Úvod do Dowovy teorie
Domů
Články
Úvod do Dowovy teorie

Úvod do Dowovy teorie

Pokročilí
Zveřejněno Jan 15, 2020Aktualizováno Feb 23, 2023
5m

Co je Dowova teorie?

Dowova teorie je v podstatě rámec pro technickou analýzu, který vychází ze spisů Charlese Dowa týkajících se teorie trhu. Charles Dow byl zakladatel a redaktor deníku Wall Street Journal a spoluzakladatel společnosti Dow Jones & Company. V rámci této společnosti pomohl vytvořit první akciový index s názvem Dow Jones Transportation Index (DJT), po kterém následoval Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Charles Dow ze svých myšlenek nikdy nevytvořil konkrétní teorii a ani se na ně tak neodvolával. Mnozí se od něj přesto učili prostřednictvím jeho úvodníků ve Wall Street Journal. Po jeho smrti další redaktoři, jako byl William Hamilton, tyto myšlenky zpřesnili a z jeho článků vytvořili to, co dnes známe jako Dowovu teorii.

Tento článek je úvodem do Dowovy teorie a na základě Dowovy práce pojednává o různých fázích tržních trendů. Následující principy nejsou stejně jako žádná jiná teorie neomylné a umožňují různé výklady.

 

Základní principy Dowovy teorie

Trh reflektuje všechno

Tento princip úzce souvisí s takzvanou hypotézou efektivního trhu. Dow se domníval, že trh u všeho používá diskontní sazby, což znamená, že všechny dostupné informace jsou už v ceně zohledněné.

Například pokud všichni očekávají, že společnost vykáže pozitivní rostoucí zisk, trh to zohlední dřív, než k tomu dojde. Poptávka po jejích akciích se před zveřejněním zprávy zvýší a po zveřejnění očekávané pozitivní zprávy se už cena nemusí příliš změnit.

V některých případech Charles Dow dokonce pozoroval, že po dobrých zprávách došlo ke snížení ceny akcií společnosti, protože nebyly tak dobré, jak se očekávalo.

Tomuto principu dodnes věří mnoho obchodníků a investorů, zejména těch, kteří hojně využívají technickou analýzu. Zastánci fundamentální analýzy s tím ale nesouhlasí a domnívají se, že tržní hodnota nereflektuje vnitřní hodnotu akcie.

 

Tržní trendy

Dowova práce stála podle některých u zrodu konceptu tržního trendu, který je dnes považován za základní prvek finančního světa. Podle Dowovy teorie existují tři hlavní typy tržních trendů:

  • Primární trend – trvá několik měsíců až mnoho let a jedná se o hlavní pohyb na trhu.

  • Sekundární trend – trvá od několika týdnů až po několik měsíců.

  • Terciální trend – má tendenci pohasínat za méně než týden nebo ne déle než za deset dní. V některých případech může trvat jen několik hodin nebo jeden den.

Zkoumáním těchto různých trendů mohou investoři objevovat skvělé příležitosti. Zatímco primární trend je klíčový, příznivé příležitosti obvykle nastávají, když se sekundární a terciární trendy zdají být v rozporu s primárním trendem.

Pokud například věříte, že nějaká kryptoměna má pozitivní primární trend, ale zažívá negativní sekundární trend, může to pro vás být příležitost nakoupit ji relativně levně a pokusit se ji prodat, jakmile se její hodnota zvýší.

Problém je rozpoznat, jaký typ trendu pozorujete, ale od toho tu je podrobnější technická analýza. Investoři a obchodníci dnes používají širokou škálu analytických nástrojů, které jim pomáhají pochopit, jaký typ trendu pozorují.

 

Tři fáze primárních trendů

Charles Dow prokázal, že dlouhodobé primární trendy mají tři fáze. Například v býčím trhu by tyto fáze vypadaly následovně:

  • Akumulace – po předchozím medvědím trhu je ocenění aktiv stále nízké, protože nálada na trhu je převážně negativní. Chytří obchodníci a tvůrci trhu začínají v tomto období aktiva akumulovat, ještě než dojde k výraznému nárůstu ceny.

  • Účast veřejnosti - širší trh si teď začíná uvědomovat příležitost, které si chytří obchodníci už všimli, a veřejnost se stále aktivněji zapojuje do nákupu. V této fázi mají ceny tendenci rychle růst.

  • Přebytek a distribuce – ve třetí fázi veřejnost dál spekuluje, ale tento trend se blíží ke konci. Tvůrci trhu začínají své podíly distribuovat, tj. prodávat je ostatním účastníkům, kteří si zatím neuvědomují, že se trend brzo obrátí.

V medvědím trhu by tyto fáze byly v podstatě opačně. Trend by začal distribucí těmi, kteří rozpoznají znaky obracejícího se trendu. Následovala by účast veřejnosti a ve třetí fázi, když veřejnost cítí beznaděj, začnou investoři, kteří vidí nadcházející zlom, opět akumulovat. 

Neexistuje žádná záruka, že tento princip nepřestane platit, ale tisíce obchodníků a investorů tyto fáze před nákupem nebo prodejem zohledňují. Konkrétně se o myšlenky akumulace a distribuce opírá například Wyckoffova metoda, která do jisté míry popisuje podobný koncept tržních cyklů (přechod z jedné fáze do druhé).

 

Korelace mezi indexy

Dow se domníval, že primární trendy pozorované v jednom tržním indexu by měly být potvrzeny trendy pozorovanými v jiném tržním indexu. V té době se to týkalo především indexů Dow Jones Transportation Index a Dow Jones Industrial Average.

Tehdy byl trh dopravy (především železnice) silně navázaný na průmyslovou činnost. Je tedy logické, že aby se mohlo vyrábět více zboží, bylo nejdřív nutné navýšit železniční činnost, která by poskytla potřebné suroviny. 

Mezi zpracovatelským průmyslem a dopravním trhem tak existovala jasná korelace. Když byl jeden z nich zdravý, byl pravděpodobně zdravý i ten druhý. Princip korelace mezi indexy už ale dnes tak dobře neplatí, protože řada zboží má digitální podobu a nevyžaduje fyzické dodání.

 

Důležitost objemu

Dow stejně jako mnoho investorů věřil, že objem je klíčový sekundární ukazatel, a proto by silný trend měl být doprovázen vysokým objemem obchodování. Čím vyšší objem, tím větší pravděpodobnost, že pohyb reflektuje skutečný trend trhu. Když je objem obchodování nízký, cenová akce nemusí představovat skutečný tržní trend.

 

Trendy platí, dokud se nepotvrdí obrat

Dow věřil, že pokud má trh nějaký trend, bude v něm pokračovat. Pokud tedy například akcie nějakého podniku začnou po pozitivních zprávách vykazovat rostoucí trend, budou v něm pokračovat, dokud se neprojeví jednoznačný obrat.

Z tohoto důvodu se Dow domníval, že obratům se nesmí důvěřovat, dokud se nepotvrdí jako nový primární trend. Rozlišit sekundární trend od počátku nového primárního trendu samozřejmě není snadné a obchodníci často čelí zavádějícím obratům, ze kterých jsou nakonec jen sekundárními trendy.

 

Závěrem

Podle některých kritiků je Dowova teorie zastaralá, zejména pokud jde o princip korelace mezi indexy (podle kterého musí jeden index podporovat ten druhý). Většina investorů přesto dodnes považuje Dowovu teorii za relevantní. Nejen proto, že se zabývá identifikací finančních příležitostí, ale i kvůli konceptu tržních trendů, který z Dowovy práce vzešel.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.