm khác sau đó để kiếm lợi nhuận. Bạn có thể thanh toán hợp đồng bằng cách trực tiếp trao đổi tài sản cơ bản hoặc phổ biến hơn là thanh toán bằng tiền mặt.


Tại sao mọi người muốn sử dụng các hợp đồng tương lai Bitcoin?

Nguyên nhân chính là vì hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép người mua và người bán có thể cố định mức giá trong tương lai. Quá trình này được gọi là kỹ thuật phòng hộ (hedging). Hợp đồng tương lai theo truyền thống đã được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trong thị trường hàng hóa nơi các nhà sản xuất cần lợi nhuận ổn định để trang trải chi phí của họ.

Các nhà giao dịch cũng sử dụng hợp đồng tương lai để đầu cơ. Các vị thế mua và bán khống cho phép bạn đặt cược vào trạng thái của thị trường. Khi thị trường đi xuống, bạn vẫn có thể kiếm tiền bằng cách mua một vị thế bán khống. Ngoài ra, còn có nhiều tuỳ biến khi kinh doanh chênh lệch giá cũng như các chiến lược giao dịch phức tạp.


Lợi ích của việc giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

Kỹ thuật phòng hộ

Mặc dù kỹ thuật phòng hộ có vẻ hữu ích hơn trong thị trường hàng hóa vật chất, nhưng nó cũng có công dụng trong tiền mã hoá. Những thợ đào bitcoin phải trả chi phí vận hành, vì và vậy họ có nhu cầu tìm một mức giá hợp lý cho sản phẩm của mình. Quy trình phòng hộ liên quan đến việc sử dụng cả thị trường tương lai và thị trường giao ngay. Hãy cùng xem cơ chế này hoạt động như thế nào nhé. 

Hợp đồng tương lai

Thợ đào bitcoin có thể mua một vị thế bán khống trong hợp đồng tương lai để bảo vệ lượng BTC đang nắm giữ của họ. Khi hợp đồng tương lai đáo hạn, thợ đào sẽ phải giải quyết với bên kia trong thỏa thuận.

Nếu giá Bitcoin trên thị trường tương lai (giá tham chiếu) cao hơn giá kỳ hạn của hợp đồng, thợ đào sẽ phải trả khoản chênh lệch cho bên kia. Nếu giá tham chiếu thấp hơn giá kỳ hạn của hợp đồng, bên đối tác sẽ phải thực hiện vị thế mua khống sẽ để trả phần chênh lệch cho thợ đào theo hợp đồng.

Thị trường giao ngay

Vào ngày hợp đồng tương lai đáo hạn, thợ đào bán BTC của họ trên thị trường giao ngay. Việc bán này sẽ cung cấp cho họ giá thị trường, giá này phải gần với giá tham chiếu trên thị trường kỳ hạn. 

Tuy nhiên, giao dịch thị trường giao ngay sẽ hủy bỏ bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào được thực hiện trên thị trường kỳ hạn một cách hiệu quả. Hai khoản tiền kết hợp với nhau cung cấp cho người khai thác mức giá phòng hộ mà họ muốn. Hãy kết hợp hai bước để minh họa bằng các con số.

Kết hợp hợp đồng tương lai và giao dịch giao ngay

Một thợ đào bán khống hợp đồng cho 1 BTC ở mức 35.000 đô-la trong ba tháng. Nếu giá tham chiếu là 40.000 đô-la vào ngày đáo hạn, họ sẽ mất 5.000 đô la trong khoản thanh toán cho vị thế mua trong hợp đồng. Đồng thời, thợ đào bán 1 BTC trên thị trường giao ngay, nơi giá giao ngay cũng là $ 40.000. Thợ đào nhận được 40.000 đô la, bù đắp khoản lỗ 5.000 đô-la của anh ta và để lại cho họ 35.000 đô-la, mức giá đã được phòng hộ.

Đòn bẩy và ký quỹ

Một tính năng hấp dẫn khác đối với các nhà đầu tư là giao dịch ký quỹ (margin) . Ký quỹ cho phép bạn vay tiền và vào các vị thế lớn hơn mức bạn có thể chi trả. Các vị thế lớn hơn dẫn đến lợi nhuận lớn hơn khi các biến động giá nhỏ được phóng đại. Tuy vậy, số vốn ban đầu của bạn có thể bị thanh lý nhanh chóng nếu thị trường di chuyển ngược lại các vị thế của bạn.

Một sàn giao dịch hiển thị đòn bẩy dưới dạng số nhân hoặc tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: 10x nhân số vốn của bạn với 10. Vì vậy, 5.000 đô-la đòn bẩy 10x cung cấp cho bạn 50.000 đô-la để giao dịch. Khi bạn giao dịch bằng cách sử dụng đòn bẩy, số vốn ban đầu của bạn sẽ bù đắp cho khoản lỗ của bạn và được gọi là tiền ký quỹ. Hãy cùng xem xét một ví dụ nhé:

Bạn mua hai hợp đồng tương lai Bitcoin hàng quý với giá 30.000 đô-la mỗi hợp đồng. Sàn giao dịch của bạn đã cho phép bạn giao dịch điều này với đòn bẩy gấp 20 lần, nghĩa là bạn chỉ cung cấp 3.000 đô-la. 3.000 đô-la này đóng vai trò như tiền ký quỹ của bạn và sàn giao dịch sẽ thu khoản lỗ của bạn từ khoản tiền này. Nếu bạn mất hơn 3.000 đô-la, vị thế của bạn sẽ bị thanh lý. Bạn có thể tính phần trăm ký quỹ bằng cách chia 100 cho bội số đòn bẩy. 10% là 10X, 5% là 20X, 1% là 100X. Tỷ lệ phần trăm này cho bạn biết giá có thể giảm bao nhiêu so với giá hợp đồng của bạn trước khi thanh lý.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Với hợp đồng tương lai Bitcoin, bạn có thể đa dạng hóa hơn nữa danh mục đầu tư của mình và áp dụng các chiến lược giao dịch mới.  Bạn nên tạo một danh mục đầu tư cân bằng giữa các đồng tiền mã hoá và các sản phẩm khác nhau. Hợp đồng tương lai hấp dẫn đối với các chiến lược giao dịch khác nhau mà họ cung cấp cho bạn thay vì chỉ HODLing. Ngoài ra, còn có các chiến lược kinh doanh chênh lệch rủi ro thấp hơn đi kèm tỷ suất lợi nhuận nhỏ có thể làm giảm rủi ro tổng thể cho danh mục đầu tư của bạn. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về các chiến lược này ở phần sau. 


Hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance

Không phải mọi hợp đồng tương lai đều giống nhau. Các sàn giao dịch khác nhau có các cơ chế, thời hạn, giá cả và phí khác nhau đối với các sản phẩm hợp đồng tương lai của họ. Binance hiện cung cấp một số tùy chọn khác nhau, chủ yếu về ngày hết hạn và nguồn vốn.

Ngày hết hạn

Cho đến nay, chúng ta chỉ đề cập đến các hợp đồng tương lai có ngày hết hạn xác định. Sàn giao dịch tương lai của Binance có hợp đồng tương lai hàng quý, nhưng bạn có thể tìm thấy các kỳ hạn hàng tháng và nửa năm (ngày hết hạn) trên các sàn giao dịch khác. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra khi nào hợp đồng sẽ hết hạn từ tên của nó.

Các hợp đồng hàng quý của hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn giao dịch Binance có chu kỳ theo lịch năm như sau: tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Ví dụ: hợp đồng BTCUSD theo quý 0925 sẽ hết hạn vào 15:00:00 (Giờ Việt Nam) ngày 25/9/2020. 

Một lựa chọn phổ biến khác là giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh  không có ngày hết hạn. Các khoản lỗ và lãi được xử lý khác nhau so với các hợp đồng tương lai hàng quý và bao gồm phí cấp vốn.

Phí cấp vốn

Khi bạn tham gia tương lai hàng quý của Bitcoin trên Binance, bạn cần duy trì số tiền ký quỹ của mình để trang trải mọi khoản lỗ có thể xảy ra. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ phải trả khoản lỗ này khi bạn bị thanh lý, hoặc hợp đồng đáo hạn. Với hợp đồng tương lai vĩnh viễn, bạn cũng cần phải trả hoặc nhận phí cấp vốn sau mỗi tám giờ.

Phí cấp vốn là khoản thanh toán định kỳ cho nhà giao dịch. Các tỷ giá này ngăn chặn sự phân kỳ về giá kỳ hạn của hợp đồng tương lai Bitcoin vĩnh cửu và giá tham chiếu. Giá tham chiếu tương tự như giá giao ngay của BTC nhưng nó được thiết kế để ngăn chặn việc thanh lý không công bằng có thể xảy ra khi thị trường biến động mạnh. 

Ví dụ: giao dịch một lần trên thị trường giao ngay có thể tạm thời tăng giá hàng nghìn đô-la. Sự biến động này có thể làm thanh lý các vị thế hợp đồng tương lai nhưng không thực sự đại diện cho giá thị trường thực. Bạn có thể thấy tỷ lệ tài trợ được đánh dấu màu đỏ bên dưới và thời gian đến hạn.

Tỷ lệ tài trợ dương có nghĩa là giá của hợp đồng vĩnh cửu cao hơn giá tham chiếu. Khi thị trường kỳ hạn tăng giá và tỷ lệ tài trợ dương, các nhà giao dịch ở các vị thế mua sẽ trả phí tài trợ cho các vị thế bán khống. Tỷ lệ tài trợ âm có nghĩa là giá của các hợp đồng vĩnh viễn thấp hơn giá tham chiếu. Trong trường hợp này, các vị thế bán phải trả phí cho các vị thế mua khống. 

Tỷ lệ cấp vốn là một chủ đề khá phức tạp. Vì vậy, bạn có thể đọc thêm bài viết Tìm hiểu về Funding Rate trong Hợp đồng Tương lai trên Binance .

Hợp đồng tương lai COIN-M và hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Binance cung cấp hai tùy chọn để giao dịch hợp đồng tương lai: hợp đồng tương lai COIN-M dùng tiền mã hoá làm ký quỹ và hợp đồng tương lai USDⓈ-M dùng BUSD/USDT làm ký quỹ. Cả hai loại hợp đồng đều có sẵn dưới dạng hợp đồng tương lai vĩnh cửu, nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt nhỏ.

Hợp đồng tương lai COIN-M phải sử dụng tài sản cơ bản của hợp đồng làm tài sản thế chấp trong tài khoản ký quỹ hợp đồng tương lai của bạn. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai USDⓈ-M cho phép bạn sử dụng tài sản thế chấp chéo. Tính năng này cho phép bạn vay USDT và BUSD với lãi suất 0%, sử dụng tài sản tiền mã hoá trong ví giao ngay của bạn làm tài sản thế chấp.

Hợp đồng tương lai COIN-M thường phổ biến hơn với những người khai thác đang tìm cách bảo vệ các vị thế Bitcoin của họ. Vì thanh toán được thực hiện thông qua tiền mã hoá, nên không cần phải chuyển BTC thành stablecoin, điều này sẽ thêm một bước bổ sung cho quy trình bảo hiểm rủi ro.


Làm thế nào để bắt đầu giao dịch Hợp đồng tương lai Bitcoin?

Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance, tất cả những gì bạn cần là thiết lập một tài khoản và có sẵn một số tiền. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cách có được hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên cho bạn:

1. Tạo tài khoản với Binance và bật 2FA  (xác thực hai yếu tố). Nếu bạn đã có tài khoản, hãy đảm bảo rằng xác thực 2FA đang bật để bạn có thể gửi tiền vào tài khoản tương lai của mình.
2. sẵn một số BUSD , Tether (USDT), hoặc các loại tiền mã hoá khác có hỗ trợ giao dịch tương lai. Cách dễ nhất để làm điều này là mua chúng bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.


3. Chuyển đến trang tổng quan về hợp đồng tương lai Bitcoin và chọn loại hợp đồng bạn muốn mua. Chọn giữa Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, chọn loại hợp đồng vĩnh viễn hoặc đáo hạn.


4. Chọn số lượng đòn bẩy mà bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng.  Bạn có thể thực hiện việc này ở bên phải của nút [Cross] trên giao diện giao dịch người dùng. Hãy nhớ rằng, đòn bẩy càng cao, bạn càng có nhiều khả năng bị thanh lý tài sản, dù là các biến động giá nhỏ.


5. Chọn số lượng và loại lệnh bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào [Buy/Long] hoặc [Sell/Short] để mở vị thế tương lai Bitcoin của bạn.


Để có hướng dẫn chi tiết hơn, hãy đọc bài viết Hướng dẫn cơ bản về giao dịch trên Binance Futures


Các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá dành cho hợp đồng tương lai Bitcoin

Chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản về giao dịch mua và bán khống, nhưng đó không phải là tất cả những gì bạn có thể làm. Lịch sử của Hợp đồng tương lai cũng lâu đời với các chiến lược chênh lệch giá tương tự như thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật này trong các thị trường truyền thống, nhưng chúng cũng phù hợp với thị trường tiền mẫ hoá.

Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch

Khi các sàn giao dịch tiền mã hoá khác nhau có các hợp đồng tương lai được định giá khác nhau, sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận. Bằng cách mua một hợp đồng trên sàn giao dịch rẻ hơn và bán một hợp đồng khác với giá đắt hơn, bạn có thể thu được lợi nhuận nhờ sự chênh lệch.

Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng BTCUSD Hàng Quý 0925 trên Binance rẻ hơn 20 đô-la so với một sàn giao dịch khác. Bằng cách mua hợp đồng với Binance và bán hợp đồng trên sàn giao dịch đắt tiền hơn, bạn có thể kinh doanh chênh lệch giá. Tuy nhiên, giá thay đổi nhanh chóng do các chương trình giao dịch tự động. Bạn cần phải nhanh chóng vì bất kỳ sự khác biệt nào cũng có thể biến mất trong khi bạn thực hiện các giao dịch của mình. Ngoài ra, hãy xem xét tất cả các khoản phí mà bạn phải trả để tính toán lợi nhuận của mình.

Kinh doanh chênh lệch giá tiền mặt và mang theo (Cash-and-carry)

Kinh doanh chênh lệch giá tiền mặt và mang theo không có gì mới khi đề cập đến hợp đồng tương lai và là một vị thế thị trường trung lập. Các vị thế thị trường trung lập liên quan đến việc mua và bán một tài sản cùng một lúc với số lượng bằng nhau. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch mua và bán khống trên cùng một số lượng bằng nhau của các hợp đồng tương lai giống hệt nhau ngoài giá của chúng. Hợp đồng tương lai tiền mã hoá cung cấp tỷ suất lợi nhuận cao hơn đáng kể cho giao dịch chênh lệch giá tiền mặt và mang theo so với hợp đồng tương lai hàng hóa truyền thống. 

Hiệu quả giao dịch kém hơn nhiều so với các thị trường cũ hơn và cơ hội kinh doanh chênh lệch giá lớn hơn. Để sử dụng thành công chiến lược này, bạn cần tìm một điểm mà giá giao ngay của BTC thấp hơn giá tương lai.

Tại thời điểm này, đồng thời tham gia vào một vị thế bán khống với một hợp đồng tương lai và mua cùng một lượng bitcoin trên thị trường giao ngay để trang trải khoản bán khống ra của bạn. Khi hợp đồng đến ngày đáo hạn, bạn có thể thanh toán bán khống bằng bitcoin đã mua của mình và bán chênh lệch giá mà bạn đã tìm thấy ban đầu.

Vậy tại sao cơ hội này lại xảy ra ngay từ đầu? Mọi người sẵn sàng trả giá tương lai cao hơn nếu họ không có tiền để mua BTC ngay bây giờ nhưng nghĩ rằng giá BTC sẽ tăng trong tương lai. Giả sử trong ba tháng BTC sẽ trị giá 50.000 đô la, nhưng hiện tại nó ở mức 35.000 đô-la. 

Hiện tại, bạn không có tiền nhưng sẽ có đủ số tiền ấy trong ba tháng. Trong trường hợp này, bạn có thể tham gia một vị thế mua với mức phí bảo hiểm nhẹ ở mức 37.000 đô-la, với việc giao hàng trong ba tháng. Chuyên gia kinh doanh chênh lệch cash-and-carry về cơ bản đang giữ BTC cho bạn để lấy một khoản phí.


Tổng kết

Giao dịch hợp đồng tương lai là công cụ phái sinh đã được dùng và thử nghiệm từ nền tài chính truyền thống trước khi được sử dụng trong thế giới tiền mã hoá. Việc cung cấp hợp đồng tương lai cho mảng tiền mã hoá đã rất phổ biến và bạn có thể dễ dàng tìm thấy các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch và tính thanh khoản tốt. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường tương lai Bitcoin cũng có rủi ro tài chính cao. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn hiểu cơ chế hoạt động của giao dịch hợp đồng tương lai trước khi bắt đầu.