5 väsentliga indikatorer som används i teknisk analys
Hem
Artiklar
5 väsentliga indikatorer som används i teknisk analys

5 väsentliga indikatorer som används i teknisk analys

Avancerad
Publicerad Mar 2, 2020Uppdaterad Jun 9, 2023
8m

TL;DR

Indikatorer är det viktigaste för beprövade och tekniska analytiker. Alla investerare väljer verktyg som passar hens unika stil bäst, för att sedan lära sig att bemästra sitt hantverk. Vissa gillar att titta på marknadsmomentum, medan andra vill filtrera bort marknadsbrus eller mäta volatiliteten.

Men vilka är då de bästa tekniska indikatorerna? Tja, alla handlare har sina egna åsikter. Vad en analytiker tycker är den ultimata indikatorn, avfärdar en annan helt. Det finns dock några mycket populära sätt som vi har listat nedan (RSI, MA, MACD, StochRSI och BB).

Intresserad av att veta vilka de är och hur man använder dem? Läs vidare.


Introduktion

Handlare använder tekniska indikatorer för att få ytterligare statistik i prishändelserna för en tillgång. Dessa indikatorer gör det lättare att identifiera mönster och spotköps- eller säljsignaler i den rådande marknadsmiljön. Det finns många olika typer av indikatorer och de används i stor utsträckning av dagshandlare, swinghandlare och ibland även av långsiktiga investerare. Vissa professionella analytiker och avancerade handlare skapar till och med sina egna indikatorer. I den här artikeln ger vi en kort beskrivning av några av de mest populära tekniska analysindikatorerna som kan vara användbara för alla handlare och för deras marknadsanalyser.


1. Relativt styrkeindex (Relative Strength Index/RSI)RSI är en momentumindikator som visar om en tillgång är överköpt eller översåld. Det gör den genom att mäta omfattningen av de senaste prisändringarna (standardinställningen är de föregående 14 perioderna – alltså 14 dagar, 14 timmar, och så vidare). Data visas sedan som en oscillator med ett värde på mellan 0 och 100.

Eftersom RSI är en momentumindikator visar den i vilken takt (momentum) som priset förändras. Det betyder att om ett momentum ökar samtidigt som priset stiger så är uppåttrenden stark och fler och fler köpare kliver in. Om ett momentum däremot minskar medan priset stiger kan detta indikera att säljaren snart kan ta kontroll över marknaden.

En traditionell tolkning av RSI är att när den är över 70 så är tillgången överköpt och när den är under 30 så är den översåld. Därför kan extrema värden indikera en kommande trendvändning eller tillbakadragning. Trots detta kan det vara bäst att inte tänka på dessa värden som direkta köp- eller säljsignaler. Som med många andra tekniker för teknisk analys (TA) kan RSI ge falska eller vilseledande signaler, så det är alltid bäst att överväga andra faktorer innan du går in i en handel.
Sugen på att lära dig mer? Kolla in vår artikel om Relativt styrkeindex (RSI).


2. Glidande medelvärde (MA)Ett glidande medelvärde jämnar ut prishändelser genom att filtrera bort marknadsbrus och belysa trendens riktning. Eftersom det är baserat på tidigare prisdata är det en eftersläpande indikator.

De två vanligaste glidande medelvärdena är det enkla glidande medelvärdet (SMA eller MA) och det exponentiellt glidande medelvärdet (EMA). SMA ritas ut genom att ta prisdata från den definierade perioden och producera ett genomsnitt. Till exempel ritas ett 10-dagars SMA genom att beräkna det genomsnittliga priset under de senaste 10 dagarna. EMA å andra sidan beräknas på ett sätt som ger mer vikt åt senare prisdata. Detta gör det mer reaktivt för de senaste prishändelserna.

Som vi har nämnt tidigare är glidande medelvärden eftersläpande indikatorer. Ju längre period de ritar ut desto större eftersläpning. Därför kommer ett 200-dagars SMA att reagera långsammare på de senaste prishändelserna än ett 50-dagars SMA.

Handlare använder ofta förhållandet mellan priset och specifika glidande medelvärden för att mäta den aktuella marknadstrenden. Om priset till exempel stannar över ett 200-dagars SMA under en längre period kan tillgången anses vara på en tjurmarknad av många handlare.

Handlare kan också använda glidande medelvärden som köp- eller säljsignaler. Om ett 100-dagars SMA till exempel passerar under ett 200-dagars SMA kan det betraktas som en säljsignal. Men vad betyder detta kors exakt? Det indikerar att det genomsnittliga priset under de senaste 100 dagarna nu är lägre än de senaste 200 dagarna. Tanken bakom att sälja här är att kortsiktiga prisrörelser inte längre följer uppåttrenden, så trenden kan vara på väg att vända.

Sugen på att lära dig mer? Kolla in vår artikel om glidande medelvärden.


3. Glidande medelvärden med konvergens/divergens (Moving Average Convergence Divergence/MACD)MACD används för att bestämma momentum för en tillgång, genom att visa förhållandet mellan två glidande medelvärden. Det består av två linjer – MACD-linjen och signallinjen. MACD-linjen beräknas genom att subtrahera 26 EMA från 12 EMA. Sedan ritar du ut dessa över MACD-linjens 9 EMA – signallinjen. Många diagramverktyg innehåller även ofta ett histogram som visar avståndet mellan MACD-linjen och signallinjen. 

Genom att leta efter skillnader mellan MACD och prishändelsen kan handlaren få statistik om styrkan i den nuvarande trenden. Om priset till exempel når en högre topp medan MACD når en lägre topp kan marknaden snart komma att vända. Vad säger MACD oss i det här fallet? Att priset ökar medan momentumet minskar, så det finns en högre sannolikhet för att en tillbakadragning eller vändning inträffar.

Handlare kan också använda denna indikator för att leta efter korsningar mellan MACD-linjen och dess signallinje. Om MACD-linjen till exempel korsar över signallinjen kan det tyda på en köpsignal. Och om MACD-linjen korsar under signallinjen kan det indikera en säljsignal.

MACD används ofta i kombination med RSI, eftersom de båda mäter momentum, men från olika faktorer. Antagandet är att de tillsammans kan ge en mer komplett teknisk syn på marknaden.

Sugen på att lära dig mer? Kolla in vår artikel om MACD.Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!4. Stokastiskt RSI (StochRSI)Stokastiska RSI är en momentum-oscillator som används för att avgöra om en tillgång är överköpt eller översåld. Som namnet antyder är det ett derivat av RSI, eftersom det genereras från RSI-värden istället för av prisdata. Det skapas genom att tillämpa en formel som kallas den stokastiska oscillator-formeln på de vanliga RSI-värdena. Vanligtvis varierar de stokastiska RSI-värdena mellan 0 och 1 (eller 0 och 100).

På grund av dess högre hastighet och känslighet kan StochRSI generera många handelssignaler som kan vara svåra att tolka. StochRSI tenderar att vara som mest användbar när den är nära de övre eller nedre extremvärdena av dess räckvidd. 

Ett StochRSI-värde över 0,8 anses vanligtvis överköpt och ett värde under 0,2 kan anses vara översålt. Ett värde på 0 betyder att RSI har sitt lägsta värde under den uppmätta perioden (standardinställningen är vanligtvis 14). Omvänt sett representerar ett värde på 1 att RSI är på sin högsta nivå under den uppmätta perioden.

På samma sätt som med RSI så betyder ett överköpt eller översålt StochRSI-värde inte att priset säkert vänder. När det gäller StochRSI indikerar det helt enkelt att RSI-värdena (de som StochRSI-värdena härleds från) är nära ytterligheterna av deras senaste avläsningar. Det är också viktigt att komma ihåg att StochRSI är känsligare än RSI-indikatorn, så den tenderar att generera fler falska eller missvisande signaler. 

Sugen på att lära dig mer? Kolla in vår artikel om Stokastiska RSI.


5. Bollinger-band (BB)Bollinger-band mäter marknadens volatilitet, såväl som överköpta och översålda förhållanden. Denna indikator består av tre linjer – ett SMA (mittenbandet), samt ett övre och nedre band. Inställningarna kan variera, men vanligtvis är de övre och nedre banden två standardavvikelser från mittenbandet. När volatiliteten ökar och minskar, ökar och minskar även avståndet mellan banden.

Generellt gäller att ju närmare priset är till det övre bandet, desto närmare överköpta förhållanden kan den kartlagda tillgången vara. Även det omvända gäller – ju närmare priset är till det lägre bandet, desto närmare översålda förhållanden kan det vara. För det mesta håller sig priset inom banden, men i ett fåtal fall kan det bryta sig över eller under dem. Även om denna händelse kanske inte är en handelssignal i sig kan den fungera som en indikation på extrema marknadsförhållanden.

Ett annat viktigt koncept för BB:er kallas squeeze. Detta hänvisar till en period med låg volatilitet, där alla band hamnar mycket nära varandra. Detta kan användas som en indikation på eventuell framtida volatilitet. Om banden tvärtom är mycket långt ifrån varandra kan en period av minskad volatilitet följa.

Sugen på att lära dig mer? Kolla in vår artikel om Bollinger-band.


Sammanfattningsvis

Även om indikatorer visar data är det viktigt att tänka på att tolkningen av dessa data är mycket subjektiv. Därför är det alltid bra att ta ett steg tillbaka och överväga om personliga analyser påverkar ditt beslutsfattande. Det som kan vara en direkt köp- eller säljsignal för en handlare, kanske bara är marknadsbrus för en annan. 

Som med de flesta marknadsanalystekniker är indikatorer som bäst när de används i kombination med varandra eller med andra metoder, såsom med fundamental analys (FA).
Det bästa sättet att lära sig teknisk analys (TA) är genom mycket övande. Gå till Binance och sätt dina nyvunna kunskaper på prov!