Vad är RSI-indikatorn?
Hem
Artiklar
Vad är RSI-indikatorn?

Vad är RSI-indikatorn?

Avancerad
Publicerad Dec 9, 2018Uppdaterad Dec 12, 2022
4m

Indikatorn för Relative Strength Index (relativt styrkeindex)

Teknisk analys (TA) handlar i princip om att undersöka tidigare marknadshändelser som ett sätt att försöka förutsäga framtida trender och prishändelser. Både på traditionella- och kryptovalutamarknader förlitar sig många handlare på specialiserade verktyg för att utföra dessa analyser och RSI är en av dem.

Relative Strength Index (RSI) är en TA-indikator utvecklad i slutet av 1970-talet som ett verktyg som handlare kan använda för att undersöka hur en aktie presterar under en viss period. Det är i grunden en momentumoscillator som mäter storleken på prisrörelserna, såväl som hastigheten på dessa rörelser. RSI kan vara ett mycket användbart verktyg beroende på handlarens profil och dennes handelstaktik.

Relative Strength Index-indikatorn skapades av J. Welles Wilder år 1978. Det presenterades i hans bok New Concepts in Technical Trading Systems tillsammans med andra TA-indikatorer såsom Parabolic SAR, Average True Range (ATR) och Average Directional Index (ADX).

Innan Wilder blev teknisk analytiker arbetade han som maskiningenjör och fastighetsutvecklare. Han började handla med aktier runt 1972, men var inte särskilt framgångsrik. Några år senare sammanställde Wilder sin handelsforskning och erfarenhet till matematiska formler och indikatorer, som senare antogs av många handlare runt om i världen. Boken producerades på bara sex månader och trots att den är från 1970-talet är den fortfarande en referens till många diagramanalytiker och handlare idag.


Hur fungerar RSI-indikatorn? 

Som standard mäter RSI förändringarna i en tillgångs pris under 14 perioder (14 dagar på dagliga diagram, 14 timmar på timdiagram och så vidare). Formeln dividerar den genomsnittliga vinsten som priset har haft under den tiden med den genomsnittliga förlusten det har lidit, och skriver sedan ut data på en skala från 0 till 100. 

Som nämnts är RSI en momentumindikator, vilket är en typ av tekniskt handelsverktyg som mäter hastigheten med vilken priset (eller data) förändras på. När momentumet ökar och kursen stiger indikerar det att aktien aktivt köps på marknaden. Om ett momentum går nedåt är det ett tecken på att säljtrycket ökar.

RSI är också en oscillerande indikator som gör det lättare för handlare att upptäcka överköpta eller översålda marknadsförhållanden. Den utvärderar tillgångspriset på en skala från 0 till 100 baserat på de 14 perioderna. En RSI-poäng på 30 eller mindre tyder på att tillgången förmodligen är nära botten (översåld) och ett mått över 70 indikerar att tillgångspriset förmodligen är nära sitt höga (överköpt) för den perioden.

Även om standardinställningarna för RSI är 14 perioder kan handlare välja att ändra den för att öka känsligheten (färre perioder) eller minska känsligheten (fler perioder). Därför är en 7-dagars RSI mer känslig för prisrörelser än en som räknas efter 21 dagar. Dessutom kan kortsiktiga handelsuppsättningar justera RSI-indikatorn för att betrakta 20 och 80 som översålda och överköpta nivåer (istället för 30 och 70), vilket gör att det är mindre sannolikt att ge falska signaler.


Så här används RSI baserat på divergenser

Förutom RSI-poängen 30 och 70 – vilket kan tyda på potentiellt översålda och överköpta marknadsförhållanden – använder handlare också RSI för att försöka förutsäga trendvändningar eller för att upptäcka stöd- och motståndsnivåer. Ett sådant tillvägagångssätt är baserat på de så kallade hausseartade och baisseartade skillnaderna.

En hausseartad divergens är ett tillstånd där priset och RSI-poängen rör sig i motsatta riktningar. RSI-poängen stiger och skapar högre dalar medan priset faller, vilket skapar lägre dalar. Detta kallas en "hausseartad" divergens och indikerar att köpkraften blir starkare trots prisnedgången.

Däremot kan baisseartade skillnader tyda på att marknaden tappar fart trots en prisuppgång. Därför sjunker RSI-poängen och skapar lägre toppar, medan tillgångspriset ökar och skapar högre toppar.

Tänk dock på att RSI-avvikelser inte är så tillförlitliga under starka marknadstrender. Detta innebär att en stark nedåtgående trend kan ge många hausseartade avvikelser innan den faktiska botten har nåtts. På grund av detta är RSI-avvikelser bättre lämpade för mindre volatila marknader (med sidledsrörelser eller subtila trender).


Sammanfattningsvis

Det finns flera viktiga faktorer att tänka på när du använder Relative Strength Index-indikatorn, såsom inställningarna, poängen (30 och 70) samt hausseartade/baisseartade avvikelser. Man bör dock alltid ha i åtanke att ingen teknisk indikator är 100 % effektiv – speciellt om den används på egen hand. Därför bör handlare överväga att använda RSI-indikatorn tillsammans med andra indikatorer för att undvika falska signaler.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.