Τι είναι οι αλγοριθμικές συναλλαγές και πώς λειτουργούν;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι οι αλγοριθμικές συναλλαγές και πώς λειτουργούν;

Τι είναι οι αλγοριθμικές συναλλαγές και πώς λειτουργούν;

Έχει δημοσιευτεί May 31, 2024Έχει ενημερωθεί Jul 11, 2024
7m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Οι αλγοριθμικές συναλλαγές χρησιμοποιούν αλγορίθμους υπολογιστών για να αυτοματοποιήσουν την αγορά και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.

  • Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις αλγοριθμικές συναλλαγές είναι η μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου (VWAP), η μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWAP) και το ποσοστό του όγκου (POV).

  • Παρόλο που οι αλγοριθμικές συναλλαγές ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και απομακρύνουν τις συναισθηματικές προκαταλήψεις από τις συναλλαγές, αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις, όπως η τεχνική πολυπλοκότητα και οι πιθανές αστοχίες του συστήματος. 

Εισαγωγή

Τα συναισθήματα συχνά παρεμποδίζουν την ορθολογική λήψη αποφάσεων κατά τις συναλλαγές. Οι αλγοριθμικές συναλλαγές προσφέρουν μια λύση αυτοματοποιώντας τη διαδικασία συναλλαγών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τι είναι οι αλγοριθμικές συναλλαγές, πώς λειτουργούν, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους.

Τι είναι οι αλγοριθμικές συναλλαγές;

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές συνεπάγονται τη χρήση αλγορίθμων υπολογιστών για τη δημιουργία και εκτέλεση εντολών αγοράς και πώλησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτοί οι αλγόριθμοι αναλύουν τα δεδομένα της αγοράς και εκτελούν συναλλαγές με βάση συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις που θέτει ο επενδυτής. Στόχος είναι να γίνουν οι συναλλαγές αποτελεσματικότερες και να απομακρυνθούν οι συναισθηματικές προκαταλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα των συναλλαγών.

Πώς λειτουργούν οι αλγοριθμικές συναλλαγές;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αλγοριθμικών συναλλαγών και δεν είναι όλοι αποτελεσματικοί ή επιτυχημένοι. Αλλά για να σας δώσουμε μια εικόνα, θα εξετάσουμε μερικά απλά παραδείγματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία και να δώσουν μια βασική ιδέα για το πώς λειτουργούν στην πράξη.

Καθορισμός της στρατηγικής

Το πρώτο βήμα στις αλγοριθμικές συναλλαγές είναι να καθορίσετε μια στρατηγική συναλλαγών. Αυτό μπορεί να βασιστεί σε διάφορους παράγοντες, όπως οι μεταβολές των τιμών ή τα τεχνικά μοτίβα. Για παράδειγμα, μια στρατηγική συναλλαγών μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η αγορά όταν η τιμή υποχωρεί κατά 5% και η πώληση όταν αυξάνεται κατά 5%.

Προγραμματισμός του αλγορίθμου

Το επόμενο βήμα είναι να μεταφραστεί αυτή η στρατηγική σε έναν αλγόριθμο υπολογιστή. Αυτό περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των κανόνων και των προϋποθέσεων σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να παρακολουθεί την αγορά και να εκτελεί αυτόματα συναλλαγές.

Η Python είναι μια δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού για αυτόν τον σκοπό επειδή είναι απλή και διαθέτει ισχυρές βιβλιοθήκες. Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να κωδικοποιηθεί σε Python ένας απλός αλγόριθμος συναλλαγών για συναλλαγές Bitcoin:

Αυτός ο κώδικας χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη yfinance για τη λήψη δεδομένων ιστορικού για το Bitcoin (BTC-USD) και τη βιβλιοθήκη pandas για τη διαχείριση των δεδομένων. Η στρατηγική συναλλαγών καθορίζεται με τη δημιουργία σημάτων αγοράς και πώλησης με βάση τις μεταβολές των τιμών. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ενεργοποιεί ένα σήμα αγοράς όταν η τιμή υποχωρεί κατά 5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας και ένα σήμα πώλησης όταν η τιμή αυξάνεται κατά 5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Η συνάρτηση execute_strategy επαναλαμβάνει τα δεδομένα και εκδίδει εντολές αγοράς ή πώλησης με βάση τα σήματα.

Δοκιμή

Πριν από την κυκλοφορία του αλγορίθμου, γίνεται δοκιμή με δεδομένα ιστορικού της αγοράς για να διαπιστωθεί η απόδοσή του στο παρελθόν. Αυτό βελτιώνει τη στρατηγική και βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς να κάνετε δοκιμή backtest της παραπάνω στρατηγικής:

Αυτός ο κώδικας προσομοιώνει την αγορά και την πώληση Bitcoin με βάση τα σήματα που παράγει ο αλγόριθμος, παρακολουθώντας το υπόλοιπο με το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργία δοκιμής backtest ορίζει αρχικά ένα υπόλοιπο λογαριασμού, επαναλαμβάνει τα δεδομένα για να εκτελέσει εντολές αγοράς και πώλησης και εκδίδει το αρχικό και το τελικό υπόλοιπο. Αυτό βοηθά να αξιολογηθεί η απόδοση της στρατηγικής κατά το διάστημα ιστορικού.

Εκτέλεση

Μόλις ο αλγόριθμος ελεγχθεί σωστά, μπορεί να συνδεθεί με μια πλατφόρμα συναλλαγών ή ένα ανταλλακτήριο για την εκτέλεση συναλλαγών. Ο αλγόριθμος παρακολουθεί συνεχώς την αγορά και όταν εντοπίσει μια ευκαιρία συναλλαγής που πληροί τα κριτήριά του, υποβάλει αυτόματα τη συναλλαγή.

Πολλές πλατφόρμες προσφέρουν διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών (API) που επιτρέπουν στους αλγορίθμους να αλληλεπιδρούν με την αγορά μέσω προγραμματισμού. Ακολουθεί ένα παράδειγμα υποβολής μιας εντολής στην τρέχουσα τιμή αγοράς μέσω του API της Binance:

Αυτός ο κώδικας χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη binance για να συνδεθεί με το API της Binance. Το πρόγραμμα δρομολογεί τον πελάτη με ένα κλειδί API και μια μυστική φράση και, στη συνέχεια, υποβάλει εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς για ένα συγκεκριμένο ποσό Bitcoin (BTC) έναντι USDT. Εκτυπώνεται η ανταπόκριση από το API, η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της εντολής.

Παρακολούθηση

Αφού ο αλγόριθμος ενεργοποιηθεί, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι αποδίδει τα αναμενόμενα. Ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές με βάση τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ή τις μετρήσεις απόδοσης.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μηχανισμούς καταχώρισης που καταγράφουν τις ενέργειες του αλγορίθμου και τις μετρήσεις απόδοσης για έλεγχο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα προσθήκης αρχείων καταχώρισης στον αλγόριθμο:

Αυτός ο κώδικας εγκαθιστά έναν μηχανισμό καταχώρισης χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη logging της Python. Δημιουργεί ένα αρχείο καταχώρισης με όνομα trading.log και καταγράφει τις ενέργειες αγοράς και πώλησης μαζί με τη χρονοσήμανση και την τιμή στην οποία πραγματοποιούνται οι ενέργειες. Αυτό βοηθά να τηρείται ένα λεπτομερές αρχείο όλων των συναλλαγών που εκτελούνται από τον αλγόριθμο, διευκολύνοντας την ανάλυση των επιδόσεων και τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Στρατηγικές αλγοριθμικών συναλλαγών

Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων δεικτών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι σε στρατηγικές αλγοριθμικών συναλλαγών.

Μέση σταθμισμένη τιμή βάσει όγκου (Volume-Weighted Average Price ή VWAP)

Το VWAP είναι ένας δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια στρατηγική συναλλαγών που έχει ως στόχο την εκτέλεση μιας εντολής όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέση σταθμισμένη τιμή βάσει όγκου. Σκοπός είναι ο διαχωρισμός της συνολικής εντολής σε μικρότερα κομμάτια και η εκτέλεσή τους σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την αντιστοίχιση με τη μέση σταθμισμένη τιμή της αγοράς βάσει όγκου.

Μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWAP)

Η στρατηγική TWAP μοιάζει με τη στρατηγική VWAP, αλλά εστιάζει στην ομοιόμορφη εκτέλεση των συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου και όχι στη στάθμισή τους με βάση τον όγκο. Αυτή η στρατηγική έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των εντολών μεγάλου όγκου στην τιμή της αγοράς, κατανέμοντάς τες σε βάθος χρόνου.

Ποσοστό όγκου (POV)

Το POV περιλαμβάνει την εκτέλεση συναλλαγών με βάση ένα προκαθορισμένο ποσοστό του όγκου της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει ως στόχο την εκτέλεση συναλλαγών που αντιπροσωπεύουν το 10% του συνολικού όγκου της αγοράς κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αυτή η στρατηγική προσαρμόζει τον ρυθμό εκτέλεσης με βάση τη δραστηριότητα της αγοράς για να περιορίσει στο ελάχιστο τον αντίκτυπο στην αγορά.

Πλεονεκτήματα των αλγοριθμικών συναλλαγών

Αποδοτικότητα

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές μπορεί να εκτελούν εντολές σε υψηλές ταχύτητες, συχνά μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, γεγονός που επιτρέπει στους επενδυτές να επωφελούνται ακόμη και από μικρές μεταβολές της αγοράς.

Συναλλαγές χωρίς συναισθήματα

Οι αλγόριθμοι λειτουργούν με βάση προκαθορισμένους κανόνες και δεν επηρεάζονται από συναισθήματα, όπως το FOMO ή η απληστία. Αυτό μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο παρορμητικών αποφάσεων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα των συναλλαγών.

Περιορισμοί των αλγοριθμικών συναλλαγών

Τεχνική πολυπλοκότητα

Η ανάπτυξη και διατήρηση αλγορίθμων συναλλαγών απαιτεί τεχνικές γνώσεις τόσο στον προγραμματισμό όσο και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο για πολλούς επενδυτές.

Αστοχίες συστήματος

Τα συστήματα αλγοριθμικών συναλλαγών είναι ευάλωτα σε τεχνικά ζητήματα, όπως σφάλματα λογισμικού, προβλήματα συνδεσιμότητας και βλάβες υλισμικού. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες εφόσον δεν γίνεται σωστή διαχείριση.

Συμπεράσματα

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές περιλαμβάνουν τη χρήση προγραμμάτων υπολογιστών για την αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών βάσει προκαθορισμένων κανόνων και κριτηρίων. Παρόλο που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συναλλαγές χωρίς συναισθήματα, συνοδεύεται επίσης από προκλήσεις, όπως η τεχνική πολυπλοκότητα και ο κίνδυνος αστοχίας του συστήματος.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.