Så här skapar du en NFT
Hem
Artiklar
Så här skapar du en NFT

Så här skapar du en NFT

Avancerad
Publicerad Apr 17, 2023Uppdaterad Aug 24, 2023
8m

TL;DR

 • Digitala tillgångar såsom konst, samlarobjekt, föremål i spel och annat kan omvandlas till icke-fungibla token (Non-Fungible Tokens/NFT:er).

 • Att skapa NFT:er är en relativt enkel och lättillgänglig process. Att förstå blockkedjetekniken och kryptoekosystemet är viktigt för att navigera bland avgifter och prissättningar för NFT:er.

 • Det är viktigt att välja rätt blockkedja och marknadsplats för att mynta och sälja NFT:er.

Vad är en NFT?

NFT:er är digitala tillgångar som kan representera ägande av unika objekt i den digitala världen. De lagras i en offentligt verifierbar och decentraliserad huvudbok, vilket innebär att de inte kan redigeras, kopieras eller dupliceras på ett enkelt sätt. 

NFT:er ger nya möjligheter till intäktsgenerering för skapare. Därför främjar de innovation och stöder tillväxten av kreativa branscher.

De bästa användningsområdena för NFT:er

NFT:er är en framväxande teknik som ständigt utforskas och tillämpas inom olika branscher. Här är några av de viktigaste användningsområdena för NFT:er:

Konst

Digital konst – inklusive bilder, interaktiva objekt och till och med AI-skapelser – kan tokeniseras som NFT:er. Detta gör det möjligt för artister att skapa, sälja och spåra deras digitala skapelser.

Videor

Videoinnehåll såsom filmer, musikvideor eller till och med klipp från livesport kan representeras av NFT:er. Genom att göra detta kan videoskapare nå en global publik och tjäna pengar på sitt arbete.

Musik

På liknande sätt kan musiker och ljudskapare tokenisera sina arbeten som NFT:er. På så sätt kan de kringgå tredje part och sälja låtar, album eller till och med konsertbiljetter direkt till sina fans. Dessutom kan artisterna besluta att göra dessa föremål unika eller begränsade.

Spel-NFT:er och samlarobjekt

NFT:er kan också vara digitala samlarobjekt, såsom samlarkort, virtuella husdjur eller spelföremål. För första gången sedan NFT:er lanserades kan deras sällsynthet lätt verifieras och de kan handlas på liknande sätt som fysiska samlarobjekt. Några vanliga exempel på spel-NFT:er inkluderar spelvaluta, figurer och spelföremål såsom vapen, utrustning och mundering.

Vem kan skapa NFT:er?

Praktiskt taget alla med internetåtkomst kan skapa NFT:er – ett bevis på blockkedjeteknikensöppna, decentraliserade och tillgängliga egenskaper. Tillgängligheten och demokratiseringen av blockkedjetekniken har gjort det möjligt för konstnärer, musiker, spelutvecklare och bokstavligen vem som helst att skapa och experimentera med NFT:er. Det är dock också viktigt att notera att det kräver viss förståelse för blockkedjor och processen för att mynta NFT:er.

Så här skapar du en NFT

Steg 1: Välj en blockkedja

Välj blockkedjeplattformen där du vill skapa din NFT. Även om Ethereum används i stor utsträckning finns det flera lämpliga alternativ, till exempel BNB Chain, Cardano, Solana och EOS. Du kan börja med att undersöka varje plattforms specifika krav, avgifteroch kompatibla plånböcker innan du gör ditt val.

Blockkedjan du väljer kommer att inneha ett permanent register över din NFT, så det är viktigt att välja en som bäst passar dina behov. Observera att du inte kan ändra ditt val av blockkedja när din NFT har myntats.

Steg 2: Konfigurera en digital plånbok och finansiera den med krypto

Skapa en kryptoplånbok som är kompatibel med din valda blockkedja för att hantera dina NFT:er och din kryptovaluta. Se till att förvara din privata nyckel eller seed-fras på en säker plats. Att förlora endera kan leda till att du inte kommer åt din plånbok eller dina tillgångar.

Du måste också köpa din valda blockkedjas egen kryptovaluta för att betala de gasavgifter som uppstår när du myntar din NFT. Du kan köpa denna på en kryptovalutabörs via din plånbok, beroende på hur plånboken fungerar.

Steg 3: Välj en NFT-plattform

Välj en plattform för att skapa din NFT och se till att den är kompatibel med din valda blockkedja och plånbok. Det finns faktiskt fler och fler NFT-marknadsplatser som låter dig skapa NFT:er utan krångel. Dessutom är några av dem NFT-marknadsplatser med kompletta tjänster som tillåter allt, från myntning till listning och försäljning av NFT:er.

Steg 4: Skapa din NFT

De specifika alternativen och stegen för NFT-skapandet kan variera beroende på vilken NFT-marknadsplats du har valt. Därför måste du bekanta dig med gränssnittet innan du skapar en NFT. Du kan dock komma ihåg dessa allmänna instruktioner för att skapa en NFT på en NFT-marknadsplats:

 1. Anslut din plånbok: Leta efter alternativet att ansluta din digitala plånbok på den valda NFT-marknadsplatsen.

 2. Sök efter alternativet Skapa NFT: På marknadsplatsen letar du efter en avdelning för att Skapa eller Mynta som guidar dig genom NFT-skapandeprocessen. Detta inkluderar vanligtvis alternativ för att ladda upp din mediefil, ställa in NFT-funktionerna och tillhandahålla ytterligare information.

 3. Skapa en mediefil: Verktygen för att skapa en NFT kan variera beroende på vilken typ av digital resurs du vill skapa. För att skapa digital konst bör du till exempel leta efter specialiserad programvara för bilder, illustrationer eller animationer.

  Konstnärer kan även använda specialiserad programvara som gör det möjligt för dem att skapa och manipulera 3D-objekt, lägga till texturer och material samt exportera den slutliga modellen i rätt format. På samma sätt kan fotografer använda redigeringsprogram för att förfina den slutliga bilden. Eller så kan du till och med använda AI för NFT-konstskapandeprocessen med enbart textmeddelanden.

  Var noga med att använda rätt mediefiler, såsom jpg och png för digital konst och glb för 3D-konstverk.

 4. Ladda upp din mediefil: ladda upp bilden, ljud- eller videofilen eller andra media som du vill tokenisera som en NFT.

 5. Fyll i uppgifterna: ge din NFT ett namn och en beskrivning. Du kanske också vill lägga till ytterligare bonusar, till exempel tillgång till exklusivt innehåll eller förmåner (såsom självstudievideor eller inbjudningar till stängda chattgrupper). Att begränsa antalet NFT:er som kan skapas är också ett populärt alternativ, men det kan eller kanske inte är lämpligt, beroende på sammanhanget.

 6. Skapa din första NFT: när du har tillhandahållit all nödvändig information och gjort inställningarna (inklusive ditt val av blockkedja) klickar du på knappen Skapa eller Mynta. Plattformen kommer att behandla din begäran och din NFT kommer att skapas.

Steg 5: Lista din NFT till försäljning

När din NFT har skapats kanske den inte listas automatiskt till försäljning. Om du vill sälja den letar du efter alternativet att lista din NFT på marknaden och ställer sedan in önskat pris och andra villkor. Detta steg är valfritt, men gör att du bättre kan marknadsföra och tjäna pengar på din skapelse.

Hur mycket kostar det att skapa en NFT?

Det finns flera kostnader förknippade med att skapa en NFT, främst relaterade till blockkedjenätverket som den myntas på. När du myntar en NFT måste du till exempel betala en transaktionsavgift till blockkedjenätverket för att bearbeta och validera din transaktion. Dessa avgifter betalas i nätverkets egen kryptovaluta och kan variera beroende på trängseln och efterfrågan i nätverket.

På liknande sätt tar vissa NFT-marknadsplatser ut en avgift för att skapa en NFT. Denna avgift kan vara ett fast belopp eller en procentandel av NFT-försäljningspriset. Om du säljer din NFT på en marknadsplats kan du också behöva betala plattformsavgifter eller provisioner.

På liknande sätt som med traditionella konstlagringskostnader kan NFT även medföra digitala lagringskostnader. När du planerar att skapa en NFT bör du kontrollera kostnaden för att inneha och lagra ditt innehåll på en centraliserad eller decentraliserad lagringstjänst.

Så här prissätter du din NFT

En NFT:s pris beror på faktorer som dess sällsynthet, nytta, skaparens rykte, dess estetiska attraktion, berättande och communityengagemanget. Det finns några åtgärder som du kan börja ta för att bestämma rätt pris för din NFT. Först kan du utvärdera dess unika och funktionella användning inom virtuella ekosystem.

Sedan kan du jämföra din NFT med liknande NFT:er och undersöka aktuella marknadstrender. Du kan till exempel använda NFT-marknadspriserna för liknande samlingar som referenspunkt för att fastställa ett rimligt startpris för din egen NFT och se till att priset är konkurrenskraftigt satt.

Kom dock ihåg att prissättning av en NFT är både en konst och en vetenskap. Därför bör du vara öppen för att revidera priset baserat på feedback från communityn och marknadsförhållanden. En konsultation med andra NFT-skapare kan också ge värdefulla insikter – krypto har en stark communitynärvaro, så det kommer inte att vara svårt att hitta personer som är villiga att hjälpa till.

Upphovsrätt och stulet NFT-innehåll

Upphovsrätten gäller för NFT:er precis som för alla andra kreativa verk och att använda någon annans verk utan tillstånd kan få rättsliga konsekvenser. För att minimera risken bör skaparen därför se till att han eller hon har rätt att använda innehållet för hens NFT.

Det bästa sättet att skydda dig själv och dina NFT är att säkra rätten för att använda innehållet för NFT:erna. Med andra ord bör skaparen antingen äga rättigheterna till innehållet eller ha tillstånd från den ursprungliga skaparen.

Att stjäla någon annans arbete riskerar inte bara juridiska konsekvenser, utan det skadar också den ursprungliga skaparen. Därför är det viktigt att respektera andras arbete och få rätt tillstånd innan du använder något som inte är ditt för att skapa en NFT.

Sammanfattningsvis

NFT:er revolutionerar den digitala tillgångsvärlden genom att tillhandahålla ett enkelt sätt att representera ägande och bevisa äktheten hos olika digitala tillgångar, oavsett om det är digital konst, musik eller videor.

Eftersom skapandet av en NFT blir allt mer tillgängligt, går fler skapare med i rörelsen och utforskar dess underliggande teknik. Men kom ihåg att framgångsrikt NFT-skapande innebär mer än bara att skapa en digital tillgång som människor vill se och använda – det kräver också en förståelse för faktorer som kostnad och värdering.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.