Velký průvodce obchodováním na Binance Futures
Obsah
Jak si otevřít účet na Binance Futures?
Jak na účet Binance Futures poslat finanční prostředky?
Průvodce uživatelským rozhraním Binance Futures
Jak nastavit svou páku?
Jaký je rozdíl mezi referenční cenou a poslední cenou?
Jaké typy příkazů máte k dispozici a kdy je použít?
Jak používat kalkulačku Binance Futures?
Jak používat zajišťovací režim?
Co je míra financování a jak si ji ověřit?
Co jsou příkazy post-only, time in force a reduce-only?
Kdy jsou vaše pozice vystaveny riziku likvidace?
Co je automatické snížení páky a jak vás může ovlivnit?
Závěrem
Velký průvodce obchodováním na Binance Futures
Domů
Články
Velký průvodce obchodováním na Binance Futures

Velký průvodce obchodováním na Binance Futures

Začátečníci
Zveřejněno Nov 5, 2019Aktualizováno Dec 28, 2022
15m

Obsah


Jak si otevřít účet na Binance Futures?

Než si budete moci otevřít účet na Binance Futures, budete potřebovat běžný účet Binance. Pokud ho ještě nemáte, přejděte na Binance a v pravém horním rohu obrazovky klikněte na Zaregistrovat se. Potom postupujte následovně:
 1. Zadejte e-mailovou adresu a bezpečné heslo. Pokud vám Binance někdo doporučil, zadejte do pole ID doporučení jeho kód. Pokud ho nemáte, můžete použít náš doporučující odkaz a získat 10% slevu na poplatky za spotové/maržové obchodování.
 2. Až všechno vyplníte, klikněte na Vytvořit účet.
 3. Během chvilky vám přijde ověřovací e-mail. Registraci dokončete podle pokynů v e-mailu.
Nyní se přihlaste k účtu Binance, na horním panelu najeďte myší na Deriváty a klikněte na USD(S)-M Futures.


Účet Binance Futures si aktivujete kliknutím na tlačítko Otevřít nyní. A to je vše. Můžete začít obchodovat!

Pokud je pro vás obchodování futures kontraktů novinka, doporučujeme vám přečíst si články Co jsou forwardové a futures kontrakty? a Co jsou permanentní futures kontrakty?, než se do toho pustíte naplno.
Můžete si také projít nejčastější dotazy ohledně Binance Futures, které vám poskytnou stručné informace o specifikách různých kontraktů. 
Pokud si chcete tuto platformu vyzkoušet, aniž byste riskovali reálné peníze, můžete vyzkoušet testovací síť Binance Futures


Jak na účet Binance Futures poslat finanční prostředky?

Finanční prostředky si můžete převádět mezi spotovou peněženkou (tou, kterou používáte na Binance) a futures peněženkou (tou, kterou používáte na Binance Futures).
Pokud na Binance nemáte žádné prostředky, doporučujeme vám přečíst si článek Jak mohu vložit kryptoměnu na platformě Binance.

Když chcete převést finanční prostředky do futures peněženky, klikněte na pravé straně stránky Binance Futures na Převést.


Zadejte částku, kterou chcete převést, a klikněte na Potvrdit. Zůstatek byste měli ve futures peněžence vidět během chvilky. Směr přenosu můžete změnit pomocí ikony dvojité šipky, jak je vidět níže.

Toto není jediný způsob, jak do futures peněženky převést finanční prostředky. Můžete také použít prostředky ve spotové peněžence jako zajištění a na obchodování futures si na stránce se zůstatkem ve futures peněžence půjčit. To znamená, že nemusíte své prostředky do futures peněženky převádět. Samozřejmě ale pak musíte půjčené USDT vrátit.


Průvodce uživatelským rozhraním Binance Futures


1. V této oblasti najdete odkazy na další stránky Binance, jako jsou futures na COIN-M Futures (čtvrtletní kontrakty), přístup k API, spot, a aktivity. V záložce [Informace] naleznete odkazy na časté dotazy ohledně futures, míru financování, indexovou cenu a další údaje o trhu.

Na pravé straně horní lišty máte přístup ke svému účtu Binance, včetně řídicího panelu. Zůstatky v peněžence a příkazy můžete snadno kontrolovat v rámci celého ekosystému Binance.


2. Tady můžete:
 • Vybrat si kontrakt najetím na název aktuálního kontraktu (ve výchozím nastavení to je BTCUSDT).
 • Zjistit referenční cenu (je důležité ji sledovat, protože podle ní dochází k likvidacím).
 • Zkontrolovat očekávanou míru financování a odpočet do dalšího kola financování.
 • Prohlédnout si aktuální graf. Můžete přepínat mezi původním nebo integrovaným grafem od TradingView. Kliknutím na [Hloubka] si v reálném čase zobrazíte aktuální hloubku knihy objednávek.
 • Podívejte se na živé údaje z knihy objednávek. Přesnost knihy objednávek si můžete nastavit v rozevírací nabídce v pravém horním rohu této oblasti (ve výchozím nastavení je to 0,01).
 • Zobrazit si živý přísun dříve provedených obchodů na platformě.

Když v pravém dolním rohu modulu vidíte šipku, znamená to, že s tímto prvkem můžete hýbat a měnit jeho velikost. Tímto způsobem si můžete snadno vytvořit vlastní návrh rozhraní!


3.  Tady můžete sledovat vlastní obchodní aktivitu. Přepínáním mezi kartami můžete sledovat aktuální stav vašich pozic a aktuálně otevřené nebo dříve provedené příkazy. Také si můžete zobrazit celou obchodní a transakční historii za určité období.
Můžete zde také monitorovat svou pozici v ADL (fronta pro automatické snížení páky) – tu je velmi důležité sledovat v období vysoké volatility.


4.  Tady si můžete zkontrolovat svá dostupná aktiva, vklady a nakoupit další kryptoměny. Zároveň si tady můžete zobrazit informace související s aktuálním kontraktem a vašimi pozicemi. A určitě sledujte maržový poměr, abyste zabránili případné likvidaci. 

Kliknutím na Převod můžete převádět finanční prostředky mezi futures peněženkou a zbytkem ekosystému Binance.


5.  Toto je pole pro zadání příkazu. Podrobné vysvětlení dostupných typů příkazů najdete v další části tohoto článku. Taky zde můžete přepínat mezi kombinovanou a separátní marží. Pákový efekt si upravíte kliknutím na aktuální výši páky (ta je ve výchozím nastavení 20x).


Jak nastavit svou páku?

Platforma Binance Futures vám umožňuje u každého kontraktu ručně nastavit pákový efekt. Kontrakt můžete změnit, když vlevo nahoře přejedete přes aktuální kontrakt (ve výchozím nastavení BTCUSDT). 

Páku změníte v poli pro zadání příkazu kliknutím na aktuální výši páky (ve výchozím nastavení 20x). Výši páky můžete změnit nastavením posuvníku nebo zadáním hodnoty a kliknutím na [Potvrdit].

Všimněte si, že čím větší je velikost pozice, tím menší velikost páky můžete použít. Obdobně čím menší je velikost vaší pozice, tím větší páku můžete použít.

Upozorňujeme, že vysoký pákový efekt s sebou nese i vyšší riziko likvidace. Začínající obchodníci by měli velmi dobře zvážit, jak vysoký pákový efekt použijí. 


Jaký je rozdíl mezi referenční cenou a poslední cenou?

Aby se v období vysoké volatility zabránilo špičkám a zbytečným likvidacím, Binance Futures používá poslední cenu a referenční cenu.

Poslední cenu pochopíte snadno. Je to poslední cena, za kterou byl kontrakt zobchodován. Jinými slovy, poslední obchod v obchodní historii definuje poslední cenu. Používá se k výpočtu vašich realizovaných zisků a ztrát.

Referenční cena je navržená tak, aby zabránila manipulaci s cenou. Vypočítává se použitím kombinace údajů o financování a koše cen z různých spotových burz. Na základě referenční ceny se vypočítávají vaše likvidační ceny a nerealizované zisky a ztráty.

Upozorňujeme, že referenční cena a poslední cena se mohou lišit. 

Když si nastavíte typ příkazu, který se aktivuje stop cenou, můžete si vybrat, jakou cenu chcete k aktivaci použít – poslední cenu nebo referenční cenu. Uděláte to tak, že si z rozevírací nabídky v dolní části pole pro zadání příkazu vyberete, kterou cenu chcete použít.


Jaké typy příkazů máte k dispozici a kdy je použít?

Na Binance Futures můžete použít mnoho typů příkazů:


Příkaz limit (limit order)

Příkaz limit je pokyn, který zadáte do knihy objednávek s konkrétní limitní cenou. Když zadáte příkaz limit, k obchodu dojde pouze v případě, že tržní cena dosáhne vaší limitní ceny (nebo lepší). Příkazy limit tak můžete používat k tomu, abyste nakoupili za nižší cenu nebo prodali za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena.


Příkaz market (market order)

Příkaz market je pokyn k nákupu nebo prodeji za nejlepší dostupnou aktuální cenu. Realizuje se vůči příkazům limit, které už byly zadány do knihy objednávek. Když zadáváte příkaz market, zaplatíte poplatky jako market taker.


Příkaz stop limit

Nejjednodušší způsob, jak pochopit příkaz stop limit, je rozdělit si ho na stop cenu a limitní cenu. Stop cena je jednoduše cena, která aktivuje příkaz limit, a limitní cena je cena aktivovaného příkazu limit. To znamená, že po dosažení stop ceny se daný příkaz limit okamžitě zadá do knihy objednávek.

Přestože stop cena může být shodná s limitní cenou, není to podmínka. Ve skutečnosti je bezpečnější v případě prodejních příkazů nastavit stop cenu (aktivační cenu) trochu výše než limitní cenu a v případě nákupních příkazů ji nastavit trochu níže než limitní cenu. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že se váš příkaz limit po dosažení stop ceny realizuje.


Příkaz stop market

Podobně jako příkaz stop limit se i příkaz stop market aktivuje po dosažení určité stop ceny. Rozdíl spočívá v tom, že po dosažení stop ceny se namísto toho provede příkaz market.


Příkaz take profit limit

Pokud rozumíte příkazu stop limit, snadno pochopíte i tento příkaz. Podobně jako příkaz stop limit i tento příkaz má aktivační cenu – cenu, která příkaz spouští, – a limitní cenu – cenu příkazu limit, který se pak přidá do knihy objednávek. Klíčovým rozdílem mezi příkazem stop limit a příkazem take profit limit je, že příkaz take profit limit je možné použít jen k redukci otevřených pozic. 

Příkaz take profit limit může být užitečným nástrojem k řízení rizika a uzamčení zisku na stanovených cenových úrovních. Také je možné ho použít spolu s jinými typy příkazů, jako třeba s příkazem stop limit, a získat tak nad pozicemi větší kontrolu.

Upozorňujeme, že toto nejsou příkazy typu OCO. Pokud se například aktivuje příkaz stop limit, když máte zároveň aktivní příkaz take profit limit, tak příkaz take profit limit zůstane aktivní, dokud ho ručně nezrušíte.
Příkaz take profit limit můžete nastavit v poli pro zadání příkazu po rozkliknutí možnosti Stop limit.


Příkaz take profit market

Podobně jako příkaz take profit limit se i příkaz take profit market aktivuje po dosažení určité stop ceny. Rozdíl spočívá v tom, že po dosažení stop ceny se namísto toho provede příkaz market.
Příkaz take profit market můžete nastavit v poli pro zadání příkazu po rozkliknutí možnosti Stop market.


Příkaz trailing stop

Příkaz trailing stop vám pomůže uzamknout zisky a zároveň omezit potenciální ztráty z otevřených pozic. U dlouhé pozice to znamená, že trailing stop se bude pohybovat nahoru spolu s cenou, pokud cena poroste. Pokud se však cena pohybuje směrem dolů, trailing stop se pohybovat přestane. Pokud se cena pohne o určité procento (tzv. míra callback) opačným směrem, je vydán prodejní příkaz. Totéž platí pro krátkou pozici, ale v opačném směru. Trailing stop se pohybuje směrem dolů spolu s trhem, ale přestane se pohybovat, pokud trh začne růst. Pokud se cena pohne o určité procento opačným směrem, je vydán nákupní příkaz.

Aktivační cena je cena, která spouští příkaz trailing stop. Pokud aktivační cenu nezadáte, bude výchozí hodnotou aktuální poslední cena nebo referenční cena. V dolní části pole pro zadání příkazu můžete nastavit, kterou cenu má použít jako aktivační. 

Míra callbacku určuje, o kolik procent bude trailing stop „sledovat“ cenu. Pokud tedy nastavíte míru callbacku na 1 %, bude trailing stop sledovat cenu z 1% vzdálenosti, pokud se obchod bude vyvíjet vaším směrem. Pokud se cena pohybuje o více než 1 % v opačném směru než váš obchod, bude vydán příkaz k nákupu nebo prodeji (v závislosti na směru vašeho obchodu).


Jak používat kalkulačku Binance Futures?

Videonávod je k dispozici tady.

Kalkulačku najdete v horní části pole pro zadávání příkazů. Umožňuje vám vypočítat hodnoty ještě než vstoupíte do dlouhé nebo krátké pozice. Na každé kartě můžete upravit posuvník pákového efektu a použít ho jako základ pro vaše výpočty.

Kalkulačka má tři karty:

 • Zisky a ztráty – tuto kartu použijte k výpočtu počáteční marže, zisků a ztrát, návratnosti vlastního kapitálu (ROE) na základě zamýšlené vstupní a výstupní ceny a také k výpočtu velikosti pozice.
 • Cílová cena – tuto kartu použijte k výpočtu ceny, při které budete muset vystoupit z pozice, abyste dosáhli požadovaného zhodnocení.
 • Likvidační cena – tuto kartu použijte k výpočtu odhadované likvidační ceny na základě zůstatku v peněžence, zamýšlené vstupní ceny a velikosti pozice. 


Jak používat zajišťovací režim?

V zajišťovacím režimu můžete na jednom kontraktu držet jak dlouhé, tak i krátké pozice zároveň. Proč byste něco takového dělali? No, řekněme, že věříte, že v dlouhodobém horizontu cena Bitcoinu poroste, a tak máte otevřenou dlouhou pozici. Zároveň ale na kratších časových obdobích můžete chtít využít rychlých krátkých pozic. Přesně to vám umožňuje režim zajištění – v tomto případě rychlé krátké pozice neovlivní vaši dlouhou pozici.

Výchozím režimem pozice je jednosměrný režim. To znamená, že nemůžete na jednom kontraktu držet jak dlouhé, tak i krátké pozice zároveň. Kdybyste se o to pokusili, tyto pozice by se vzájemně vyrušily. Proto pokud chcete použít zajišťovací režim, musíte ho zapnout ručně. Uděláte to následovně.

1. Přejděte do pravého horního rohu obrazovky a vyberte možnost [Preference].

2. Přejděte na kartu [Režim pozice] a vyberte možnost [Režim zajištění].

Upozorňujeme, že pokud máte otevřené příkazy nebo pozice, nepůjde vám režim pozice nastavit.


Co je míra financování a jak si ji ověřit?

Míra financování zajišťuje, aby cena permanentního futures kontraktu zůstala co nejblíže ceně podkladového aktiva (spotové ceně). Obchodníci si v podstatě platí navzájem podle toho, jaké pozice mají otevřené. O tom, která strana zaplatí které, rozhoduje rozdíl mezi cenou permanentního futures kontraktu a spotovou cenou.

Když je míra financování kladná, dlouhé pozice platí krátkým. Když je míra financování záporná, krátké pozice platí dlouhým.

Pokud se chcete o fungování tohoto procesu dozvědět více, přečtěte si článek Co jsou permanentní futures kontrakty?.

Co to tedy pro vás znamená? Podle sazeb financování a toho, jaké pozice máte otevřené, budete financování buď platit, nebo přijímat. Na Binance Futures se platby pro financování odehrávají každých 8 hodin. Čas dalšího období financování a odhadovanou míru financování najdete v horní části stránky vedle referenční ceny.

Pokud si chcete prohlédnout předchozí míry financování každého kontraktu, najeďte myší na [Informace] a vyberte [Historie míry financování].


Co jsou příkazy post-only, time in force a reduce-only?

Když používáte příkazy limit, můžete spolu s nimi nastavit další pokyny. Na Binance Futures můžete použít pokyny „post-only“ nebo „time in force“ (TIF), které určují další vlastnosti vašich příkazů limit. Najdete je ve spodní části pole pro zadávání příkazů.

Post-only znamená, že váš příkaz bude vždy nejprve přidán do knihy objednávek a nikdy se nerealizuje vůči existující objednávce v knize objednávek. To je užitečné, když chcete zaplatit jen maker poplatky.

Pokyny TIF vám umožňují určit, po jakou dobu zůstanou vaše příkazy aktivní, než se realizují nebo než expirují. U pokynů TIF máte na výběr z těchto možností:

 • GTC (good till cancel): příkaz zůstane aktivní, dokud se buď nerealizuje, nebo nezruší.
 • IOC (immediate or cancel): příkaz se realizuje okamžitě (buď zcela nebo částečně). Když se realizuje jen částečně, nerealizovaná část příkazu se zruší.
 • FOK (fill or kill): příkaz se musí úplně realizovat okamžitě. Když k tomu nedojde, nerealizuje se vůbec.

Když používáte jednosměrný režim, zaškrtnutím pokynu reduce-only zajistíte, že nové příkazy budou pouze snižovat aktuálně otevřené pozice a nikdy je nezvýší.


Kdy jsou vaše pozice vystaveny riziku likvidace?

K likvidaci dojde, když zůstatek marže klesne pod požadovanou udržovací marži. Zůstatek marže je zůstatek na vašem účtu Binance Futures, včetně nerealizovaných zisků a ztrát (PnL). Vaše zisky a ztráty proto vyvolávají změnu hodnoty zůstatku marže. Pokud používáte režim kombinované marže, sdílí se tento zůstatek mezi všemi vašimi pozicemi. Pokud používáte režim separátní marže, je možné tento zůstatek přidělit každé jednotlivé pozici.

Udržovací marže je minimální hodnota potřebná k tomu, aby vaše pozice zůstaly otevřené. Liší se podle velikosti vašich pozic. Větší pozice vyžadují vyšší udržovací marži.

 Aktuální poměr marže najdete v pravém dolním rohu. Když poměr marže dosáhne 100 %, vaše pozice se zlikvidují.

Když dojde k likvidaci, všechny vaše otevřené pozice se uzavřou. V ideálním případě byste měli své pozice sledovat, abyste se vyhnuli automatické likvidaci, protože se za ni platí dodatečný poplatek. Pokud se vaše pozice blíží likvidaci, může se vyplatit pozici zavřít ručně a nečekat na automatickou likvidaci.


Co je automatické snížení páky a jak vás může ovlivnit?

Když zůstatek účtu obchodníka klesne pod 0, použije se k pokrytí ztrát pojišťovací fond. V některých výjimečně volatilních tržních prostředích ale nemusí být pojišťovací fond schopen ztráty pokrýt a k pokrytí ztrát se musí zredukovat otevřené pozice. To znamená, že v takových chvílích mohou být riziku redukce vystaveny i vaše otevřené pozice.

O pořadí těchto pozic, které je potřeba zredukovat, rozhoduje fronta, ve které jsou na prvních místech nejziskovější obchodníci a obchodníci s nejvyšší pákou. Svou aktuální pozici ve frontě zjistíte najetím myší na [ADL] na kartě [Pozice].


Závěrem

Futures kontrakty jsou deriváty, které ukládají obchodníkům povinnost dané aktivum v budoucnosti odkoupit nebo odprodat. Avšak na rozdíl od tradičních futures kontraktů nemají permanentní futures kontrakty datum vypořádání. Deriváty mohou být pro nezkušené obchodníky matoucí, a tak než podstoupíte finanční riziko, je důležité pochopit, jak tyto kontrakty fungují. Jak už jsme zmiňovali, tuto platformu si můžete bez rizika ztráty skutečných prostředků vyzkoušet na testovací síti Binance Futures.