Co je kryptoměnový indexový fond?
Domů
Články
Co je kryptoměnový indexový fond?

Co je kryptoměnový indexový fond?

Pokročilí
Zveřejněno Dec 9, 2022Aktualizováno Aug 24, 2023
5m

TL;DR

Kryptoměnový indexový fond jednoduše přebírá myšlenku tradičního indexového fondu – investičního nástroje určeného ke sledování výkonnosti vybraného tržního indexu – a místo akcií společností používá jako podkladová aktiva kryptoměny.

Úvod

Když chcete porozumět kryptoměnovému indexovému fondu, musíte nejdřív vědět, jak fungují tržní indexy. Tržní index je stručně řečeno způsob využití dat ke sledování a měření výkonnosti akciového trhu nebo určité skupiny společností a s nimi spojených akcií.

Kryptoměnový indexový fond jednoduše přebírá myšlenku tradičního indexového fondu a místo akcií společností používá jako podkladová aktiva kryptoměny. Kryptoměnové indexové fondy jsou ale pořád ještě v plenkách a v současné době jich existuje jen velmi málo.

Co je tradiční indexový fond?

Než se začneme zabývat kryptoměnovými indexovými fondy, vysvětlíme si základy tradičních indexových fondů. Indexový fond je zjednodušeně řečeno investiční portfolio navržené tak, aby sledovalo určitý koš podkladových aktiv. 

Konkrétněji se tradiční indexový fond obvykle popisuje jako typ podílového fondu, který je strukturován tak, aby svým složením a výkonností odpovídal určitému indexu finančního trhu, jako je S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average.

Co je ale podílový fond? A co je to index finančního trhu? 

Podílový fond je finanční nástroj, který lidem umožňuje sdružovat peníze ve spravovaném fondu, který se pak investováním do aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy, snaží pro zúčastněné strany dosáhnout zisku. Portfolio podílového fondu je sestaveno tak, aby odpovídalo určitým investičním cílům stanoveným fondem a jeho správcem. 

Tržní index je způsob, jak pomocí dat sledovat a měřit výkonnost akciového trhu nebo jeho části. Mezi příklady tržních indexů patří například S&P 500, Dow Jones Industrial Average nebo FTSE 100.

  • Index S&P 500 sleduje výkonnost akcií 500 velkých a významných veřejně obchodovaných společností v USA.

  • Index Dow Jones Industrial Average sleduje výkonnost akcií 30 obzvlášť významných společností kótovaných v USA.

  • Index FTSE 100 sleduje výkonnost akcií 100 největších společností podle tržní kapitalizace na londýnské burze.  

V případě indexového fondu je proto investiční portfolio sestaveno tak, aby kopírovalo složení určitého tržního indexu (určeného fondem). Cílem tohoto fondu je jednoduše vyrovnat výkonnost tržního indexu jako celku.

U podílového fondu naopak portfolio sestavuje správce fondu na základě svého přesvědčení, do čeho aktivně investovat, a jeho cílem je překonat trh.

Výhody a nevýhody tradičních indexových fondů

Indexové fondy se používají k takzvanému pasivnímu investování, které přináší výnosy v souladu s širším akciovým trhem. Cílem není překonávat trh, ale jednoduše pohyby tržního indexu kopírovat. Studie ukazují, že pasivní fondy mají z dlouhodobého hlediska lepší výkonnost než aktivní fondy.

Jednou z hlavních výhod indexových fondů proto je, že ve srovnání s aktivně řízenými fondy přináší z dlouhodobého hlediska lepší výsledky. Například průměrný roční výnos indexu S&P 500 od roku 1957 (kdy byl tento index poprvé rozšířen na 500 akcií) do konce roku 2021 činil 11,88 %. 

Indexový fond zároveň diverzifikuje portfolio, protože se v podstatě skládá z mnoha malých částí jednotlivých společností v indexu. To znamená, že vaše investice není závislá na úspěchu jedné společnosti, ale sleduje výkonnost celého indexu jako celku. Stručně řečeno, indexový fond nabízí expozici vůči širšímu trhu. 

A protože indexový fond jednoduše kopíruje složení sledovaného indexu, složení vašeho portfolia se mění jen zřídka, což vede k nižším provozním a obchodním nákladům a nižším poplatkům.

Nevýhodou je ale velmi malá flexibilita. Aktivně řízený fond se může akcií se špatnými výsledky zbavit a při dobrém řízení překonat širší trh. Když index klesne, indexový fond vykáže ztrátu, zatímco aktivně řízený fond může přinést zisky i při poklesu.

Co je kryptoměnový indexový fond?

Když už víte, co je to tradiční indexový fond, snadno teď porozumíte kryptoměnovému indexovému fondu. Mnoho změn v oblasti kryptoměn je možné považovat za vylepšení tradičních trhů a produktů pro prostředí Webu 3 a kryptoměnový indexový fond není výjimkou. Jednoduše přebírá myšlenku a strukturu tradičního indexového fondu a místo akcií a dluhopisů společností používá jako podkladová aktiva kryptoměny.

Indexový fond S&P 500 například investuje sdružené peníze do koše akcií 500 společností z tržního indexu S&P 500. Kryptoměnový indexový fond bude investovat peníze do koše různých kryptoměn.

Kryptoměnový indexový fond je zjednodušeně řečeno investiční nástroj pro investování do fondu, který tyto peníze investuje do určitého indexu kryptoměn. Kryptoměnový indexový fond tak poskytuje přístup k diverzifikovanému portfoliu digitálních aktiv, aniž byste museli jednotlivé tokeny ve fondu kupovat zvlášť.

V čem se kryptoměnový indexový fond liší?

Hlavním rozdílem mezi tradičním indexovým fondem a kryptoměnovým indexovým fondem je samozřejmě typ aktiv, do kterých jednotlivé fondy investují. 

Dalším důležitým rozdílem je to, že kryptoměnové trhy mohou zažívat větší volatilitu než tradiční trhy. Kryptoměnové indexové fondy proto mohou zaznamenávat větší cenové pohyby než tradiční indexové fondy, takže někdo, kdo investuje do kryptoměnového indexového fondu, může dosáhnout většího zisku, ale zároveň zaznamenat i větší ztráty.

Kromě potenciálně vyšších rizik a výnosů je dalším rozdílem mezi tradičními a kryptoměnovými indexovými fondy počet dostupných produktů a snadnost přístupu pro investory. Tradičních indexových fondů, které sledují nejrůznější tržní indexy, existují stovky, ne-li tisíce. Kryptoměnové indexové fondy jsou ale pořád ještě relativně nové a v současné době jich je pro širokou veřejnost k dispozici jen velmi málo.

Závěrem

S dalším vývojem a dozráváním kryptoměn je pravděpodobné, že pro běžné uživatele budou jako investiční příležitost vznikat další kryptoměnové indexové fondy. Tyto fondy jsou na tradičních trzích oblíbené a vyhovují širokému okruhu obchodníků. Kryptoměny neustále dosahují nových milníků a lákají nové uživatele, takže zastánci obchodování s indexovými fondy budou pravděpodobně prosazovat vznik dalších kryptoměnových fondů.

Související články: