Sprievodca zvládnutím Fibonacciho retracementu
Domov
Články
Sprievodca zvládnutím Fibonacciho retracementu

Sprievodca zvládnutím Fibonacciho retracementu

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 20, 2020Aktualizované Aug 30, 2023
7m

Úvod

Existuje široká škála nástrojov a ukazovateľov technickej analýzy (TA), ktoré môžu obchodníci použiť na predpovedanie budúceho cenového pohybu. Sem môžu patriť kompletné rámce analýzy trhu, ako je napríklad Wyckoffova metóda, teória Elliottových vĺn alebo teória Dow. Môžu to byť aj ukazovatele, ako napr. kĺzavé priemery, index relatívnej sily (RSI), stochastic RSI, bollingerské pásma, Ichimoku Cloud, parabolický SAR alebo MACD

Nástroj Fibonacciho retracement je obľúbeným ukazovateľom, ktorý používajú tisíce obchodníkov na akciových trhoch, forexe a trhoch s kryptomenami. Je fascinujúce, že je založený na Fibonacciho sekvencii objavenej pred viac ako 700 rokmi.

V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo je nástroj Fibonacciho retracement a ako ho môžete použiť na nájdenie dôležitých úrovní v grafe.


Čo je Fibonacciho retracement?

Fibonacciho retracement (alebo Fib retracement) je nástroj používaný technickými analytikmi a obchodníkmi v snahe predpovedať oblasti záujmu na grafe. Je založený na použití Fibonacciho pomerov ako percentuálnych podielov. Nástroj Fibonacciho retracement je odvodený od reťazca čísel, ktorý identifikoval matematik Leonardo Fibonacci v 13. storočí. Tento reťazec sa nazýva Fibonacciho postupnosť. Určité matematické vzťahy medzi číslami v tejto postupnosti vytvárajú pomery, ktoré sa potom vykreslia do grafu. Tieto pomery sú:

  • 0 %

  • 23,6 % 

  • 38,2 %

  • 61,8 %

  • 78,6 %

  • 100 %  

Hoci technicky nejde o Fibonacciho pomer, niektorí obchodníci tiež považujú úroveň 50 % za určitým spôsobom významnú, pretože predstavuje stred cenového rozpätia. Môžu sa použiť aj Fibonacciho pomery mimo rozsahu 0 – 100 %, ako napríklad 161,8 %, 261,8 % alebo 423,6 %.

Pozrieme sa na to, ako môžu obchodníci použiť tieto percentuálne podiely. Hlavným bodom však je, že úrovne, ktoré načrtli, môžu korelovať s významnými úrovňami na trhu. Pri vykreslení do cenového grafu sa môžu Fibonacciho úrovne použiť na identifikáciu oblastí záujmu, ako je podpora, rezistencia, oblasti retracementu, vstupné body, výstupné ciele a úrovne stop loss.


Ako sa počíta Fibonacciho retracement

Keďže tieto percentuálne pomery sú rovnaké v každom nástroji Fibonacciho retracementu, nemusíte nič manuálne počítať. Avšak spôsob, ako ich získať, je začať s Fibonacciho číslami.

Vytvorme postupnosť čísel, ktorá začína nulou a jednotkou, a k aktuálnemu číslu pripočítajme súčet dvoch predchádzajúcich čísel. Ak takto budeme pokračovať donekonečna, dostaneme číselný reťazec, ktorý sa nazýva Fibonacciho postupnosť. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... a tak ďalej. 


Tieto čísla, samozrejme, nie sú priamo zakreslené do cenového grafu. Všetky úrovne používané v nástroji Fibonacciho retracement sú však určitým spôsobom odvodené od týchto čísel. 

Ak vylúčite niekoľko prvých čísel, ak číslo vydelíte číslom, ktoré za ním nasleduje, vždy dostanete pomer blízko hodnoty 0,618. Ak napríklad vydelíte číslo 21 číslom 34, dostanete 0,6176. A ak vydelíte číslo číslom nachádzajúcim sa o dve miesta vpravo, dostanete pomer blízko hodnoty 0,382. Ak napríklad vydelíte číslo 21 číslom 55, dostanete 0,3818. Všetky pomery (okrem 50 %) v nástroji Fibonacciho retracement sú založené na výpočtoch používajúcich túto metódu.


Fibonacciho postupnosť a zlatý rez

Ako už bolo spomenuté, Fibonacciho postupnosť identifikoval matematik Leonardo Fibonacci v 13. storočí. Zlatý rez (0,618 % alebo 1,618 %) je matematický pomer, ktorý je odvodený od týchto čísel. Ale prečo je to také dôležité číslo? 

Zlatý rez opisuje pomery neuveriteľne dlhého zoznamu úkazov vo vesmíre a možno ich nájsť všade v prírode. Pomyslite na atómy, hviezdy, formácie galaxií, mušle, dokonca aj včely – príklady tohto pomeru môžete nájsť od najmenšej po najväčšiu stupnicu. 

A čo viac, už po stáročia ju používajú umelci, technici a dizajnéri na vytváranie esteticky príjemných kompozícií. Od pyramíd po Monu Lisu a logo Twitteru, mnoho slávnych umeleckých diel a dizajnu nejakým spôsobom používa zlatý rez. Ako sa ukazuje, tento pomer môže mať význam aj na finančných trhoch.


Ako používať Fibonacciho retracement

Teraz, keď vieme, čo je nástroj Fibonacci retracement a ako funguje, preskúmajme jeho použitie ako nástroja na finančných trhoch. 

Nástroj sa zvyčajne kreslí medzi dvoma významnými cenovými bodmi, ako je vysoká a nízka cena. Tento rozsah sa potom použije ako základ pre ďalšiu analýzu. Nástroj sa zvyčajne používa na mapovanie úrovní v rámci rozsahu, ale môže tiež poskytnúť prehľad o dôležitých cenových úrovniach mimo rozsahu. 

Typicky sa tento rozsah zakresľuje podľa základného trendu. Takže pri vzostupnom trende by najnižší bod bol 1 (alebo 100 %), zatiaľ čo najvyšší bod by bol 0 (0 %). Zakreslením čiar Fibonacciho retracementu cez vzostupný trend môžu obchodníci získať predstavu o potenciálnych úrovniach podpory, ktoré sa môžu testovať v prípade, že sa trh začne vracať – preto sa používa termín retracement.


Fibonacciho graf 1


Naopak, počas klesajúceho trendu by najnižší bod bol 0 (0 %) a najvyšší bod by bol 1 (100 %). V tomto prípade má cena klesajúci trend. Takže retracement sa v tomto prípade vzťahuje na pohyb zdola (odrazenie). V tomto kontexte môže nástroj Fibonacciho retracement poskytnúť prehľad o potenciálnych úrovniach odporu, ak sa trh začne pohybovať smerom nahor.


Fibonacciho graf 2Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!Akú informáciu dávajú Fibonacciho úrovne obchodníkom 

Obchodníci môžu použiť Fibonacciho úrovne na určenie potenciálnych vstupných oblastí, cenových cieľov alebo bodov stop loss. To sa môže výrazne líšiť v závislosti od individuálneho nastavenia, stratégie a štýlu obchodovania. 

Niektoré stratégie zahŕňajú zisk v rozmedzí dvoch špecifických Fibonacciho úrovní. Predstavme si napríklad vzostupný trend, po ktorom nasleduje retracement. Nákup na úrovni retracement 38,2 % a potom predaj na úrovni 23,6 % by mohla byť zaujímavá stratégia. Vo veľkej miere to samozrejme závisí od individuálnej stratégie a množstva ďalších technických faktorov.

Fibonacciho úrovne sa tiež často kombinujú s teóriou Elliottových vĺn s cieľom nájsť korelácie medzi vlnovými štruktúrami a potenciálnymi oblasťami záujmu. Môže to byť účinná stratégia na predpovedanie rozsahu retracementov v rôznych vlnách konkrétnej trhovej štruktúry.

Rovnako ako pri iných technikách, nástroj Fibonacciho retracementu je najvýkonnejší v kombinácii s inými ukazovateľmi technickej analýzy. To, čo nemusí byť samo osebe signálom nákupu alebo predaja, sa môže zmeniť na signál, ak to potvrdia iné ukazovatele. Ako taká, ak cena dosiahne určitú Fibonacciho úroveň, môže sa obrátiť alebo nemusí. Preto je nevyhnutné riadiť riziko a zároveň brať do úvahy trhové prostredie a ďalšie faktory.


Fibonacciho rozšírenia

Ako už bolo spomenuté, Fibonacciho úrovne možno použiť na vyhodnotenie oblastí retracementu alebo odrazenia (číslo 1 na obrázku nižšie). Ale okrem sa môže Fibonacciho sekvencia použiť aj ako spôsob merania potenciálne dôležitých úrovní mimo aktuálneho rozsahu. Tieto sa nazývajú úrovne rozšírenia (pozrite si číslo 2).


Fibonacciho graf 3


Úrovne Fibonacciho rozšírenia možno považovať za potenciálne obchodné ciele. Každý obchodník si ako cieľ (alebo viacero cieľov) môže zvoliť inú úroveň rozšírenia. Prvé úrovne rozšírenia sú 138,6 %, 150 % a 161,8 % – nasleduje 261,8 % a 423,6 %. Úrovne Fibonacciho rozšírenia teda môžu naznačovať oblasti, kde by mohli skončiť ďalšie cenové pohyby.


Záverečné myšlienky

Fibonacciho čísla sa nachádzajú všade v prírode a mnohí obchodníci veria, že majú význam pri mapovaní finančných trhov.

Rovnako ako u všetkých technických ukazovateľov však vzťah medzi cenovým pohybom, vzormi grafov a ukazovateľmi nie je založený na žiadnom vedeckom princípe alebo fyzikálnom zákone. Užitočnosť nástroja Fibonacciho retracement ako takého môže súvisieť s počtom účastníkov trhu, ktorí mu venujú pozornosť. Takže aj keď úrovne Fibonacciho retracementu nemusia nevyhnutne korelovať s niečím hmatateľným, môžu fungovať ako nástroj na predpovedanie oblastí záujmu.