Stručný průvodce ukazatelem parabolic SAR
Domů
Články
Stručný průvodce ukazatelem parabolic SAR

Stručný průvodce ukazatelem parabolic SAR

Pokročilí
Zveřejněno Nov 11, 2019Aktualizováno Mar 2, 2022
5m

Co je ukazatel parabolic SAR?

Technický analytik J. Welles Wilder Jr. vyvinul indikátor Parabolic Stop and Reverse (SAR) koncem 70. let. Spolu s dalšími populárními ukazateli, jako je například index relativní síly (RSI), jej představil ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems.

Wilder tento přístup nazval parabolickým časově-cenovým systémem, přičemž koncept SAR představil následovně:

Zkratka SAR znamená Stop and Reverse (zastavení a obrat). Jedná se o okamžik, kdy je ukončen long obchod a je uzavřen short obchod nebo naopak. 

- Wilder, J. W., Jr. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems (str. 8).
Dnes se tento systém běžně označuje jako ukazatel Parabolic SAR, který se používá jako nástroj pro identifikaci tržních trendů a potenciálních bodů obratu. Přestože Wilder řadu indikátorů technické analýzy (TA) vyvinul ručně, jsou dnes součástí většiny digitálních obchodních systémů a softwaru pro tvorbu grafů. Tyto techniky tak již nevyžadují ruční výpočty a jejich používání je poměrně jednoduché.

 

Jak to funguje?

Ukazatel parabolic SAR se skládá z malých teček, které jsou umístěny buď nad nebo pod tržní cenou. Rozmístění teček vytváří parabolu, ale každá tečka představuje jednu hodnotu SAR.

Stručně řečeno, body jsou vyneseny pod cenou během vzestupného trendu a nad ní během klesajícího trendu. Vykreslují se také během období konsolidace, kdy se trh pohybuje do strany. V tomto případě se však tečky budou měnit z jedné strany na druhou mnohem častěji. Jinými slovy, ukazatel parabolic SAR je na netrendových trzích méně užitečný.

 

Výhody

Parabolic SAR může poskytnout náhled na směr a trvání tržních trendů, stejně jako na potenciální body obratu. Může tak zvýšit šance investorů na nalezení vhodných příležitostí k nákupu a prodeji.

Někteří obchodníci používají ukazatel parabolic SAR také k určení dynamických stop loss cen, aby se stopy pohybovaly spolu s trendem na trhu. Taková technika se často označuje jako trailing stop loss. 

V podstatě umožňuje obchodníkům uzamknout již dosažené zisky, protože jejich pozice jsou uzavřeny, jakmile se trend obrátí. V některých situacích může také obchodníkům zabránit v uzavírání ziskových pozic nebo v příliš brzkém vstupu do obchodu.

 

Omezení

Jak již bylo zmíněno, ukazatel parabolic SAR je obzvláště užitečný na trendových trzích, ale ne tolik v obdobích konsolidace. Když chybí jasný trend, je pravděpodobnější, že ukazatel bude poskytovat falešné signály, což může způsobit značné ztráty.

Neklidný trh (který se příliš rychle pohybuje nahoru a dolů) může také poskytovat řadu zavádějících signálů. Ukazatel parabolic SAR má tedy tendenci fungovat nejlépe, když se ceny mění pozvolnějším tempem.

Další věcí, kterou je třeba zvážit, je citlivost ukazatele, kterou lze nastavit ručně. Čím vyšší je citlivost, tím vyšší je pravděpodobnost výskytu falešných signálů.

V některých případech mohou falešné signály přimět obchodníky k předčasnému uzavření ziskových pozic a prodeji aktiv, která mají stále potenciál vydělávat. Ještě horší je, že falešné průlomy mohou v investorech vyvolat falešný pocit optimismu a přimět je k příliš brzkému nákupu.

A konečně, protože tento indikátor nebere v úvahu objem obchodů, neposkytuje mnoho informací o síle trendu. I když velké pohyby na trhu způsobují zvětšení mezery mezi jednotlivými body, nemělo by to být považováno za známku silného trendu.

Bez ohledu na to, kolik informací mají obchodníci a investoři k dispozici, budou rizika vždy součástí finančních trhů. Mnoho z nich však kombinuje parabolický SAR s jinými strategiemi nebo ukazateli jako způsob, jak minimalizovat rizika a kompenzovat omezení. 
Wilder doporučil k posouzení síly trendů používat průměrný směrový index spolu s ukazatelem parabolic SAR. Kromě toho lze do analýzy před vstupem do pozice zahrnout také klouzavé průměry nebo indikátor RSI.

 

Výpočet ukazatele parabolic SAR

V současné době provádějí výpočty automaticky počítačové programy. Pro zájemce je však v této části uveden stručný výklad výpočtu ukazatele parabolic SAR.

Body SAR se vypočítávají na základě stávajících tržních údajů. Pro výpočet dnešní hodnoty SAR tedy použijeme včerejší hodnotu SAR a pro výpočet zítřejší hodnoty použijeme dnešní hodnotu SAR.

Během vzestupného trendu se hodnota SAR vypočítává na základě předchozích maxim. Při klesajících trendech se místo toho berou v úvahu předchozí minima. Wilder označil nejvyšší a nejnižší body trendu jako extrémní body (EP). Rovnice však není pro vzestupné a klesající trendy stejná.

Pro vzestupné trendy:

SAR = předchozí SAR + AF x (předchozí EP – předchozí SAR)

Pro klesající trendy:

SAR = předchozí SAR – AF x (předchozí SAR – předchozí EP)

AF je zkratka pro faktor zrychlení (acceleration factor). Začíná na hodnotě 0,02 a zvyšuje se o 0,02, kdykoli cena dosáhne nového maxima (u vzestupných trendů) nebo nového minima (u klesajících trendů). Pokud je však dosaženo hranice 0,20, tato hodnota se udržuje po dobu trvání daného obchodu (dokud se trend neobrátí).

V praxi někteří analytici ručně nastavují AF, aby změnili citlivost ukazatele. AF vyšší než 0,2 vede ke zvýšené citlivosti (více signálů obratu). AF nižší než 0,2 způsobí pravý opak. Přesto Wilder ve své knize uvedl, že zvýšení o 0,02 funguje celkově nejlépe.

I když je výpočet poměrně jednoduchý, někteří obchodníci se Wildera ptali, jak vypočítat první SAR, vzhledem k tomu, že rovnice vyžaduje předchozí hodnoty. Podle něj lze první SAR vypočítat na základě posledního EP před obratem trendu na trhu.

Wilder obchodníkům doporučil, aby se vrátili zpět ke svému grafu a našli jasný obrat, a pak použili tento EP jako první hodnotu SAR. Následující SAR by se pak mohly počítat až do dosažení posledních tržních cen. 

Například pokud má trh rostoucí trend, může se obchodník vrátit o několik dní nebo týdnů zpět, dokud nenajde předchozí korekci. Poté najde lokální dno (EP) této korekce, které by pak mohlo být použito jako první SAR pro následující rostoucí trend.

 

Závěrem

Přestože ukazatel parabolic SAR pochází ze 70. let 20. století, je dodnes hojně využíván. Investoři jej mohou používat na mnoho dnešních investičních alternativ, včetně devizových, komoditních, akciových a kryptoměnových trhů. 

Žádný nástroj pro analýzu trhu však nemůže zaručit 100% přesnost. Proto by se investoři měli před použitím ukazatele parabolic SAR nebo jiné strategie ujistit, že finančním trhům a technické analýze dobře rozumí. Měli by mít také správné strategie obchodování a řízení rizik, aby zmírnili nevyhnutelná rizika.
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.