Въведение в теорията на Дау
Начало
Статии
Въведение в теорията на Дау

Въведение в теорията на Дау

Напреднал
Публикувано Jan 15, 2020Актуализирано Feb 23, 2023
5m

Какво представлява теорията на Дау?

По същество теорията на Дау е рамка за технически анализ, която се основава на изследванията на Чарлз Дау относно пазарната теория. Дау беше основател и редактор на „Уолстрийт Джърнъл“ и съосновател на Dow Jones & Company. Като част от компанията, той помогна за създаването на първия борсов индекс, известен като Dow Jones Transportation Index (DJT), последван от Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Дау никога не е писал идеите си като конкретна теория и не ги е споменавал като такива. Все пак мнозина се учеха от него чрез редакционните му статии в „Уолстрийт Джърнъл“. След смъртта му други редактори, като Уилям Хамилтън, прецизираха тези идеи и използваха редакционните му статии, за да съберат това, което сега е известно като теорията на Дау.

Тази статия представя въведение в теорията на Дау, като обсъжда различните етапи на пазарните тенденции въз основа на работата на Дау. Както при всяка теория, следните принципи не са безпогрешни и подлежат на тълкуване.

 

Основните принципи на теорията на Дау

Пазарът отразява всичко

Този принцип е тясно свързан с така наречената Хипотезата за ефикасния пазар (EMH). Дау вярва, че пазарът дисконтира всичко, което означава, че цялата налична информация вече е отразена в цената.

Например, ако се очаква една компания да отчете положителни подобрени печалби, пазарът ще отрази това, преди това да се случи. Търсенето на техните акции ще се увеличи преди публикуването на отчета и тогава цената може да не се промени толкова много, след като очакваният положителен отчет най-накрая излезе.

В някои случаи Дау забелязва, че цената на акциите на дадена компания може да се понижи след добра новина, защото не е толкова добра, колкото се очаквало.

Този принцип все още се смята за верен от много търговци и инвеститори, особено от тези, които широко използват техническия анализ. Въпреки това, тези, които предпочитат фундаменталния анализ, не са съгласни и вярват, че пазарната стойност не отразява присъщата стойност на акцията.

 

Тенденции на пазара

Някои хора казват, че работата на Дау е това, което е родило концепцията за пазарна тенденция, която сега се счита за съществен елемент от финансовия свят. Теорията на Дау казва, че има три основни типа пазарни тенденции:

  • Първична тенденция – Продължава от месеци до много години, това е основното пазарно движение.

  • Вторична тенденция – Продължава от седмици до няколко месеца.

  • Третична тенденция – Има склонност да затихва за по-малко от седмица или не по-дълго от десет дни. В някои случаи може да продължи само няколко часа или ден.

Като изследват тези различни тенденции, инвеститорите могат да намерят възможности. Въпреки че първичната тенденция е ключовата, която трябва да се вземе предвид, благоприятните възможности обикновено възникват, когато вторичните и третичните тенденции изглежда противоречат на първичната.

Например, ако смятате, че дадена криптовалута има положителна първична тенденция, но изпитва отрицателна вторична тенденция, може да има възможност да я купите на сравнително ниска цена и да опитате да продадете, след като стойността ѝ се увеличи.

Проблемът сега, както и тогава, е в разпознаването какъв тип тенденция наблюдавате и тук идва по-задълбоченият технически анализ. Днес инвеститорите и търговците използват широк набор от аналитични инструменти, за да им помогнат да разберат какъв тип тенденция гледат.

 

Трите фази на първичните тенденции

Дау установява, че дългосрочните първични тенденции имат три фази. Например, при бичи пазар, фазите биха били:

  • Натрупване – След предходния мечи пазар, оценката на активите е все още ниска, тъй като пазарните настроения са предимно негативни. Умните търговци и маркет мейкъри започват да натрупват през този период, преди да настъпи значително увеличение на цената.

  • Обществено участие – По-широкият пазар сега осъзнава възможността, която умните търговци вече са забелязали, и обществеността става все по-активна в купуването. По време на тази фаза цените са склонни да нарастват бързо.

  • Излишък и разпределение – В третата фаза широката общественост продължава да спекулира, но тенденцията е към своя край. Маркет мейкърите започват да разпределят своите притежания, т.е. като продават на други участници, които тепърва ще осъзнават, че тенденцията е на път да се обърне.

При мечи пазар фазите по същество биха били обърнати. Тенденцията ще започне с разпространение от тези, които разпознават знаците и ще бъде последвана от обществено участие. В третата фаза обществеността ще продължи да се отчайва, но инвеститорите, които могат да видят предстоящата промяна, ще започнат да натрупват отново. 

Няма гаранция, че принципът ще бъде верен, но хиляди търговци и инвеститори обмислят тези фази, преди да предприемат действия. За отбелязване е, че методът на Уайкоф също разчита на идеите за натрупване и разпределение, описвайки донякъде подобна концепция за пазарни цикли (преминаване от една фаза към друга).

 

Кръстосана индексна корелация

Дау вярва, че първичните тенденции, наблюдавани при един пазарен индекс, трябва да бъдат потвърдени от тенденциите, наблюдавани при друг пазарен индекс. По това време това се отнасяло главно за транспортния индекс Dow Jones и Dow Jones Industrial Average.

Тогава транспортният пазар (главно железопътен) е силно свързан с индустриалната дейност. Това е логично: за да бъдат произведени повече стоки, първо е било необходимо увеличаване на железопътната дейност, за да се осигурят необходимите суровини. 

При такива условия има ясна връзка между производствената индустрия и транспортния пазар. Ако единият е здрав, вероятно и другият ще бъде. Принципът на кръстосана индексна корелация обаче не се поддържа толкова добре днес, защото много стоки са цифрови и не изискват физическа доставка.

 

Обемът има значение

Както много инвеститори правят сега, Дау вярва в обема като решаващ вторичен индикатор, което означава, че силната тенденция трябва да бъде придружена от висок обем на търговия. Колкото по-голям е обемът, толкова по-вероятно е движението да отразява истинската тенденция на пазара. Когато обемът на търговия е нисък, ценовото действие може да не представлява истинската пазарна тенденция.

 

Тенденциите са валидни, докато не бъде потвърдено обръщане

Дау вярва, че ако пазарът е в тенденция, той ще продължи да се развива. Така например, ако акциите на даден бизнес започнат да се покачват след положителни новини, това ще продължи, докато не се покаже определено обръщане.

Поради това Дау вярва, че обръщанията трябва да се третират с подозрение, докато не бъдат потвърдени като нова основна тенденция. Разбира се, разграничаването между вторична тенденция и началото на нова първична тенденция не е лесно и търговците често се сблъскват с подвеждащи обръщания, които в крайна сметка се оказват само вторични тенденции.

 

Заключителни мисли

Някои критици твърдят, че теорията на Дау е остаряла, особено по отношение на принципа на кръстосана индексна корелация (който гласи, че един индекс или средна стойност трябва да поддържа друг). Все пак повечето инвеститори смятат теорията на Дау за актуална и днес. Не само защото се отнася до идентифицирането на финансови възможности, но и поради концепцията за пазарните тенденции, създадена от работата на Дау.