12 pojmů, které by měl znát každý obchodník s kryptoměnami
Domů
Články
12 pojmů, které by měl znát každý obchodník s kryptoměnami

12 pojmů, které by měl znát každý obchodník s kryptoměnami

Začátečníci
Zveřejněno Aug 17, 2020Aktualizováno Mar 28, 2023
14m

Nechce se mi číst celý článek. Máte nějakou zkrácenou verzi?


Úvod

Ať už se pohybujete na akciovém či devizovém trhu, věnujete se intradennímu obchodování nebo jste noví v oblasti kryptoměn, určitě slýcháte spoustu obchodních pojmů, které vám nic neříkají. FOMO, ROI, ATH, HODL – co všechny tyto pojmy znamenají? Svět obchodování a investování má svůj vlastní jazyk, ale nenechte se těmito novými výrazy zastrašit. Pokud chcete držet krok s finančními trhy, dokážou být celkem užitečné.

Tento článek vysvětluje ty nejdůležitější obchodní pojmy, které byste měli znát, pokud obchodujete s kryptoměnami.


1. FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt – strach, nejistota a pochyby)


Přestože nejde výhradně o obchodní pojem, FUD se často používá v kontextu finančních trhů. FUD je strategie, jejímž cílem je zdiskreditovat určitou společnost, produkt nebo projekt tím, že o nich šíří dezinformace. Cílem je vyvolat strach a získat tím nějakou výhodu. Může jít o konkurenční či taktickou výhodu nebo o vytvoření zisku z poklesu cen akcií způsobeného potenciálně škodlivými zprávami.
Jak se dá očekávat, FUD je v kryptoměnovém odvětví celkem běžný. Investoři často u nějakého aktiva vstoupí do krátké pozice a pak zveřejní potenciálně škodlivé nebo zavádějící zprávy. Shortováním nebo nákupem put opcí je pak takhle možné dosáhnout velkých zisků. Další možností je vstoupit do pozice předem uzavřeným mimoburzovním obchodem (OTC).

V mnoha případech se zveřejněné informace nakonec ukážou jako nepravdivé nebo přinejmenším zavádějící. Někdy ale mohou být pravdivé. Vždy je dobré snažit se zvážit obě strany mince a zamyslet se nad tím, co některé lidi vede k veřejnému sdílení určitých názorů.


2. FOMO (Fear Of Missing Out – strach z promeškání)

FOMO je emoce, kterou investoři cítí, když spěchají, aby nakoupili nějaké aktivum, protože se bojí, že promeškají ziskovou příležitost. Vzhledem k tomu, že jde o silné emoce, FOMO u velkého počtu lidí může vést k parabolickým cenovým pohybům. Investoři, kteří ve strachu z promeškání přesedají z jednoho aktiva na druhé, jak kdyby hráli škatule, škatule hejbejte se, mohou signalizovat pozdní fázi býčího trhu.
Pokud jste četli náš článek o chybách při technické analýze, tak víte, že extrémní podmínky na trhu mohou změnit obvyklá tržní pravidla. Když se rozbují emoce, mnoho investorů může skákat do pozic jen ze strachu z promeškání. To může vést k velkým pohybům v obou směrech a chytit do pasti obchodníky, kteří se snaží obchodovat proti tomuto davu.

FOMO se také běžně používá při návrhu aplikací pro sociální sítě. Přemýšleli jste někdy, proč je většinou obtížnější prohlížet příspěvky na sociálních sítích v chronologickém pořadí? To také souvisí se strachem z promeškání. Kdyby si uživatelé mohli projít všechny příspěvky od poslední návštěvy, měli by pocit, že viděli všechny nejnovější příspěvky.

Sociální sítě proto záměrně promíchávají starší a novější příspěvky, aby se uživatelé báli, že jim něco unikne. Ti se pak opětovně vracejí ze strachu, aby o něco důležitého nepřišli.


3. HODL

HODL je výraz odvozený od překlepu v anglickém slově „hold“ (držet). Je to v podstatě kryptoměnový ekvivalent ke strategii koupit a držet. Výraz HODL se poprvé objevil v dnes už proslulém příspěvku z roku 2013 na fóru BitcoinTalk. Šlo o překlep v názvu příspěvku: „I AM HODLING“ (HODLUJU). 
HODLovat znamená držet investice, i když jejich cena klesá. Tímto výrazem se označují i takzvaní HODLeři, což jsou investoři, kteří sice nevynikají v krátkodobém obchodování, ale chtějí se vystavit cenovému pohybu kryptoměn. Mohou se jím označovat i investoři, kteří jsou přesvědčení o konkrétní kryptoměně a mají v plánu se delší dobu této investice držet.
HODLovací strategie je podobná investiční strategii koupit a držet pocházející z tradičních trhů. Investoři používající tuto strategii se snaží najít podhodnocená aktiva a pak je dlouhou dobu drží. Mnoho investorů tuto strategii používá u Bitcoinu.
Pokud jste četli náš článek o průměrování nákladů (DCA), víte, že tato strategie by byla u Bitcoinu velmi zisková. Kdybyste posledních pět let kupovali každý týden část BTC v hodnotě 10 USD, znásobili byste svou původní investici víc než sedmkrát!


4. BUIDL

BUIDL je odvozenina od výrazu HODL. Obvykle popisuje účastníky kryptoměnového odvětví, kteří pokračují v budování, ať cena daného aktiva dělá cokoli. Hlavní myšlenkou je, že lidé, kteří kryptoměnovému odvětví skutečně věří, budou tento ekosystém bez ohledu na brutální medvědí trhy budovat dál. V tomto smyslu „BUIDLerům“ skutečné záleží na tom, co blockchain a kryptoměny mohou pro svět udělat, a aktivně na tomto cíli pracují.
BUIDL je myšlenka, která si klade za cíl dokázat, že kryptoměny nejsou jen spekulací, ale že jde o technologii pro všechny. Funguje jako připomínka, že máme sklonit hlavy a budovat dál infrastrukturu, která v budoucnosti bude dost možná sloužit miliardám lidí. BUIDLerové navíc rozumí tomu, že týmům, které smýšlí v dlouhodobém horizontu a dál budují, se pravděpodobně bude dařit.


5. SAFU


Termín SAFU pochází z memu nahraného Bizonaccim. Je v něm CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), který během neplánované údržby platformy špatnou výslovností řekl: „funds are safe“ (prostředky jsou v bezpečí).
Z videa se mezi kryptoměnovými nadšenci stal virál. V reakci na něj společnost Binance založila Fond bezpečných aktiv pro uživatele (SAFU – Secure Asset Fund for Users), což je nouzový pojišťovací fond financovaný 10 % z vybraných obchodních poplatků. Tyto prostředky se ukládají do oddělené hardwarové peněženky. Myšlenka spočívá v tom, že SAFU může v extrémních případech pokrýt ztrátu uživatelských prostředků, a poskytuje tak uživatelům Binance dodatečnou vrstvu ochrany. Proto můžete občas slýchat hlášku „funds are safu“.


6. ROI (Return on Investment – návratnost investice)

Návratnost investice (ROI) je způsob, jak měřit výkonnost investice. ROI měří návratnost investice vzhledem k původním nákladům. Je to zároveň pohodlný způsob, jak porovnávat výkonnost různých investic.

Návratnost investice se počítá následovně. Vezmete aktuální hodnotu investice, odečtete od ní původní náklady a výsledné číslo pak původními náklady podělíte.

ROI = (aktuální hodnota − původní náklady) ÷ původní náklady

Řekněme, že jste nakoupili Bitcoin, když měl hodnotu 6 000 USD. Aktuální tržní cena Bitcoinu je 8 000 USD.

ROI = (8000−6000)÷6000

ROI = 0,33

To znamená že jste oproti původní investici 33 % v plusu. Abyste získali přesnější představu, je také třeba vzít v úvahu nezbytné poplatky (nebo úrokovou míru).

Nezpracovaná čísla ale nejsou vším. Při srovnávání investic hrají svou roli i další faktory. Jaká jsou rizika? Jaký je časový horizont? Jak likvidní je aktivum? Může prokluz ovlivnit nákupní cenu? Návratnost investice není sama o sobě nejdůležitější metrikou, ale je to užitečný nástroj, jak měřit výkonnost investic.
Při uvažování o návratnosti investic je klíčové započítat i velikost pozice. Pokud si chcete přečíst o jednoduchém vzorci, který vám pomůže efektivně řídit riziko, podívejte se na náš článek o tom, jak při obchodování vypočítat velikost pozice.


7. ATH (All-Time High – historické maximum)

Tento pojem asi vysvětlovat nemusíme, že? Historické maximum je nejvyšší zaznamenaná cena aktiva. Například historické maximum Bitcoinu během býčího trhu v roce 2017 bylo u páru BTC/USDT na Binance 19 798,86 USDT. To znamená, že to byla nejvyšší cena, za kterou se Bitcoin u tohoto tržního páru zobchodoval.
Jedním z atraktivních aspektů, když aktivum dosáhne svého maxima, je to, že prakticky všichni, kdo kdy dané aktivum nakoupili, jsou v zisku. Pokud mělo aktivum dlouhý medvědí trh, mnoho obchodníků ve ztrátě bude pravděpodobně chtít trh opustit, jakmile jim pozice pokryje náklady.

Pokud ale aktivum historické maximum prolomí, neexistují žádní prodejci, kteří by čekali na pokrytí nákladů, aby mohli opustit pozici. Proto někteří prolomení historického maxima označují za průlom bez hranic, protože nad touto hranicí neexistují žádné zjevné úrovně rezistence.

Průlomy historickými maximy často doprovází nárůst v objemech obchodování. Proč? Této příležitosti mohou využít i intradenní obchodníci, kteří se s vidinou rychlého zisku budou snažit pomocí příkazů market nakoupit a prodat aktivum za vyšší cenu. 
Znamená prolomení historického maxima, že cena bude stoupat donekonečna? Samozřejmě že ne. Obchodníci a investoři se budou v určitém okamžiku snažit zabezpečit zisky a mohou si na určitých cenových hladinách nastavit příkazy limit. To platí zejména v případě, že se předchozí hladiny historických maxim znovu a znovu prolamují.

Parabolické pohyby vzhůru mohou často vyvolat velmi prudké poklesy cen, protože jakmile si investoři uvědomí, že stoupající trend nejspíš končí, budou se snažit opustit své pozice. Podívejte se na propad ceny Bitcoinu v roce 2017 po parabolickém pohybu na 20 000 USD.


Propad Bitcoinu z 20 000 USD na 11 000 USD během pěti dnů.Po dosažení historického maxima ve výši 19 798,86 USD se Bitcoin propadl během pár dní téměř o 45 %. Proto je vždy důležité mít strategii na řízení rizika a používat příkazy stop loss.


8. ATL (All-Time Low – historické minimum)

Opakem historického maxima je historické minimum (ATL), které značí nejnižší cenu aktiva. Například historické minimum BNB u tržního páru BNB/USDT je z prvního dne obchodování a má hodnotu 0,5 USDT.

Prolomení historického minima může aktivum ovlivnit stejným způsobem jako prolomení maxima, ale opačným směrem. Když se prolomí dřívější historické minimum, může to aktivovat spoustu příkazů stop, což povede ke strmému poklesu.

Vzhledem k tomu, že pod historickým minimem neexistuje žádná historie cen, může tržní hodnota dál a dál klesat. A protože neexistují žádné logické body, na kterých by se mohla cena zastavit, je nakupování v této době velmi riskantní.

Mnoho obchodníků si počká na potvrzení změny trendu nějakým důležitým klouzavým průměrem nebo jiným ukazatelem, než vůbec vstup do dlouhé pozice zváží. Jinak by se mohlo stát, že budou držet svoje „bagy“ ještě hodně dlouho a budou uvězněni v pozici, která klesá níž a níž.


Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance! 


9. DYOR (Do Your Own Research – udělejte si vlastní průzkum)


Výraz DYOR na finančních trzích úzce souvisí s fundamentální analýzou (FA). Znamená, že by si investoři měli investice prozkoumat na vlastní pěst a neměli by se spoléhat, že to někdo jiný udělá za ně. Podobný význam má i fráze „don't trust, verify“ (nikomu nevěřte, všechno si ověřujte), která se běžně používá na kryptoměnových trzích.
Nejúspěšnější investoři si dělají vlastní průzkum a dospívají k vlastním závěrům. Proto každý, kdo chce být na finančních trzích úspěšný, si musí přijít s vlastní jedinečnou obchodní strategií. To může vést také k neshodám mezi různými investory, což je zcela přirozenou součástí investic a obchodování. Jeden investor může považovat budoucí vývoj aktiva za býčí a druhý za medvědí.

Rozdílné názory mohou odpovídat různým strategiím a úspěšní obchodníci a investoři budou mít velmi odlišné strategie. Hlavní myšlenkou je, že si všichni mají udělat svůj vlastní průzkum, dojít k vlastním závěrům a na těchto závěrech zakládat svá investiční rozhodnutí.


10. DD (Due Diligence – náležitá péče)

Náležitá péče (DD) poněkud souvisí s předcházejícím vlastním průzkumem. Jde o průzkum a péči, která se od racionální osoby nebo podniku očekává, než uzavře dohodu s jinou stranou. 

Když racionální podnikatelské subjekty dospějí k dohodě, očekává se, že k ní dospěli s náležitou péčí. Proč? Každá racionální osoba se chce ujistit, že dohoda neobsahuje žádné varovné signály. Jak by jinak mohla porovnat potenciální rizika s očekávanými přínosy? 

To samé platí i u investic. Když investoři hledají potenciální investice, musí to dělat s náležitou péčí, jinak se jim nepodaří zohlednit všechna rizika. Ztratili by tím kontrolu nad investičními rozhodnutími a mohli by nakonec udělat nějakou chybu.


11. AML (Anti Money Laundering – boj proti praní peněz)

Boj proti praní špinavých peněz (AML) odkazuje na řadu předpisů, zákonů a postupů, jejichž cílem je zabránit zločincům v maskování nelegálně získaných prostředků za legitimní příjem. AML postupy zločincům znesnadňují skrývání špinavých peněz a jejich vydávání za legitimní příjem.
Zločinci budou vždy hledat způsoby, jak skutečný zdroj prostředků skrýt. Vzhledem ke složitosti finančních trhů mají mnoho různých způsobů, jak toho dosáhnout. Derivátové produkty tvořené derivátovými produkty a další složité tržní machinace mohou sledování skutečného zdroje finančních prostředků značně ztížit (i když ne znemožnit).

AML předpisy vyžadují po finančních institucích, jako jsou banky, aby monitorovaly transakce svých zákazníků a hlásily podezřelou aktivitu. Je pak méně pravděpodobné, že zločincům praní nelegálně získaných finančních prostředků projde.


12. KYC (Know Your Customer – poznej svého klienta)

Burzy cenných papírů a obchodní platformy musí splňovat národní a mezinárodní pokyny. Například newyorská burza cenných papírů (NYSE) a NASDAQ musí dodržovat předpisy stanovené vládou Spojených států.

Směrnice ověření poznej svého klienta (KYC) zaručují, že instituce zajišťující obchodování finančních nástrojů ověřují identity zákazníků. Proč je to důležité? Hlavním důvodem je minimalizace rizika praní špinavých peněz.

Předpisy KYC navíc neplatí jen pro účastníky finančního odvětví. Musí s nimi být v souladu i další tržní segmenty. Směrnice KYC jsou obecně součástí mnohem širší politiky v boji proti praní peněz (AML).


Závěrem

Pojmy z oblasti obchodování s kryptoměnami se mohou na první pohled zdát matoucí. Ale teď jste se seznámili se slušnou porcí zkratek, takže vás žádná z nich nerozhodí a budete SAFU jako vaše prostředky. Když uvidíte FUD, nezapomeňte na DYOR, nepodléhejte FOMO, až zase nějaká kryptoměna prorazí ATH, a dál HODLujte a BUIDLujte!
Chcete se dozvědět o dalších pojmech ze světa obchodování s kryptoměnami? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi Zeptat se na Akademii, kde vám komunita Binance zodpoví vaše otázky.