Τι είναι η αποκεντρωμένη αποθήκευση;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η αποκεντρωμένη αποθήκευση;

Τι είναι η αποκεντρωμένη αποθήκευση;

Έχει δημοσιευτεί Mar 16, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 13, 2023
7m

TL;DR

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς κεντρικούς διακομιστές αποθήκευσης που λειτουργούν από μία μόνο οντότητα ή οργανισμό, τα αποκεντρωμένα συστήματα αποθήκευσης διατηρούν αρχεία δεδομένων σε γεωγραφικά κατανεμημένους κόμβους που συνδέονται μέσω δικτύωσης peer-to-peer (P2P).

Η χρήση του blockchain για τη διατήρηση αποκεντρωμένων δικτύων αποθήκευσης μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας, καθώς διασφαλίζει ότι τα αρχεία δεδομένων προστατεύονται από σφάλματα, κινδύνους αντισυμβαλλομένων και αστοχίες ενός σημείου. 

Εισαγωγή

Το 2006, ο Βρετανός μαθηματικός Clive Humby επινόησε τη φράση "τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο". Αυτή η δήλωση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ σε μια εποχή όπου τα προσωπικά μας δεδομένα είναι στενά συνδεδεμένα με τη διαδικτυακή μας εμπειρία.

Σήμερα, τα προσωπικά δεδομένα που συνθέτουν την ψηφιακή μας ταυτότητα αποθηκεύονται συνήθως με κεντρικό τρόπο. Ενώ οι κεντρικές λύσεις αποθήκευσης είναι περισσότερο προσβάσιμες, οι χρήστες δεν έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων που θέλουν να μοιραστούν και του τρόπου με τον οποίο θέλουν να τα μοιραστούν, με αποτέλεσμα να είναι δυνητικά πιο ευάλωτα σε απώλεια δεδομένων, παραβιάσεις απορρήτου και κυβερνοεπιθέσεις. 

Ωστόσο, η έλευση του Web3 άλλαξε τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας στο διαδίκτυο, με την τεχνολογία blockchain να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αλλαγή. 

Οι εφαρμογές που υποστηρίζονται από blockchain εκτελούνται ανεξάρτητα χωρίς να χρειάζονται αξιόπιστα τρίτα μέρη, δημιουργώντας ένα αποκεντρωμένο διαδίκτυο όπου οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν περισσότερα από τα δεδομένα και τις διαδικτυακές εμπειρίες τους. Επιπλέον, με την ανάπτυξη της αποκεντρωμένης αποθήκευσης, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους με κατανεμημένο τρόπο και όχι σε έναν ενιαίο κεντρικό διακομιστή. 

Κεντρική και αποκεντρωμένη αποθήκευση

Κεντρική αποθήκευση

Η κεντρική αποθήκευση δεδομένων ήταν η προεπιλογή για πολλά χρόνια. Αυτή η μέθοδος αποθήκευσης περιλαμβάνει έναν πάροχο που διαχειρίζεται και διατηρεί τα δεδομένα σε έναν μόνο διακομιστή ή σε μια ομάδα διακομιστών, συνήθως στο ίδιο μέρος.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και τη διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, η αποθήκευση στο cloud είναι κατά κανόνα μια κεντρική λύση όπου τα δεδομένα διατηρούνται σε διακομιστές που συντηρούνται από έναν μόνο οργανισμό, όπως η Amazon, η Google ή το Dropbox.

Όσον αφορά την ασφάλεια στην κεντρική αποθήκευση δεδομένων, τα δεδομένα συνήθως κρυπτογραφούνται με τεχνολογία SSL 128 bit όταν μεταφέρονται από τον υπολογιστή σας σε έναν κεντρικό διακομιστή αποθήκευσης. Επίσης, μπορεί να κρυπτογραφηθεί με κρυπτογράφηση 256 bit μόλις βρεθεί στον διακομιστή κεντρικής αποθήκευσης.

Αποκεντρωμένη αποθήκευση

Ωστόσο, η κεντρική αποθήκευση δεδομένων έχει τους περιορισμούς της. Ανεξάρτητα από το πόσο αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, η πλατφόρμα αποθήκευσης διατηρεί τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Αυτό συνεπάγεται δυνητικές ανησυχίες όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Επιπλέον, οι χάκερ μπορούν πιο εύκολα να στοχεύσουν σε ένα μοναδικό σημείο αστοχίας για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, επειδή όλα φυλάσσονται σε ένα μέρος. 

Από την άλλη, τα αποκεντρωμένα συστήματα αποθηκεύουν δεδομένα σε ένα γεωγραφικά διασκορπισμένο δίκτυο υπολογιστών και όχι σε μία μόνο τοποθεσία. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς να βασίζεται σε έναν κεντρικό διακομιστή ή πάροχο, συμβάλλοντας στην εξάλειψη πιθανών προβλημάτων λογοκρισίας και παραβίασης της ιδιωτικής ζωής. 

Πώς λειτουργεί η αποκεντρωμένη αποθήκευση;

Η αποκεντρωμένη αποθήκευση περιλαμβάνει την αποθήκευση δεδομένων σε πολλούς υπολογιστές ή κόμβους συνδεδεμένους σε δίκτυο P2P όπως το BitTorrent ή ένα πρωτόκολλο IPFS (Διαπλανητικό σύστημα αρχείων).

Τα δεδομένα που ανεβαίνουν σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα αποθήκευσης χωρίζονται σε μικρά κομμάτια και αποστέλλονται σε πολλαπλούς κόμβους σε όλο το δίκτυο για αποθήκευση. Εάν χρειαστεί να ανακτήσετε το αρχείο δεδομένων σας, το δίκτυο θα συγκεντρώσει τα διασκορπισμένα στοιχεία από τους επιμέρους κόμβους που τα αποθηκεύουν και θα τα συναρμολογήσει εκ νέου για να τα κατεβάσετε. 

Επιπλέον, οι κόμβοι σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα αποθήκευσης δεν μπορούν να δουν ή να αλλάξουν αρχεία επειδή ένας κρυπτογραφικός μηχανισμός hash κρυπτογραφεί αυτόματα όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα δίκτυο. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους κλειδιά για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να εμποδίζουν μη εξουσιοδοτημένες οντότητες να ανακτήσουν τις πληροφορίες. 

Τα πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης αποθήκευσης σε σύγκριση με την κεντρική αποθήκευση

Η αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων μπορεί να μετριάσει ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί διακομιστές κεντρικής αποθήκευσης. Ακολουθούν μερικά από τα πλεονεκτήματα που έχουν τα αποκεντρωμένα δίκτυα αποθήκευσης έναντι των αντίστοιχων κεντρικών.

Βελτιωμένη ασφάλεια και απόρρητο

Τα παραδοσιακά δίκτυα κεντρικής αποθήκευσης είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επειδή όλα τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε μία μόνο τοποθεσία. Αντίθετα, τα συστήματα αποκεντρωμένης αποθήκευσης προσφέρουν πιο ισχυρή ασφάλεια, επειδή τα δεδομένα τους κατανέμονται σε πολλούς κόμβους αντί να βρίσκονται σε έναν μόνο διακομιστή.

Αυτό δυσκολεύει τους χάκερ να παραβιάσουν τα δίκτυα αποκεντρωμένης αποθήκευσης και να αποσπάσουν πληροφορίες. Επιπλέον, οι χρήστες δεν χρειάζεται να υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία για την αποθήκευση δεδομένων σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα, οπότε υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο ανωνυμίας.

Δεν υπάρχει ένα μόνο σημείο αστοχίας

Ενώ τα δίκτυα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων έχουν ευκολότερη πρόσβαση και διαχείριση, είναι επίσης πιο επιρρεπή σε σφάλματα μετάδοσης που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων. Ένα δίκτυο αποκεντρωμένης αποθήκευσης αποτελείται από πολλούς συνδεδεμένους κόμβους, που παρέχουν μεγαλύτερο πλεόνασμα και ανθεκτικότητα σε σφάλματα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από άλλους κόμβους του δικτύου ακόμη και αν ένας κόμβος καταρρεύσει.

Μεγαλύτερες ταχύτητες λήψης

Η κεντρική αποθήκευση μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα δυσλειτουργίας εάν η επισκεψιμότητα είναι μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να διαχειριστεί το δίκτυο. Χάρη στην τεχνολογία blockchain, η αποκεντρωμένη αποθήκευση μπορεί δυνητικά να μειώσει τη χρήση εύρους ζώνης, επειδή οι κόμβοι που αποθηκεύουν τα αρχεία δεδομένων είναι διασκορπισμένοι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χαμηλότερο κόστος

Με πολλούς κόμβους να φιλοξενούν δεδομένα, σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα διατίθεται περισσότερος αποθηκευτικός χώρος από ό,τι σε ένα κεντρικό. Αυτό συνήθως οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις υπάρχουσες πλατφόρμες κεντρικής αποθήκευσης, ειδικά για τους καθημερινούς χρήστες που δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας. 

Βελτιωμένη ακεραιότητα δεδομένων

Η ακεραιότητα των δεδομένων αφορά την ικανότητα των δεδομένων να διατηρούν τις ίδιες ιδιότητες καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους. Η διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα κεντρικής αποθήκευσης, επειδή τα δεδομένα καθίστανται μη διαθέσιμα εάν συμβεί κάτι σε έναν διακομιστή ή εάν η ιστοσελίδα μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία. Με την αποκεντρωμένη αποθήκευση, τα δεδομένα μπορούν να παραμείνουν προσβάσιμα επ' αόριστον και, μέσω του hashing, να παραμείνουν ανεπηρέαστα.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της αποκεντρωμένης αποθήκευσης;

Παρόλο που η αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων μπορεί να έχει πλεονεκτήματα έναντι των κεντρικών συστημάτων, υπάρχουν επίσης ορισμένοι περιορισμοί που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται παραπάνω. Για παράδειγμα, επειδή τα συστήματα αποκεντρωμένης αποθήκευσης βασίζονται σε ένα δίκτυο κόμβων για την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων, οι χρόνοι πρόσβασης μπορεί να είναι πιο αργοί από τα συστήματα κεντρικής αποθήκευσης. 

Παρομοίως, η αποκεντρωμένη αποθήκευση μπορεί να είναι πιο ασφαλής από τα κεντρικά συστήματα από την άποψη της ιδιοκτησίας των δεδομένων, αλλά δεν είναι άτρωτη σε θέματα ασφάλειας και άλλους κινδύνους. Οι κακόβουλοι κόμβοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο δίκτυο. Επιπλέον, τα συστήματα αποκεντρωμένης αποθήκευσης εξαρτώνται από την υποδομή δικτύου για να λειτουργήσουν σωστά. Επομένως, η διαθεσιμότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο δίκτυο μπορεί να υποβαθμιστεί σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του δικτύου.

Επίσης, υπάρχει έλλειψη τυποποίησης στην αποκεντρωμένη αποθήκευση. Τα διαφορετικά πρωτόκολλα ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους κρυπτογράφησης και μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας, γεγονός που δυσκολεύει τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση και τη διαχείριση κλειδιών σε συστήματα αποκεντρωμένης αποθήκευσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη.

Συμπεράσματα 

Παρόλο που η αποκεντρωμένη αποθήκευση εξακολουθεί να είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία που δεν έχει ακόμη αποκτήσει μαζική υιοθέτηση, θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση της επανάστασης του Web3. Καθώς οι χρήστες αναζητούν έναν πιο προσιτό, αποτελεσματικό και ασφαλή μηχανισμό αποθήκευσης δεδομένων, αποκεντρωμένες πλατφόρμες όπως το BitTorrent μπορεί να γίνουν γνωστά νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.

Επιπλέον, η διάδοση των παραβιάσεων δεδομένων, η αύξηση του κόστους αποθήκευσης και η λογοκρισία στον παραδοσιακό χώρο αποθήκευσης δεδομένων μπορεί να οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους να στραφούν σε αποκεντρωμένα προϊόντα. Ωστόσο, ενώ η αποκεντρωμένη αποθήκευση μπορεί να συμβάλει στην επίλυση ορισμένων από τα προβλήματα της αντίστοιχης κεντρικής αποθήκευσης, εξακολουθεί να έχει τους δικούς της περιορισμούς. Για την ώρα, η κεντρική αποθήκευση παραμένει μια ελκυστική λύση για πολλούς ανθρώπους και θα διατηρήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς ακόμη και όταν η αποκεντρωμένη αποθήκευση γίνει πιο δημοφιλής.

Για περαιτέρω ανάγνωση 


Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.