Czym Jest Zdecentralizowana Pamięć Masowa?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Zdecentralizowana Pamięć Masowa?

Czym Jest Zdecentralizowana Pamięć Masowa?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Mar 16, 2023Zaktualizowane Aug 9, 2023
7m

TL;DR

W przeciwieństwie do tradycyjnych scentralizowanych serwerów pamięci masowej obsługiwanych przez jeden podmiot lub organizację zdecentralizowane systemy pamięci masowej przechowują pliki danych w rozproszonych geograficznie węzłach połączonych siecią peer-to-peer (P2P).

Wykorzystanie technologii blockchain do utrzymywania zdecentralizowanych sieci pamięci masowej może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa, gwarantując plikom z danymi zabezpieczenie przed błędami, ryzykiem kontrahenta i awariami jednopunktowymi. 

Wprowadzenie

W 2006 roku brytyjski matematyk Clive Humby ukuł powiedzenie: „dane są nową ropą naftową”. W czasach, w których nasze dane osobowe są głęboko splecione z życiem w internecie, stwierdzenie to jest bardziej trafne niż kiedykolwiek wcześniej.

Obecnie dane osobowe, które składają się na naszą cyfrową tożsamość, są zazwyczaj przechowywane w sposób scentralizowany. Chociaż scentralizowane rozwiązania pamięci masowej są bardziej dostępne, użytkownicy nie mają pełnej kontroli nad tym, jakie informacje chcą udostępniać i w jaki sposób, przez co zwiększa się potencjalnie ryzyko utraty danych, naruszenia prywatności i cyberataków. 

Jednak pojawienie się Web3 zmienia sposób, w jaki komunikujemy się w sieci, a technologia blockchain odgrywa w tej zmianie znaczącą rolę. 

Aplikacje w technologii blockchain działają niezależnie i nie są im potrzebne zaufane strony trzecie, ponieważ tworzą zdecentralizowany Internet, w którym użytkownicy mogą kontrolować większą część swoich danych i życia w sieci. Ponadto od czasu pojawienia się zdecentralizowanej pamięci masowej użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich danych i przechowywać je w sposób rozproszony, a nie na jednym scentralizowanym serwerze. 

Scentralizowane a Zdecentralizowane Przechowywanie Danych

Scentralizowane przechowywanie danych

Scentralizowane przechowywanie danych było przez wiele lat opcją domyślną. Jest to metoda przechowywania danych polegająca na tym, że dostawca zarządza danymi i przechowuje te dane na jednym serwerze lub grupie serwerów – zwykle w tym samym miejscu.

Metoda ta zapewnia łatwość dostępu do danych i zarządzania nimi. Np. przechowywanie danych w chmurze jest zazwyczaj rozwiązaniem scentralizowanym, w którym dane są przechowywane na serwerach utrzymywanych przez jedną organizację, taką jak Amazon, Google czy Dropbox.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo scentralizowanego przechowywania danych, dane zazwyczaj szyfruje się przy użyciu 128-bitowej technologii SSL podczas przesyłania z komputera użytkownika na serwer scentralizowanej pamięci masowej. Można je również zaszyfrować kluczem 256-bitowym po umieszczeniu na takim serwerze.

Zdecentralizowane przechowywanie danych

Scentralizowane przechowywanie danych ma jednak swoje ograniczenia. Bez względu na to, jak rygorystyczne są środki bezpieczeństwa, klucze szyfrujące przechowuje platforma pamięci masowej. Rodzi to potencjalne obawy w zakresie dostępności, przejrzystości i kontroli. Oprócz tego hakerzy mogą łatwiej namierzyć pojedynczy punkt podatności na awarię i podjąć próbę uzyskania dostępu do dużej ilości danych, ponieważ wszystko jest przechowywane w jednym miejscu. 

Z kolei systemy zdecentralizowane przechowują dane w rozproszonej geograficznie sieci komputerów, a nie w jednej lokalizacji. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie dużych ilości danych bez konieczności polegania na centralnym serwerze lub dostawcy, co pomaga wyeliminować potencjalne problemy związane z cenzurą i naruszaniem prywatności. 

Jak Działa Zdecentralizowana Pamięć Masowa?

Zdecentralizowane przechowywanie danych polega na przechowywaniu danych na wielu komputerach lub węzłach podłączonych do sieci P2P, takich jak BitTorrent lub protokół IPFS (InterPlanetary File System).

Dane wgrywane do zdecentralizowanego systemu pamięci masowej są dzielone na małe kawałki i wysyłane do zapisu na wielu węzłach w całej sieci. Jeżeli chcesz pobrać plik z danymi, sieć zbiera fragmenty z poszczególnych węzłów, na których są zapisane i ponownie składa je w całość do pobrania. 

Poza tym węzły w zdecentralizowanym systemie przechowania danych nie mogą przeglądać ani zmieniać plików, ponieważ kryptograficzny mechanizm haszujący automatycznie szyfruje wszystkie dane zapisane w sieci. Użytkownicy muszą używać kluczy prywatnych, aby uzyskać dostęp do swoich danych i uniemożliwić nieuprawnionym podmiotom pobranie informacji. 

Przewagi Zdecentralizowanego Przechowywania Danych Nad Scentralizowanym Przechowywaniem Danych

Zdecentralizowane przechowywanie danych może zmniejszyć pewne problemy, z którymi borykają się serwery tradycyjnej scentralizowanej pamięci masowej. Oto kilka przewag zdecentralizowanych sieci pamięci masowej nad ich scentralizowanymi odpowiednikami.

Większe bezpieczeństwo i prywatność

Tradycyjne scentralizowane sieci pamięci masowej są bardziej narażone na cyberataki, ponieważ wszystkie dane są tu przechowywane w jednej lokalizacji. Z kolei zdecentralizowane systemy pamięci masowej gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ dane są rozproszone na wielu węzłach i nie znajdują się na jednym serwerze.

Dzięki temu hakerom jest się trudniej włamać do zdecentralizowanych sieci przechowywania danych i wyciągnąć informacje. Ponadto użytkownicy nie muszą podawać danych osobowych, aby zapisać dane w zdecentralizowanym systemie, co zapewnia kolejną warstwę anonimowości.

Brak pojedynczego punktu podatności na awarie

Chociaż scentralizowane sieci przechowywania danych wiążą się z łatwiejszym dostępem i zarządzaniem, są również bardziej podatne na błędy podczas przesyłania, które mogą potencjalnie prowadzić do utraty danych. Zdecentralizowana sieć pamięci masowej składa się z wielu połączonych węzłów, co zapewnia większą nadmiarowość i odporność na błędy, dzięki czemu użytkownicy nadal mają dostęp do danych z innych węzłów w sieci, nawet jeżeli jeden z nich ulegnie awarii.

Wyższa prędkość pobierania danych

W scentralizowanej pamięci masowej mogą się pojawiać wąskie gardła, jeżeli ruch przekracza możliwości sieci. Dzięki technologii blockchain zdecentralizowana pamięć masowa może potencjalnie zmniejszyć wykorzystanie łącza, ponieważ węzły, na których sa zapisane pliki z danymi, są rozproszone globalnie.

Niższy koszt

Dzięki temu, że hosting danych ma miejsce na wielu węzłach, w systemie zdecentralizowanym jest dostępna większa ilość miejsca niż w scentralizowanym. Oznacza to zwykle niższe koszty niż w przypadku istniejących scentralizowanych platform przechowywania danych, zwłaszcza dla mniejszych użytkowników, którzy nie mogą wykorzystać efektu skali. 

Większa spójność danych

Spójność danych to zdolność danych do zachowania tych samych właściwości przez cały czas istnienia. Utrzymanie spójności danych stanowi wyzwanie w przypadku scentralizowanych systemów przechowywania danych, ponieważ stają się one niedostępne, jeżeli coś się stanie z serwerem lub strona internetowa zostanie przeniesiona w inne miejsce. Dzięki decentralizacji pamięci masowej dane mogą być dostępne w nieskończoność, a dzięki haszowaniu pozostają nienaruszone.

Jakie Są Ograniczenia Zdecentralizowanego Przechowywania Danych?

Chociaż zdecentralizowane przechowywanie danych miewa przewagi nad systemami scentralizowanymi, są również pewne ograniczenia, które mogą negować wyżej wymienione zalety. Przykładowo, ponieważ zdecentralizowane systemy pamięci masowej zapisują i odczytują dane w ramach sieci węzłów, czasy dostępu mogą być dłuższe niż w przypadku systemów scentralizowanych. 

Podobnie, zdecentralizowana pamięć masowa może być bardziej bezpieczna niż systemy scentralizowane z punktu widzenia własności danych, ale nie jest odporna na zagrożenia związane z bezpieczeństwem i inne problemy. Bezpieczeństwu danych zapisanych w sieci mogą np. zagrozić węzły o złych intencjach. Ponadto prawidłowe działanie zdecentralizowanych systemów pamięci masowej zależy od infrastruktury sieciowej. Dlatego też dostępność danych przechowywanych w sieci może szwankować w przypadku przerw w działaniu sieci.

Brakuje również standaryzacji w zakresie zdecentralizowanego przechowywania danych. Różne protokoły mogą stosować różne metody szyfrowania i mechanizmy weryfikacji, co ma negatywny wpływ na zdolność do współpracy. Poza tym nadal nie są rozwiązane kwestie zagrożeń związanych z szyfrowaniem i zarządzaniem kluczami w zdecentralizowanych systemach pamięci masowej.

Przemyślenia Końcowe 

Wprawdzie zdecentralizowana pamięć masowa jest technologią, która wciąż się rozwija i nie została jeszcze przyjęta na masową skalę, ale może pomóc w przyspieszeniu rewolucji Web3. Ponieważ użytkownicy szukają bardziej przystępnego cenowo, wydajnego i bezpiecznego mechanizmu przechowywania danych, platformy zdecentralizowane takie jak BitTorrent mogą się stać popularne szybciej niż nam się wydaje.

Ponadto wszechobecność naruszeń danych, rosnące koszty przechowywania i cenzura w tradycyjnej branży przechowywania danych może doprowadzić do tego, że więcej osób zacznie sięgać po produkty zdecentralizowane. Niemniej jednak o ile zdecentralizowana pamięć masowa może ułatwić rozwiązanie niektórych problemów pamięci scentralizowanej, o tyle ma również swoje ograniczenia. Na razie scentralizowana pamięć masowa pozostaje dla wielu osób atrakcyjnym rozwiązaniem i nadal będzie mieć znaczny udział w rynku – nawet w miarę wzrostu popularności zdecentralizowanej pamięci masowej.

Dalsza Lektura 


Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.