En detaljerad guide om hur du kan öka dina besparingar
Hem
Artiklar
En detaljerad guide om hur du kan öka dina besparingar

En detaljerad guide om hur du kan öka dina besparingar

Nybörjare
Publicerad Aug 4, 2023Uppdaterad Sep 27, 2023
9m

TL;DR

  • Besparingar avser den del av inkomsten som inte spenderas på omedelbara utgifter och avsätts för framtida användning. 

  • Att spara är en viktig vana som gör att du kan säkra din ekonomiska framtid och uppnå dina mål, ger säkerhet mot oförutsedda omständigheter och främjar finansiell disciplin.

  • Några enkla, men effektiva, besparingsstrategier kan exempelvis vara att skapa en budget, ställa in automatiska besparingar och sänka dina utgifter samtidigt som du ökar din inkomst. 

  • Du kan överväga att placera några av dina besparingar i kryptovalutor som en del av en diversifierad portfölj med tanke på att vissa ledande coin har uppvisat spektakulär avkastning. Men du bör vara försiktig och medveten om vilka risker det innebär att göra det. 

Vad är besparingar? 

Inom personekonomi är besparingar den del av inkomsten som inte spenderas på omedelbara utgifter och avsätts för framtida användning. 

Dessa pengar kan förvaras i olika former, som exempelvis kontanter, i ett sparkonto eller genom investering i finansiella instrument som aktier, obligationer, pensionskonton och kryptovalutor. Målet med att spara är att bevara och låta förmögenhet växa över tid för framtida ekonomiska mål, nödsituationer eller din pension.

Varför är besparingar viktigt? 

Sparande spelar en avgörande roll för personlig finansiering, ditt övergripande ekonomiska välbefinnande och din säkerhet. Det är en viktig vana som gör att du kan säkra din ekonomiska framtid, ger säkerhet mot oförutsedda omständigheter och främjar finansiell disciplin.

Dess betydelse kan förstås på följande sätt:

1. Buffert

Besparingar kan ge ett ekonomiskt skyddsnät i händelse av oväntade utgifter som medicinska nödsituationer eller plötslig inkomstförlust. Med denna buffert kan du täcka kostnader utan att tillgripa skuldalternativ med hög ränta som kreditkort eller lån.

2. Ekonomiskt oberoende

Regelbundna besparingar kan leda till ekonomiskt oberoende över tid. Det ger friheten att fatta viktiga livsbeslut som att byta karriär, utbilda dig igen eller till och med gå i pension tidigt utan ekonomisk stress. Du kan också nå dina personliga ekonomiska mål, oavsett om det är att köpa ett hem, starta ett företag, finansiera ett barns utbildning eller planera en drömsemester.

3. Pensionsplanering

Regelbunden inkomst kan upphöra under pensionering, så det är viktigt att samla tillräckliga besparingar för att upprätthålla en bekväm livsstil. Ju tidigare du börjar spara för pension, desto mer tid har dina pengar på sig att växa.

4. Uppmuntrar disciplin

Utövandet av regelbundet sparande uppmuntrar till finansiell disciplin och hanteringsförmåga av pengar. Det uppmanar till att skapa budgetar och prioritering av viktiga utgifter, vilket främjar hälsosamma ekonomiska vanor.

Effektiva strategier för att öka dina besparingar 

Sparstrategier hänvisar till planer och tekniker som hjälper individer att avsätta en del av sin inkomst för framtida bruk.

Här är några populära besparingsstrategier:

1. Skapa en budget

En budget ger en tydlig bild av dina inkomster och utgifter. Det hjälper dig att identifiera vart dina pengar går och vad du kan skära ned på. Pengarna som sparas från att skära ned på icke-väsentliga utgifter kan sedan riktas mot besparingar. 

Du kan börja denna process genom att spåra alla dollar du tjänar och spenderar under några månader. Förstå dina ”behov” som hyra, hushållsutgifter och matvaror kontra ”önskemål” som att äta ute och underhållning. Ett kalkylblad räcker, men det finns många appar som kan länka ditt bankkonto och dina kategoriutgifter automatiskt åt dig. 

Betrakta 50/30/20-regeln som en baslinje för budgetering: 50 % av din inkomst går till behov, 30 % till önskemål och 20 % till besparingar. Naturligtvis kan du justera detta förhållande genom att fördela mindre mot önskemål och mer mot att spara för att öka dina besparingar snabbare. 

2. Fastställa specifika ekonomiska mål

Dina sparmål bör vara SMARTA: Specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna. Till exempel, istället för att ha som mål att, "spara till ett hus" bör du planera för något i stil med att "spara 50 000 dollar för en förskottsbetalning på ett hus om fem år".

Dela upp dina mål i kortsiktiga (mindre än ett år), medellånga (1–5 år) och långsiktiga (mer än fem år) kategorier. Denna uppdelning kan hjälpa dig att identifiera hur mycket du behöver spara och hur du bäst sparar eller investerar för varje mål.

3. Skapa en buffert

Innan du börjar spara för andra mål bör du prioritera att skapa en buffert. Det vanliga rådet är att spara 3 till 6 månaders levnadskostnader, men rätt belopp beror på dina personliga omständigheter. Om du har en instabil inkomst eller personer som är beroende av dig kanske du måste spara mer.

Håll denna tillgång i en likvid och lättillgänglig form, som ett vanligt sparkonto, även om avkastningen är låg. Det primära syftet med denna tillgång är inte tillväxt utan tillgänglighet i en nödsituation.

4. Automatiska besparingar

Det enklaste sättet att spara är att göra det automatiskt. Du kan ställa in automatiska överföringar till ditt sparkonto på din lönedag. Det finns appar som avrundar dina inköp till närmaste dollar och automatiskt sätter in skillnaden på ett sparkonto och med många investeringsplattformar kan du ställa in automatiska bidrag. 

5. Öka din inkomst och sänk dina utgifter 

Du kan förbättra din besparingspotential genom att minska dina utgifter, till exempel att genom att minska slumpmässiga utgifter och minimera icke-nödvändiga, återkommande kostnader. Alternativt kan du överväga att öka din inkomst. Detta kan exempelvis innebära att du skaffar en extra inkomst eller börjar tjäna passiv inkomst på olika sätt. 

Hur påverkar inflationen dina besparingar?

Inflationen urholkar köpkraften för pengar över tid, vilket innebär att dina dollar som du har sparade idag kanske inte är lika mycket värda i framtiden. Detta gäller särskilt när inflationen är hög. Här är några saker att tänka på för dina besparingar under tider med hög inflation:

1. Var uppmärksam på den faktiska avkastningen

Den faktiska avkastningen är avkastningen på dina investeringar efter justering för inflationen. Till exempel, om ditt sparkonto ger 2 % avkastning, men inflationen är 3 %, förlorar du faktiskt köpkraften. Leta efter investeringar som kan ge en högre faktisk avkastning. 

2. Överväg inflationsskyddade tillgångar

Överväg att investera i finansiella instrument som erbjuder skydd mot inflation. I USA är till exempel Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) statsobligationer som anpassar sig till inflation, vilket säkerställer att din investering håller jämna steg med levnadskostnaderna.

3. Diversifiera din besparingsportfölj

Du kan diversifiera din besparingsportfölj för att sänka den totala volatiliteten och få bättre stabilitet. På lång sikt har vissa tillgångar som fastigheter, aktier, guld och Bitcoin traditionellt varit en bra säkring mot inflation. 

4. Öka avkastningen på dina besparingar 

Du kan överväga att lägga dina besparingar i tillgångar som kan erbjuda en hög avkastning som kompenserar inflation. Det kan vara ett högavkastande sparkonto, mycket likvid högkvalitativ statsskuld och insättningsbevis. Om du låser upp dina besparingar längre (månader eller år), se till att det inte påverkar dina dagliga utgifter eller akuta finansieringsbehov. 

Kom ihåg att allas ekonomiska situation är annorlunda, så vad som fungerar bäst för dig beror på dina personliga omständigheter. Om du är osäker på hur du justerar din besparingsstrategi som svar på hög inflation kan det vara en bra idé att prata med en finansiell rådgivare.

Ska du lägga dina besparingar i krypto? 

Kryptovalutor kan vara en del av din besparingsstrategi eftersom de har visat imponerande historiska resultat trots sin extrema volatilitet. De ledande mynten, bitcoin (BTC) och ethereum (ETH) i synnerhet, har båda uppvisat spektakulära avkastningar sedan starten. 

Om du hade investerat 100 dollar i bitcoin i juli 2010, när priset var runt 0,06 USD, motsvarar det cirka 50 miljoner dollar i mitten av 2023. Om du hade investerat 100 USD i ether under dess initiala coinerbjudande (Initial Coin Offering/ICO) 2014 till 0,31 USD per coin, skulle din portfölj vara värd cirka 580 644 dollar totalt i mitten av 2023. 

Även om tidigare resultat inte är en indikation på framtida resultat, kan du överväga att investera i kryptovalutor om du kan tolerera riskerna och volatiliteten. Innan du börjar, ta dig tid att förstå vad kryptovaluta är, hur det fungerar, dess potentiella användningsområden och riskerna. 

Du kan sedan börja med en liten investering som du har råd med att förlora. När du får mer erfarenhet och kunskap kan du justera din investering därefter. I likhet med traditionella besparingsmetoder kan du skapa ett system där du regelbundet köper en viss mängd bitcoin eller ether, till exempel. 

Naturligtvis, som med alla investeringar, bör du inte lägga alla dina pengar i endast en typ av kryptovaluta. Du kan diversifiera din kryptovalutaportfölj genom att sprida dina fördelningar till olika coin.

Slutligen, välj alltid pålitliga och säkra plattformar för att köpa och handla kryptovaluta. Leta efter plattformar som erbjuder starka säkerhetsåtgärder, långsiktiga meriter, vitlistor för uttag och bra kundsupport.  

Kom ihåg att även om kryptovalutor har potential för hög avkastning, kommer de också med höga risker, inklusive fullständig förlust av investeringar. Se till att du förstår dessa risker fullt ut innan du börjar investera i kryptovalutor. Investera alltid klokt och investera bara vad du har råd att förlora.

Sammanfattningsvis 

Personliga besparingar utgör en viktig aspekt av ditt ekonomiska välbefinnande. Genom att spara kan du vara beredd på oväntade utgifter, uppnå ekonomiska mål och uppnå ekonomiskt oberoende. Vikten av att odla en konsekvent sparande vana kan inte överskattas.

I dagens ständigt föränderliga finansiella landskap finns det otaliga strategier tillgängliga för att hjälpa dig att maximera dina besparingar. Traditionella metoder, som att skapa en budget eller ställa in automatiska överföringar till ditt sparkonto, förblir effektiva. Det är dock också värt att överväga mer samtida alternativ som att investera i kryptovalutor som en del av en diversifierad portfölj.

Ändå är den bästa besparingsstrategin den som stämmer överens med dina ekonomiska omständigheter och mål. Om inflationen är hög kan du behöva vidta ytterligare åtgärder för att skydda dina besparingar, till exempel att investera i tillgångar som tenderar att prestera bra under inflationsperioder.

Kom ihåg att allt du sparar räknas. Även små, regelbundna mängder kan ackumuleras till betydande besparingar över tid när du samlar ihop dem. Och även om det är viktigt att spara för framtida behov, är det lika viktigt att ha en buffert för oväntade utgifter.

Mer information

Ska du inkludera krypto i din pensionsplan?

Så här skyddar och vidarebefordrar du din krypto vid dödsfall

Det här bör du tänka på när du bygger en investeringsportfölj

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.