Какво представлява индексът на крипто страха и алчността?
Начало
Статии
Какво представлява индексът на крипто страха и алчността?

Какво представлява индексът на крипто страха и алчността?

Начинаещ
Публикувано Jul 7, 2021Актуализирано Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Индексът на крипто страха и алчността осигурява оценка от 0 до 100 за настроенията на крипто пазара. Той се основава на индекса на страха и алчността на CNNMoney за анализ на фондовия пазар. 

Страхът (резултат от 0 до 49) показва подценяване и излишно предлагане на пазара. Алчността (резултат от 50 до 100) предполага надценяване на криптовалутите и възможен балон.

Забелязването на промени в нивото на страх и алчност може да стане част от вашата търговска стратегия, когато избирате да влезете или излезете от крипто пазара.


Въведение

Когато решава дали да купува или продава на крипто пазара, добрият търговец или инвеститор винаги търси подкрепящи данни. Могат да бъдат използвани налични графики, основополагащи анализи и настроения на пазара. Изучаването на всеки наличен показател и индекс обаче не е най-ефективното използване на времето. С индекса на крипто страха и алчността, комбинация от настроения и фундаментални показатели дава представа за страха и алчността на пазара. Въпреки че не трябва да разчитате само на този индикатор, той може да ви помогне да разберете общото усещане за пазарите на криптовалута.


Какво е индекс?

Традиционно индексът взема множество точки от данни и ги комбинира в един статистически измерител. Може би вече сте чували за Dow Jones Industrial Average (DJIA), известен индекс, който проследява фондовия пазар. DJIA е ценово претеглена комбинация от 30 големи компании, котирани на множество фондови борси в САЩ. Търговците и инвеститорите могат да купят DJIA, за да получат комбинирана експозиция към акциите на тези компании.

Индексът на крипто страха и алчността също е претеглена мярка за пазарните данни, но с това приликите свършват. Индексът на крипто страха и алчността не е нещо, което можете да закупите, нито някакъв финансов инструмент. Това е просто пазарен показател, който може да допълни вашия анализ.


Какво е пазарен показател?

Пазарните показатели улесняват търговците и инвеститорите да анализират пазарните данни. Показатели съществуват във всички форми на пазарен анализ: технически анализ, фундаментален анализ и анализ на настроенията. Ако вече сте експериментирали с технически анализ (TA), вероятно имате известен опит с показателите. Те варират от прости пълзящи средни до сложни диаграми като облаци Ичимоку. Индикаторите за технически анализ се занимават с анализиране на цените, обема на търговията и други статистически тенденции.
Показателите за фундаментален анализ имат различен подход. Когато изследвате токен или акция, вие по същество се опитвате да определите основната фундаментална стойност на проекта. Например вашето проучване може да включва броя на потребителите и общата пазарна стойност, комбинирани в показател.
Освен това имаме индикатори за настроения на пазара, които измерват чувствата и мислите на инвеститорите и търговците. Индексът на крипто страха и алчността е само един от многото. Други примери включват Индекса на биковете и мечките от Augmento и WhaleAlert, който проследява големи трансфери от китове на крипто пазарите. До известна степен крипто изследванията разчитат в голяма степен на анализа на социалните медии, общността и общественото мнение. Поради тази причина анализът на настроенията може да бъде полезен за този клас активи.


Какво всъщност представлява индексът на страха и алчността?

CNNMoney първоначално създаде индекса на страха и алчността, за да анализира настроенията на пазара за акции и дялове. Оттогава Alternative.me направиха своята версия, съобразена с крипто пазара. 

Индексът на крипто страха и алчността анализира кошница с различни тенденции и пазарни показатели, за да определи дали участниците на пазара се чувстват алчни или уплашени. Резултат 0 показва изключителен страх, докато 100 предполага изключителна алчност. Резултат от 50 показва, че пазарът е относително неутрален.

Пазар с преобладаващ страх може да е индикация, че криптовалутите са подценени. Твърде много страх на пазара може да доведе до свръхпродажба и излишна паника. Страхът не означава непременно, че пазарът е навлязъл в дългосрочен мечи тренд. Вместо това можете да мислите за това като за краткосрочна или средносрочна препратка към общите настроения на пазара.
Алчността на пазара е обратната ситуация. Ако инвеститорите и търговците са алчни, има възможност за надценяване и балон. Представете си ситуация, в която FOMO (страх от пропускане) кара инвеститорите да изпомпват пазарите, надценявайки цената на биткойн. С други думи, повишената алчност може да доведе до прекомерно търсене, изкуствено завишаване на цената.


Как работи индексът на крипто страха и алчността?

Всеки ден Alternate.me изчислява нова стойност от 0 до 100. От юли 2021 г. индексът на крипто страх и алчност използва само информация, свързана с биткойн. Причината за това е значителната свързаност на BTC с крипто пазара като цяло, що се отнася до цената и настроенията. В бъдеще има планове за покриване на други големи криптовалути, вероятно включително Ether (ETH) и BNB.


Можете да разделите скалата на индекса в следните категории:

  • 0-24: изключителен страх (оранжево)
  • 25-49: страх (кехлибарено/жълто)
  • 50-74: алчност (светло зелено)
  • 75-100: изключителна алчност (зелено)

Индексът изчислява стойността чрез комбиниране на пет различни претеглени пазарни фактора. Нека да разгледаме:

1. Волатилност (25% от индекса). Волатилността измерва текущата стойност на биткойн със средни стойности за последните 30 и 90 дни. Тук индексът използва волатилност като заместител за несигурността на пазара.
2. Инерция/обем на пазара (25% от индекса). Текущият обем на търговия с биткойн и пазарната инерция се сравняват с предишните 30 и 90-дневни средни стойности и след това се комбинират. Постоянното купуване на големи обеми предполага положителни или алчни пазарни настроения.
3. Социални медии (15% от индекса). Този фактор разглежда броя на хаштаговете в Twitter, свързани с биткойн, и по-специално степента на неговото взаимодействие. Обикновено постоянното и необичайно голямо количество взаимодействия се отнася повече до пазарна алчност, отколкото до страх.
4. Доминиране на биткойн (10% от индекса). Този параметър измерва доминирането на BTC на пазара. Повишеното доминиране на пазара показва нови инвестиции в криптовалутата и възможно преразпределение на средства от алткойните.
5. Google Тенденции (10% от индекса). Разглеждайки данните на Google Тенденции за заявки за търсене, свързани с биткойн, индексът може да даде представа за настроенията на пазара. Например, увеличаването в търсенията на „биткойн измама“ би показало по-голям страх на пазара.
6. Резултати от проучването  (15% индекс). В момента този параметър е на пауза и е така от известно време.


Защо индексът на крипто страха и алчността е полезен?

Индексът на крипто страха и алчността може да бъде ценен инструмент за проверка на промените в настроенията на пазара. Големите промени могат да предоставят възможност за влизане или излизане, преди останалата част от пазара да следва тенденцията. Можем да видим кратък пример за това, като проверим за последните три месеца общата пазарна капитализация на криптовалутите спрямо цифрите на индекса.


Точка 1 показва 26 април 2021 г. – дъното на рязка промяна в стойността на индекса от 73 (алчност) до 27 (страх). Точка 2 показва началото на друго плъзгане на 12 май 2021 г. – от 68 (алчност) до 26 (страх). Можем да видим дали това съвпада с крипто пазара, като сравним тези промени с общата капитализация на крипто пазара.


Точка 1 отново показва 26 април, започвайки от $ 1,78 трилиона (USD), преди да се изкачи до върха от $2,53 трилиона на 12 май. Ако комбинирате това с видяното по-горе, забелязвате голяма промяна в настроенията от алчност до страх, съвпадаща с местно дъно в пазарната капитализация на криптовалутата. Тъй като пазарът става все по-алчен, общата пазарна капитализация се покачва, докато достигне своя максимум. В точката на максимум настроенията отново рязко спадат.

С нашия пример индексът се оказа полезен при намирането на възможност за покупка и прогнозиране на разпродажба на пазара. Използвайки индекса, можете да проверите дали емоционалните ви реакции са преувеличени или в съответствие с пазара. Но винаги ли ще бъде полезен за всяка ситуация? Вероятно, не.


Мога ли да използвам индекса за дългосрочен анализ?

Показателят не работи толкова добре при дългосрочен анализ на циклите на крипто пазара. В рамките на бичи или мечи тренд има няколко цикъла на страх и алчност. Суинг търговците могат да се възползват от тези смени, които са полезни за тях. За инвеститорите, които искат да държат, обаче ще бъде трудно да се предвиди промяната от бичи към мечи пазар само от индекса. Ще трябва да анализирате други пазарни аспекти, за да получите дългосрочна перспектива.
Както винаги, препоръчителният съвет е да не разчитате само на един индикатор или стил на анализ. Не забравяйте да направите свое собствено проучване (DYOR), преди да инвестирате пари и инвестирайте само това, което можете да си позволите да загубите.


Заключителни мисли

Индексът на крипто страха и алчността е лесен начин за събиране и обобщаване на цялата гама от пазарни показатели – основни и базиращи се на настроения. Вместо да се налага да правите това сами, можете да разчитате на показателя за проследяване на социалните медии, Google Тенденции и други статистически данни. Ако искате да го включите в анализа си, помислете за допълването му с други оценки и показатели, за да получите по-балансиран поглед.