Vysvětlení objemově vážené průměrné ceny (VWAP – Volume-Weighted Average Price)
Domů
Články
Vysvětlení objemově vážené průměrné ceny (VWAP – Volume-Weighted Average Price)

Vysvětlení objemově vážené průměrné ceny (VWAP – Volume-Weighted Average Price)

Pokročilí
Zveřejněno May 13, 2020Aktualizováno Dec 7, 2023
7m

Úvod

Technické ukazatele jsou nezbytnou součástí analyzování finančních trhů. Některé se zaměřují na vykreslení dynamiky, jako například RSI (index relativní síly), StochRSI nebo MACD (sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů). Jiné se používají k nalezení potenciálních bodů zájmu na grafu, jako je Fibonacciho retracement, parabolic SAR nebo Bollingerova pásma.
Ale jaký ukazatel je vůbec nejzásadnější? S největší pravděpodobností je to objem. Podle objemu je možné potvrdit trend, identifikovat potenciální body obrácení trendu a můžete ho použít i k mnoha dalším strategiím.

Objemově vážená průměrná cena (WWAP) spojuje výhody objemu s cenovou akcí, a vytváří tak praktický a snadno použitelný ukazatel. Obchodníci mohou VWAP používat jako nástroj pro potvrzení trendu nebo k identifikaci bodů pro vstup do pozic a výstup z nich.

Pojďme se podrobněji podívat na to, co objemově vážená průměrná cena je, jak funguje a jak ji obchodníci mohou začlenit do své obchodní strategie.


Co je VWAP?

VWAP je zkratka pro objemově váženou průměrnou cenu. Jak už název napovídá, jde o průměrnou cenu aktiva za dané období upravenou podle váhy objemu.


VWAP je obzvlášť efektivním ukazatelem díky tomu, že do výpočtu průměrné ceny začleňuje i objem. Podle některých obchodníků je objem nejdůležitější metrikou vůbec – kromě samotné cenové akce. Pro analytiky i obchodníky je VWAP obzvlášť užitečným nástrojem v tom, že tyto dvě důležité metriky spojuje do jednoho ukazatele.
VWAP dokáže upozornit na dominantní tržní trend a zároveň i na důležité oblasti likvidity.
Pokud se o nejužitečnějších technických ukazatelích chcete dozvědět víc, přečtěte si náš článek o 5 nejdůležitějších ukazatelích používaných v technické analýze.


Jak VWAP vypočítat?

Většina obchodních rozhraní provede výpočty tohoto ukazatele za vás. Stačí si ho jen zobrazit. Přesto se ale hodí vědět, jak se vypočítává, abyste ho dokázali používat efektivněji. Jak se tedy VWAP vypočítává?

Když chcete VWAP vypočítat, je potřeba sečíst obchodovanou hodnotu každé transakce (cena vynásobená objemem) a pak ji podělit celkovým objemem.

VWAP = ∑ (obvyklá cena × objem) / ∑ objem

kde 


Obvyklá cena = (nejvyšší cena + nejnižší cena + uzavírací cena) ÷ 3

Teď si vypočítáme pětiminutovou VWAP linii nějakého aktiva. Dělá se to následovně:

  1. Nejdřív musíme vypočítat obvyklou cenu první pětiminutové svíčky. Sečteme nejvyšší cenu, nejnižší cenu a uzavírací cenu a výsledek podělíme třemi.
  2. Obvyklou cenu pak vynásobíme objemem za dané období (v tomto případě 5 minut). Tuto hodnotu si označíme jako n1, protože se vztahuje k prvnímu měřenému období.
  3. Následně n1 podělíme celkovým objemem obchodování do tohoto bodu. Tak získáme VWAP za prvních 5 minut obchodování.
  4. Následující hodnoty VWAP vypočítáme tak, že k předchozím hodnotám budeme z každého období přidávat nové hodnoty n (n2, n3, n4, …), a pak je všechny vydělíme celkovým objemem obchodování až do tohoto bodu.
Teď už je jasné, proč se VWAP označuje za kumulativní ukazatel – jeho hodnoty se s každým následným přírůstkem zvyšují.


Co VWAP ukazuje obchodníkům?

Ti, které zajímá pasivnější a dlouhodobější investiční styl, mohou VWAP používat jako měřítko pro aktuální výhled trhu. Jednoduchou strategií může být nákup aktiv, která se nachází pod VWAP linií, což naznačuje že mohou být podhodnocená.

Někteří obchodníci mohou překřížení ceny s VWAP linií používat jako signál ke vstupu do pozice. Když cena překříží VWAP linii směrem nahoru, vstoupí do dlouhé pozice. Když cena překříží VWAP linii směrem dolů, vstoupí do krátké pozice.

V tomto smyslu je možné VWAP použít podobně jako klouzavé průměry. Když je cena nad VWAP linií, můžete na to nahlížet jako na býčí signál. A když je cena pod VWAP linií, můžete na to nahlížet jako na medvědí signál. Samozřejmě to všechno závisí na kontextu technické formace a měli byste k takovým obchodům přistupovat obezřetně.
VWAP je možné použít také k identifikaci oblastí likvidity. Taková informace může být obzvlášť užitečná pro institucionální obchodníky s příkazy o velkém objemu. Tento ukazatel jim pomůže určit ideální body pro vstup do pozice a výstup z ní, a tím snížit dopad velkých obchodů na trh.

Pomocí VWAP můžete také měřit efektivitu realizace obchodu. Z tohoto pohledu je možné nákupní příkazy realizované pod VWAP linií považovat za dobré nákupy, protože jsou pod průměrnou cenou aktiva podle objemu. Naopak nákupní příkazy realizované nad VWAP linií lze považovat za špatné nákupy, protože jsou nad průměrnou cenou aktiva podle objemu.

Další výhodou pro trh může být skutečnost, že někteří velcí obchodníci nakupují pod VWAP linií a prodávají nad ní. Takové jednání přivádí v obou případech cenu blíž k průměru. Díky tomu velcí obchodníci svým jednáním neposouvají ceny dál od průměru. Je důležité si uvědomit, že velryby obchodují obrovské objemy a mohly by jinak mít na trh obrovský dopad.


Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!


Omezení VWAP

VWAP je nejužitečnější jako jednodenní ukazatel. Kdybyste se pokusili vytvořit VWAP v rozsahu několika dní, mohlo by to tento průměr zkreslit. Proto je VWAP nejlepší pro intradenní analýzu, tedy analýzu, která se zaměřuje na jeden obchodní den nebo ještě kratší časový úsek.

VWAP stejně jako klouzavé průměry vychází z historických cenových údajů a je také zpožďujícím se ukazatelem. A obdobně jako u klouzavého průměru platí i to, že čím víc údajů máte, tím větší je zpoždění. Na aktuální cenové pohyby proto bude 20minutová VWAP reagovat rychleji než 200minutová VWAP. 

Také je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že VWAP vychází z historických cenových údajů, nemá žádné prediktivní vlastnosti. 

I když je VWAP velmi užitečný ukazatel, který používá mnoho obchodníků, neměli byste vycházet jen a pouze z něj samotného. Mluvili jsme například o tom, že pokud se cena aktiva nachází pod VWAP linií, je možné toto aktivum považovat za podhodnocené. Během silného vzestupného trendu ale cena nemusí značnou dobu pod VWAP linii vůbec klesnout.
V takové chvíli by obchodníci, kteří čekají na tento konkrétní signál, mohli propásnout potenciální příležitost. Propásnutí jednoho obchodu ale nemusí být konec světa. Pokud obchodníkova strategie pro vstup do pozice stanovuje, že musí nastat konkrétní událost, a ta nenastane, neměl by do obchodu vstupovat. Pokud je ale obchodníkova strategie dobře promyšlená a on se jí drží, mělo by se mu v dlouhodobém horizontu dařit. Bez ohledu na zvolený přístup je ale důležité rozumět rizikům a řídit je.


Závěrem

VWAP je ukazatel, který nám říká, jaká je v daném období vzhledem k objemu průměrná cena aktiva. 

Někteří obchodníci mohou překřížení VWAP linie používat ke vstupu do pozic nebo výstupu z nich. Tento ukazatel může být obzvlášť užitečný k identifikování vstupních a výstupních bodů u velkých obchodů.
VWAP je zpožďující se ukazatel, což znamená, že nemá žádné prediktivní vlastnosti o ceně. Podle některých obchodníků je nejlepší ho používat k intradenní analýze. Ukazatel VWAP byste stejně jako žádný jiný nástroj k analýze trhu neměli používat samostatně. Nejlépe funguje, když ho zkombinujete s dalšími technikami.
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.