Čo je decentralizované úložisko?
Domov
Články
Čo je decentralizované úložisko?

Čo je decentralizované úložisko?

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 16, 2023Aktualizované Mar 31, 2023
7m

Zhrnutie

Na rozdiel od serverov tradičného centrálneho úložiska prevádzkovaných jedným subjektom alebo organizáciou, decentralizované úložné systémy uchovávajú dátové súbory naprieč geograficky distribuovanými uzlami pripojenými prostredníctvom siete typu peer-to-peer (P2P).

Používanie blockchainu na udržiavanie decentralizovaných úložných sietí môže pomôcť zvýšiť bezpečnosť zabezpečením ochrany dátových súborov pred chybami, rizikami protistrany a zlyhaniami jedného bodu. 

Úvod

V roku 2006 britský matematik Clive Humby vymyslel frázu „údaje sú nová ropa“. Vo veku, keď sú naše osobné údaje úzko prepojené s našimi online zážitkami, je toto vyhlásenie relevantnejšie ako kedykoľvek predtým.

Osobné údaje, ktoré tvoria našu digitálnu identitu, sa dnes zvyčajne uchovávajú centralizovaným spôsobom. Aj keď sú riešenia centralizovaného úložiska dostupnejšie, používatelia nemajú plnú kontrolu nad tým, aké údaje chcú zdieľať a ako ich chcú zdieľať. Tým sú potenciálne zraniteľnejšie voči strate údajov, narušeniu súkromia a kybernetickým útokom. 

Príchod Web3 však zmenil spôsob, akým spolu komunikujeme online, pričom v tomto posune zohráva významnú úlohu technológia blockchain. 

Aplikácie poháňané blockchainom fungujú nezávisle bez toho, aby potrebovali dôveryhodné tretie strany, čím vytvárajú decentralizovaný internet, kde používatelia dokážu kontrolovať viac svojich údajov a online zážitkov. Navyše, so vznikom decentralizovaného úložiska majú používatelia prístup k svojim údajom a môžu ich ukladať distribuovaným spôsobom, nie na jednom centralizovanom serveri. 

Porovnanie: centralizované/decentralizované úložisko

Centralizované úložisko

Centralizované úložisko údajov je štandardom už mnoho rokov. Súčasťou tohto spôsobu ukladania údajov je poskytovateľ, ktorý spravuje a uchováva údaje na jednom serveri alebo skupine serverov, zvyčajne na rovnakom mieste.

Táto metóda uľahčuje prístup k údajom a ich správu. Príkladom klasického centralizovaného riešenia je cloudové úložisko, kde sa údaje uchovávajú na serveroch spravovaných jednou organizáciou, napríklad Amazon, Google alebo Dropbox.

Pokiaľ ide o bezpečnosť centralizovaného úložiska údajov, údaje sú pri prenose z počítača na server centralizovaného úložiska zvyčajne šifrované pomocou 128-bitovej technológie SSL. Keď sú údaje na serveri centralizovaného úložiska, dajú sa tiež zašifrovať 256-bitovým šifrovaním.

Decentralizované úložisko

Centralizované úložisko údajov má však svoje obmedzenia. Bez ohľadu na to, aké prísne sú bezpečnostné opatrenia, platforma úložiska uchováva šifrovacie kľúče. To vyvoláva potenciálne obavy týkajúce sa dostupnosti, transparentnosti a kontroly. Okrem toho sa hackeri môžu ľahšie zamerať na jeden bod zlyhania a pokúsiť sa získať prístup k veľkému množstvu údajov, pretože všetko je uložené na jednom mieste. 

Na druhej strane, decentralizované systémy ukladajú údaje v geograficky rozptýlenej sieti počítačov, nie na jednom mieste. To umožňuje ukladanie veľkého množstva údajov bez spoliehania sa na centrálny server alebo poskytovateľa, čo pomáha eliminovať potenciálne problémy s cenzúrou a narušením súkromia. 

Ako funguje decentralizované úložisko?

Decentralizované úložisko zahŕňa ukladanie údajov na viacerých počítačoch alebo uzloch pripojených k sieti P2P, ako napríklad BitTorrent alebo protokol InterPlanetary File System (IFPS).

Údaje nahrané do decentralizovaného úložiska sa rozdelia na malé časti a odošlú do viacerých uzlov v sieti, ktoré ich uložia. Ak potrebujete získať svoj dátový súbor, sieť spojí rozkúskované komponenty z jednotlivých uzlov, na ktorých je uložený, a znova ich poskladá, aby ste si ho mohli stiahnuť. 

Okrem toho uzly v decentralizovanom úložisku nedokážu prezerať ani meniť súbory, pretože kryptografický mechanizmus hašovania automaticky zašifruje všetky údaje uložené v sieti. Používatelia musia použiť svoje privátne kľúče na prístup k svojim údajom a zabránenie neoprávneným subjektom získať informácie. 

Výhody decentralizovaného úložiska oproti centralizovanému úložisku

Decentralizované úložisko môže zmierniť niektoré problémy, ktorým čelia servery tradičného centralizovaného úložiska. Tu je niekoľko výhod, ktoré ponúkajú decentralizované úložné siete oproti svojim centralizovaným náprotivkom.

Vyššia bezpečnosť a súkromie

Tradičné centralizované úložiská sú zraniteľnejšie voči kybernetickým útokom, pretože všetky ich údaje sú uložené na jednom mieste. Naopak, decentralizované úložné systémy ponúkajú robustnejšie zabezpečenie, pretože ich údaje sú rozložené medzi viacerými uzlami a nie na jednom serveri.

To sťažuje hackerom nabúranie sa do decentralizovaných úložísk a získanie informácií. Používatelia navyše nemusia odosielať osobné informácie na ukladanie údajov v decentralizovanom systéme, takže existuje ďalšia vrstva anonymity.

Žiadny jediný bod zlyhania

Zatiaľ čo centralizované úložné siete sú ľahšie prístupné a spravovateľné, sú tiež náchylnejšie na chyby prenosu, ktoré môžu potenciálne viesť k strate údajov. Decentralizovaná úložná sieť pozostáva z viacerých pripojených uzlov, ktoré poskytujú väčšiu redundanciu a odolnosť voči chybám, takže aj keď jeden uzol vypadne, používatelia môžu stále pristupovať k údajom z iných uzlov v sieti.

Vyššie rýchlosti sťahovania

Centralizované úložisko sa môže dostať do problému, ak je premávka vyššia, ako sieť dokáže zvládnuť. Vďaka technológii blockchain dokáže decentralizované úložisko potenciálne znížiť využitie šírky pásma, pretože uzly, v ktorých sú uložené dátové súbory, sú rozmiestnené globálne.

Nižšie náklady

Vďaka mnohým uzlom, ktoré ukladajú údaje, je v decentralizovanom systéme k dispozícii viac úložného priestoru ako v centralizovanom systéme. To zvyčajne vedie k nižším nákladom v porovnaní s existujúcimi centralizovanými úložnými platformami, najmä pre menších používateľov, ktorí nedokážu ťažiť z úspor z veľkosti. 

Vylepšená integrita údajov

Integrita údajov označuje schopnosť údajov zachovať si rovnakú kvalitu počas celej svojej životnosti. Zachovanie integrity údajov je náročné pri centralizovaných úložných systémoch, pretože v prípade problému so serverom alebo presunu webovej stránky na iné miesto sa údaje stanú nedostupnými. S decentralizovaným úložiskom môžu údaje zostať prístupné na neurčito a použitím hašovania zostanú nedotknuté.

Aké sú obmedzenia decentralizovaného úložiska?

Hoci decentralizované úložisko údajov môže byť výhodnejšie oproti centralizovaným systémom, existujú aj určité obmedzenia, ktoré môžu byť v rozpore s výhodami uvedenými vyššie. Napríklad, keďže decentralizované úložné systémy sa pri ukladaní a získavaní údajov spoliehajú na sieť uzlov, prístupové časy môžu byť pomalšie ako pri centralizovaných úložných systémoch. 

Podobne môže byť decentralizované úložisko bezpečnejšie ako centralizované systémy z hľadiska vlastníctva údajov, nie je však odolné voči bezpečnostným a iným rizikám. Škodlivé uzly by mohli ohroziť bezpečnosť údajov uložených v sieti. Správne fungovanie decentralizovaných úložných systémov navyše závisí od sieťovej infraštruktúry. V prípade výpadkov siete preto môže utrpieť dostupnosť dát uložených v sieti.

V decentralizovanom úložisku tiež chýba štandardizácia. Rôzne protokoly môžu používať rôzne metódy šifrovania a mechanizmy overovania, čo sťažuje zabezpečenie interoperability. Okrem toho v decentralizovaných úložných systémoch stále nie sú vyriešené riziká súvisiace so šifrovaním a správou kľúčov.

Záverečné myšlienky 

Zatiaľ čo decentralizované úložisko je stále len vznikajúcou technológiou, ktorá sa ešte hromadne nepresadila, mohla by pomôcť posunúť revolúciu Web3 vpred. Keďže používatelia hľadajú cenovo dostupnejší, efektívnejší a bezpečnejší mechanizmus ukladania údajov, decentralizované platformy, ako napr. BitTorrent, sa môžu dočkať popularizácie skôr, ako sa očakávalo.

Okrem toho, všadeprítomnosť porušení ochrany údajov, rastúce náklady na ukladanie a cenzúra v tradičnom priestore ukladania údajov môžu viesť k tomu, že sa viac ľudí obráti na decentralizované produkty. Napriek tomu, aj keď decentralizované úložisko môže pomôcť s vyriešením niektorých problémov svojho centralizovaného náprotivku, stále má vlastné obmedzenia. V súčasnosti zostáva centralizované úložisko pre mnohých ľudí atraktívnym riešením. Významný podiel na trhu si udrží aj v prípade, keď sa popularita decentralizovaného úložiska zvýši.

Prečítajte si tiež 


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne a iné profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.