Objaśnienie Volume-Weighted Average Price (VWAP)
Strona Główna
Artykuły
Objaśnienie Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Objaśnienie Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Średnio zaawansowany
Opublikowane May 13, 2020Zaktualizowane Jan 31, 2023
7m

Spis Treści


Wprowadzenie

Wskaźniki techniczne są niezbędnym elementem analizy rynków finansowych. Niektóre z nich mają na celu zilustrowanie pędu jak na przykład Relative Strength Index (RSI)StochRSInarzędzie Fibonacci RetracementParabolic SAR lub Bollinger Bands.
Ale co jest najbardziej fundamentalnym wskaźnikiem? Prawdopodobnie jest to wolumen. Może on zostać użyty jako narzędzie do potwierdzenia trendu, identyfikacji potencjalnych punktów odwrócenia i wielu innych strategii.

VWAP łączy moc wolumenu z price action w celu stworzenia praktycznego i łatwego w użyciu wskaźnika. Traderzy mogą korzystać z VWAP jako z narzędzia potwierdzającego trend lub jako instrumentu identyfikacji punktów wejścia i wyjścia.

Zobaczmy, czym jest VWAP, jak działa i jak inwestorzy mogą włączyć go do swojej strategii handlowej.


Czym jest VWAP?

VWAP to skrót od volume-weighted average price. Jak sugeruje nazwa, określa średnią cenę aktywów dla danego okresu ważoną wolumenem.Tym, co sprawia, że VWAP jest szczególnie silnym wskaźnikiem, jest sposób, w jaki uwzględnia on wielkość w obliczeniach średniej ceny. Niektórzy handlowcy sądzą, że wolumen jest najważniejszą metryką – poza samym price action. To, co sprawia, że VWAP jest szczególnie użytecznym narzędziem zarówno dla analityków, jak i traderów, to sposób, w jaki łączy te dwa ważne składniki w jeden wskaźnik.
VWAP może wskazać dominującą tendencję rynkową oraz ważne obszary płynności.
Jeśli chciałbyś przeczytać więcej o najbardziej przydatnych wskaźnikach technicznych, sprawdź 5 Najważniejszych wskaźników Analizy Technicznej.


Jak obliczyć VWAP

W większości interfejsów tradingowych możesz po prostu wybrać wskaźnik, a obliczenia zostaną wykonane za Ciebie. Niezależnie od tego przydatne byłoby poznanie wzoru, aby można było z niego korzystać skuteczniej. Tak więc, w jaki sposób oblicza się VWAP?

Aby obliczyć VWAP, należy dodać wartość transakcyjną dla każdej transakcji (cena pomnożona przez wolumen), następnie podzielić to przez całkowity wolumen.

VWAP = ∑ (Przykładowa Cena * Wolumen) / ∑ Wolumen

gdzie 


Przykładowa Cena = Szczyt + Dołek + Zamknięcie / 3

Przeliczmy 5-minutową linię VWAP dla aktywa. Oto co musimy zrobić:

  1. Najpierw musimy obliczyć przykładową cenę dla pierwszych 5 minut wykresu świecowego. Dodajemy Szczyt, Dołek, Zamknięcie i dzielimy wynik przez 3.
  2. Mnożymy przykładową cenę przez wolumen w tym okresie (5 minut w tym przypadku). Nazwijmy tę wartość n1, ponieważ odnosi się do pierwszego mnożonego okresu.
  3. Dzielimy n1 przez całkowity wolumen obrotu do tego okresu. To daje nam wartość VWAP przez pierwsze 5 minut handlu.
  4. Aby obliczyć kolejne wartości VWAP, musimy kontynuować dodawanie nowych wartości n (n2, n3, n4…) od każdego okresu do poprzednich wartości. Następnie musimy podzielić to przez całkowity wolumen do tego momentu.
Teraz wiemy, dlaczego VWAP nazywa się wskaźnikiem skumulowanym, ponieważ wartości rosną po kolejnych uzupełnieniach.


Co VWAP mówi traderom

Dla osób zainteresowanych bardziej pasywnym, długoterminowym stylem inwestycyjnym, VWAP może być stosowany jako punkt odniesienia dla aktualnych perspektyw rynkowych. Prosta strategia może polegać na wyłącznie kupowaniu aktywów, które są poniżej ich linii VWAP, co wskazuje, że są potencjalnie poniżej swojej wartości.

W związku z tym niektórzy inwestorzy mogą wykorzystać cenę przekraczającą linię VWAP jako sygnał do wejścia w pozycję. Jeżeli cena przebije się ponad VWAP, mogą oni wejść w pozycję long. Odwrotnie, jeżeli cena przebije się poniżej VWAP, mogą oni wejść w pozycję short.

W tym sensie VWAP może być używany podobnie do średnich kroczących. Gdy cena jest powyżej linii VWAP, można to interpretować jako rynek byka. Jeśli cena zaś znajduje się poniżej linii VWAP, można to interpretować jako rynek niedźwiedzia. Jest to oczywiście w dużym stopniu uzależnione od kontekstu struktury technicznej i należy podchodzić do tego z ostrożnością.
VWAP może być również używany do identyfikacji obszarów płynności. Może to być szczególnie przydatne dla instytucjonalnych traderów, którzy chcą wypełnić duże zlecenia. Wskaźnik ten pomaga im określić idealne punkty wejścia i wyjścia dla dużych transakcji, co może zmniejszyć ich wpływ na rynek.

VWAP może być również wykorzystywany do pomiaru skuteczności realizacji transakcji. Zlecenia kupna zrealizowane poniżej VWAP można uznać za dobre wypełnienia, ponieważ są niższe od średniej ceny aktywa ważonego w wolumenie. Z drugiej strony zlecenia kupna zrealizowane powyżej VWAP można uznać za nieprawidłowe wypełnienia, ponieważ zrealizowały powyżej średniej ceny aktywa ważonego w wolumenie.

Fakt, że niektórzy więksi inwestorzy kupują powyżej VWAP i sprzedają poniżej, może stanowić dodatkową korzyść dla rynku. Te działania w obu przypadkach kształtują cenę bliżej średniej w obu przypadkach. Gwarantuje to, że duzi traderzy nie wypychają ceny dalej od średniej swoimi działaniami. Niestety wieloryby handlują na największe skale i mogą mieć znaczący wpływ na rynek.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance kupisz pierwsze bitcoiny w prosty i bezpieczny sposób!Ograniczenia VWAP

VWAP jest w większości przydatny jako wskaźnik jednodniowy. Próba stworzenia wykresu VWAP na wiele dni może spowodować zniekształcenie średniej. W związku z tym VWAP działa najlepiej w analityce śróddziennej, to znaczy w analityce uwzględniającej jeden dzień handlowy lub mniej.

Podobnie jak średnie kroczące, VWAP jest opóźnionym wskaźnikiem, ponieważ jest oparty o dane poprzednich cen. Podobnie jak w przypadku średniej kroczącej, im więcej jest danych, tym większe jest opóźnienie. W związku z tym 20-minutowy wykres VWAP zareaguje szybciej na bieżące zmiany niż 200-minutowy wykres. 

Trzeba pamiętać, że skoro VWAP opiera się na danych dotyczących cen z przeszłości, to nie ma on żadnych funkcji przewidywania. 

Chociaż VWAP jest silnym wskaźnikiem używanym przez wielu inwestorów, nie należy go interpretować w oderwaniu od samej struktury kursu. Stwierdziliśmy na przykład, że cenę aktywa można uznać za zaniżoną, gdy cena jest poniżej linii VWAP. Jednak w silnym trendzie wzrostowym cena nie może być niższa od VWAP przez dłuższy czas.
Inwestorzy, którzy czekają na konkretny sygnał, mogą zostać na boku i stracić potencjalną szansę. W związku z tym brak handlu może nie być końcem świata. Jeśli strategia wejściowa tradera narzuca określone wydarzenie, a to wydarzenie nie nastąpi, nie powinien wchodzić w transakcję. Jeżeli jednak ich strategia jest dobrze przemyślana i konsekwentnie się jej trzymają, powinni dobrze sobie radzić przez długi czas. Niezależnie od tego, zasadnicze znaczenie ma zrozumienie ryzyka i zarządzanie nim.


Przemyślenia końcowe

VWAP jest wskaźnikiem, który mówi inwestorom jaka jest średnia cena aktywa dla danego okresu w stosunku do wolumenu. 

Niektórzy traderzy mogą korzystać z VWAP, aby wchodzić lub wychodzić z pozycji na podstawie przekroczenia ceny. Może to być szczególnie przydatne, pomagając w identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia dla dużych transakcji.
VWAP jest opóźnionym wskaźnikiem, co oznacza że nie ma predykcyjnych właściwości cenowych. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że najlepiej wykorzystać go do analizy śróddziennej. Podobnie jak w przypadku każdego innego narzędzia do analizy rynku, VWAP nie należy interpretować w oderwaniu i działa najlepiej w połączeniu z innymi technikami.
Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.