En nybörjarguide till candlestick-diagram
Hem
Artiklar
En nybörjarguide till candlestick-diagram

En nybörjarguide till candlestick-diagram

Nybörjare
Publicerad Feb 12, 2020Uppdaterad Dec 28, 2022
5m

Introduktion

Som nybörjare inom handel eller investering kan det kännas svårt att läsa diagram. Vissa förlitar sig på sin magkänsla och gör investeringarna utifrån sin intuition. Även om denna strategi kan fungera tillfälligt i en hausseartad marknadsmiljö gör den sannolikt inte det på lång sikt. 

I huvudsak är handel och investeringar sannolikhetsspel och riskhantering. Att kunna läsa candlestick-diagram är därför avgörande för nästan alla investeringsstilar. Denna artikel kommer att förklara vad candlestick-diagram är och hur du tyder dem.


Vad är ett candlestick-diagram?

Ett candlestick-diagram är en typ av finansiellt diagram som grafiskt representerar prisrörelserna för en tillgång under en viss tidsperiod. Som namnet antyder består den av candlesticks som var och en representerar samma tidsperiod. Dessa candlesticks kan representera praktiskt taget vilken period som helst, från sekunder till år. 

Candlestick-diagram har använts sedan 1600-talet. Deras skapande som ett diagramverktyg sägs komma från en japansk rishandlare som hette Homma. Hans idéer var sannolikt det som låg till grund för det som nu används som det moderna candlestick-diagrammet. Hommas resultat förfinades av många, framför allt av Charles Dow, en av förfäderna till modern teknisk analys.

Även om candlestick-diagram kan användas för att analysera andra typer av data, används de mest för att underlätta analysen på finansmarknaderna. Rätt använda är de verktyg som kan hjälpa handlare att mäta sannolikheten för resultat av prisrörelser. De kan vara användbara eftersom de gör det möjligt för handlare och investerare att bilda sina egna uppfattningar, baserat på deras analys av marknaden.


Hur fungerar candlestick-diagram?

Följande prispunkter behövs för att skapa varje candlestick:

  1. Öppning – det första registrerade handelspriset för tillgången inom den specifika tidsperioden.

  2. Hög – det högsta registrerade handelspriset för tillgången inom den specifika tidsperioden.

  3. Låg – det lägsta registrerade handelspriset för tillgången inom den specifika tidsperioden.

  4. Stängning – det senast registrerade handelspriset för tillgången inom den specifika tidsperioden.


Candlestick-anatomi


Sammantaget kallas denna datauppsättning ofta för OHLC-värden. Förhållandet mellan värdena öppning, hög, låg och stängning avgör hur en candlestick ser ut.

Avståndet mellan öppning och stängning kallas kroppen, medan avståndet mellan kroppen och hög/låg kallas wick (veke) eller skugga. Avståndet mellan ljusets värden för hög och låg kallas candlestick-intervall. 


Så här tyder du candlestick-diagram

Många handlare anser att candlestick-diagram är lättare att tyda än de mer konventionella stapel- och linjediagrammen, även om de ger liknande information. Candlestick-diagram kan tydas med en överblick och erbjuder en enkel representation av prishändelser. 

I praktiken visar en candlestick striden mellan tjur- och björnmarknader under en viss period. Generellt sett gäller att ju längre kroppen är, desto intensivare var köp- eller säljtrycket under den uppmätta tidsperioden. Om vekarna på ljuset är korta betyder det att det höga (eller det låga) värdet under den uppmätta tidsperioden var nära stängningskursen.

Färgen och inställningarna kan variera med olika diagramverktyg, men i allmänhet gäller att om kroppen är grön så betyder det att tillgången stängdes högre än den öppnades. Rött betyder att priset rörde sig ner under den uppmätta tidsperioden, så stängningen var lägre än öppningen. 

Vissa diagramskapare föredrar att använda svartvita representationer. Så istället för att använda grönt och rött representerar diagrammen rörelser uppåt med ihåliga ljus och rörelser nedåt med svarta ljus.


Vad candlestick-diagrammen inte berättar för dig

Även om candlesticks är användbara för att ge dig en allmän uppfattning om prishändelser, så kanske de inte tillhandahåller allt du behöver för en omfattande analys. Som exempel visar candlesticks inte i detalj vad som hände i intervallet mellan öppning och stängning, utan bara avståndet mellan de två punkterna (tillsammans med de högsta och lägsta priserna).

Även om vekarna på ett candlestick till exempel berättar för oss om periodens höga och låga värden, så kan de inte berätta för oss vilka som inträffade först. I de flesta diagramverktygen kan tidsperioden dock ändras, så att handlarna kan zooma in i lägre tidsperioder för att få mer information.


Candlestick-diagram kan också innehålla mycket marknadsbrus, särskilt när du tittar på kortare tidsperioder. Ljusen kan förändras mycket snabbt, vilket kan göra dem svåra att tolka.


Heikin-Ashi-candlesticks

Hittills har vi diskuterat det som ibland kallas det japanska candlestick-diagrammet. Men det finns andra sätt att beräkna candlesticks på. Heikin-Ashi-tekniken är en av dessa.

Heikin-Ashi står för "genomsnittlig nivå" på japanska. Sådana candlestick-diagram förlitar sig på en modifierad formel som använder genomsnittliga prisdata. Huvudmålet är att jämna ut prishändelserna och filtrera bort marknadsbruset. Därför kan Heikin-Ashi-ljus göra det lättare att upptäcka marknadstrender, prismönster och möjliga förändringar.

Handlare använder ofta Heikin-Ashi-ljus i kombination med japanska candlesticks för att undvika falska signaler och öka chanserna att upptäcka marknadstrender. Gröna Heikin-Ashi-ljus utan nedre vekar indikerar i allmänhet en stark uppåtgående trend, medan röda ljus utan övre vekar kan tyda på en stark nedåtgående trend.

Även om Heikin-Ashi-candlesticks kan vara kraftfulla verktyg har de sina begränsningar, precis som alla andra tekniska analystekniker. Eftersom dessa ljus använder genomsnittliga prisdata kan mönster ta lång tid att utvecklas. De visar inte heller prisskillnader och kan dölja andra prisdata.


Sammanfattningsvis

Candlestick-diagram är ett av de mest grundläggande verktygen för handlare eller investerare. De ger inte bara en visuell representation av prishändelserna för en viss tillgång, utan erbjuder också flexibiliteten att analysera data inom olika tidsperioder.

En omfattande studie av candlestick-diagram och -mönster, i kombination med ett analytiskt tankesätt och tillräckligt med praktik, kan så småningom ge handlare en fördel över marknaden. Ändå är de flesta handlare och investerare överens om att det också är viktigt att överväga andra metoder, till exempel grundläggande analys.