Vad är decentraliserad lagring?
Hem
Artiklar
Vad är decentraliserad lagring?

Vad är decentraliserad lagring?

Avancerad
Publicerad Mar 16, 2023Uppdaterad Mar 31, 2023
7m

TL;DR

Till skillnad från traditionella, centraliserade lagringsservrar som drivs av en enda enhet eller organisation, håller decentraliserade lagringssystem datafiler över geografiskt distribuerade noder som är anslutna via peer-to-peer-nätverk (P2P).

Att använda blockkedjan för att upprätthålla decentraliserade lagringsnätverk kan bidra till att öka säkerheten, genom att säkerställa att datafiler skyddas mot misstag, motpartsrisker och enskilda felpunkter. 

Introduktion

År 2006 myntade den brittiska matematikern Clive Humby frasen "data är den nya oljan". Detta uttalande är mer relevant än någonsin i en tid då våra personuppgifter är djupt sammanflätade med vår onlineupplevelse.

Idag lagras personuppgifterna som utgör vår digitala identitet vanligtvis på ett centraliserat sätt. Även om centraliserade lagringslösningar är mer tillgängliga, har användarna inte full kontroll över vilka data de vill dela och hur de vill dela dem, vilket gör de centraliserade lagringslösningarna potentiellt mer sårbara för dataförlust, integritetsintrång och cyberattacker. 

Tillkomsten av Web3 har dock förändrat vårt sätt att interagera med varandra online och blockkedjetekniken spelar en betydande roll i detta skifte. 

Blockkedjedrivna applikationer körs oberoende och utan behov av betrodda tredje parter, vilket skapar ett decentraliserat internet där användarna kan kontrollera mer av sina data och onlineupplevelser. Med uppkomsten av decentraliserad lagring kan användarna dessutom komma åt och lagra sina data på ett distribuerat sätt, snarare än på en enda centraliserad server. 

Centraliserad kontra decentraliserad lagring

Centraliserad lagring

Centraliserad datalagring har varit standard i många år nu. Denna lagringsmetod innebär att en leverantör hanterar och behåller data på en enda server eller en grupp av servrar, vanligtvis på samma plats.

Denna metod gör data lätt att komma åt och hantera. Molnlagring är till exempel vanligtvis en centraliserad lösning, där data lagras på servrar som underhålls av en enda organisation, såsom Amazon, Google eller Dropbox.

När det gäller säkerheten i centraliserad datalagring krypteras data vanligtvis med 128-bitars SSL-teknik när de överförs från din dator till en centraliserad lagringsserver. Data kan också krypteras med 256-bitars kryptering på den centraliserade lagringsservern.

Decentraliserad lagring

Centraliserad datalagring har dock sina begränsningar. Oavsett hur starka säkerhetsåtgärderna är har lagringsplattformen krypteringsnycklarna. Detta väcker potentiella problem för tillgänglighet, öppenhet och kontroll. Dessutom kan hackare lättare rikta in sig på en enda felpunkt och försöka få tillgång till en stor mängd data, eftersom allt hålls på ett och samma ställe. 

Å andra sidan lagrar decentraliserade system sina data över ett geografiskt utspritt nätverk av datorer istället för på en enda plats. Detta möjliggör lagring av stora mängder data utan att förlita sig på en central server eller leverantör, vilket hjälper till att eliminera potentiella censur- och integritetsproblem. 

Hur fungerar decentraliserad lagring?

Decentraliserad lagring innebär lagring av data över flera datorer eller noder som är anslutna till ett P2P-nätverk såsom BitTorrent eller ett interplanetärt filsystem (IPFS)-protokoll.

Data som laddas upp till ett decentraliserat lagringssystem delas upp i små bitar och skickas till flera noder över nätverket för lagring. Om du behöver hämta din datafil kommer nätverket att sammanföra de uppdelade komponenterna från de enskilda noderna som lagrar filen och montera ihop dem igen så att du kan ladda ned. 

Dessutom kan noder i ett decentraliserat lagringssystem inte visa eller ändra filer, eftersom en kryptografisk hashmekanism automatiskt krypterar alla data som lagras i ett nätverk. Användarna måste använda sina privata nycklar för att komma åt deras data och förhindra att obehöriga personer hämtar informationen. 

Fördelarna med decentraliserad lagring jämfört med centraliserad lagring

Decentraliserad datalagring kan lösa några av de problem som traditionella centraliserade lagringsservrar står inför. Här är några av de fördelar som decentraliserade lagringsnätverk har jämfört med sina centraliserade motsvarigheter.

Förbättrad säkerhet och integritet

Traditionella, centraliserade lagringsnätverk är mer sårbara för cyberattacker, eftersom all deras data förvaras på en enda plats. Decentraliserade lagringssystem erbjuder däremot mer robust säkerhet, eftersom deras data sprids över flera noder snarare än att finnas på en enda server.

Detta gör det svårare för hackare att bryta sig in i decentraliserade lagringsnätverk och ta ut information. Dessutom behöver användarna inte skicka personlig information för att lagra data i ett decentraliserat system, så det finns ett extra lager av anonymitet.

Ingen enskild felpunkt för misslyckande

Även om centraliserade datalagringsnätverk är lättare att komma åt och hantera, är de också mer benägna att ha fel som potentiellt kan leda till dataförlust. Ett decentraliserat lagringsnätverk består av flera anslutna noder, vilket ger större redundans och feltolerans, så att användarna fortfarande kan komma åt data från andra noder i nätverket även om en nod slutar fungera.

Snabbare nedladdningshastigheter

Centraliserad lagring kan stöta på flaskhalsar om trafiken är större än vad nätverket kan hantera. Tack vare blockkedjetekniken kan decentraliserad lagring potentiellt minska bandbreddanvändningen, eftersom noderna som lagrar datafilerna sprids globalt.

Lägre kostnader

Eftersom många noder är värd för data finns mer lagring tillgängligt på ett decentraliserat system än på ett centraliserat system. Detta resulterar vanligtvis i lägre kostnader jämfört med befintliga centraliserade lagringsplattformar, särskilt för mindre användare som inte kan dra nytta av stordriftsfördelar. 

Förbättrad dataintegritet

Dataintegritet avser förmågan hos data att upprätthålla samma egenskaper under hela livstiden. Att behålla dataintegriteten är en utmaning för centraliserade lagringssystem, eftersom data blir otillgängliga om något händer med en server eller webbsidan flyttas till en annan plats. Med decentraliserad lagring kan data förbli tillgängliga på obestämd tid och, genom hashning, förbli intakt.

Vilka är begränsningarna med decentraliserad lagring?

Även om decentraliserad datalagring kan ha en del fördelar jämfört med centraliserade system, finns det också vissa begränsningar som kan motsäga de fördelar som anges ovan. Eftersom decentraliserade lagringssystem förlitar sig på ett nätverk av noder för att lagra och hämta data, kan åtkomsttiderna till exempel bli långsammare än centraliserade lagringssystem. 

På samma sätt kan decentraliserad lagring vara säkrare än centraliserade system ur dataägarsynpunkt, men den är inte immun mot säkerhetsfel och andra risker. Skadliga noder kan äventyra säkerheten för data som lagras i nätverket. Dessutom är decentraliserade lagringssystem beroende av nätverksinfrastrukturen för att fungera ordentligt. Därför kan tillgången på data som lagras i nätverket drabbas vid nätverksavbrott.

Det saknas också en standardisering för decentraliserad lagring. Olika protokoll kan använda olika krypteringsmetoder och autentiseringsmekanismer, vilket gör det svårt att säkerställa driftskompatibiliteten. Dessutom är riskerna med kryptering och nyckelhantering i decentraliserade lagringssystem fortfarande olösta.

Sammanfattningsvis 

Även om decentraliserad lagring fortfarande är en framväxande teknik som ännu inte används av allmänheten, kan den hjälpa till att driva Web3-revolutionen framåt. I och med att användarna söker en mer prisvärd, effektiv och säker datalagringsmekanism kan decentraliserade plattformar som BitTorrent bli populära tidigare än väntat.

Dessutom kan hotet om dataintrång, stigande lagringskostnader och censur i den traditionella datalagringsbranschen se att fler människor vänder sig till decentraliserade produkter. Men även om decentraliserad lagring kan hjälpa till att lösa några av problemen med dess centraliserade motsvarighet, har den fortfarande sina egna begränsningar. För närvarande förblir centraliserad lagring en attraktiv lösning för många människor och den kommer att behålla betydande marknadsandelar även när decentraliserad lagring blir mer populär.

Mer information 


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.