Vad är ledande och eftersläpande indikatorer?
Hem
Artiklar
Vad är ledande och eftersläpande indikatorer?

Vad är ledande och eftersläpande indikatorer?

Avancerad
Publicerad Oct 7, 2019Uppdaterad Jan 31, 2023
5m

Vad är ledande och eftersläpande indikatorer?

Ledande och eftersläpande indikatorer är verktyg som utvärderar styrkan eller svagheten hos ekonomier eller finansmarknader. Enkelt uttryckt förändras ledande indikatorer före en ekonomisk cykel eller marknadstrend. Däremot är eftersläpande indikatorer baserade på tidigare händelser och ger statistik om historiska data för en viss marknad eller ekonomi.

Med andra ord ger ledande indikatorer prediktiva signaler (innan händelser eller trender inträffar) och eftersläpande indikatorer genererar signaler baserade på en trend som redan är på gång. Dessa två klasser av indikatorer används flitigt av investerare och handlare som använder teknisk analys (TA), vilket gör dem rätt så användbara i aktie-, Forex- och kryptovalutahandel. 

På finansmarknaderna har TA-indikatorer en lång historia som sträcker sig tillbaka till det tidiga 1900-talet. Tanken bakom dessa indikatorer finns i utvecklingen av Dow-teorin som inträffade mellan 1902 och 1929. I huvudsak hävdar Dow-teorin att prisrörelser inte är slumpmässiga och därför kan förutsägas genom att använda en grundlig analys av tidigare marknadsbeteenden.

Utöver detta används ledande och eftersläpande indikatorer för att kartlägga ekonomisk prestation. Därför är de inte alltid relaterade till teknisk analys och marknadspriser, utan också till andra ekonomiska variabler och index.


Hur fungerar ledande och eftersläpande indikatorer?

Ledande indikatorer

Som nämnts tidigare kan ledande indikatorer ge information om trender som ännu inte har dykt upp. Därför kan dessa indikatorer användas för att förutsäga potentiella lågkonjunkturer eller återhämtningar. Till exempel när det gäller börsutveckling, detaljhandel eller bygglov.

Ledande indikatorer tenderar alltså att gå före konjunkturcyklerna och är i allmänhet lämpliga för analyser på kort och medellång sikt. Bygglov kan till exempel betraktas som en slags ledande ekonomisk indikator. De kan ange framtida efterfrågan på byggarbetskraft och investeringar på fastighetsmarknaden.


Eftersläpande indikatorer

I motsats till ledande indikatorer används eftersläpande indikatorer för att identifiera befintliga trender som kanske inte är direkt uppenbara av sig själva. Därför rör sig denna typ av indikator bakom de ekonomiska cyklerna. 

Vanligtvis tillämpas eftersläpande indikatorer på långsiktiga analyser, baserade på historisk ekonomisk utveckling eller tidigare prisuppgifter. Med andra ord producerar eftersläpande indikatorer signaler baserade på en marknadstrend eller finansiell händelse som redan har startats eller etablerats.


Sammanfallande indikatorer

Även om de är mindre populära i kryptovalutavärlden, finns det också en tredje klass av indikatorer som kallas sammanfallande indikatorer. Dessa indikatorer ligger någonstans mitt emellan de andra två typerna. De fungerar nästan i realtid och ger information om den aktuella ekonomiska situationen.

Till exempel kan en sammanfallande indikator skapas genom att mäta arbetstiden för en grupp anställda eller produktionshastigheten för en viss industrisektor, såsom tillverkning eller utvinning.

Det är dock bra att komma ihåg att definitionerna av ledande, eftersläpande och sammanfallande indikatorer inte alltid är tydliga. Vissa indikatorer kan delas in i olika kategorier beroende på metoden och sammanhanget. Detta är särskilt vanligt med ekonomiska indikatorer som till exempel bruttonationalprodukten (BNP).

Traditionellt anses BNP vara en eftersläpningsindikator, eftersom den beräknas utifrån historiska data. I vissa fall kan den dock återspegla nästan omedelbara ekonomiska förändringar, vilket gör den till en sammanfallande indikator.


Används i teknisk analys

Som nämnts tidigare är ekonomiska indikatorer också en del av finansmarknaderna. Många handlare och analytiker använder tekniska analysverktyg som kan definieras som antingen ledande eller eftersläpande indikatorer.

I huvudsak ger de ledande TA-indikatorerna en form av förutsägande information. De baseras vanligtvis på marknadspriserna och handelsvolymen. Detta innebär att de kan indikera marknadsrörelser som sannolikt kommer att inträffa inom en snar framtid. Men precis som med alla andra indikatorer är de inte alltid korrekta.

Exempel på ledande indikatorer som används i teknisk analys inkluderar Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska RSI. På sätt och vis kan till och med candlesticks betraktas som en typ av ledande indikator, tack vare de mönster de skapar. I praktiken kan dessa mönster ge statistik om framtida marknadshändelser.
Å andra sidan är eftersläpande TA-indikatorer baserade på tidigare data, vilket ger handlare statistik om vad som redan har hänt. Ändå kan de komma väl till pass när man ser början på nya marknadstrender. När en uppåtgående trend till exempel är över och priset faller under ett glidande medelvärde kan detta potentiellt indikera början på en nedåtgående trend.
I vissa fall kan de två typerna av indikatorer finnas i ett enda diagramsystem. Ichimoku Cloud, till exempel, är sammansatt av både ledande och eftersläpande indikatorer.

När de används för teknisk analys har både ledande och eftersläpande indikatorer sina fördelar och nackdelar. Genom att förutsäga framtida trender kan ledande indikatorer erbjuda de bästa möjligheterna för handlare. Problemet är dock att ledande indikatorer ofta ger vilseledande signaler.

Samtidigt tenderar eftersläpande indikatorer att vara mer tillförlitliga, eftersom de är tydligt definierade av tidigare marknadsdata. Den uppenbara nackdelen med eftersläpande indikatorer är dock deras försenade reaktion på marknadsrörelserna. I vissa fall kan signalerna komma relativt sent för att öppna en gynnsam position, vilket resulterar i lägre potentiella vinster.


Används inom makroekonomi

Utöver deras användbarhet för att utvärdera prismarknadstrender används indikatorer också för att analysera makroekonomiska trender. Ekonomiska indikatorer skiljer sig från de som används för teknisk analys, men kan fortfarande delas in i ledande och eftersläpande varianter.

Utöver de tidigare nämnda exemplen inkluderar andra ledande ekonomiska indikatorer detaljhandeln, bostadspriser och nivåerna på tillverkningsaktivitet. Generellt sett antas dessa indikatorer driva framtida ekonomisk aktivitet eller åtminstone ge prediktiv statistik. 

Två andra klassiska exempel på eftersläpande makroekonomiska indikatorer inkluderar arbetslöshet och inflation. Tillsammans med BNP och KPI används dessa ofta när man jämför utvecklingsnivåer i olika länder – eller när en nations tillväxt bedöms i jämförelse med tidigare år och decennier.


Sammanfattningsvis

Oavsett om de används i teknisk analys eller makroekonomi spelar ledande och eftersläpande indikatorer en viktig roll i många typer av finansiella studier. De underlättar tolkningen av olika typer av data och kombinerar ofta flera begrepp i ett enda instrument.

Därför kan dessa indikatorer så småningom förutsäga framtida trender eller bekräfta de som redan inträffar. Förutom detta är de också användbara när för att utvärdera ett lands ekonomiska resultat. Antingen i förhållande till tidigare år eller i jämförelse med andra länder.