Επεξήγηση της Μέσης τιμής σταθμισμένης βάσει όγκου (Volume-Weighted Average Price ή VWAP)
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση της Μέσης τιμής σταθμισμένης βάσει όγκου (Volume-Weighted Average Price ή VWAP)

Επεξήγηση της Μέσης τιμής σταθμισμένης βάσει όγκου (Volume-Weighted Average Price ή VWAP)

Έχει δημοσιευτεί May 13, 2020Έχει ενημερωθεί Dec 7, 2023
7m

Εισαγωγή

Οι τεχνικοί δείκτες αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ανάλυσης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ορισμένοι από αυτούς έχουν ως στόχο να δείξουν τη δυναμική όπως ο Δείκτης σχετικής ισχύος (Relative Strength Index ή RSI), ο δείκτης StochRSI ή ο δείκτης MACD Άλλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρουν πιθανά ενδιαφέροντα σημεία σε ένα γράφημα, όπως το εργαλείο υποχώρησης τιμών Fibonacci, ο παραβολικός δείκτης SAR, ή οι Δείκτες Bollinger Band.

Ωστόσο, ποιος είναι ο πιο θεμελιώδης δείκτης που υπάρχει; Αδιαμφισβήτητα, είναι ο όγκος. Ο όγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την επιβεβαίωση μιας τάσης, τον εντοπισμό σημείων αντιστροφής και σε πολλές άλλες στρατηγικές.

Το VWAP συνδυάζει τη δυναμική του όγκου με την κίνηση των τιμών για να δημιουργήσει έναν πρακτικό και εύχρηστο δείκτη. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το VWAP ως εργαλείο για την επιβεβαίωση μιας τάσης ή ως μέσο για τον εντοπισμό σημείων εισόδου και εξόδου.

Ας δούμε αναλυτικότερα τι είναι το VWAP, πώς λειτουργεί και πώς οι επενδυτές μπορούν να το ενσωματώσουν στη στρατηγική συναλλαγών τους.


Τι είναι το VWAP;

Το VWAP σημαίνει Μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου. Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι η μέση τιμή του περιουσιακού στοιχείου για μια δεδομένη χρονική περίοδο σταθμισμένη βάσει όγκου.

παράδειγμα γραφήματος του VWAP


Το χαρακτηριστικό που κάνει το VWAP έναν ιδιαίτερα ισχυρό δείκτη είναι ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνει τον όγκο στον υπολογισμό της μέσης τιμής. Ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν ότι ο όγκος είναι η πιο σημαντική μέθοδος μέτρησης – εκτός από την κίνηση των τιμών. Αυτό που κάνει το VWAP ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους αναλυτές όσο και για τους επενδυτές είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει αυτές τις δύο σημαντικές μεθόδους μετρήσεις σε έναν δείκτη.

Το VWAP μπορεί να δώσει μια ένδειξη της κυρίαρχης τάσης της αγοράς, καθώς και σημαντικά σημεία ρευστότητας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για μερικούς πολύ χρήσιμους τεχνικούς δείκτες, ανατρέξτε στο άρθρο 5 Βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση.


Πώς γίνεται ο υπολογισμός του VWAP

Στις περισσότερες διεπαφές συναλλαγών, μπορείτε απλώς να επιλέξετε τον δείκτη και οι υπολογισμοί θα γίνουν αυτόματα. Ανεξάρτητα από αυτό, θα ήταν καλό να γνωρίζετε τον τύπο που κρύβεται πίσω από αυτόν, ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά. Επομένως, πώς γίνεται ο υπολογισμός του VWAP;

Για να υπολογίσουμε το VWAP, πρέπει να αθροίσουμε την αξία συναλλαγών για κάθε συναλλαγή (τιμή που πολλαπλασιάζεται με τον όγκο) και, στη συνέχεια να τη διαιρέσουμε με τον συνολικό όγκο.

VWAP = ∑ (Τυπική τιμή * Όγκος ) / ∑ όγκος

όπου

Τυπική τιμή = (Υψηλή + Χαμηλή + Τιμή κλεισίματος) / 3

Ας υπολογίσουμε τη γραμμή VWAP 5 λεπτών για ένα περιουσιακό στοιχείο. Δείτε τι πρέπει να κάνουμε:

  1. Πρώτα, πρέπει να υπολογίσουμε την τυπική τιμή για τα 5 πρώτα λεπτά του γραφήματος candlestick. Προσθέτουμε την υψηλή τιμή, χαμηλή τιμή και τιμή κλεισίματος και τις διαιρούμε με το 3.

  2. Πολλαπλασιάζουμε την τυπική τιμή με τον όγκο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (5 λεπτά, στην προκειμένη περίπτωση). Ας ονομάσουμε αυτήν την τιμή n1, αφού σχετίζεται με την πρώτη χρονική περίοδο μέτρησης.

  3. Διαιρούμε το n1 με τον συνολικό όγκο συναλλαγών μέχρι εκείνη την περίοδο. Αυτό μας δίνει την τιμή VWAP για τα πρώτα 5 λεπτά συναλλαγών.

  4. Για να υπολογίσουμε τις διαδοχικές τιμές VWAP, πρέπει να συνεχίσουμε να προσθέτουμε τις νέες τιμές n (n2, n3, n4…) από κάθε περίοδο στις προηγούμενες τιμές. Στη συνέχεια, πρέπει να τις διαιρέσουμε με τον συνολικό όγκο μέχρι αυτό το σημείο.

Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο δείκτης VWAP ονομάζεται αθροιστικός δείκτης, καθώς οι τιμές αυξάνονται με διαδοχικές προσθήκες.


Τι δηλώνει ο δείκτης VWAP στους επενδυτές

Για όσους ενδιαφέρονται για ένα πιο παθητικό, μακροχρόνιο στιλ επενδύσεων, ο δείκτης VWAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Μια απλή στρατηγική μπορεί να είναι να αγοράζετε μόνο περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή του δείκτη VWAP, υποδεικνύοντας ότι είναι δυνητικά υποτιμημένα.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, μερικοί επενδυτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τιμή που περνάει από τη γραμμή του δείκτη VWAP ως σημάδι για να μπουν σε μια συναλλαγή. Εάν η τιμή παραβιάσει και υπερβεί το VWAP, μπορεί να αποκτήσουν μακροπρόθεσμη θέση. Αντίθετα, αν η τιμή παραβιάσει και πέσει κάτω από το VWAP, μπορεί να αποκτήσουν βραχυπρόθεσμη θέση.

Υπό αυτήν την έννοια, ο δείκτης VWAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρόμοια με τον κινητό μέσο όρο. Όταν η τιμή είναι πάνω από τη γραμμή του VWAP, η αγορά μπορεί να ερμηνευθεί ως ανατιμητική. Ταυτόχρονα, εάν είναι κάτω από τη γραμμή VWAP, η αγορά μπορεί να είναι υποτιμητική. Αυτό, φυσικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο του τεχνικού μοτίβου και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με προσοχή.

Επίσης, ο δείκτης VWAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει σημεία ρευστότητας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για θεσμικούς επενδυτές που θέλουν να εκπληρώσουν μεγάλες εντολές. Ο δείκτης τους βοηθά να καθορίσουν τα ιδανικά σημεία εισόδου και εξόδου για μεγάλες συναλλαγές, γεγονός που μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπό τους στην αγορά.

Επιπλέον, ο δείκτης VWAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των συναλλαγών. Υπό αυτήν την έννοια, οι εντολές αγοράς που εκτελούνται κάτω από τη γραμμή του δείκτη VWAP μπορούν να θεωρηθούν πετυχημένες, καθώς είναι κάτω από τη μέση τιμή του περιουσιακού στοιχείου σταθμισμένη με βάση τον όγκο. Αντίθετα, οι εντολές αγοράς που εκτελούνται πάνω από τη γραμμή του δείκτη VWAP μπορεί να θεωρηθούν μη πετυχημένες, καθώς εκτελούνται πάνω από τη μέση τιμή του περιουσιακού στοιχείου σταθμισμένη με βάση τον όγκο.

Το γεγονός ότι οι επενδυτές μεγάλου όγκου πραγματοποιούν αγορές κάτω από τη γραμμή του δείκτη VWAP και πωλήσεις πάνω από αυτήν, μπορεί να προσφέρει άλλο ένα πλεονέκτημα για την αγορά. Αυτές οι ενέργειες ωθούν την τιμή πιο κοντά στον μέσο όρο και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επενδυτές μεγάλου όγκου δεν απομακρύνουν περαιτέρω τις τιμές από τον μέσο όρο με τις ενέργειές τους. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι επενδυτές μεγάλου όγκου (whales) πραγματοποιούν συναλλαγές μεγαλύτερων όγκων και θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές.Περιορισμοί του δείκτη VWAP

Ο δείκτης VWAP χρησιμεύει κυρίως ως δείκτης μίας ημέρας. Αν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε έναν VWAP για πολλές ημέρες, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο μέσος όρος έχει παραποιηθεί. Επομένως, ο δείκτης VWAP λειτουργεί καλύτερα σε αναλύσεις εντός της ημέρας, δηλαδή μια ανάλυση που λαμβάνει υπόψη μία ημέρα συναλλαγών ή λιγότερο χρονικό διάστημα.

Όπως και ο κινητός μέσος όρος, ο δείκτης VWAP είναι ένας υστερούμενος δείκτης αφού βασίζεται σε παρελθοντικά δεδομένα τιμών. Παρόμοια με τον κινητό μέσο όρο, όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν τόσο υψηλότερη είναι η υστέρηση. Επομένως, ένας δείκτης VWAP 20 λεπτών θα αντιδράσει πιο γρήγορα στις τρέχουσες μεταβολές των τιμών από έναν δείκτη VWAP 200 λεπτών. 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, εφόσον βασίζεται σε παρελθοντικά δεδομένα τιμών, ο δείκτης VWAP δεν έχει προγνωστικές ιδιότητες. 

Ενώ ο VWAP είναι ένας ισχυρός δείκτης που χρησιμοποιείται από πολλούς επενδυτές, δεν πρέπει να ερμηνεύεται μεμονωμένα. Για παράδειγμα, έχουμε αναφέρει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί υποτιμημένο όταν η τιμή είναι κάτω από τη γραμμή του δείκτη VWAP. Ωστόσο, σε μια έντονη ανοδική τάση, η τιμή μπορεί να μην κατέβει κάτω από τη γραμμή του VWAP για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως εκ τούτου, οι επενδυτές που περιμένουν αυτό το συγκεκριμένο σημάδι, μπορεί να μην εμπλακούν και να χάσουν μια πιθανή ευκαιρία. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, το να χάσετε μια συναλλαγή δεν θα φέρει το τέλος του κόσμου. Αν μια στρατηγική εισόδου ενός επενδυτή καθοδηγεί ένα συγκεκριμένο συμβάν, και τελικά αυτό δεν συμβεί, δεν θα πρέπει να μπει σε κάποια συναλλαγή. Ωστόσο, εάν η στρατηγική τους είναι σχεδιασμένη σωστά και την τηρούν με συνέπεια, θα πρέπει να έχουν καλή πορεία μακροπρόθεσμα. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε τους κινδύνους.


Συμπεράσματα

Ο δείκτης VWAP είναι ένας δείκτης που δείχνει στους εμπόρους ποια είναι η μέση τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου για μια δεδομένη χρονική περίοδο, σε σχέση με τον όγκο. 

Μερικοί επενδυτές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη VWAP για να εισέλθουν ή να εξέλθουν από θέσεις με βάση τη διασταύρωση του με την τιμή. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου για συναλλαγές μεγάλου όγκου.

Ο δείκτης VWAP είναι ένας υστερούμενος δείκτης, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις τιμές. Ορισμένοι επενδυτές υποστηρίζουν ότι είναι πιο αποτελεσματικός όταν χρησιμοποιείται για συναλλαγές εντός της ημέρας. Όπως συμβαίνει και με άλλα εργαλεία ανάλυσης της αγοράς, ο δείκτης VWAP δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται μεμονωμένα και φέρνει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με άλλες τεχνικές.