Co je kryptoměnový index strachu a chamtivosti?
Domů
Články
Co je kryptoměnový index strachu a chamtivosti?

Co je kryptoměnový index strachu a chamtivosti?

Začátečníci
Zveřejněno Jul 7, 2021Aktualizováno Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Crypto Fear and Greed Index poskytuje pro sentiment trhu s kryptoměnami skóre od 0 do 100. Je založen na indexu CNNMoney Fear and Greed pro analýzu akciového trhu. 

Strach (skóre 0 až 49) indikuje podhodnocení a nadměrnou nabídku na trhu. Chamtivost (skóre 50 až 100) naznačuje nadhodnocení kryptoměn a možnou bublinu.

Sledování změn v míře strachu a chamtivosti se může stát součástí vaší obchodní strategie při rozhodování o vstupu na trh s kryptoměnami nebo o jeho opuštění.


Úvod

Když se dobrý obchodník nebo investor rozhoduje, zda má na kryptotrhu nakupovat nebo prodávat, vždy hledá podpůrné údaje. Můžete se dívat na grafy, analyzovat fundamentální údaje a sledovat sentiment na trhu. Studovat všechny dostupné metriky a indexy však není nejefektivnější využití času. Index Crypto Fear and Greed je kombinací sentimentu a fundamentálních metrik, které umožňují získat náhled na strach a chamtivost trhu. I když byste se neměli spoléhat pouze na tento ukazatel, může vám pomoci získat celkový pocit z trhů s kryptoměnami.

cta


Co je index?

Index tradičně využívá více datových bodů a spojuje je do jednoho statistického ukazatele. Možná jste již slyšeli o známém indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA), který sleduje akciový trh. DJIA je cenově vážená kombinace 30 velkých společností kótovaných na mnoha burzách v USA. Obchodníci a investoři si mohou koupit DJIA, aby získali kombinovanou expozici vůči akciím těchto společností.

Index Crypto Fear and Greed je také váženým měřítkem tržních dat, ale tím podobnost končí. Index Crypto Fear and Greed není něco, co si můžete koupit, ani žádný finanční nástroj. Je to jen tržní ukazatel, který může doplnit vaši analýzu.


Co je tržní ukazatel?

Tržní ukazatele usnadňují obchodníkům a investorům analýzu tržních dat. Ukazatele existují ve všech formách analýzy trhu: technická analýza, fundamentální analýza a analýza sentimentu. Pokud jste již experimentovali s technickou analýzou (TA), pravděpodobně již nějaké zkušenosti s ukazateli máte. Ty sahají od jednoduchých klouzavých průměrů až po složité obrazce grafu, jako jsou ukazatele Ichimoku Clouds. Ukazatele TA se zabývají analýzou cen, objemu obchodování a dalších statistických trendů.

Ukazatelé fundamentální analýzy mají jiný přístup. Při zkoumání tokenu nebo akcie se v podstatě snažíte určit základní hodnotu projektu. Váš výzkum může například zahrnovat počet uživatelů a celkovou tržní hodnotu zkombinovanou do ukazatele.

Kromě toho máme ukazatele tržního sentimentu, které měří pocity a myšlenky investorů a obchodníků. Index Crypto Fear and Greed je jen jedním z mnoha. Mezi další příklady patří The Bull & Bear Index od Augmento a WhaleAlert, který sleduje velké převody velryb na kryptoměnovém trhu. Kryptovýzkum se do jisté míry opírá o analýzu sociálních médií, komunity a veřejného mínění. Z tohoto důvodu se u této třídy aktiv může hodit analýza sentimentu.


Co přesně je Fear and Greed Index?

CNNMoney původně vytvořilo index strachu a chamtivosti, aby analyzovalo sentiment na trhu s akciemi. Platforma alternative.me od té doby vytvořila svou verzi přizpůsobenou kryptoměnovému trhu. 

Crypto Fear and Greed Index analyzuje koš různých trendů a tržních ukazatelů, aby určil, zda účastníci trhu pociťují chamtivost nebo strach. Skóre 0 znamená extrémní strach, zatímco 100 znamená extrémní chamtivost. Skóre 50 ukazuje, že trh je spíše neutrální.

Strach na trhu může být známkou toho, že kryptoměny jsou podhodnocené. Přílišný strach na trhu může vést k nadměrnému prodeji a panice. Strach nemusí nutně znamenat, že trh vstoupil do dlouhodobého medvědího trendu. Místo toho jej můžete považovat za krátkodobou nebo střednědobou referenci celkového sentimentu na trhu.

Chamtivost na trhu je opačná situace. Pokud jsou investoři a obchodníci chamtiví, může dojít k nadhodnocení a vzniku bubliny. Představte si situaci, kdy FOMO (strach z propásnutí příležitosti) způsobí, že investoři rozpumpují trhy a nadhodnotí cenu Bitcoinu. Jinými slovy, zvýšená chamtivost může vést k nadměrné poptávce, která uměle navyšuje cenu.


Jak funguje Crypto Fear and Greed Index?

Každý den Alternate.me vypočítá novou hodnotu od 0 do 100. Od července 2021 používá Crypto Fear and Greed Index pouze informace týkající se Bitcoinu. Důvodem je výrazná korelace BTC s kryptoměnovým trhem jako celkem, pokud jde o cenu a sentiment. Do budoucna se plánuje pokrytí dalších velkých coinů, pravděpodobně včetně Etheru (ETH) a BNB.

index strachu a chamtivosti


Stupnici indexu můžete rozdělit do následujících kategorií:

  • 0–24: Extrémní strach (oranžová)

  • 25–49: Strach (žlutohnědá/žlutá)

  • 50–74: Chamtivost (světle zelená)

  • 75–100: Extrémní chamtivost (zelená)

Index vypočítává hodnotu kombinací pěti různých vážených tržních faktorů. Pojďme se na to podívat:

1. Volatilita (25 % indexu). Volatilita měří aktuální hodnotu Bitcoinu pomocí průměrů za posledních 30 a 90 dní. Index zde používá volatilitu jako zástupný ukazatel nejistoty na trhu.

2. Dynamika/objem trhu (25 % indexu). Aktuální obchodní objem a tržní dynamika Bitcoinu se porovnávají s předchozími 30 a 90denními průměrnými hodnotami a poté se kombinují. Neustálé nákupy ve velkém objemu naznačují pozitivní nebo chamtivý sentiment na trhu.

3. Sociální média (15% indexu). Tento faktor se zabývá počtem hashtagů na Twitteru souvisejících s Bitcoinem a konkrétně mírou jejich interakce. Stálé a neobvykle vysoké množství interakcí obvykle souvisí spíše s chamtivostí trhu než se strachem.

4. Bitcoinová dominance (10% indexu). Tento údaj měří dominanci BTC na trhu. Zvýšená dominance na trhu ukazuje nové investice do coinu a možnou realokaci prostředků z altcoinů.

5. Trendy Google (10% indexu). Na základě údajů o vyhledávacích dotazech souvisejících s Bitcoinem v rámci služby Google Trends může index poskytnout přehled o tržním sentimentu. Například nárůst počtu vyhledávání „Bitcoin Scam“ by znamenal větší strach na trhu.

6. Výsledky průzkumu (15% indexové skóre). Tento údaj je v současnosti již nějakou dobu pozastaven.


Proč je Crypto Fear and Greed Index užitečný?

Crypto Fear and Greed Index může být cenným nástrojem pro kontrolu změn sentimentu na trhu. Velké výkyvy mohou poskytnout příležitost ke vstupu nebo výstupu dříve, než zbytek trhu začne následovat daný trend. Krátký příklad si můžeme ukázat, když se podíváme na celkovou tržní kapitalizaci kryptoměn za poslední tři měsíce oproti hodnotám indexu.

fear greed index img1


Bod 1 ukazuje 26. duben 2021, kdy došlo k výraznému výkyvu hodnoty indexu ze 73 (chamtivost) na 27 (strach). Bod 2 ukazuje začátek dalšího poklesu 12. května 2021 z 68 (chamtivost) na 26 (strach). Porovnáním těchto změn můžeme zjistit, zda se to shoduje s celkovou kapitalizací kryptoměnového trhu.

fear greed index img2


Bod 1 opět ukazuje, že 26. duben začíná na hodnotě 1,78 bilionu dolarů (USD) a poté se vyšplhá až na maximum 2,53 bilionu dolarů 12. května. Pokud to zkombinujete s tím, co vidíme výše, uvidíte velký výkyv sentimentu od chamtivosti ke strachu, který se shoduje s lokálním dnem kryptoměnové tržní kapitalizace. Jak se trh stává chamtivějším, celková tržní kapitalizace roste, dokud nedosáhne svého maxima. V maximu sentiment opět prudce klesá.

Na našem příkladu se index ukázal jako užitečný při hledání nákupní příležitosti a předvídání výprodeje na trhu. Pomocí indexu si můžete ověřit, zda jsou vaše emocionální reakce přehnané, nebo v souladu s trhem. Ale bude to vždy užitečné pro každou situaci? S velkou pravděpodobností ne.


Lze index použít pro dlouhodobou analýzu?

Ukazatel nefunguje tak dobře při dlouhodobé analýze krypto tržních cyklů. V rámci býčího nebo medvědího běhu dochází k několika cyklům strachu a chamtivosti. Tyto změny nálady jsou užitečné pro swingové obchodníky, kteří je mohou využít. Pro investory, kteří chtějí držet kryptoměnu, však bude obtížné předpovědět změnu z býčího trhu na medvědí trh pouze na základě indexu. Pro získání dlouhodobé perspektivy je třeba analyzovat další aspekty trhu.

Jako vždy doporučujeme nespoléhat se pouze na jeden ukazatel nebo styl analýzy. Před investováním peněz si nezapomeňte udělat vlastní průzkum (DYOR) a investujte jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.

cta2


Závěrem

Index Crypto Fear and Greed Index je jednoduchý způsob, jak shromáždit a shrnout celou řadu fundamentálních metrik a metrik tržního sentimentu. Místo toho, abyste to dělali sami, se můžete spolehnout na ukazatel pro sledování sociálních médií, Google Trends a další statistiky. Pokud jej chcete zahrnout do své analýzy, zvažte jeho doplnění o další metriky a ukazatele, abyste získali vyváženější pohled.