Vysvetlenie objemovo váženej priemernej ceny (Volume-Weighted Average Price, VWAP)
Domov
Články
Vysvetlenie objemovo váženej priemernej ceny (Volume-Weighted Average Price, VWAP)

Vysvetlenie objemovo váženej priemernej ceny (Volume-Weighted Average Price, VWAP)

Stredne pokročilý
Zverejnené May 13, 2020Aktualizované Jan 31, 2023
7m

Úvod

Technické ukazovatele sú nevyhnutnou súčasťou analýzy finančných trhov. Cieľom niektorých je znázorniť dynamiku, ako napr. index relatívnej sily (RSI), StochRSI alebo MACD. Iné je možné použiť na nájdenie potenciálnych bodov záujmu na grafe, ako napr. nástroj Fibonacci Retracement, parabolický SAR alebo bollingerské pásma.

Ktorý z ukazovateľov je však ten najzákladnejší? Pravdepodobne to je objem. Objem možno použiť ako nástroj na potvrdenie trendu, identifikáciu potenciálnych bodov obratu trendu a mnoho ďalších stratégií.

VWAP je spojením sily objemu a cenového pohybu na vytvorenie praktického ukazovateľa, ktorý sa ľahko používa. Obchodníci môžu používať VWAP ako nástroj na potvrdenie trendu alebo ako nástroj na identifikáciu vstupných a výstupných bodov.

Poďme sa hlbšie ponoriť do toho, čo je ukazovateľ VWAP, ako funguje a ako ho obchodníci môžu zapracovať do svojej obchodnej stratégie.


Čo je VWAP?

VWAP je skratka anglického výrazu pre objemovo váženú priemernú cenu. Ako už názov naznačuje, je to priemerná cena aktíva za dané obdobie vážená objemom.

graf príklad vwap


To, čo robí VWAP obzvlášť silným ukazovateľom, je spôsob, akým začleňuje objem do výpočtu priemernej ceny. Niektorí obchodníci si myslia, že objem, okrem samotného cenového pohybu, je najdôležitejšou metrikou. To, čo robí VWAP obzvlášť užitočným nástrojom pre analytikov aj obchodníkov, je spôsob, akým spája tieto dve dôležité metriky do jedného ukazovateľa.

VWAP môže naznačiť dominantný trhový trend, ako aj dôležité oblasti likvidity.

Ak si chcete prečítať viac o niektorých najužitočnejších technických indikátoroch, prečítajte si článok 5 základných indikátorov používaných v technickej analýze.


Ako sa počíta VWAP

Na väčšine obchodných rozhraní stačí len vybrať indikátor a výpočty sa urobia za vás. Bez ohľadu na to, ak budete poznať použitý vzorec, môžete ho používať ešte efektívnejšie. Ako sa teda vypočíta VWAP?

Na výpočet VWAP je potrebné sčítať obchodovanú hodnotu pre každú transakciu (cena vynásobená objemom) a potom ju vydeliť celkovým objemom.

VWAP = ∑ (typická cena * objem ) / ∑ objem

kde:

Typická cena = (vysoká + nízka + záverečná) / 3

Vypočítajme 5-minútovú čiaru VWAP pre aktívum. Musíme urobiť nasledujúce:

  1. Najprv musíme vypočítať typickú cenu pre prvú 5-minútovú sviečku. Spočítame ceny vysoká, nízka, záverečná a toto číslo vydelíme 3.

  2. Typickú cenu vynásobíme objemom za dané obdobie (v tomto prípade 5 minút). Nazvime túto hodnotu n1, keďže označuje prvé merané obdobie.

  3. Hodnotu n1 vydelíme celkovým objemom obchodov do tohto obdobia. Dostaneme hodnotu VWAP za prvých 5 minút obchodovania.

  4. Na výpočet následných hodnôt VWAP musíme pokračovať v pripočítavaní nových hodnôt n (n2, n3, n4…) z každého obdobia k predchádzajúcim hodnotám. Potom túto hodnotu vydelíme celkovým objemom až do tohto bodu.

Teraz už je jasné, prečo sa VWAP nazýva kumulatívny ukazovateľ, keďže hodnoty sa postupným pridávaním zvyšujú.


Aké informácie dáva ukazovateľ VWAP obchodníkom

Tí obchodníci, ktorí majú záujem o pasívnejší, dlhodobejší investičný štýl, môžu použiť VWAP ako benchmark pre aktuálny trhový výhľad. Jednoduchou stratégiou môže byť iba nákup aktív, ktoré sú pod čiarou VWAP, čo naznačuje, že sú potenciálne podhodnotené.

Na základe toho môžu niektorí obchodníci použiť cenu, ktorá pretne čiaru VWAP, ako signál na vstup do obchodu. Ak cena pretne čiaru VWAP a ide nad ňu, môžu isť do dlhej pozície. Naopak, ak cena pretne čiaru VWAP a ide pod ňu, môžu ísť do krátkej pozície.

V tomto zmysle možno ukazovateľ VWAP použiť podobne ako kĺzavé priemery. Keď je cena nad čiarou VWAP, trh sa môže vysvetľovať ako býčí. Keď je pod čiarou VWAP, môže sa vysvetľovať ako medvedí. Toto všetko samozrejme vo veľkej miere závisí od kontextu technického vzoru, preto by sa to malo vnímať s rezervou.

Ukazovateľ VWAP sa môže použiť aj na identifikáciu oblastí s likviditou. To môže byť užitočné najmä pre inštitucionálnych obchodníkov, ktorí chcú uskutočniť veľké objednávky. Indikátor im pomáha určiť ideálne vstupné a výstupné body pre veľké obchody, čo môže znížiť ich vplyv na trh.

Ukazovateľ VWAP je možné použiť aj na meranie efektívnosti vykonávania obchodu. V tomto zmysle sa môžu nákupné objednávky realizované pod čiarou VWAP považovať za dobré plnenia, pretože sú pod priemernou cenou aktíva váženou objemom. Naopak, nákupné objednávky realizované nad čiarou VWAP sa môžu považovať za zlé plnenia, keďže sú realizované nad priemernou cenou aktíva váženou objemom.

Skutočnosť, že niektorí veľkí obchodníci nakupujú pod úrovňou VWAP a predávajú nad ňou, môže ponúknuť trhu ďalšiu výhodu. V oboch prípadoch posúvajú tieto kroky cenu bližšie k priemeru. To zaisťuje, že veľkí obchodníci svojimi krokmi netlačia ceny ďalej od priemeru. Nezabudnite, že veľryby obchodujú s veľkými objemami a môžu mať významný vplyv na trhy.Obmedzenia VWAP

Ukazovateľ VWAP je väčšinou užitočný ako jednodňový ukazovateľ. Snaha o vytvorenie VWAP zahŕňajúceho viac dní môže znamenať skreslenie priemeru. Ukazovateľ VWAP ako taký funguje najlepšie pre analýzu v rámci jedného obchodného dňa alebo menej.

Podobne ako kĺzavé priemery, aj VWAP je zaostávajúci ukazovateľ, pretože je založený na údajoch o cenách z minulosti. Podobne ako v prípade kĺzavého priemeru, čím viac údajov, tým väčšie oneskorenie. Podľa vyššie uvedeného teda 20-minútový VWAP bude reagovať na aktuálne cenové pohyby rýchlejšie ako 200-minútový VWAP. 

Je dôležité mať na pamäti, že keďže ukazovateľ VWAP je založený na minulých údajoch o cenách, nemá žiadne prediktívne schopnosti. 

Aj keď je VWAP silným ukazovateľom a používa ho mnoho obchodníkov, nemožno ho interpretovať izolovane. Napríklad bolo uvedené, že aktívum sa môže považovať za podhodnotené, keď je cena pod čiarou VWAP. Pri silnom vzostupnom trende však cena pomerne dlhý čas nemusí klesnúť pod VWAP.

Obchodníci, ktorí čakajú na tento špecifický signál, môžu zostať na vedľajšej koľaji a premeškať potenciálnu príležitosť. Aj napriek tomu je možné povedať, že zmeškanie obchodu nemusí znamenať koniec sveta. Ak vstupná stratégia obchodníkovi hovorí, že sa má stať určitá udalosť, a táto udalosť nenastane, nemal by vstúpiť do obchodu. Ak je však jeho stratégia dobre premyslená a dôsledne sa jej drží, z dlhodobého hľadiska by mal byť úspešný. Bez ohľadu na prístup, dôležité je pochopiť a riadiť riziká.


Záverečné myšlienky

VWAP je ukazovateľ, ktorý obchodníkom dáva informácie o priemernej cene aktíva za príslušné obdobie v pomere k objemu. 

Niektorí obchodníci môžu použiť VWAP na vstup alebo výstup z pozícií na základe kríženia s cenou. Toto môže byť obzvlášť užitočné pri identifikácii potenciálnych vstupných a výstupných bodov pre veľké obchody.

VWAP je oneskorený ukazovateľ, čo znamená, že nemá žiadne prediktívne schopnosti čo sa týka ceny. Niektorí obchodníci tvrdia, že najlepšie je používať ho na analýzu v rámci jedného dňa. Ako pri akomkoľvek inom nástroji na analýzu trhu, ukazovateľ VWAP by sa nemal interpretovať izolovane. Najlepšie funguje v kombinácii s inými technikami.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.